Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnocení estetické výchovy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnocení estetické výchovy"— Transkript prezentace:

1 Hodnocení estetické výchovy
Listopad - červen Školní rok 2008/2009

2 Přípravný ročník Estetickou přípravnou třídu navštěvuje v tomto školním roce celkem 13 dětí. Jeden chlapec se z rodinných důvodů odhlásil v polovině května, přesto na naší školu do 1. třídy nastoupí (do estetické 1. třídy). Do 1. tříd postoupí 9 dětí, z toho 7 dětí do estetické třídy, 2 děti do běžné třídy a to z důvodu nepravidelné docházky. V přípravné třídě zůstávají 4 děti – 3 děti pro nezralost školní docházky a 1 chlapec z důvodu zjištění středně těžké nedoslýchavosti ( je třeba zjistit, zda mu pomohou naslouchadla ).

3 Přípravný ročník Pro výuku Metody dobrého startu byla potřebná spolupráce rodičů. Ze strany rodičů zájem nebyl, tudíž jsme se rozhodli v příštím školním roce děti rozdělit do malých skupinek a pracovat s nimi po vyučování i bez rodičů. Hra na flétnu dětí baví, zaměřujeme se nejen na hru, ale především na správné dýchání a další hry s flétnou I v příštím roce bychom s hrou chtěli pokračovat, avšak v menších skupinkách a jako zájmový kroužek.

4 Přípravný ročník

5 AKCE :Přínos estetické výchovy ve výchovně - vzdělávací práci v 0
AKCE :Přínos estetické výchovy ve výchovně - vzdělávací práci v 0. ročníku Zúčastnili jsme se výtvarné soutěže „Barevný podzim“, pořádanou DDM Poruba Starší spolužáci pro nás přichystali pohádky s maňásky ( NJ žáci 9. tř.,  AJ žáci 7. tř.) Začali jsme pískat na flétničky Několikrát jsme navštívili keramickou dílnu při DDM Poruba, kde jsme si vyrobili keramické listy Od Mikuláše děti dostaly balíčky sladkostí Od Ježíška drobné dárečky pod vánoční stromeček Navštívili jsme pobočku Městské knihovny v Ostravě - Přívoze Během roku jsme uskutečnili řadu akcí společně s 1.A

6 Přípravný ročník

7 Závěrečné hodnocení školního roku 2008/2009
Naši velkou snahou je naučit děti základům slušného chování, základním hygienickým návykům, sebeobslužným činnostem a samozřejmě dovednostem potřebným v 1. třídě. Největším přínosem je určitě spokojenost dětí. Rády chodí do školy, samy říkají, že se jim líbí jejich třída, je hezká, barevná, v prostředí se cítí dobře. Děti jsou samostatnější, více si věří, dokáží se orientovat v mnoha situacích. Při přípravě činností stačí dětem rozdělit úkoly a ty už ví, co mají udělat. Je radost sledovat, jak to dělají s chutí.

8 Přípravný ročník

9 Závěrečné hodnocení školního roku 2008/2009
Pokrok nastal po všech stránkách. Vše, co je pro děti z běžné společnosti naprostou samozřejmostí, se děti ze sociálně znevýhodněného prostředí musí naučit. Rodiče s nimi nejezdí na výlety, na dovolené, nečtou jim před spaním pohádky. Děti neznají význam mnohých slov, nepoznají zvířátka, stromy, neznají dny v týdnu, neorientují se v čase, v přírodě, v ročních dobách. Téměř všechny dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí znají při vstupu do přípravné třídy jen prostředí domova a jeho okolí. Neumějí vzít do ruky tužku, neznají barvy, básničky, téměř žádné písničky a pohádky. Musejí se učit základům slušného chování a hygienickým návykům.

10 Přípravný ročník

11 Závěrečné hodnocení školního roku 2008/2009
Na školní prostředí se všechny děti adaptovaly dobře a mnohé změnily své chování k lepšímu. Z uplakaných, vystrašených miminek se stali sebejistí předškoláci. Po tělesné stránce je patrný růst do výšky u všech dětí - v průměru o tři centimetry (měření každé tři měsíce). Co se týče hrubé motoriky jsou děti dostatečně vybaveny pohybovými dovednostmi, potřebnými v 1. třídě. Získané dovednosti v jemné motorice uplatní při psaní, kreslení, modelování, skládání či práci s malými předměty.

