Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TADY JSME DOMA soutěž o vesnici našeho regionu Základní škola a mateřská škola Podomí 6. třída Červen 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TADY JSME DOMA soutěž o vesnici našeho regionu Základní škola a mateřská škola Podomí 6. třída Červen 2008."— Transkript prezentace:

1 TADY JSME DOMA soutěž o vesnici našeho regionu Základní škola a mateřská škola Podomí 6. třída Červen 2008

2 Motivační název ŠVP naší školy: „Škola s rozhledem do kraje i do života “. Každý člověk má jiný rozhled do kraje i do života, každý člověk má svoji rozhlednu. Pojďme hledat cesty k tvojí rozhledně. V každém ročníku vystoupíš o několik schodů výše! V každém ročníku uvidíš dál a víc! Hurá na rozhlednu!

3 KONCEPCE EVVO V ZŠ PODOMÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA • 5. třída: Mám rád – Genius loci • 6. třída: Poznávám domov – Tady jsem doma • 7. třída: Porovnávám biotopy rodného kraje • 8. třída: Udržitelný rozvoj regionu – jak na strategii udržitelného rozvoje obce, regionu • 9. třída: Snažím se být dobrým hospodářem – malá maturita - moje profese a životní problémy (poznávám, porovnávám, zvažuji, rozhoduji se, vybírám z několika možností) STŘEDNÍ ŠKOLA • Jsem dobrý hospodář ve svém oboru

4

5 Jedním z mezníků je v šesté třídě předmět Člověk a příroda Celoroční průběžná oborová motivace žáků činnostními aktivitami Podzimní motivace: Již v listopadu na základě vlastních dlouhodobých pozorování s využitím mapy regionu a atlasu světa všichni společně zpracovali velkou nástěnnou mapu regionu, kterou představili při prezentaci řediteli školy, poté ji dali k dispozici ostatním spolužákům a pedagogům (vyvěsili ji u své třídy na chodbě).

6 Zimní motivace: „Co myslíte, dokážete připravit mimořádné číslo školního časopisu věnované našim čtyřem obcím?“ Odpověď žáků zněla „ano“. „Představte si“, že do Vaší obce přijedou děti ze zahraničí. Kam je zavedete, co jim v obci ukážete, o čem jim budete povídat?“ Poté se žáci přirozeně sdružili do skupin podle toho, z které obce do školy docházejí. Výstupem jejich asi měsíčního úsilí byla vzájemná prezentace shromážděných zajímavostí, regionálních publikací i vlastních fotografií a jediný výtisk časopisu o čtyřech obcích. Sesbíraný materiál zúročily i při závěrečném třídenním projektu, zvláště při prezentaci výstupů projektu.

7 Jarní motivace k místní Agendě 21: “Děti, pojďme si zahrát na fotoreportéry!“ • Pokud vám rodiče zapůjčí digitální fotoaparát, vydejte se do vesnice a jejího nejbližšího okolí a fotografujte vše, co vás zaujme. Ale nejen co se vám líbí, ale také to, co se vám nelíbí! Poté fotografie přineste do školy: Promítnete nám je pomocí dataprojektoru, přitom nám sdělíte, co se vám ve vaší obci líbí a naopak, s čím nejste spokojeni! V tomto případě doporučuji navrhnout řešení problému! • Fotografie přinesli pouze dva žáci z patnácti. Jejich prezentace spojená s návrhem řešení spolužáky velmi zaujala. Dokumentační fotografie opět použili při závěrečné prezentaci výstupů třídenního projektu.

8 Červen: třídenní terénní projekt Obec Krásensko se v tomto roce již podruhé hlásila do celostátní soutěže vesnice roku. „A co vaše obec?“, ptal se pedagog. Má se čím pochlubit? Tvrdíte, že ano! V tom případě vám navrhuji: Uspořádejme si společně soutěž „O vesnici našeho regionu“. Vymyslíme pravidla soutěže a sami soutěž během tří dnů zrealizujeme. Děti návrh přijaly, a tak jsme se na začátku května pustili do přípravy soutěže – třídenního terénního pobytu.

