Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekce obyvatelstva do roku 2050

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekce obyvatelstva do roku 2050"— Transkript prezentace:

1 Projekce obyvatelstva do roku 2050
KRAJSKÁ REPREZENTACE PARDUBICE Projekce obyvatelstva do roku 2050 Ing. Hedvika Fialová Bc. Klára Dobruská

2 Projekce obyvatelstva do roku 2050 Česká republika

3 Úvodní informace projekce obyvatelstva České republiky byla zpracována ve třech variantách (nízká, střední, vysoká), lišících se scénáři očekávaného vývoje základním vstupním údajem byly počty obyvatel ČR podle pohlaví a věku, vybilancované k ve všech variantách po celé období výpočtu uvažováno konstantní migrační saldo (jednotlivé varianty se liší jeho výší)

4 Podle střední varianty pokles pod 10 mil. v roce 2034.
Počet obyvatel ČR Předpokládaný vývoj 2002: 10,20 mil. 2050: nízká varianta  8,07 mil. (- 2,13 mil.) (migrační saldo 10 tis. osob ročně) střední varianta  9,44 mil. (- 765 tis.) (migrační saldo 25 tis. osob ročně) Podle střední varianty pokles pod 10 mil. v roce 2034. vysoká varianta  10,83 mil. (+ 630 tis.) (migrační saldo 40 tis. osob ročně) střední varianta bez migrace  8,12 mil přirozenou měnou, což je rozdíl mezi počtem narozených a zemřelých, bude obyvatel ČR nadále ubývat a republika bude stárnout  zatímco dnes připadá v ČR na 100 dětí ve věku 0-14 let 89 osob starších 65 let, v roce 2050 to bude podle střední varianty projekce 252 osob

5 Počet obyvatel ČR (v mil.) Předpokládaný vývoj

6 Předpokládaný vývoj počtu obyvatel ČR ve věku 0-14 let (v mil.)

7 Předpokládaný vývoj počtu obyvatel ČR ve věku 65 a více let (v mil.)

8 Průměrný věk a naděje dožití při narození
téměř o deset let by se měl zvýšit průměrný věk obyvatel ČR (z 39,3 let na 48,8 let) nadále se bude prodlužovat naděje dožití při narození (neboli střední délka života při narození)  u mužů: ze 72,1 let (2002) na 78,9 let (2050)  u žen: ze 78,9 let (2002) na 84,5 let (2050) Předpokládaný vývoj průměrného věku obyvatel ČR (tři varianty) Nízká varianta Střední varianta Vysoká varianta 2002 39,3 2030 46,6 45,9 45,4 2050 50,1 48,8 48,1 Předpokládaný vývoj naděje dožití při narození v ČR (střední varianta) Muži Ženy 2002 72,1 78,5 2050 78,9 84,5

9 Projekce obyvatelstva do roku 2050 Pardubický kraj

10 Úvodní informace základním údajem pro výpočet projekce obyvatelstva v krajích byly počty obyvatel podle pohlaví a jednotek věku projekce za kraje byla vypočtena bez vlivu vnitřní i zahraniční migrace  ukazuje na hypotetický vývoj počtu a složení obyvatelstva krajů ovlivněný pouze přirozenou měnou obyvatel parametry plodnosti a úmrtnosti byly stanoveny na základě analýzy populačního vývoje, diferencovaně za jednotlivé kraje

11 Přírůstek / úbytek obyvatel kraje způsobený přirozenou měnou
Vývoj počtu živě narozených a zemřelých v Pardubickém kraji v letech 1971 – 2002 Přírůstek / úbytek obyvatel kraje způsobený přirozenou měnou 1971 1975 1980 1985 1990 1994 1998 2002 1 630 3 850 1 174 307 175 -455 -558 -577 Počet živě narozených 1971 1975 1980 1985 1990 1994 1998 2002 7 961 9 973 7 919 6 891 6 550 5 404 4 747 4 653

12 Předpokládaný vývoj počtu živě narozených a zemřelých v Pardubickém kraji (bez vlivu migrace)
úbytek obyvatel přirozenou měnou Přírůstek / úbytek obyvatel kraje způsobený přirozenou měnou 2002 2005 2010 2020 2030 2040 2050 -577 -680 -838 -1 547 -2 478 -2 911 -2 983 Úhrnná plodnost* 2002 2005 2010 2020 2030 2040 2050 1,18 1,23 1,30 1,45 1,59 1,60 1,61 *průměrný počet dětí narozených jedné ženě ve věku let

