Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hydrostatický tlak (Učebnice strana 110 – 112) h S FhFh Působení gravitační síly na kapalinu v klidu se projevuje tím, že kapalina o hustotě ρ tlačí nejen.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hydrostatický tlak (Učebnice strana 110 – 112) h S FhFh Působení gravitační síly na kapalinu v klidu se projevuje tím, že kapalina o hustotě ρ tlačí nejen."— Transkript prezentace:

1 Hydrostatický tlak (Učebnice strana 110 – 112) h S FhFh Působení gravitační síly na kapalinu v klidu se projevuje tím, že kapalina o hustotě ρ tlačí nejen na dno nádoby, ale i na stěny nádoby a na každou plochu o obsahu S v hloubce h pod hladinou kapaliny hydrostatickou tlakovou silou F h = Shρg Tato síla vyvolává v klidné kapalině tlak, který nazýváme hydrostatický tlak a značíme ho p h. Pro výpočet hydrostatického tlaku p h platí: ; F h = Shρg p h = hρg Hydrostatický tlak p h v kapalině závisí na hloubce h pod hladinou kapaliny a na hustotě kapaliny ρ, nezávisí na obsahu plochy S, na kterou tlaková síla působí.

2 Na širší konec trychtýře upevníme blánu z balonku, do užšího konce zasuneme brčko a upevníme. Trychtýř i část brčka naplníme obarvenou vodou. Potom jej ponoříme do nádoby s vodou a sledujeme, jak se mění hladina obarvené vody v závislosti na hloubce. S rostoucí hloubkou je obarvená voda z trychtýře více vytlačovaná do brčka. To potvrzuje, že ve větší hloubce je větší hydrostatický tlak. Vlivem většího hydrostatického tlaku se blána prohne směrem dovnitř trychtýře a vytlačí vodu do brčka. Pokud bychom použili místo vody v nádobě např. glycerol, obarvená voda v brčku vystoupí ve stejné hloubce výš. Glycerol má větší hustotu než voda. Hydrostatický tlak je ve stejné hloubce v kapalině s větší hustotou větší. Hydrostatický tlak v kapalině p h (stejně jako hydrostatická tlaková síla F h ) roste s hloubkou h pod hladinou. Ve stejné hloubce je větší hydrostatický tlak v kapalině s větší hustotou ρ. Pro hydrostatický tlak v kapalině p h platí:p h = hρg

3 Hydrostatický tlak ve vodě poznáte tlakem vody na spánky, oči, ušní bubínky – na části, které jsou na změnu tlaku citlivé. Závislost hydrostatického tlaku na hloubce má mnoho praktických důsledků. Např. potápěči musí mít do větších hloubek mnohem mohutnější a pevnější skafandry. Při stavbě přehrady může být hráz u hladiny užší než u dna, kde je mnohem větší hydrostatický tlak. Příklady: 1)Hloubka Slapské nádrže u hráze dosahuje 58 m. Porovnej hydrostatický tlak v hloubce 1 m pod hladinou vody s tlakem u dna. h 1 = 1 m h 2 = 58 m ρ = kg/m 3 (voda) g = 10 N/kg p h1 = ? Pa p h2 = ? Pa p h1 = h 1 ρg p h1 = Pa = 10 kPa p h2 = h 2 ρg p h1 = Pa = 580 kPa Hydraulický tlak v hloubce 1m je 10 kPa, u dna je 580 kPa, tedy 58krát větší. Proto musí být hráz přehrady u dna mnohem širší než u hladiny vody.

4 Příklady: 2)Největší naměřená hloubka oceánu u dna Mariánského příkopu je 11 km. Vypočítej hydrostatický tlak v této hloubce. Hustota mořské vody je asi kg/m 3. h = 11 km = m ρ = kg/m 3 (mořská voda) g = 10 N/kg p h = ? Pa p h = hρg p h = Pa = 112,2 MPa Hydrostatický tlak u dna Mariánského příkopu je 112,2 MPa. Vodní organismy jsou na tlak vody přizpůsobeny, a některé mohou pobývat i ve velkých hloubkách, proto i v Mariánském příkopu žijí živočichové. Pro výzkum ve velkých hloubkách se používá batyskaf.