12 Přípravný ročník

13 Závěrečné hodnocení školního roku 2008/2009
Většina dětí se dokáže úměrně věku soustředit a zapojit do činností, napočítat, sčítat a odčítat do deseti. Poznají naučená písmenka, texty básniček a písniček si lehce zapamatují, vyjmenovat základní barvy a geometrické tvary jim nečiní žádné potíže. Mnozí mají slušnou slovní zásobu, dokáží vést rozhovor s učitelkou. Děti se samostatně oblékají, své věci ukládají na určené místo, pečují o svůj zevnějšek. Taky hygienu provádí samostatně. O vše si umí říct, umí pozdravit i poděkovat. Mnozí jsou šikovní na domácí práce, rádi pomáhají s úklidem.

14 Přípravný ročník

15 Závěrečné hodnocení školního roku 2008/2009
Ovšem ne všechno plníme podle našich cílů a záměrů. Je velká škoda, že ještě někteří rodiče nepochopili, jakou příležitost jejich děti dostaly a nemají snahu posílat děti do školy pravidelně. Spolupráce s nimi není na dobré úrovni. Vzdělání pro ně není důležité a podle toho taky ke škole přistupují. Neúčastní se akcí třídy - besídky, výlety,.. a rovněž dětem brání v účasti na těchto akcích – škola v přírodě, ZOO, divadla,.. Vůbec si neuvědomují, že je to dětem líto a přicházejí tak o řadu nových poznání a zkušeností.

16 Přípravný ročník

17 Závěrečné hodnocení školního roku 2008/2009
Velký přínos pro přípravný ročník je asistentka pedagoga. Bez její pomoci by nešlo uskutečnit vše, jak si představujeme. Nezastupitelnou roli má při výuce – společně máme větší kontrolu nad pracemi dětí. Taky je důležitá při zajištění bezpečnosti dětí – snadněji uhlídáme bezpečnost dětí na WC, při činnostech, při hrách, v tělocvičně , vycházkách a výletech. A především je pro děti příkladem toho, že i Romové mohou být v životě rovnocennými partnery.

18 Přípravný ročník

19 Závěrečné hodnocení školního roku 2008/2009
Dalším velkým problémem je výslovnost mnoha dětí. Špatně tvoří hlásky a mluví gramaticky špatně. Všem rodičům těchto dětí navrhujeme návštěvu logopeda, ale jen v jednom případě sledujeme nápravu. Rodičům dětí, které nejsou pro 1. třídu dostatečně vyzrálé, navrhujeme opakování přípravného ročníku. Zkušenosti ukazují, že je to pro děti nejlepší řešení a rodiče většinou s touto variantou souhlasí. Naštěstí děti do školy chodit chtějí a společně s dětmi se budeme snažit, aby se situace změnila.

20 První třída Během školního roku bylo 5 žáků přeřazeno z estetické 1. A do obyčejné 1. B z důvodu, špatné pracovní morálky – a tedy i špatných výsledků a hlavně z důvodu nezájmu rodičů o výsledky dětí ve škole. Z 1. B přišli do naší estetické třídy 3 žáci, kteří si tuto změnu zasloužili svými výsledky i prací rodičů. 2 žáci se během 2. pololetí odstěhovali, takže nyní máme v 1. A 16 žáků. Žáci naší estetické první třídy udělali za tento školní rok veliký kus práce, byli velmi snaživí a do domácí přípravy se u většiny žáků zapojovali také rodiče.

21 První třída

22 První třída – srovnávací písemné práce čtvrtletní
Ve čtvrtletí psaly děti 1. A a 1. B srovnávací písemné práce z českého jazyka a matematiky, abychom zjistili rozdíl mezi estetickou a normální třídou. Písemné práce dopadly pro 1. A velmi dobře (viz hodnocení). Písemná práce z matematiky diktát čísel do 20, porovnávání čísel do 20, určení čísla na číselné ose, doplňování číselné řady do 20, sčítání a odčítání do 10, slovní úloha na odčítání a vybarvování geometrických tvarů podle zadání na tabuli. 1. A (EsV) – psalo 12 žáků s průměrnou známkou 1,5 (známka 1 – 6x, známka 2 - 6x) 1.B (běžná třída) – psalo 15 žáků s prům. známkou 2,6 (1 – 1x, 2 – 7x, 3 – 4x, 4 – 3x)

