Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Slovesný rod činný a Trpný

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Slovesný rod činný a Trpný"— Transkript prezentace:

1 Slovesný rod činný a Trpný
Aktivum - pasivum

2 Anotace Materiál tvoří 27 slidů, v nichž se žák seznámí s pojmy trpný a činný rod (aktivum a pasivum) a jeho formami cílová skupina: 7. roč. Autor: Mgr. Tomáš Kozák očekávaný výstup: žák je schopen převádět věty z aktiva do vhodné formy pasiv použitý materiál: učebnice SPN Čj pro 7. roč., Wikipedia průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad, pracujeme se žáky na cvičeních, za cvičením následuje klíč s řešením

3

4 Slovesný rod činný a trpný
Pozoruj následující věty a urči, ve které podmět skutečně vyvíjí nějakou činnost (něco dělá)? K jakým změnám ve větách dochází?

5 Slovesný rod činný a trpný
Učitel často chválí Janu. Jana je často chválena učitelem.

6 Slovesný rod činný a trpný
Učitel podmět často chválí přísudek Janu. předmět Jana podmět je chválena přísudek často učitelem. předmět

7 Slovesný rod činný a trpný
Převrácený kamion zatarasil silnici. Silnice byla zatarasena kamionem.

8 Slovesný rod činný a trpný
Převrácený kamion podmět zatarasil přísudek silnici. předmět Silnice podmět byla zatarasena přísudek převráceným kamionem. předmět

9 Slovesný rod činný a trpný
Pražskou univerzitu založil r Karel IV. Pražská univerzita byla založena r. 1348 Karlem IV.

10 Slovesný rod činný a trpný
Pražskou univerzitu předmět založil přísudek r Karel IV. podmět Pražská univerzita podmět byla založena přísudek r. 1348 Karlem IV. předmět

11 Slovesný rod činný a trpný
V tomto úseku budou dopravu řídit policisté. V tomto úseku bude doprava řízena policisty.

12 Slovesný rod činný a trpný
V tomto úseku budou řídit přísudek dopravu předmět policisté. podmět V tomto úseku bude řízena přísudek doprava podmět policisty. předmět

13 Slovesný rod činný a trpný
Zachránil ho jeho pes (On) Byl zachráněn svým psem

14 Slovesný rod činný a trpný
Zachránil přísudek ho předmět jeho pes. podmět (On) podmět Byl zachráněn přísudek svým psem. předmět

15 Slovesný rod činný a trpný
slovesný tvar rodu činného = aktiva vyjadřuje, co činí osoba, zvíře nebo věc označená jménem v podmětu. Původce děje je tedy vyjádřen podmětem. slovesný tvar rodu trpného = pasiva vyjadřuje, co činí osoba, zvíře nebo věc, označená jménem, které není v podmětu. Původce děje tedy není vyjádřen podmětem.

16 Slovesný rod činný a trpný
trpný rod je vyjádřen: a) opisným tvarem trpným, složeným z příčestí trpného a z tvaru slovesa být, bývat: je chválen, je chválena, byl chválen, bude chválen,… příčestí trpné (-n/-t-ové) se tvoří od sloves, která vyjadřují činnost a spojují se s předmětem: odměnit vítěze = vítěz byl odměněn; porazit soupeře = soupeř byl poražen b) zvratnou podobou slovesa, a to tvarem 3. os. č. j./mn. činného rodu se zvratným se: vysílá se, vyrábějí se, budou se vyrábět, vyráběly se

17 zvratný trpný rod = reflexivní pasivum
sloveso se zvratným významem může mít i jiné významy, a proto ho nelze užít k vyjadřování trpného rodu, kdy by mohlo dojít k nedorozumění Žák se pochválil. znamená, že se žák pochválil sám, nikoliv, že byl pochválen zvratnému pasivu dáváme přednost pokud se jedná o děj právě probíhající

18 Zvratný trpný rod = reflexivní pasivum
Akce se pořádá…. ANO Akce je pořádána… NE

19 Opisný trpný rod = opisné pasivum
opisný tvar trpného rodu je běžnější u sloves, která pomocí přítomných tvarů vyjadřují děj budoucí vydat – vydán Kniha je vydána… ANO Kniha se vydává… NE

20 Zvolte vhodnou formu pasiva
Na počátku zimy tato silnice (uzavřít). Na počátku zimy bude tato silnice uzavřena. Většina obchodů 1. ledna (zavřít-bud. čas). Většina obchodů bude 1. ledna uzavřena. Všechny brány na noc (zamykat). Všechny brány se na noc zamykají. Venkovní dveře (zamknout-min.č) na dva západy. Venkovní dveře se zamykaly na dva západy. Schůzka (přesouvat) na zítra. Schůzka se přesouvá na zítra. Toto žádost (zamítat). Tato žádost se zamítá.