5 3)Máme nádoby různých tvarů, které mají stejný obsah dna S, naplníme je stejnou kapalinou (vodou nebo jinou kapalinou) do stejné výšky h. Porovnej hmotnost kapaliny v nádobách a hydrostatický tlak na dno jednotlivých nádob. h SSS ABC Ve všech nádobách je stejná kapalina, pak pro hmotnost kapaliny platí: Největší hmotnost má kapalina v nádobě B, protože má největší objem, nejmenší hmotnost má kapalina v nádobě C, protože má nejmenší objem. Pro hydrostatický tlak na dno nádob platí: p h = hρg Ve všech nádobách je stejná kapalina o hustotě ρ a hladina kapaliny má stejnou výšku h. Hydrostatický tlak kapaliny na dno musí být ve všech nádobách stejný. Hydrostatický tlak nezávisí na hmotnosti kapaliny ani na obsahu plochy, na kterou působí. FhFh FhFh FhFh

6 4)Jak vysoko je hladina nafty v zásobníku, způsobuje-li nafta na dno tlak Pa? Hustota nafty je 730 kg/m 3. 5)V kanistru o výšce 60 cm je tlak na dno Pa. Jaká kapalina je v kanistru? p h = Pa ρ = 730 kg/m 3 g = 10 N/kg h = ? m p h = hρg Hladina nafty v zásobníku sahá do výšky 4,5 m. p h = Pa h = 60 cm = 0,6 m g = 10 N/kg ρ = ? kg/m 3 p h = hρg Hustota kapaliny je 825 kg/m 3, v kanistru je petrolej.

7 6)Jak vysoký by musel být sloupec vody, aby způsobil stejný tlak jako sloupec rtuti 76 cm? h 1 = 76 cm = 0,76 m ρ 1 = kg/m 3 (rtuť) g = 10 N/kg p h1 = ? Pa p h1 = h 1 ρ 1 g p h1 = Pa Stejný tlak jako sloupec rtuti 76 cm způsobí sloupec vody 10,26 m. p h2 = p h1 = Pa ρ 2 = kg/m 3 (voda) g = 10 N/kg h 2 = ? m p h2 = h 2 ρ 2 g Úvahou: Hustota rtuti je 13,5krát větší než hustota vody, sloupec vody musí být tedy 13,5 krát vyšší. p h2 = p h1 h 2 ρ 2 g = h 1 ρ 1 g

8 Na základě hydrostatického tlaku lze vysvětlit podstatu spojených nádob. Spojené nádoby jsou nádoby, které jsou u dna spojeny trubicí. Jejich tvar může být jakýkoli. Nalijeme-li do těchto nádob kapalinu o stejné hustotě, pak se hladina ve všech nádobách ustálí ve stejné výšce h nad společným dnem. h h Podle Pascalova zákona se tlak přenáší kapalinou a je ve všech místech kapaliny stejný. U dna bude působit hydrostatický tlak p h =hρg. Hustota ρ kapaliny a g jsou stejné, proto musí být i stejná výška hladiny h. V trubici spojující nádoby je vlevo větší hydrostatický tlak než v pravé části. V důsledku toho se kapalina začne přelévat zleva doprava, až se tlaky u dna vyrovnají. Je-li hustota kapaliny ve všech místech stejná, bude při stejné výšce h v ramenech spojených nádob stejný hydrostatický tlak. Nakloníme-li tuto soustavu spojených nádob, v levé části je kapalina výš než v pravé.

9 Spojené nádoby se využívají v různých zařízeních v domácnosti i ve výrobě. Sifony WC nebo umývadla jsou spojené nádoby. Trocha vody, která v nich zůstává, zabraňuje pronikání zápachu z potrubí. Při zvýšení hladiny, voda protéká do odpadu. Hadicová vodováha (libela) slouží stavebníkům a zeměměřičům k vytýčení vodorovné roviny. Voda vystoupí v obou trubicích vždy do stejné výšky. Neprůhledné varné konvice, kotle nebo cisterny využívají tzv. vodoznaku – trubičky spojené s nádobou u dna, kapalina v trubičce vystoupí do stejné výšky jako v nádobě.