13 Předpokládaný vývoj počtu obyvatel Pardubického kraje (bez vlivu migrace)
z počátku pozvolné snižování počtu obyvatel kraje (do roku 2010 o více než 6 tis.) po roce 2010 začne být úbytek obyvatel výraznější  v roce 2030 by měl být počet obyvatel nižší již o 39 tis. od roku 2002 do roku 2050 klesne počet obyvatel kraje z 506 tis. na 410 tis.  to představuje celkový pokles počtu obyvatel o 96 tis. osob (tj. o 19 %) *) reálné údaje

14 Předpokládaný vývoj počtu obyvatel Pardubického kraje (bez migrace)
Předpokládaný vývoj indexu stáří v Pardubickém kraji pozn.: index stáří udává počet osob starších 65 let na 100 osob ve věku 0-14 let

15 Stárnutí populace zatímco v roce 2002 žilo v Pardubickém kraji 82 tis. dětí ve věku 0-14 let, do roku 2050 poklesne jejich počet o 31 tis. na 51 tis. (tj. pokles o 37 %)  tato věková skupina bude v kraji v roce 2050 zastoupena pouze 12,6 %, proti 16,2 % z roku 2002 stejně tak dojde ke snížení počtu osob v dalších věkových skupinách: ve skupině letých dojde k poklesu téměř o polovinu (o 61 tis.); počty letých a letých poklesnou o 33 tis., resp. 38 tis. ve věk. skupině letých je již očekáván početní růst (do r zvýšení počtu o 26 tis.); výrazný nárůst lze vysledovat u věkové skupiny osob starších 75 let  celkový přírůstek by měl činit 40 tis. osob počet osob starších 65 let připadajících na 100 dětí ve věku 0-14 let vzroste v kraji z 87 (rok 2002) na 257 (rok 2050)

16 Věkové složení obyvatel Pardubického kraje Předpokládaný vývoj bez migrace

17 Naděje dožití při narození v Pardubickém kraji Předpokládaný vývoj bez vlivu migrace
naděje dožití při narození se u mužů i u žen v Pardubickém kraji bude prodlužovat u mužů by měla vzrůst ze 72,7 let z roku 2002 na 76,5 v roce 2030, v roce 2050 by měla dosáhnout hodnoty 79,3 let stejný postupný nárůst je očekáván i u žen: 2002 – 78,7 let, 2030 – 82,0 let, 2050 – 84,5 let

18 Průměrný věk obyvatel Pardubického kraje Předpokládaný vývoj bez vlivu migrace
stárnutí obyvatel se odrazí i v průměrném věku u mužů i u žen by mělo v kraji dojít k jeho zvýšení o 10 let (muži: z 37,4 na 47,5 let; ženy: ze 40,5 na 50,3 let) Předpokládaný vývoj průměrného věku mužů a žen v Pardubickém kraji

19 Projekce obyvatelstva do roku 2050 Porovnání krajů

20 Počet obyvatel ČR a krajů
Předpokládaný vývoj bez vlivu migrace

21 Věkové složení ČR a krajů
Předpokládaný vývoj bez vlivu migrace

22 Podíl obyvatel ve věku do 14 let
Skutečnost Předpokládaný vývoj

23 Podíl obyvatel ve věku nad 65 let
Skutečnost Předpokládaný vývoj

24 Naděje dožití při narození v ČR a krajích
Předpokládaný vývoj bez vlivu migrace

25 Závěrem již v první dekádě 21. století se rychlý růst absolutního počtu a zejména relativního podílu starých lidí bude stávat stále akutnějším problémem výrazné změny věkové struktury se projeví nejen ve vzrůstajících nárocích na státní rozpočet v oblasti důchodového systému i zdravotní péče, ale i ve změnách životního stylu zvýší se zájem o zdravotnické a sociální služby pro staré lidi; změní se i poptávka po službách a aktivitách volného času budoucí populační vývoj se odrazí i v počtu školských zařízení a jejich kapacitách dojde ke změnám struktury domácností a bydlení  vzroste počet domácností jednotlivců, samostatně bydlících osob projekce obyvatelstva vyjadřuje pravděpodobný budoucí vývoj, do jaké míry se bude skutečnost lišit od projekce závisí především na intenzitě migrace v kraji a také na tom, zda v budoucím vývoji nedojde k neočekávaným událostem

26 Podrobnější údaje naleznete v publikacích ČSÚ:
Kód: Název: Cena: Projekce obyvatelstva ČR do roku ,- Kč e (elektronická verze) ,- Kč Projekce obyvatelstva v krajích a oblastech ČR do roku ,- Kč e (elektronická verze) ,- Kč

27 Kontakt: Český statistický úřad KR Pardubice Oddělení informačních služeb V Ráji 872 Pardubice tel.:


Stáhnout ppt "Projekce obyvatelstva do roku 2050"

Podobné prezentace


Reklamy Google