Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekce obyvatelstva do roku 2050 KRAJSKÁ REPREZENTACE PARDUBICE Ing. Hedvika Fialová Bc. Klára Dobruská.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekce obyvatelstva do roku 2050 KRAJSKÁ REPREZENTACE PARDUBICE Ing. Hedvika Fialová Bc. Klára Dobruská."— Transkript prezentace:

1 Projekce obyvatelstva do roku 2050 KRAJSKÁ REPREZENTACE PARDUBICE Ing. Hedvika Fialová Bc. Klára Dobruská

2 Projekce obyvatelstva do roku 2050 Česká republika

3 Úvodní informace oprojekce obyvatelstva České republiky byla zpracována ve třech variantách (nízká, střední, vysoká), lišících se scénáři očekávaného vývoje ozákladním vstupním údajem byly počty obyvatel ČR podle pohlaví a věku, vybilancované k 31.12.2002 ove všech variantách po celé období výpočtu uvažováno konstantní migrační saldo (jednotlivé varianty se liší jeho výší)

4 opřirozenou měnou, což je rozdíl mezi počtem narozených a zemřelých, bude obyvatel ČR nadále ubývat a republika bude stárnout  zatímco dnes připadá v ČR na 100 dětí ve věku 0-14 let 89 osob starších 65 let, v roce 2050 to bude podle střední varianty projekce 252 osob Počet obyvatel ČR Předpokládaný vývoj 2002: 10,20 mil. 2050: nízká varianta  8,07 mil.(- 2,13 mil.) (migrační saldo 10 tis. osob ročně) střední varianta  9,44 mil.(- 765 tis.) (migrační saldo 25 tis. osob ročně) Podle střední varianty pokles pod 10 mil. v roce 2034. vysoká varianta  10,83 mil. (+ 630 tis.) (migrační saldo 40 tis. osob ročně) střední varianta bez migrace  8,12 mil

5 Počet obyvatel ČR (v mil.) Předpokládaný vývoj 8,1 mil. 10,8 mil. 9,4 mil. 10,2 mil.

6 Předpokládaný vývoj počtu obyvatel ČR ve věku 0-14 let (v mil.)

7 Předpokládaný vývoj počtu obyvatel ČR ve věku 65 a více let (v mil.)

8 Průměrný věk a naděje dožití při narození otéměř o deset let by se měl zvýšit průměrný věk obyvatel ČR (z 39,3 let na 48,8 let) onadále se bude prodlužovat naděje dožití při narození (neboli střední délka života při narození)  u mužů: ze 72,1 let (2002) na 78,9 let (2050)  u žen: ze 78,9 let (2002) na 84,5 let (2050) Nízká varianta Střední varianta Vysoká varianta 2002 39,3 2030 46,645,945,4 2050 50,148,848,1 P ředpokládaný vývoj průměrného věku obyvatel ČR (tři varianty) MužiŽeny 2002 72,178,5 2050 78,984,5 Předpokládaný vývoj naděje dožití při narození v ČR (střední varianta)

9 Projekce obyvatelstva do roku 2050 Pardubický kraj

10 Úvodní informace ozákladním údajem pro výpočet projekce obyvatelstva v krajích byly počty obyvatel podle pohlaví a jednotek věku oprojekce za kraje byla vypočtena bez vlivu vnitřní i zahraniční migrace  ukazuje na hypotetický vývoj počtu a složení obyvatelstva krajů ovlivněný pouze přirozenou měnou obyvatel oparametry plodnosti a úmrtnosti byly stanoveny na základě analýzy populačního vývoje, diferencovaně za jednotlivé kraje

11 Vývoj počtu živě narozených a zemřelých v Pardubickém kraji v letech 1971 – 2002 Přírůstek / úbytek obyvatel kraje způsobený přirozenou měnou 19711975198019851990199419982002 1 6303 8501 174307175-455-558-577 Počet živě narozených 19711975198019851990199419982002 7 9619 9737 9196 8916 5505 4044 7474 653

12 Předpokládaný vývoj počtu živě narozených a zemřelých v Pardubickém kraji (bez vlivu migrace) Přírůstek / úbytek obyvatel kraje způsobený přirozenou měnou 2002200520102020203020402050 -577-680-838-1 547-2 478-2 911-2 983 úbytek obyvatel přirozenou měnou Úhrnná plodnost* 2002200520102020203020402050 1,181,231,301,451,591,601,61 *průměrný počet dětí narozených jedné ženě ve věku 15-49 let

13 Předpokládaný vývoj počtu obyvatel Pardubického kraje (bez vlivu migrace) oz počátku pozvolné snižování počtu obyvatel kraje (do roku 2010 o více než 6 tis.) opo roce 2010 začne být úbytek obyvatel výraznější  v roce 2030 by měl být počet obyvatel nižší již o 39 tis. ood roku 2002 do roku 2050 klesne počet obyvatel kraje z 506 tis. na 410 tis.  to představuje celkový pokles počtu obyvatel o 96 tis. osob (tj. o 19 %) *) reálné údaje

