Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do britské parlamentní debaty vytvořeno pro kurz „Debatování“ katedry Politologie FSS MU podzim 2006 Ondrej Gažovič David Minařík Irena Zatloukalová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do britské parlamentní debaty vytvořeno pro kurz „Debatování“ katedry Politologie FSS MU podzim 2006 Ondrej Gažovič David Minařík Irena Zatloukalová."— Transkript prezentace:

1 Úvod do britské parlamentní debaty vytvořeno pro kurz „Debatování“ katedry Politologie FSS MU podzim 2006 Ondrej Gažovič David Minařík Irena Zatloukalová

2 Tradice Proč debatovat? Debatování v ČR a SR

3 Formát debaty  4 týmy po dvou lidech  2 týmy na straně vlády  2 týmy na straně opozice Všichni řečníci mají na řeč stejný čas (6-8minut podle turnajových pravidel) Každý mluvčí má svoji roli a úkol, který musí v debatě splnit

4 Case construction (příprava argumentační linie)

5 Druhy témat  Policy motion – navrhuje nějakou změnu, obsahuje slova jako „by mělo“, potřebuje jasný plán t.v. chce snížit věkovou hranici pro právní odpovědnost  Faktické téma – něco je či není pravda t.v. nevěří v hrozbu terorismu  Hodnotové téma - něco je dobré/špatné t.v. věří, že alkohol je třeba zrušit  Otevřené téma – metafora, abstraktní tvrzení t.v. věří, že kdo seje vítr, sklízí bouři

6 Řeč premiéra – vládní strategie  Definice místa, pojmů navázaných (LINK) na téma debaty  Analýza současného stavu (statu quo)  Odhalení a popsání z analýzy vyplývajícího problému  Plán, jako řešení objeveného problému  Výhody tohoto plánu a tedy důvod jeho zavedení

7 Plán  Konkrétní řešení problému  Musí obsahovat nástin jednotlivých kroků i jejich odůvodnění  Musí odpovídat na otázky: Kdo Co Jak Za kolik peněz

8 2. Vláda a její přínos  Musí přinést rozšíření – pokud vláda nezmínila nějaký benefit, nebo nedostatečně rozvedla některý z technických aspektů plánu, může 2. vláda na tomto faktu postavit svoje rozšíření, ale jen pokud přináší opravdu nové věci

9 Opoziční strategie  Nepřehlédnout možné pasti ve vládních definicích, pokud jsou definice NEFÉR (nedebatovatelné, příliš úzké), napadnout je a nabídnout místo nich nové (obecně moc nedělat)  Ukázat hlavní clash (střet argumentů)  Dotknout se všech bodů řeči premiéra  Ukázat proč vládní plán nebude fungovat, jeho nevýhody a vedlejší produkty  Může přednést vlastní pohled na téma (protiplán)

10 Role jednotlivých mluvčí

11 Předseda vlády (1. mluvčí 1. vládního týmu)  Specifikuje stanovisko vlády k dané tezi, tzn. DEFINUJE tezi a tím i VYMEZÍ důležité pojmy  Rozdělí úlohy mezi oba členy vládního týmu  Strukturovaně prezentuje jasnou argumentační linii vlády, která podporuje vládní stanovisko  Předkládá a reaguje na faktické poznámky

12 Předseda opozice (1. mluvčí 1. opozičního týmu)  Reaguje na řeč premiéra a jeho argumenty  Předkládá opoziční linii.  Opoziční linie může (nemusí) být konstruktivní, tedy je formou protinávrhu  Předkládá a reaguje na faktické poznámky

13 Místopředseda vlády (2. mluvčí 1. vládního týmu)  Podporuje a dále rozvádí stanovisko vlády – tj. rozvíjí vládní argumenty přinesené premiérem  Reaguje na předsedu opozice  Může velmi stručně shrnout argumenty svého týmu  Předkládá a reaguje na faktické poznámky

14 Místopředseda opozice (2. mluvčí 1. opozičního týmu)  Reaguje na nové argumenty přednesené vládou 1  Reaguje na celou vládní argumentační linii  Rozvíjí opoziční argumentační linii a přidává opoziční konstruktivní argumenty  Může velmi stručně shrnout argumenty svého týmu  Předkládá a reaguje na faktické poznámky

15 1. ministr/člen vlády (1. mluvčí 2. vládního týmu)  Stručně shrne dosavadní vládní linii a stejně tak stručně zareaguje na řeči opozice 1  Na dosavadní vládní linii naváže a ROZŠÍŘÍ ji, přičemž rozšíření:  musí být jasné  nesmí odporovat vládě 1  nesmí být úplně novou argumentační linií, pouze jejím rozšířením  přináší nový pohled na debatovanou tezi  Předkládá a reaguje na faktické poznámky

16 1. stínový ministr (1. mluvčí 2. opozičního týmu)  Pokud to je nutné, v rychlosti se vyjádří k řečem 1. vlády  Podrobně se věnuje ROZŠÍŘENÍ, které přinesla 2. vláda  PŘIDÁVÁ opoziční argumenty, případně něco na způsob rozšíření opozice 2 (opozice nemusí přidávat vlastní nový konstruktivní pohled, ale je nutné, aby přinesla nové argumenty a podněty k debatě  Předkládá a reaguje na faktické poznámky