10 Na principu spojených nádob je také založen rozvod vody z vodojemů na kopci nebo z vodojemu ve tvaru koule na vysokém sloupu do vodovodů v jednotlivých domech. Konev obsahuje tenkou trubici (kterou lze opatřit kropítkem), ta se zaplní vodou do stejné výšky jako v nádobě. Potom stačí konev nahnout jen velmi málo a voda vytéká Také plavební komory, zdymadla využívají principu spojených nádob.Stavějí se u jezů a přehrad, aby se umožnil přejezd lodí z vyšší hladiny na nižší, jsou to nádrže oddělené vraty od řeky. S řekou je spojuje potrubí, jímž se voda do nich připouští a z nich vypouští.

11 Místa o stejném hydrostatickém tlaku se nazývají hladiny. Hladina o nulovém hydrostatickém tlaku je na volném povrchu kapaliny a nazývá se volná hladina. Naplníme spojené nádoby nemísícími se kapalinami o dvou různých hustotách. Rozhraní, kde se obě kapaliny stýkají, nazýváme společná hladina. Hydrostatické tlaky obou kapalin jsou na společné hladině stejné, jinak by se společná hladina posouvala. Hustota druhé kapaliny je menší, proto její výška h 2 nad společnou hladinou je vyšší než výška h 1 první kapaliny. h1h1 h2h2 společná hladina ρ1ρ1 ρ2ρ2 p h1 = p h2 h 2 ρ 2 g = h 1 ρ 1 g h 2 ρ 2 = h 1 ρ 1

12 Příklady: 1)V jednom rameni spojených nádob tvaru U sahá voda do výšky 8,4 cm, ve druhém rameni je neznámá kapalina, která sahá do výšky 10 cm. Určete název kapaliny v druhém rameni. h1h1 h2h2 ρ1ρ1 ρ2ρ2 h 1 = 8,4 cm = 0,084 m ρ 1 = kg/m 3 (voda) h 2 = 10 cm = 0,1 m ρ 2 = ?kg/m 3 (neznámá kapalina) p h1 = p h2 h 2 ρ 2 g = h 1 ρ 1 g h 2 ρ 2 = h 1 ρ 1 Hustota neznámé kapaliny je 840 kg/m 3, v druhém rameni je petrolej.

13 h2h2 h1h1 ρ2ρ2 ρ1ρ1 h 1 = 24 cm = 0,24 m ρ 1 = ? kg/m 3 (neznámá kapalina) h 2 = 2 cm = 0,02 m ρ 2 = kg/m 3 (rtuť) p h1 = p h2 h 2 ρ 2 g = h 1 ρ 1 g h 2 ρ 2 = h 1 ρ 1 Hustota neznámé kapaliny je kg/m 3. 2)Ve spojených nádobách tvaru U je nalitá rtuť. Do jednoho ramene přilijeme kapalinu o neznámé hustotě. Sloupec této kapaliny má výšku 24 cm, sloupec rtuti ve druhém rameni, měřený od roviny společného rozhraní, má výšku 2 cm. Urči hustotu neznámé kapaliny, je-li hustota rtuti kg/m 3.

14 3)Do spojených nádob tvaru U o průřezu 4 cm 2 je nalita rtuť. Do jednoho ramene přidáme 54 cm 3 vody. Jaký bude rozdíl výšek hladin v obou ramenech? h2h2 h1h1 ρ2ρ2 ρ1ρ1 p h1 = p h2 h 2 ρ 2 = h 1 ρ 1 Rozdíl hladin je 12,5 cm. S 1 = 4 cm 2 V 1 = 54 cm 3 h 1 = ? cm ρ 1 = kg/m 3 (voda) h 2 = ? cm ρ 2 = kg/m 3 (rtuť) V 1 = h 1 · S 1 h 1 – h 2 = 13,5 cm – 1 cm = 12,5 cm Otázky a úlohy k opakování – učebnice strana 113 – 114.


Stáhnout ppt "Hydrostatický tlak (Učebnice strana 110 – 112) h S FhFh Působení gravitační síly na kapalinu v klidu se projevuje tím, že kapalina o hustotě ρ tlačí nejen."

Podobné prezentace


Reklamy Google