23 První třída – srovnávací písemné práce čtvrtletní
Písemná práce z českého jazyka 1. známka – opis vět, přepis vět, diktát slov: 1.A (EsV) - 13 žáků s průměrnou známkou 1, (1 - 6x, 2 - 5x, 3 - 2x) 1.B (běžná třída) – 16 žáků s průměrnou známkou 3,12 (1 - 0, 2 - 2x, x, 4 - 2x, 5 – 1x) 2. známka – dělení slov svislou čarou na slabiky a malování obrázku podle napsaného slova (kontrola porozumění čtenému): 1.A (EsV) – 13 žáků s průměrnou známkou 1,23 (1 - 10x, 2 - 3x) 1.B (běžná třída) - 16 žáků s průměrnou známkou 3,93

24 První třída

25 První třída Velmi pomalými krůčky se snažíme děti „osamostatňovat“. Děti ze sociálně znevýhodněného prostředí bývají velmi nejisté a nesamostatné, nejsou zvyklé na úspěch ani na pochvalu. Děti, kterým rodiče s učením příliš nepomáhají, si musí vše samy vybojovat, a to jak ve škole, tak doma – „obtěžují“ rodiče s podepisováním úkolů i žákovské knížky, přemlouvají je, aby je pustili do Školy v přírodě. V mnoha případech bohužel musí rodiče ráno budit a nutit je, aby je zavedli do školy, protože nechtějí zmeškat vyučování. Vše, co je pro děti z běžné společnosti naprostou samozřejmostí, se děti ze sociálně znevýhodněného prostředí musí naučit.

26 První třída

27 Závěrečné hodnocení školního roku 2008/2009
Jako u všech prvňáčků, je i u našich dětí vidět obrovský pokrok, který žáci udělali během svého 1. roku školní docházky. Všichni udělali kus práce. Vyplašené děti, které přišly v září a znaly pár písmenek, poznaly některá čísla a neuměly vůbec psát, se změnily ve „velké školáky“, kteří si sami přečtou pohádku, napíšou mamince přání k narozeninám a spočítají si, kolik utratí v obchodě za pár sladkostí.

28 První třída

29 Závěrečné hodnocení školního roku 2008/2009
Úroveň čtenářských dovedností našich dětí lze rozdělit do 3 skupin: Děti, které čtou naprosto plynule, čtenému textu rozumí (3 žáci) Děti, které čtou většinu slov plynule, avšak složitější nebo delší slova slabikují, přečteným slovům však rozumí – těchto dětí je ve třídě většina (8žáků) Špatní čtenáři, kteří stále slabikují, pletou se jim písmenka, špatně čtou ch, dvojhlásky, slabiky di, ti, ni a slabiky s ě, přečtenému slovu rozumějí po opakovaném přečtení a s velkým soustředěním (4 žáci) Jeden žák čte s velkými obtížemi, soustředí se na písmenka a uniká mu obsah, stále zapomíná a plete si písmenka.

30 První třída

31 Závěrečné hodnocení školního roku 2008/2009
Co se týče psaní, opět lze děti rozdělit do 3 skupin: Žáci, kteří píšou bez problémů a chybují jen výjimečně (4 žáci) Žáci, kteří jsou schopni psát bez problémů, ale chybují častěji (háčky, čárky, tečky nad písmenky a jiné drobnější chyby – 7 žáků) Žáci, kteří mají velký problém s psaním – neorientují se v textu, který mají napsat (jsou to opět ti špatní čtenáři), stále si nepamatují správné tvary písmen, vynechávají písmena nebo celé části slov apod. (5 žáků)

32 První třída

33 Závěrečné hodnocení školního roku 2008/2009
V matematice zatím žádné vážnější problémy nemáme, většina dětí se musí stále soustředit na to, zda počítají v první nebo ve druhé desítce, zda sčítají nebo odčítají. Většina žáků potřebuje k počítání pomůcky – počítadla, špejle svázané do 1 desítky – děti stále používají k počítání prsty. Co se prvouky týče, jsou děti zatím hodnoceny spíše za pozornost, zájem a za aktivní účast na didaktických hrách než za znalosti. Prvouka v prvním ročníku je založena spíše na malování, vybarvování, hraní si s obrázky, jsou tady velmi často uplatněny mezipředmětové vztahy.

