Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do geografie Metodologie předmětu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do geografie Metodologie předmětu."— Transkript prezentace:

1 Úvod do geografie Metodologie předmětu

2 Cíle kurzu geografie: 1) Stanovit rozdíl mezi tradiční a moderní geografií 2) Zdůraznit význam aktuálnosti informací 3) Pochopit kultivační význam geografie (občanská,odborná,psychologická, kulturní) 4) Porozumět modernímu pojetí geografie 5) Osvojit si metody geografického myšlení 6) Získat přehled o současném stavu světa 7) Odlišit pojetí geografie turismu a rekreace od regionální geografie

3 Kvalita informací: 1 Manaus=přístav na Amazonce
s prodejnami bezcelního zboží Turistické východisko do Amaz- zonie. Známá budova opery z 19.století. Na břehu řeky domy z prken a vlnitého plechu na kůlech……(Všechno o Zemi(2000)

4 2 Manaus – dnes (HN )

5 MANAUS = „Brazilská Čína“
3 MANAUS = „Brazilská Čína“ 1925…… … 2006……2 miliony Rozvoj zóny volného obchodu=500 průmyslových podniků (motocykly Honda, televizní přijímače, Nokia, Gilette, Harley, Wap - metal Rozvoj vyšších škol a univerzit Nejnižší míra odlesňování v Brazílii

6 Výklad názvů: Geografie Geologie
4 Výklad názvů: Geografie Geologie Uveďte alespoň dva názvy věd počínajících na GEO………………. ZKUSTE charakterizovat vědeckou disciplínu s názvem GEOPSYCHOLOGIE!

7 FYZICKÁ GEOGRAFIE studium geosfér (geosféry)
5 FYZICKÁ GEOGRAFIE studium geosfér (geosféry) Litosféra+ Hydrosféra+ Atmosféra+ Pedosféra+ Biosféra+ = fyzicko-geografická sféra Vysvětlete pojmy: Geomorfologie Klimatologie Meteorologie Glaciologie Fytogeografie Zoogeografie Antropogeografie

8 Geografie člověka (Human Geography)
6 Geografie člověka (Human Geography) Studuje aktivity člověka – je geografií lidského života a práce Geografie obyvatelstva a sídel Geografie socio-ekonomická (geografie přírodních zdrojů, průmyslu, zemědělství a služeb) Geografie historická Geografie politická a geopolitika

9 Vztahy geografie k ostatním vědám
7 Vztahy geografie k ostatním vědám Geologie Biologie Fyzika Chemie Matematika Astronomie Ekologie Etnografie a etnologie Antropologie Psychologie Demografie Ekonomie Historie Sociologie Politologie Filozofie (paradigmata)

10 8 Zebry B A A C D

11 Příklad vztahu biologie (zoologie) a geografie (zoogeografie)
9 Příklad vztahu biologie (zoologie) a geografie (zoogeografie) Na předchozím snímku jsou příklady afrických lichokopytníků: A) který z nich není zebra B) rozlište u tří zbývajících rozličné znaky v uspořádání pruhů: 1) sledujte zbarvení břicha 2) umístění a hustotu pruhů 3) zbarvení vnitřní strany nohou C) označte osla somálského

12 Vztah geografie a psychologie (filozofie, geopsychologie)
10 Vztah geografie a psychologie (filozofie, geopsychologie) GENIUS LOCI = ATMOSFÉRA MÍSTA,OBLASTI,ZPŮSOB A INTENZITA PROŽÍVÁNÍ Jedinečný a neopakovatelný souhrn hmatatelných i duchovních projevů historie i současnosti v nějaké lokalitě. Vytváří se interakcí místa s duchovním (duševním) světem návštěvníka (pozorovatele). MORFICKÁ REZONANCE!!!!!(Sheldrake 2002)

13 11 Genius loci? 1a 1 4 3 2

14 Najděte příslušné vztahy:
12 Najděte příslušné vztahy: Jediný jehličnatý strom, který je na státní vlajce

15 Charakteristiky geografie:
13 Charakteristiky geografie: Geografie je věda, která zkoumá zemský povrch Geografie je syntetická věda, zkoumající vazby mezi přírodou a společností v prostoru i čase Geografie je SOUSTAVOU VĚD o zákonech vývoje dynamických prostorových systémů formujících se na zemském povrchu v procesu interakce PŘÍRODY A SPOLEČNOSTI (ČLOVĚKA) Geografie je SYSTÉMEM přírodních, technických a společenských věd studujících přírodní a antropogenní teritoriální komplexy krajinné sféry, jejich složky a jejich vzájemné vztahy v prostoru a čase Geografie poskytuje informace o současném dynamickém stavu světa GEOGRAFIE se zabývá komplexním pohledem na přírodní i sociální sféru Země

