Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktivum - pasivum.  Materiál tvoří 27 slidů, v nichž se žák seznámí s pojmy trpný a činný rod (aktivum a pasivum) a jeho formami  cílová skupina: 7.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktivum - pasivum.  Materiál tvoří 27 slidů, v nichž se žák seznámí s pojmy trpný a činný rod (aktivum a pasivum) a jeho formami  cílová skupina: 7."— Transkript prezentace:

1 Aktivum - pasivum

2  Materiál tvoří 27 slidů, v nichž se žák seznámí s pojmy trpný a činný rod (aktivum a pasivum) a jeho formami  cílová skupina: 7. roč.  Autor: Mgr. Tomáš Kozák  očekávaný výstup: žák je schopen převádět věty z aktiva do vhodné formy pasiv  použitý materiál: učebnice SPN Čj pro 7. roč., Wikipedia  průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad, pracujeme se žáky na cvičeních, za cvičením následuje klíč s řešením

3

4 Pozoruj následující věty a urči, ve které podmět skutečně vyvíjí nějakou činnost (něco dělá)? K jakým změnám ve větách dochází?

5 Učitel častochválíJanu. Janaječastochválena učitelem.

6 Učitel podmět častochválí přísudek Janu. předmět Jana podmět je chválena přísudek častoučitelem. předmět

7 Převrácený kamionzatarasilsilnici. Silnicebylazatarasenakamionem.

8 Převrácený kamion podmět zatarasil přísudek silnici. předmět Silnice podmět byla zatarasena přísudek převrácenýmkamionem. předmět

9 Pražskou univerzituzaložilr. 1348.Karel IV. Pražskáuniverzitabylazaloženar. 1348 Karlem IV.

10 Pražskou univerzitu předmět založil přísudek r. 1348.Karel IV. podmět Pražskáuniverzita podmět byla založena přísudek r. 1348 Karlem IV. předmět

11 V tomto úsekubudoudopravuříditpolicisté. V tomtoúsekubudedopravařízenapolicisty.

12 V tomto úseku budou řídit přísudek dopravu předmět policisté. podmět V tomtoúseku bude řízena přísudek doprava podmět policisty. předmět

13 Zachránil hojehopes (On) Byl zachráněn svýmpsem

14 Zachránil přísudek ho předmět jehopes. podmět (On) podmět Byl zachráněn přísudek svýmpsem. předmět

15  slovesný tvar rodu činného = aktiva vyjadřuje, co činí osoba, zvíře nebo věc označená jménem v podmětu. Původce děje je tedy vyjádřen podmětem.  slovesný tvar rodu trpného = pasiva vyjadřuje, co činí osoba, zvíře nebo věc, označená jménem, které není v podmětu. Původce děje tedy není vyjádřen podmětem.

16  trpný rod je vyjádřen:  a) opisným tvarem trpným, složeným z příčestí trpného a z tvaru slovesa být, bývat: je chválen, je chválena, byl chválen, bude chválen,…  příčestí trpné (-n/-t-ové) se tvoří od sloves, která vyjadřují činnost a spojují se s předmětem: odměnit vítěze = vítěz byl odměněn; porazit soupeře = soupeř byl poražen  b) zvratnou podobou slovesa, a to tvarem 3. os. č. j./mn. činného rodu se zvratným se: vysílá se, vyrábějí se, budou se vyrábět, vyráběly se

17  sloveso se zvratným významem může mít i jiné významy, a proto ho nelze užít k vyjadřování trpného rodu, kdy by mohlo dojít k nedorozumění  Žák se pochválil. znamená, že se žák pochválil sám, nikoliv, že byl pochválen  zvratnému pasivu dáváme přednost pokud se jedná o děj právě probíhající

18 Akce se pořádá…. ANO Akce je pořádána… NE

19  opisný tvar trpného rodu je běžnější u sloves, která pomocí přítomných tvarů vyjadřují děj budoucí  vydat – vydán Kniha je vydána… ANO Kniha se vydává… NE

20  Na počátku zimy tato silnice (uzavřít).  Na počátku zimy bude tato silnice uzavřena.  Většina obchodů 1. ledna (zavřít-bud. čas).  Většina obchodů bude 1. ledna uzavřena.  Všechny brány na noc (zamykat).  Všechny brány se na noc zamykají.  Venkovní dveře (zamknout-min.č) na dva západy.  Venkovní dveře se zamykaly na dva západy.  Schůzka (přesouvat) na zítra.  Schůzka se přesouvá na zítra.  Toto žádost (zamítat).  Tato žádost se zamítá.