34 První třída

35 Závěrečné hodnocení školního roku 2008/2009
Estetickou výchovu si děti oblíbily, protože mají pocit, že se v danou chvíli neučí, že si hrají, tvoří, povídají. I ty zpočátku velmi stydlivé děti se naučily zapojovat do všech činností a her, které ve vyučování děláme. Některé hry si natolik oblíbily, že je hrají i o přestávkách, různě si je přetvářejí a doplňují. Ráno ve třídě obvykle začíná otázkami: Budeme dnes něco vyrábět? Zazpíváme si? Můžeme si zatancovat? Půjdeme si zacvičit? Budeme si dnes hrát na chodbě s nulťáčky? apod.

36 Závěrečné hodnocení školního roku 2008/2009
Obrovskou zásluhu na výsledcích žáků má ve třídě asistentka pedagoga, která udělala ve třídě velký kus práce. Neustále děti kontroluje a upozorňuje na chyby, což má pro dítě samozřejmě mnohem větší význam než sešit plný červených čar a špatných známek, které vidí mnohdy až další den. Tyto chyby už si děti nikdy neopraví. Asistentka pedagoga je velkou oporou zejména pro děti, které jsou nesamostatné a potřebují neustálý dohled, pomoc, kontrolu a podporu při své práci. Z tohoto důvodu se obáváme, že ve 2. ročníku, kdy tyto děti svou oporu ztratí, nebudou zažívat tolik úspěchů jako letos, což časem může vést ke ztrátě zájmu o učení.

37 První třída

38 První třída – srovnávací písemné práce závěrečné
Na závěr školního roku jsme připravili srovnávací písemné práce naší estetické třídy s prvňáčky z jiné školy, tedy s dětmi z většinové společnosti. Tyto výsledky nás samozřejmě velmi potěšily, na druhou stranu si ale uvědomujeme, že tyto písemné práce byly vytvořeny námi a děti z jiné školy jsou možná zvyklé na jiný styl zadání nebo procvičovali učivo na jiných typech cvičení.

39 První třída – srovnávací písemné práce závěrečné
ZŠ Gebauerova Český jazyk - psalo 15 žáků s průměrnou známkou 1,4 (1 - 10, 2 - 4, 3 - 1) Matematika - psalo 15 žáků s průměrnou známkou 1,27 (1 - 11, 2 - 4) ZŠ Nádražní Český jazyk - psalo 46 žáků s průměrnou známkou 1,76 (1 - 23, , 3 - 8, 4 - 2) Matematika – psalo 46 žáků s průměrnou známkou 1,31 (1 - 34, 2 - 9, 3 - 1, 4 - 1)

40 Závěrečné hodnocení školního roku 2008/2009
Přesto, že jsou paní učitelky s dětmi v tomto školním roce velmi spokojené a na jejich výsledky náležitě pyšné, potýkaly se s obvyklými problémy, a to zejména s rodiči. I v naší třídě jsou rodiče, kteří neposílají děti do školy, nespolupracují, nepíšou s dětmi úkoly ani se nepodílejí na jejich domácí přípravě. Stále si neuvědomují, že jejich děti dostaly šanci dostat se v životě dál než na Úřad práce, nezáleží jim na tom, co z dětí bude.

41 První třída

42 Závěrečné hodnocení školního roku 2008/2009
Považujeme tento školní rok za úspěšný, děti se velmi snaží, chtějí být chválené, chtějí zažívat úspěch, a proto pracují velmi pečlivě ve vyučování a většina se připravuje i doma. Do školy chodí děti rády, baví je vyučování, chtějí poznávat nové věci, učit se nová písmenka, jsou pyšné, že už si dokážou samy přečíst pohádku nebo třeba napsat mamince přání k svátku. To je podle nás to nejdůležitější, čeho jsme mohli dosáhnout.

43 První třída

44 Společné akce obou estetických tříd
Během celého školního roku jsme uskutečnili mnoho společných akcí. Dětem se tyto akce líbí, učitelky a asistentky daleko více využijí své dovednosti a zájmy (např. spojení hry na několik hudebních nástrojů). Tím, že se nacházíme na jednom patře, nebylo těžké uspořádat společné akce.

