Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Život dobrovolníka v domovech pro seniory Ing. Dagmar Hoferková DC ADRA Ostrava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Život dobrovolníka v domovech pro seniory Ing. Dagmar Hoferková DC ADRA Ostrava."— Transkript prezentace:

1 Život dobrovolníka v domovech pro seniory Ing. Dagmar Hoferková DC ADRA Ostrava

2 DC ADRA ČR  Města, ve kterých jsou pobočky DC ADRA: Česká LípaČeské Budějovice Frýdek MístekHradec Králové OstravaPraha ProstějovPlzeň Val. MeziříčíZlín Znojmo

3 DC ADRA Ostrava  Nejsme poskytovatel soc. služeb  3 akreditace MV ČR na vysílání dobrovolníků do soc. a zdrav.zařízení – k seniorům - k dětem a zdrav. postiženým - paliativní péče  Domovy pro seniory, Domovy soc. služeb– Ostrava, Karviná, Orlová, Petřvald… - celkem 11 seniorských programů  Centrum pro osoby se zdrav. postižením – Čtyřlístek  Nemocnice, DC Domeček, Mobilní hospic

4 DC ADRA Ostrava  V 10 programech – 155 dobrovolníků za rok 2010 - 9500 hodin – 26 hodin denně

5 Kdo to je dobrovolník?  Může být každý, kdo ze své svobodné vůle, ve svém volném čase a bez nároku na odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí  Má velkou šanci přinášet do zařízení běžný vztah  Naplňuje psychosociální potřeby uživatelů  Přináší radost, zájem, informace zvenčí,…..  Dává svůj čas, zkušenosti, znalosti….  Je mu více než 15 (18) let  Stává se součástí péče o uživatele

6 Motivace dobrovolníků  Smysluplné využití volného času  Dobrý pocit  Nové zkušenosti, zážitky  Nové prostředí  Využití svých dovedností  Soucit  Nenaplnění svých potřeb  Náhled na uživatele a zařízení– kvůli studiu na VŠ

7 Co dobrovolník není?  Není náhradou za zaměstnance  Není konkurence  Není levnou pracovní sílou  Nezasahuje do práce personálu

8 Získávání dobrovolníků  Kvalitní propagace – místní tisk, televize, rádio, letáky, webové stránky  Přednášky- školy, kluby seniorů, kulturní zařízení, prodejny knih - Librex  Spolupráce se školami - rozesílání pozvánek na školení, zájmové dny  Spolupráce s Úřady práce – informovanost nezaměstnaných  Pořádání koncertů, účast na Dnech soc. služeb aj.

9 DC ADRA Ostrava - školení Školení dobrovolníků – přímo v zařízení 1-2x ročně  organizace  práva a povinnosti  možnosti dobr. činnosti  očekávání přijímající organizace  smluvní vztah,pojištění,TR, lék.potvrzení  skladba uživatelů– jejich soc. situace, potřeby  prohlídka zařízení, BOZP  praktická část – manipulace s invalid. vozíkem  materiál ke školení

10 Práva dobrovolníka  Dobrovolník má právo svobodně si určit časový rozsah činnosti – den, trvání (tak, aby nezasahoval do chodu zařízení a režimu uživatele)  Právo na pojištění  Právo na rozhovor s kontaktní osobou, koordinátorem  Právo požádat o změnu uživatele  Právo změnit dobu docházení  Právo kdykoliv ukončit činnost

11 Povinnosti dobrovolníka  Dodržovat : mlčenlivost, termíny návštěv, obecné zásady slušného chování  Omlouvat se z nepřítomnosti kontaktní osobě  V případě nemoci odložit návštěvu  Zachovávat soukromí uživatelů  Nepřijímat finance, neobracet na víru  Nevyužívat na marketingové účely  Nechodit pod vlivem drog, alkoholu, nekouřit  Nezasahovat do rodinných záležitostí

12 DC ADRA Ostrava - školení

13 DC ADRA Ostrava - pohovory Vstupní pohovory – za účasti zaměstnance (kontaktní osoby) přijímající organizace  motivace dobrovolníka  jeho představa o činnosti  očekávání  časové možnosti  termín 1. návštěvy

14 DC ADRA Ostrava - doklady Doklady k doložení  Smlouva o dobr. činnosti (do 18 let podepisuje i rodič)  Čistý výpis z TR  Potvrzení o zdravotní způsobilosti  Registrační karta

15 DC ADRA Ostrava - označení Označení  Vizitkou  Tričko nebo mikina ADRA  Důležité pro personál, rodinu, uživatele

16 DC ADRA Ostrava - koordinátor Koordinátor dobrovolníků - zaměstnanec DC  prostředník mezi DC a přijímající organizací  má i více dobr. programů  organizuje školení a supervize  účastní se výběrových pohovorů  informuje o změnách v programu  sleduje docházku, odhlašuje z pojištění  řeší případné problémy  vybírá TR, smlouvy, proplácí náklady

17 DC ADRA Ostrava – kont.osoba Kontaktní osoba – zaměstnanec přijímající organizace  účastní se školení, pohovorů  doprovází D na 1.návštěvě, představuje ho personálu  vytváří dvojici dobrovolník-uživatel  přijímá omluvy D z nepřítomnosti  řeší případné problémy uvnitř organizace  sleduje docházku  informuje D o možnostech zapojení se do akcí  vytváří vhodnou půdu pro D

18 DC ADRA Ostrava - evidence Evidence odchozených hodin  v každém zařízení docházková kniha  zápis příchod/odchod chronologicky  důležité pro – pojišťovnu, součet hodin, kontrolu

19 Činnosti dobrovolníků

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Nevhodné činnosti  Cokoliv co by nahrazovalo práci personálu (hygienické úkony, polohování, podávání stravy, aplikace léků…..)  Manipulace s uživatelem – oblékání, posazování na vozík…  Pomoc s úklidem, vařením, praním…  Nákupy

29 Supervize dobrovolníků  3 krát do roka v každém zařízení

30 Vánoční supervize

31 Péče o dobrovolníky ze strany DC  Blahopřání k narozeninám  Supervize se vzděláváním, zážitkové  Kulturní akce u příležitosti MDD  Kurz 1. pomoci a jiné vzdělávací akce  Drobné dárky na supervizích  Trička, mikiny  Možnost individuální supervize  Potvrzení o dobrovolnické službě

32 Péče o dobrovolníky ze strany přijímající organizace  Kontaktní osoba  Ostatní – pomoc orientovat se v cizím prostředí - pomoc s výběrem pacienta - pomoc s navázáním 1. kontaktu - příprava pacienta na procházku - nezadávat práci - nechat dobrovolníka vykonávat jeho činnost

33 Ukončení činnosti  Dobrovolník má právo kdykoliv svoji činnost ukončit – důvody: změna zaměstnání, stěhování, ukončení studia, rodinné, zdravotní problémy…  DC má taky možnost vypovědět smlouvu s dobrovolníkem – důvody: porušení mlčenlivost, nerespektování pravidel programu (zasahování do rodinných záležitostí, do soukromí, do režimu dne, alkohol, přijímání financí…)

34 Děkuji za pozornost www.adraostrava.cz


Stáhnout ppt "Život dobrovolníka v domovech pro seniory Ing. Dagmar Hoferková DC ADRA Ostrava."

Podobné prezentace


Reklamy Google