16 Charakteristika geografie - klíčová slova a pojmy:
14 Charakteristika geografie - klíčová slova a pojmy: Věda Prostor Zemský povrch Příroda Člověk (společnost) Vazba Čas Svět Vytvořte vlastní charakteristiku GEOGRAFIE!!!! (na základě uvedených slov)

17 Charakterizujte tuto část geografie:
15 Charakterizujte tuto část geografie:

18 Geografické myšlení DOVEDNOST:
16 Geografické myšlení DOVEDNOST: POSTIHNOUT A ZDŮVODNIT ROZDÍLY V PŘÍRODNÍCH A SPOLEČENSKÝCH PODMÍNKÁCH CHARAKTERIZOVAT PŘÍČINY A DŮSLEDKY TĚCHTO ROZDÍLŮ PROVÁDĚT PŘÍSLUŠNOU ANALÝZU I SYNTÉZU GEOGRAFICKÝCH JEVŮ UMĚT ZDŮVODNIT PROGNOSTICKOU FUNKCI GEOGRAFIE POCHOPIT KULTIVAČNÍ VÝZNAM GEOGRAFICKÉHO POZNÁNÍ

19 17 Cestování Je pohyb na větší vzdálenosti pěšky, či dopravními prostředky (např. za obchodem, za výzkumy a objevy, cestování poutníků, rekreační a prázdninové cestování, studijní cesty) Jak s tím souvisí: - putování - tuláctví - kočování - prožívání - adrenalinové prožívání - zážitek - spočinutí - vnímání

20 Geografie regionální a geografie cestovního ruchu (turismu)
18 Geografie regionální a geografie cestovního ruchu (turismu) B) GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU je hraniční a syntetická geografická disciplina, aplikovaná regionální geografie, která se zabývá faktickým rozmístěním prvků cestovního ruchu v oblastech rozličné velikosti a ekonomické váhy. STUDUJE POTENCIÁLY CESTOVNÍHO RUCHU.Zabývá se problémy rozmístění a realizace cestovního ruchu.Zabývá se inventarizací turistických atraktivit a jejich popisem. Dále studuje vliv cestovního ruchu na jednotlivé regiony i z hlediska regionálního rozvoje a udržitelného cestovního ruchu. Regionální geografie se zabývá studiem ÚZEMÍ jako celkem, který se vyznačuje společnou úrovní výskytu určitých znaků fyzickogeografického i sociogeografického charakteru. Vždy jde o území určitého řádu (kontinent - region) NAJDĚTE SPOLEČNÁ KLÍČOVÁ SLOVA A) + B) A SÓLOVÁ KLÍČOVÁ SLOVA OBOU CHARAKTERISTIK

21 Základní témata aplikované regionální geografie turismu:
19 Základní témata aplikované regionální geografie turismu: 1) Struktura, význam a moderní pojetí geografie. Rozdělení geografických věd a jejich vztah k ostatním vědám 2) Metodologie moderní geografie, regionální geografie a geografie turismu 3) Geografie fyzická a geografie člověka jako základ teoretické expozice geografie cestovního ruchu 4) Dynamický charakter soudobého světa 5) Fyzická geografie a kartografie jako základ přírodních potenciálů a atraktivit 6) Geografie člověka jako základ kulturně-historických a společenských potenciálů turismu 7) Turistické potenciály jednotlivých evropských regionů 8) Turistické potenciály regionů Asie, Afriky, Ameriky, Austrálie a Oceánie a Antarktidy 9) Komparativní metody při srovnávání potenciálů turismu Evropy a světa 10) Geografické znalosti při tvorbě produktu turismu a při přípravě informačního minima průvodce.Geografická hlediska při tvorbě katalogu cestovní kanceláře

22 20 SLOVNÍČEK A),B) A) Geologie = nauka o vývoji, složení a stavbě zemské kůry Geosféry = obaly z nichž se skládá Země Litosféra = vnější horninová část pevného tělesa Země Pedosféra = půdení obal Země Klimatologie = nauka o podnebí Glaciologie = nauka o ledovcích Fytogeografie = nauka o rozšíření rostlinstva na Zemi Krajinná sféra = část zemského povrchu vytvořená kombinací přírodních a v převážné míře i kulturních prvků Paradigma = pojetí vědní disciplíny Kartografie = věda zabývající se konstrukcí a obsahem map B) vyhledejte v pramenech následující slova a pojmy: Ekologie Etnografie Etnologie Demografie Politologie Sociologie Lichokopytníci Interakce Antropogenní Prognostika Kultivace Rekreace Potenciál cestovního ruchu Turistická atraktivita Komparace Produkt turismu Informační minimum

