Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Voda a rostliny. Význam vody • unikátní vlastnosti vody (kapalná při běžných teplotách, polární, velké skupenské teplo odpařování) • medium pro přenos.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Voda a rostliny. Význam vody • unikátní vlastnosti vody (kapalná při běžných teplotách, polární, velké skupenské teplo odpařování) • medium pro přenos."— Transkript prezentace:

1 Voda a rostliny

2 Význam vody • unikátní vlastnosti vody (kapalná při běžných teplotách, polární, velké skupenské teplo odpařování) • medium pro přenos živin • rozpouštědlo, ve kterém se odehrávají metabolické procesy • zdroj pro fotosyntézu (hydrolýza vody) • turgor – drží rostlinu (hydroskelet) • obsah vody v rostlinách v průměru 80-90% (5-15% v semenech)

3 Vodní bilance stanoviště Sv – vertikální srážky ( u nás 400-1700 mm) ET – evapotranspirace E – výpar z půdy I – intercepce (druhově specifická) Op – povrchový odtok Ov – podpovrchový odtok Wak – adsorpční a kapilární voda Wg – gravitační voda Wp – podzemní voda Sh – horizontální srážky dnes měření pomocí družic (NDVI)

4 Poikilohydrie • vysušení buněk není letální, zachování některých metabolických funkcí v suchém stavu, aktivace při opětovném navlhčení • akumulace ABA (kyselina abscisová) → LEA – late embryogenesis abundant proteins kyvor (Ceterach officinarum)

5 Obnovení procesů po rehydrataci

6 Selaginella lepidophylla

7 Fotosyntéza poikilohydrických rostlin •Mezní hodnoty (relativní vzdušné) vlhkosti – vlhkostní kompenzační bod lišejníků ~80% RH •nízká růstová rychlost  nízký kompetiční potenciál

8 Homoiohydrie •„vyrovnaný“ obsah vody v pletivech, turgidita buněk – voda tvoří 80–95% biomasy nedřevnatých pletiv (listy, kořeny, plody) •optimalizace vodního provozu → koeficient využití vody ve fotosyntéze WUE ph = fotosyntéza/transpirace [μmol CO 2 /mmol H 2 O]

9 Obsah vody v rostlině WC [%] = (FM - DM / FM) × 100 FM - čerstvá hmotnost DM - hmotnost sušiny protoplazma 85 - 90 %, organely bohaté na lipidy (chloroplasty, mitochondrie) 50 %, zralé dužnaté plody 85 - 95 %, listy 80 - 90 %, kořeny 70 - 95 %, dřevo 50%, semena, pylová zrna 5 - 15 % Relativní obsah vody RWC [%] = [ 1 - (FMs - FMa)/(FMs - DM) ]×100 FMs - hmotnost po nasycení FMa - aktuální hmotnost

10 Vodní potenciál •kohezní teorie •vodní potenciál –  (fí) •je nulový na hladině moře u sladké čisté vody •v rostlinách vždy záporný •osmóza (záporný) •tlak v buňkách (kladný) tlakový potenciál celkový potenciál osmotický potenciál

11 Měření vodního potenciálu

12 Soil-plant-atmosphere-continuum (SPAC) • transpirační proud – souvislá cesta půda-kořen-stonek-list-atmosféra podél gradientu vodního potenciálu  půda >  stonek >  list >  vzduch •celkový vodní potenciál –  =  g +  m +  p +  o –  g – gravitační p.,  m – matriční p.,  p – tlakový p.,  o – osmotický p.

13 Půdní hydrolimity •polní kapacita (FC) – voda v půdě po odtoku gravitační vody – maximální kapilární kapacita •bod trvalého vadnutí (PWP) – množství vody v půdě, jejíž potenciál ≤ minimální potenciál kořene •hygrofyty –1 MPa, kulturní plodiny –1 až –2 MPa, lesní dřeviny –2 až –4 MPa, mezofyty až –4 MPa, xerofyty až –6 MPa

14 Půdní voda vs. textura půdy •kapilární voda – voda přístupná rostlinám, zadržená v půdních kapilárách = FC–PWP

15 Příjem vody kořenem W abs = A.[(  soil –  root )/  r] Wabs – rychlost příjmu vody A – výměnná plocha kořene potenciály v půdě a kořeni r – rezistence po cestě •obsah vody v půdě –nízký obsah vody  roste odpor (  r) –zaplavení – inhibice aerobního dýchání  zavírání průduchů, vadnutí •nízká teplota –viskozita  zpomalení difůze ke kořeni –nižší permeabilita buněčných membrán

16 Kořenové systémy Lore Kutschera

17 Kořenový systém rostlin • intenzivní kořenový systém – velmi hustá síť vláknitých, intenzivně větvených kořenů – typicky trávy, palmy, některé dřeviny (buk) • extenzivní – hlavní kořen a systém dlouhých postranních větví s aktivními kořeny – např. jasan, osika, řada dvou- i jednoděložných bylin, rostliny s oddenky, apod. • povrchový – mělce uložený systém kořenů zasahujících do širokého okolí – efektivní zachycování srážkové vody, řada druhů aridních oblastí – Cactaceae – tvorba nových kořenů bezprostředně po deštích (rain roots)