14 Předpokládaný vývoj počtu obyvatel Pardubického kraje (bez migrace) Předpokládaný vývoj indexu stáří v Pardubickém kraji pozn.: index stáří udává počet osob starších 65 let na 100 osob ve věku 0-14 let

15 Stárnutí populace ozatímco v roce 2002 žilo v Pardubickém kraji 82 tis. dětí ve věku 0-14 let, do roku 2050 poklesne jejich počet o 31 tis. na 51 tis. (tj. pokles o 37 %)  tato věková skupina bude v kraji v roce 2050 zastoupena pouze 12,6 %, proti 16,2 % z roku 2002 ostejně tak dojde ke snížení počtu osob v dalších věkových skupinách: ve skupině 15-29 letých dojde k poklesu téměř o polovinu (o 61 tis.); počty 30- -44 letých a 45-59 letých poklesnou o 33 tis., resp. 38 tis. ove věk. skupině 60-74 letých je již očekáván početní růst (do r. 2050 zvýšení počtu o 26 tis.); výrazný nárůst lze vysledovat u věkové skupiny osob starších 75 let  celkový přírůstek by měl činit 40 tis. osob opočet osob starších 65 let připadajících na 100 dětí ve věku 0-14 let vzroste v kraji z 87 (rok 2002) na 257 (rok 2050)

16 Věkové složení obyvatel Pardubického kraje Předpokládaný vývoj bez migrace

17 Naděje dožití při narození v Pardubickém kraji Předpokládaný vývoj bez vlivu migrace onaděje dožití při narození se u mužů i u žen v Pardubickém kraji bude prodlužovat ou mužů by měla vzrůst ze 72,7 let z roku 2002 na 76,5 v roce 2030, v roce 2050 by měla dosáhnout hodnoty 79,3 let ostejný postupný nárůst je očekáván i u žen: 2002 – 78,7 let, 2030 – 82,0 let, 2050 – 84,5 let

18 Průměrný věk obyvatel Pardubického kraje Předpokládaný vývoj bez vlivu migrace ostárnutí obyvatel se odrazí i v průměrném věku Předpokládaný vývoj průměrného věku mužů a žen v Pardubickém kraji o u mužů i u žen by mělo v kraji dojít k jeho zvýšení o 10 let (muži: z 37,4 na 47,5 let; ženy: ze 40,5 na 50,3 let)

19 Projekce obyvatelstva do roku 2050 Porovnání krajů

20 Počet obyvatel ČR a krajů Předpokládaný vývoj bez vlivu migrace

21 Věkové složení ČR a krajů Předpokládaný vývoj bez vlivu migrace

22 Podíl obyvatel ve věku do 14 let  Skutečnost - 2002  Předpokládaný vývoj - 2050

23 Podíl obyvatel ve věku nad 65 let  Skutečnost - 2002  Předpokládaný vývoj - 2050

24 Naděje dožití při narození v ČR a krajích Předpokládaný vývoj bez vlivu migrace

25 Závěrem ojiž v první dekádě 21. století se rychlý růst absolutního počtu a zejména relativního podílu starých lidí bude stávat stále akutnějším problémem ovýrazné změny věkové struktury se projeví nejen ve vzrůstajících nárocích na státní rozpočet v oblasti důchodového systému i zdravotní péče, ale i ve změnách životního stylu ozvýší se zájem o zdravotnické a sociální služby pro staré lidi; změní se i poptávka po službách a aktivitách volného času obudoucí populační vývoj se odrazí i v počtu školských zařízení a jejich kapacitách odojde ke změnám struktury domácností a bydlení  vzroste počet domácností jednotlivců, samostatně bydlících osob oprojekce obyvatelstva vyjadřuje pravděpodobný budoucí vývoj, do jaké míry se bude skutečnost lišit od projekce závisí především na intenzitě migrace v kraji a také na tom, zda v budoucím vývoji nedojde k neočekávaným událostem

26 Podrobnější údaje naleznete v publikacích ČSÚ: Kód:Název:Cena: 4020-03Projekce obyvatelstva ČR do roku 2050300,- Kč e-4020-03(elektronická verze)150,- Kč 4021-03Projekce obyvatelstva v krajích a oblastech ČR do roku 2050350,- Kč e-4021-03(elektronická verze)175,- Kč

27 Kontakt: Český statistický úřad KR Pardubice Oddělení informačních služeb V Ráji 872 531 53 Pardubicetel.: 466 743 441 infoservispa@gw.czso.cz www.czso.cz www.czso.cz/kraje/pa


Stáhnout ppt "Projekce obyvatelstva do roku 2050 KRAJSKÁ REPREZENTACE PARDUBICE Ing. Hedvika Fialová Bc. Klára Dobruská."

Podobné prezentace


Reklamy Google