21  Utkání (přerušit-min.č) na půl hodiny.  Utkání se bylo přerušeno na půl hodiny.  Všechno (vysvětlit-min.č.) ještě ten den.  Všechno se vysvětlilo ještě ten den.  Dítě okamžitě (operovat- min.č.)  Dítě bylo okamžitě operováno.  Tento film (uvést) v našich kinech příští měsíc.  Tento film bude uveden v našich kinech příští měsíc.  Vstup do obchodu se psy (zakázat).  Vstup do obchodu se psy je zakázán.

22 1. Jedná se o obchod, kde se prodávají psi a nesmí tam nikdo vejít 2. Jde o obchod, kam mohou pouze majitelé, nikoliv psi.

23  Televize vysílá nový seriál.  V červnu definitivně rozhodneme o vítězném návrhu.  Dvůr Králové nad Labem založil roku 1270 Přemysl Otakar II.  Naše hráče dosud nikdo neporazil.  Vzorek nejprve vysuší a poté slisují.  Tento gól rozhodčí nakonec uznal.  Zaměstnanci návrh nepřijali.  Některé podniky omezují výrobu.  Janu zvolil kapitánkou mužstva.  Tento týden kino promítá úspěšné české filmy.  Dřevěné trámy napadl červotoč.  Mnohé knihovny rozšiřují internetové služby.  Věříme, že jsme vybrali nejlepší návrh.  V televizi se vysílá nový seriál.  V červnu se definitivně rozhodne o vítězném návrhu.  Dvůr Králové nad Labem byl založen roku 1270 Přemyslem Otakarem II.  Naši hráči nebyli dosud nikým poraženi.  Vzorek se nejprve vysuší a poté slisuje.  Tento gól byl nakonec uznán.  Návrh nebyl zaměstnanci přijat.  V některých podnicích se omezuje výroba.  Jana byla zvolena kapitánkou mužstva.  Tento týden se v kině promítají úspěšné české filmy.  Dřevěné trámy byly napadeny červotočem.  Internetové služby se rozšiřují v mnohých knihovnách.  Věříme, že byl vybrán nejlepší návrh.

24 V sezoně jsou konány i noční prohlídky zámku. Díky internetu je možno zjistit, kde se zásilka nachází a kdy bude doručena. Tento pořad je vysílán každou neděli. Pro účastníky zájezdu je přichystáno překvapení. Pro účastníky zájezdu je chystáno překvapení. V jednání bude pokračováno odpoledne. Ještě není schváleno, zda bude stavěno další nákupní centrum. Dnes bylo probíráno nové učivo. Hlasy byly sčítány ručně, neboť sčítací program byl porouchán. Lanovka byly na chvíli zastavena. Žáci byli rozděleni do tří skupin. Bylo konstatováno, že tato skladba dokáže publikum zaujmout.

25

26 Po prudkém dešti se hladina řeky zvýšila o metr. V prosinci se platy zaměstnanců zvýšily. Celý večer se vzpomínalo na zážitky z tábora. Květ máku vlčího se užívá při kašli. V článku se píše o zdravé výživě. Stromy se ve větru mírně pohupovaly. Na zimu se kmeny stromů obalují pletivem. Letadlo se zřítilo v obtížně dostupném terénu. Do těchto nádob se zakazuje ukládat nebezpečný odpad. Hodinky se mi zpozdily o deset minut. Dveře se za ním zabouchly. Ukončete nástup, dveře se zavírají. Jak se vám v našem kraji líbí?

27


Stáhnout ppt "Aktivum - pasivum.  Materiál tvoří 27 slidů, v nichž se žák seznámí s pojmy trpný a činný rod (aktivum a pasivum) a jeho formami  cílová skupina: 7."

Podobné prezentace


Reklamy Google