17 2. ministr/člen vlády (2. mluvčí 2. vládního týmu)  Může stručně rozvinout argumenty svého debatního partnera (1. ministra)  Jedná se o závěrečnou vládní řeč, která má shrnout celou debatu a v nejlepším možném případě na analýze hlavních střetů v debatě ukazuje, proč by měla vyhrát vláda (ale hlavně jeho tým)  Předkládá a reaguje na faktické poznámky

18 2. stínový ministr (2. mluvčí 2. opozičního týmu)  Může stručně rozvinout argumenty svého debatního partnera (1. stínového ministra)  Jedná se o závěrečnou opoziční řeč, která má shrnout celou debatu a v nejlepším možném případě na analýze hlavních střetů v debatě ukazuje, proč by měla vyhrát opozice (ale hlavně jeho tým)  Předkládá a reaguje na faktické poznámky

19 Faktické poznámky  Kdy a komu je mohu položit?  Jak vypadají?  K čemu slouží?  Kolik na ně mám času?  Doporučení ohledně faktických

20 Debatní teze

21 Tato vláda věří, že vražda není vždycky špatná  Eutanazie  Trest smrti  Sebeobrana  Krevní msta  Likvidace teroristů  Služba v armádě  Pokusy na embriích / potraty  Zabíjení zvířat

22 T.V. věří, že likvidace teroristů není špatná  Zájem státu, prevence  Tajné složky, cílená likvidace  Ještě nic neprovedl  Proti lidským právům na spravedlivý soud  Ztratíme tím naše ideály

23 T.V věří, že eutanazie nemusí být vždycky špatná  Jednotlivec může rozhodovat o svém osudu  Lze udržovat na životě „neomezeně“ dlouho  Důstojný život  Kdo to bude provádět? Kdo za to bude placen? – nátlak na pacienta (pojišťovna, doktor, příbuzní…)  Kdo bude komisi platit?  Vývoj léků a léčebných metod

24 Struktura a styl debatní řeči

25 Public speaking o Dynamika řeči je důležitá – zajistím ji: a) Přínosem nových argumentů a myšlenek b) Zdůrazňováním toho, co je důležité c) Přirozeností a neagresivností

26 Důležité dovednosti spojené s Public speaking o Změny hlasitosti (pro zdůraznění) o Změny výšky/tónu hlasu (pozor nevyznít agresivně) o Obměny rychlosti výkladu / částí řeči – rychleji pokud nepotřebuji, aby si publikum detailně pamatovalo, pomaleji tam, kde potřebuji pozornost posluchačů o Používání pauz o Používání gest (ale s rozvahou!) o Udržování očního kontaktu s publikem o Používání výrazů v obličeji o Pohyb celého těla

27 Jak zefektivnit svoji řeč, aneb jak to udělat, aby rozhodčí nic nepřehlédl  Vysvětlovat  Zbytečně nekomplikovat  Nálepkovat argumenty a důležité body  Nebýt monotónní  Přinášet nové věci  Nezapomenout na humor  Vždy se pohybovat v rámci fair play

28 Čeho se vyvarovat  Nebudujte svoji řeč na truismech a tautologických (kruhových) definicích  Nespecifikujte časový rámec na minulost, nebo budoucnost  Nevymýšlejte si neexistující země, nebo instituce na jejichž půdě má být debata vedena  Nedebatujte o státu quo, přineste změnu, vlastní návrh řešení

29 Logické chyby  Ad hominem  Nevhodná analogie  Domněnka  Zaštítění autoritou  Černo-bílý svět  Karikatura

30  Požadování detailních informací  Použití jednoho (selektivně vybraného) případu  Vlastní zkušenost  Falešné spojení: tvrdí-li oponent něco podobného jako někdo jiný (např. Hitler), je stejný jako on  Falešná kauzalita  Je nepředstavitelné, že..  Nerelevantní argumentace  Populárnost argumentu: 90%lidí si myslí Logické chyby

31  Přehození povinnosti předkládat důkazy  Nakloněná rovina  Utopie  Squirrel zcestné definování si debaty

32 Struktura řeči  1.minuta : čas na získání pozornosti publika a představení vlastní řeči (jejího rozložení)  2.minuta : představení argumentační linie (minimálně třech základních bodů argumentace – nálepkovat); není dobré brát faktické  3.-předposlední minuta : rozvíjení argumentace, důkazů a vysvětlování, faktické poznámky  Poslední minuta : dokončení argumentace, nepřinášet již žádné nové argumenty / důkazy, shrnout vlastní řeč a efektivně zakončit  Maximální povolené překročení limitu je 15 vteřin!!!!!

33 Užitečné odkazy vztahující se k debatování  http://www.amcsr.cz  http://www.dkuk.wz.cz/  http://www.sda.sk/  http://www.idebate.org

34 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Úvod do britské parlamentní debaty vytvořeno pro kurz „Debatování“ katedry Politologie FSS MU podzim 2006 Ondrej Gažovič David Minařík Irena Zatloukalová."

Podobné prezentace


Reklamy Google