45 Společné akce obou estetických tříd

46 Společné akce obou estetických tříd
Společně jsme nacvičili vánoční kulturní pásmo, které jsme předvedli široké veřejnosti na Masarykově náměstí v Ostravě, rodičům, učitelům a žákům naší školy na vánoční besídce v tělocvičně Uskutečnili jsme projektový den „Vánoce“ – vánoční tvůrčí dílnu s rodiči Byli jsme v kostele na vánoční hře „Jesličky otce Františka“ Společně jsme oslavili Vánoce střídavě v obou třídách

47 Společné akce obou estetických tříd

48 Společné akce obou estetických tříd
Jako poděkování za veřejné vystoupení na náměstí jsme získali volný vstup na oblíbeného klauna Hopsalína Byli jsme v Divadle loutek na pohádce „O pejskovi a kočičce“ Navštívili jsme Stanici mladých přírodovědců v Porubě a měli tak možnost seznámit se se životem a chovem exotických zvířat

49 Společné akce obou estetických tříd

50 Společné akce obou estetických tříd
Bobování v parku nebylo financováno, přesto sem patří - kdyby nebylo estetických tříd, nebyli bychom tak príma parta. A jako společné zhodnocení činností obou estetických tříd jsme přichystali karneval na den pololetního vysvědčení – děti zhotovily z koupeného materiálu masky, výzdobu a mohly se těšit na občerstvení, sladkosti a drobné ceny.

51 Společné akce obou estetických tříd

52 Společné akce obou estetických tříd
V únoru jsme vyráběli ve Stanici mladých přírodovědců dřevěné budky pro ptáčky a na školní chodbě připravili krmení pro ptáčky. Projektové dny – každý měsíc jsme uskutečnili jeden projektový den. V květnu nesmí chybět besídka ke Dni matek, která by se bez financí z estetiky nemohla uskutečnit v takovém pojetí. Den dětí je příležitost k oslavám – my jsme soutěžili, hráli si, zpívali a tancovali a těšili se ze sladkostí a drobných odměn.

53 Společné akce obou estetických tříd

54 Společné akce obou estetických tříd

55 Společné akce obou estetických tříd
Navštívili jsme ostravskou zoologickou zahradu. Společně jsme se učili základům zdravovědy pod vedením zdravotní sestry.

56 Společné akce obou estetických tříd

57 Škola v přírodě – Indiánské léto
Jako vyvrcholení celého projektu bylo uskutečnění Školy v přírodě tématicky zaměřené na život indiánů „Indiánské léto“. Téma se nám velmi hodí do estetické výchovy V dnešním civilizovaném světě, kdy děti velkou část dne tráví u televize a počítačů, je třeba si uvědomit, jak je důležité žít v souladu s přírodou. A Indiáni toho byli příkladem. Seznámili jsme se s jejich životem v komunitě, společenskými zvyklostmi, nepsanými zákony, výchovou dětí ve kmenech, vztahem k přírodě či významem vyprávění příběhů.

58 Škola v přírodě – Indiánské léto

59 Škola v přírodě – Indiánské léto
Vyzkoušeli jsme si některé indiánské hry, indiánský běh, četli jsme z kouřových signálů, z piktogramů, vyráběli indiánská trika, čelenky a tomahavky. Vymysleli jsme kmenový pokřik, naučili se indiánskou píseň a u kmenového totemu vykouřili symbolickou dýmku míru. Indiánské léto bylo úžasnou tečkou za celým školním rokem s estetickou výchovou.

60 Škola v přírodě – Indiánské léto

61 Pro děti Jako krásnou vzpomínku na Indiánské léto dostanou všechny zúčastněné děti fotky ze školy v přírodě na CD. Ale i ostatní děti nepřijdou zkrátka – fotky na CD z průběhu celého školního roku jsou připraveny pro všechny děti bez rozdílu.

62 Závěrem... Chtěli bychom poděkovat
veřejně prospěšné společnosti Envi A a všem, kteří nám umožnili dát dětem vidět, slyšet, osahat si, zkusit a cítit... Děkujeme...

63


Stáhnout ppt "Hodnocení estetické výchovy"

Podobné prezentace


Reklamy Google