23 21 Literatura: Holeček M.-kol.: (1999).: Zeměpis cestovního ruchu.Česká geografická společnost.Praha Horák S.(2006).: Geografie cestovního ruchu Evropy.Nakladatelství Radek Drahný.Pardubice Hrala V.(2005).:Geografie cestovního ruchu světa.Ideaservis.Praha (skripta VŠE Praha) Štěpánek,V.-Kopačka,L.-Šíp,J.(2001).:Geografie cestovního ruchu.Karolinum.Praha Štyrský,J.-Šípek,J. (2008).: Geografie turismu Evropy a světa s důrazem na působení genia loci a zážitkovou turistiku. Gaudeamus .Hradec Králové. Davidson R.: (1991): Travel and Tourism.Ptman.London De Blij,H.J.-Muller, O P.: (1994).: Geography,New York. De Blij,H.J.-Muller,O.P.: (1997): The Earth – A Physical and Human Geography. New York Dewailly,J.P.-Flament E.: (1993).: Géograpie du tourisme et loisir. DIM Sedes.Paris. National geographic – Almanach geografie. Czech edition 2006 Sheldrake,R.(2002).: Teorie morfické rezonance, Elsa.Praha Stewig,R.: (1991).: Endogener Tourismus,Kleiner geographische Schriften.Kiel Edice průvodců: Ikar-Společník cestovatele,Marco Polo, Lonely Planet, Baset,Kletr, Olympia,Merian, Globetrotter,Baedecker. Lidé a země – od roku 1992 Země světa – od roku 2002 National Geographic – české vydání od roku 2002 Geo,Koktejl,Sirius,Travel,Cestopisy, Turista, Mezinárodní politika,Hospodářské noviny, Euro,Ekonom,Svět hospodářství World Factbook…www.lonelyplanet.com…www.encarta.com….www.geohive.com…www.weltalmanach.de…www.nationalgeographic.com…www.Texas University Map Colection

24 Úkoly pro posluchače: (orientace podle čísel snímků-vždy vlevo nahoře)
22 Úkoly pro posluchače: (orientace podle čísel snímků-vždy vlevo nahoře) 1)V jakém podnebném pásu leží brazilský Manaus 2)Na fotografii „Manaus dnes“ jsou patrné nejméně dva dopravní systémy: a)vlevo v popředí bílé lodi.. b)vpravo od středu je typická manipulační plocha 3)Z jakých důvodů si mohou v okolí Manausu dovolit nejnižší míru odlesňování? 4)Předpona GEO je vždy spojena s pojmem…. 5)Atmosféru lze charakterizovat jako…….. 11)Lze nějak doložit působení zajímavého a významného místa na prožívání návštěvníka? 11)Jakým dojmem na vás působí fotografie č. 3? 13)Jaké možné důsledky by měla tato charakteristika geografie: Geografie poskytuje informace o minulém statickém stavu světa? 15)Co pravděpodobně na mapě Madeiry označují modré paprsky? 16)Zkuste v krátkém zamyšlení charakterizovat KULTIVAČNÍ VÝZNAM GEOGRAFIE!

25 Autotest pro posluchače:
23 Autotest pro posluchače: 1) Amazonie je: a) v Mexiku b) v Brazílii c) v Chile 2) Za systém přírodního prostředí považujeme: a)plantáž kávovníku b)pastvinu c) prales 3) Geomorfologie je nauka o: a) tvarech zemského povrchu b) geotermální energii c) o zeměměřictví 4) Do geografie lidské práce NEPATŘÍ: a) průmysl b) cestovní ruch c) přírodní národy 5) Které tvrzení o historické geografii je správné: a) studuje vyhynulé živočichy b)studuje vývoj států na časové ose c) zabývá se vývojem člověka 6) Demografie je věda o: a) demokracii b)lidských sídlech c) především o přirozené reprodukci obyvatelstva 7) Mezi lichokopytníky NEPATŘÍ: a) mezek b)lama c) kůň 8) Cedr je „vlajkový“ strom: a) Nepálu b)Tibetu c)Libanonu 9) Prognostická funkce geografie se týká spíše: a) minulosti Země b)současným ekologickým problémům c) budoucnosti země 10) Přírodní atraktivitou rozumíme: a) přírodovědecké muzeum b) skanzen c)pískovcové skalní město 11) Interakce je pojem označující: a) společné úsilí b)mezinárodní spolupráci c)vzájemné působení


Stáhnout ppt "Úvod do geografie Metodologie předmětu."

Podobné prezentace


Reklamy Google