9 První 2hodinnový blok: Společně jsme diskutovali o průběhu přípravy i realizaci. Dospěli jsme k následujícímu závěru: • Od této chvíle vstupujeme „do role“: Děti z obce = místní samospráva v dané obci. • Děti ze sousední obce = hodnotící komise pro soutěž „O vesnici našeho regionu“ • Navštívíme každou ze čtyř obcí, představíme vlastní obec obecním zastupitelům ze sousedních obcí

10 Děti pracovaly ve čtyřech skupinách Do školy docházejí ze čtyř vesnic Myšlenková mapa: Ve skupinách navrhovaly, co v obci stojí za pozornost, co je vhodné představit členům obecních zastupitelstev ze sousedních obcí. Své návrhy jedna skupina diktovala učiteli, který je zapisoval na tabuli. Ostatní skupiny pouze doplňovaly chybějící náměty. Společně jsme návrhy zobecnili a rozdělili do oblastí. Přitom si děti v jednotlivých skupinách uvědomily, co opomenuly.

11 V diskuzi jsme dospěli k závěru, že si budeme vzájemně představovat: • kulturní památky (včetně kostelů a muzeí), • přírodní zajímavosti (výhledy, památné stromy, pěkná místa apod.), • firmy, zemědělské podniky, • služby, • řemesla, • historické budovy, • navštívíme obecní úřady, • pobesedujeme s pamětníky nebo osobnostmi regionu. Domácí úkol: pátráme po dalších regionálních publikacích

12 Druhý 2hodinnový blok: Společná diskuze pedagoga a žáků o cílech a výstupech třídenního terénního projektu. • Máme jedinečnou příležitost vedení školy, pedagogům, rodičům, starostům, spolužákům i sami sobě prokázat, co všechno už jsme schopni zjistit, zpracovat, zorganizovat apod. • Připravíme závěrečnou konferenci pro veřejnost, prezentaci pro spolužáky. • Výstupy projektu nabídneme obcím jako výstavu.

13 Třetí 2hodinnový blok: Jak budeme postupovat? Společně jsme dospěli k následujícímu závěru: • zastupitelstvo každé obce vytvoří konkrétní seznam míst nebo osobností, které představí při exkurzi zastupitelům ze sousedních obcí. Děti společně diskutovaly ve skupinách (po obcích) - shodly se na místech, která při exkurzi představí (přírodních zajímavostech - památných stromech, výhledech, firmách, zemědělských podnicích, ale také osobnostech, službách, úřadech apod.) • každé zastupitelstvo napsalo seznam míst na tabuli (vyučující současně s nimi do notebooku), při tom žáci sami formulovali, např. proč tam zajdeme, co od „návštěvy“ očekáváme, koho požádáme o umožnění vstupu a průvodní slovo a kdo jmenovanou osobu osloví. Pedagog vše zapsal do připravené tabulky.

14 Čtvrtý 2hodinnový blok: Pedagog měl v tomto bloku pouze roli facilitátora (usměrňovače diskuze): • žáci ve skupinách upřesnili konkrétní místa nebo jména osobností, které chtěli představit při exkurzi. Do tabulky jsme zapsali, koho se jim už podařilo kontaktovat. Dohodli se, kdo osloví zbývající firmy, osoby apod. • proběhla veřejná volba ředitele a zástupce ředitele celého projektu (na tabuli jsme napsali seznam žáků – každý čárkou vedle dvou jmen přidělil svůj hlas; žáků s nejvyšším dosaženým počtem hlasů jsme se zeptali, zda roli ředitele a zástupce ředitele přijímají) • vyjasnili jsme kompetence ředitele a jeho zástupce: koordinují průběh projektu • ve skupinách (podle obcí) si rozdělili role: starosta obce a dokumentarista (fotograf). Starosta – řídí exkurzi ve své obci, při exkurzi oslovuje majitele firmy – úvodní slovo i poděkování. Dokumentarista – fotografuje, sbírá materiály o regionu v muzeích, firmách apod. • ve společné diskuzi jsme navrhli časový harmonogram třídenního terénního projektu a posloupnost exkurzí do jednotlivých obcí; prostřednictvím internetu žáci zjistili autobusové spojení do jednotlivých obcí.