18

19 Freatofyty •Dva typy kořenů –povrchové kořeny primárně příjem živin (též srážkovou vodu) –hluboký kořen dosahující podloží, trvalý přísun vody

20 Hydraulický zdvih •Obrácený tok vody rostlina→půda •Agropyron desertorum – 20–50% vody původem z hydraulického zdvihu od Artemisia tridentata

21 Příjem vody • povrchem listů – bromélie (především Tillandsioideae), některé epifytní kapradiny • štítovitý trichom – centrální disk obklopený křídlem – disipace záření, absorpce vody •velamen – epifytické orchideje + dalších 6 čeledí (např. Araceae) •příjem vody, kontakt se substrátem (stálý tvar kořene)

22 Velamen u Clivia

23 Vedení vody - xylém • cévy (tracheje) – otevřené na obou koncích, bez přehrádek nebo s perforací, až 10 m dlouhé,  desetiny mm, vývojově mladší – jednoduchá tečka – membrána (primární buněčná stěna) opatřená póry • cévice (tracheidy) – uzavřené, délka řádově mm,  tisíciny–setiny mm, vývojově starší – téměř výhradně v xylému jehličnanů – dvojtečka (dvůrkatá tečka) – torus, margo (uzavírací membrána), pór

24 Transpirační proud •maximální rychlost transpiračního proudu funkcí celkového odporu/vodivosti xylému •specifická vodivost xylému – roste s celkovou vodivou plochou, vodivost cévy úměrná čtvrté mocnině  (Hagen-Poisseuilleův zákon) q = (Π r 4 / 8 lη) ΔΨp –opadavé listnáče asi 2x vodivost vždyzelených listnáčů –vždyzelené listnáče asi 2x vodivost jehličnanů

25 Kavitace xylému •negativní tlak v cévách  riziko „prolomení“ menisku v pórech mezi cévami •odolnost vůči kavitaci dána průměrem pórů mezi cévami •sucho nebo zmrznutí vody v cévách  vznik bublinek vzduchu (embolie)  kavitace •otevřené cévy listnáčů vs. uzavřené tracheidy jehličnanů

26 Ecology 85: 2184-99 (2004) Kavitace xylému

27 Mechanická pevnost xylému •„kolaps“ cévy – implozní tlak ~ (t/d) •lignifikace buněčné stěny – mechanické zpevnění vodivých pletiv

28 Trade-off xylému dřevin

29 • jehličnany – nejmenší specifická vodivost xylému vs. největší odolnost vůči kavitaci – vodivost xylému v zimě téměř neklesá (0–8%) •kruhově pórovité listnáče – dub, jilm, jasan –vodivost xylému v zimě klesá v průměru o 55% •roztroušeně pórovité listnáče – buk, javor, olše, bříza –snížení vodivosti xylému v zimě v průměru o 17%

30 •Liány –relativně malá investice do podpůrných pletiv  malá mechanická pevnost –cévy o velkém průměru  relativně velká vodivost xylému  náchylnost ke kavitaci Trade-off xylému dřevin

31 Transpirace • stomata – ca 1% povrchu listu, ledvinovitý a činkovitý typ • transpirace jako difúzní proces Tr =  c/(r s +r a ) •hraniční vrstva listu – odpor hraniční vrstvy klesá s prouděním vzduchu a roste s rozměry listu (  ~ d/u)

32 Transpirace • modifikace hraniční vrstvy – zapuštěné průduchy, trichomy, velikost listu • anatomická stavba – kutikula, densita a velikost průduchů • redukce transpiračního povrchu – svinování listů, opadavost, heliotropismus

33 Vodní bilance rostlin – dynamická rovnováha •denní ztráty vody transpirací → vzrůst osmotického potenciálu buněk •rostliny hydrostabilní (sukulenty, vodní r., sciofyty, konifery) vs. hydrolabilní – (stepní trávy, heliofyty, pionýrské druhy)

34 Strategie rostlin • avoidance – strategie časování životního cyklu – efeméry (pluvioterofyty), geofyty • resistence – strategie – sukulence – stupeň sukulence = obsah vody při nasycení/plocha povrchu [g/m 2 ]

35 Strategie ochrany • odrazivé listy • zapuštěné průduchy • malé listy • uchovávání vody • hluboké kořeny • odhazování listů 100 000 litrů

36 Gutace

37 Klonální rostliny

38 Informace o suchu Ariel Novoplansky @ TEDx

39 Sníh • zásoba vody • termoizolant • abraze


Stáhnout ppt "Voda a rostliny. Význam vody • unikátní vlastnosti vody (kapalná při běžných teplotách, polární, velké skupenské teplo odpařování) • medium pro přenos."

Podobné prezentace


Reklamy Google