21 Zvolte vhodnou formu pasiva
Utkání (přerušit-min.č) na půl hodiny. Utkání se bylo přerušeno na půl hodiny. Všechno (vysvětlit-min.č.) ještě ten den. Všechno se vysvětlilo ještě ten den. Dítě okamžitě (operovat- min.č.) Dítě bylo okamžitě operováno. Tento film (uvést) v našich kinech příští měsíc. Tento film bude uveden v našich kinech příští měsíc. Vstup do obchodu se psy (zakázat). Vstup do obchodu se psy je zakázán.

22 Vstup do obchodu se psy je zakázán.
Co je špatně??? vysvětli!!! Vstup do obchodu se psy je zakázán. 1. Jedná se o obchod, kde se prodávají psi a nesmí tam nikdo vejít 2. Jde o obchod, kam mohou pouze majitelé, nikoliv psi.

23 převeďte do vhodného pasiva
Televize vysílá nový seriál. V červnu definitivně rozhodneme o vítězném návrhu. Dvůr Králové nad Labem založil roku 1270 Přemysl Otakar II. Naše hráče dosud nikdo neporazil. Vzorek nejprve vysuší a poté slisují. Tento gól rozhodčí nakonec uznal. Zaměstnanci návrh nepřijali. Některé podniky omezují výrobu. Janu zvolil kapitánkou mužstva. Tento týden kino promítá úspěšné české filmy. Dřevěné trámy napadl červotoč. Mnohé knihovny rozšiřují internetové služby. Věříme, že jsme vybrali nejlepší návrh. V televizi se vysílá nový seriál. V červnu se definitivně rozhodne o vítězném návrhu. Dvůr Králové nad Labem byl založen roku Přemyslem Otakarem II. Naši hráči nebyli dosud nikým poraženi. Vzorek se nejprve vysuší a poté slisuje. Tento gól byl nakonec uznán. Návrh nebyl zaměstnanci přijat. V některých podnicích se omezuje výroba. Jana byla zvolena kapitánkou mužstva. Tento týden se v kině promítají úspěšné české filmy. Dřevěné trámy byly napadeny červotočem. Internetové služby se rozšiřují v mnohých knihovnách. Věříme, že byl vybrán nejlepší návrh.

24 Vyber a uprav věty, kde by bylo vhodnější zvratné = reflexivní pasivum
V sezoně jsou konány i noční prohlídky zámku. Díky internetu je možno zjistit, kde se zásilka nachází a kdy bude doručena. Tento pořad je vysílán každou neděli. Pro účastníky zájezdu je přichystáno překvapení. Pro účastníky zájezdu je chystáno překvapení. V jednání bude pokračováno odpoledne. Ještě není schváleno, zda bude stavěno další nákupní centrum. Dnes bylo probíráno nové učivo. Hlasy byly sčítány ručně, neboť sčítací program byl porouchán. Lanovka byly na chvíli zastavena. Žáci byli rozděleni do tří skupin. Bylo konstatováno, že tato skladba dokáže publikum zaujmout.

25 Vyber a uprav věty, kde by bylo vhodnější zvratné = reflexivní pasivum
V sezoně jsou konány i noční prohlídky zámku. Díky internetu je možno zjistit, kde se zásilka nachází a kdy bude doručena. Tento pořad je vysílán každou neděli. Pro účastníky zájezdu je přichystáno překvapení. Pro účastníky zájezdu je chystáno překvapení. V jednání bude pokračováno odpoledne. Ještě není schváleno, zda bude stavěno další nákupní centrum. Dnes bylo probíráno nové učivo. Hlasy byly sčítány ručně, neboť sčítací program byl porouchán. Lanovka byly na chvíli zastavena. Žáci byli rozděleni do tří skupin. Bylo konstatováno, že tato skladba dokáže publikum zaujmout.

26 Ve kterých větách se skutečně jedná o pasivum?
Po prudkém dešti se hladina řeky zvýšila o metr. V prosinci se platy zaměstnanců zvýšily. Celý večer se vzpomínalo na zážitky z tábora. Květ máku vlčího se užívá při kašli. V článku se píše o zdravé výživě. Stromy se ve větru mírně pohupovaly. Na zimu se kmeny stromů obalují pletivem. Letadlo se zřítilo v obtížně dostupném terénu. Do těchto nádob se zakazuje ukládat nebezpečný odpad. Hodinky se mi zpozdily o deset minut. Dveře se za ním zabouchly. Ukončete nástup, dveře se zavírají. Jak se vám v našem kraji líbí?

27 Ve kterých větách se skutečně jedná o pasivum?
Po prudkém dešti se hladina řeky zvýšila o metr. V prosinci se platy zaměstnanců zvýšily. Celý večer se vzpomínalo na zážitky z tábora. Květ máku vlčího se užívá při kašli. V článku se píše o zdravé výživě. Stromy se ve větru mírně pohupovaly. Na zimu se kmeny stromů obalují pletivem. Letadlo se zřítilo v obtížně dostupném terénu. Do těchto nádob se zakazuje ukládat nebezpečný odpad. Hodinky se mi zpozdily o deset minut. Dveře se za ním zabouchly. Ukončete nástup, dveře se zavírají. Jak se vám v našem kraji líbí?


Stáhnout ppt "Slovesný rod činný a Trpný"

Podobné prezentace


Reklamy Google