15 Pátý 2hodinnový blok: Kontrolní den a organizace „pozvánek“ (pedagog je stále v roli facilitátora, hlavní slovo v diskuzi mají děti): • společná kontrola harmonogramu návštěv při exkurzích do jednotlivých obcí • předání dopisu pro rodiče žákům (informace o průběhu projektu) • pozvání rodičů, prarodičů, kamarádů na závěrečnou prezentaci – každý žák osobně • pozvání starostů – ředitelem projektu při návštěvě obce • pozvání spolužáků – školním rozhlasem asi týden před realizací projektu, v třetím projektovém dnu osobně ve třídách ředitelem a zástupcem ředitele projektu • pozvání pedagogů – osobně ředitelem projekt asi týden před realizací projektu

16 Šestý 2hodinový blok: Pedagog zahájil diskuzi otázkou: „Co myslíte, mohou čtyři obce řešit některé problémy společně? Odpověď dětí nastartovala další kroky. • vytvoříme týmy odborníků – v těchto týmech vypátráme, co mají tyto čtyři obce společného • odborníci v jednotlivých oblastech vypracují hodnotící zprávu o regionu a navrhnou plán rozvoje regionu pro příštích 5 až 10 roků • odborné komise byly vytvořeny následujícím postupem: každý žák řekl, čím by chtěl být, jaké profesi by se chtěl věnovat. Podle profese si po diskuzi s pedagogem vybral odbornou komisi – viz příloha č. 2 Zkušenost: • Náročné pro 6. třídu, přesuneme do 8. ročníku

17 Přihláška do soutěže Název obce: • Počet obyvatel: • Velikost katastru obce: • Rok založení obce: • Starosta obce: • Adresa obecního úřadu: • Telefon: • Email: • IČO: • Žádost vypracovali (seznam autorů přihlášky):

18 Popište: • Zeměpisnou polohu obce (zeměpisná šířka a délka/do kterého zeměpisného celku patří/, do kterého kraje/do kterého povodí a úmoří aj.) • Přírodní prostředí obce a okolí (popište zeleň v obci a okolí, běžné a vzácné druhy rostlin a živočichů, typy lesa, čistotu prostředí, ekologické problémy, chráněná území a památné stromy v katastru obce apod.) – informace se pokuste zjistit • Pracovní příležitosti v obci a v okolí – které firmy a podniky tady máte a kolik nabízejí pracovních míst; jak se lidé dopravují do zaměstnání • Služby v obci – které, co nabízejí, umožňují • Kulturní a společenský život v obci – popište kulturní a společenské aktivity • Neziskové organizace v obci/spolky (jak se nazývají a co nabízejí, co organizují) • Historie obce – kdo obec založil a kdy, významné historické události v dějinách obce; památky apod. • Tradice obce • Obecní symboly – (co obsahují a proč?) • Významné osobnosti obce

19 Povinné přílohy přihlášky: • Plánek obce (orientovaný vzhledem ke světovým stranám) • Veřejné komunikace • Průmysl, řemesla, firmy • Zemědělské objekty • Historické budovy, sakrální prvky (křížky, kapličky, sv. obrázky aj.) • Chráněná území, památné stromy apod. • Služby • Ostatní budovy a pro život obce důležitá místa • Fotodokumentace obce (ukázky zajímavých míst; líbí, nelíbí, doporučujeme) • Výstavka regionální literatury Nepovinné další přílohy

20 HODNOCENÍ DOPORUČENÁ KRITERIA HODNOCENÍ PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE KrásenskoPodomíJežkoviceRuprechtovSenetářov představili obec (jméno starosty, počet obyvatel apod.) zeměpisná poloha obce (zeměpisné souřadnice, nadmořská výška apod.) příroda v obci a jejím okolí pracovní příležitosti v obci a okolí služby v obci kulturní a společenský život v obci neziskové organizace, spolky historie obce tradice obce obecní symboly (co obsahují a proč?) významné osobnosti obce Povinné přílohy: plánek obce fotodokumentace obce (líbí, nelíbí, doporučujeme) výstavka regionální literatury Projev dětí při prezentaci při prezentaci vystoupili všichni žáci (členové zastupitelstva) hovořili nahlas, srozumitelně POŘADÍ: Jméno hodnotitele: Hodnotitel zastupuje obec:

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43


Stáhnout ppt "TADY JSME DOMA soutěž o vesnici našeho regionu Základní škola a mateřská škola Podomí 6. třída Červen 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google