Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krajská pobočka v Liberci Informační a poradenské středisko pro volbu povolání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krajská pobočka v Liberci Informační a poradenské středisko pro volbu povolání."— Transkript prezentace:

1 krajská pobočka v Liberci Informační a poradenské středisko pro volbu povolání

2 Informace pro žáky a rodiče - informace o školách - přehled o učebních a studijních oborech - obsahová náplň oborů - informace o průběhu přijímacího řízení a o požadavcích na přijetí žáků - testy (schopností a předpokladů pro studium)

3 • Další studium - VOŠ, VŠ, nástavby, studium jazyků. • Nástup do zaměstnání. • Podnikání (OSVČ). • Zahraničí - práce, studium, au-pair (http: eures.europa.eu), (www.studentagency.cz). • Dobrovolná služba - Evropská dobrovolnická činnost (www.mladezvakci.cz). • Armáda ČR - služba profesionálního vojáka (www.army.cz).

4 Profesní výuka v Německu probíhá převážně v duálním systému tz., že výuka probíhá jak ve firmách, tak ve škole. Délka podle druhu profese 2 - 3,5 roku. Náklady na výuku a platy pro učně hradí příslušná firma. Po ukončení studia je možnost zůstat v PP u zaměstnavatele. Možnost benefitů např. ubytování, jazykový kurz apod. Začátek výuky od 1.8. Podmínky: Znalost německého jazyka (výuka v NJ). Absolvent SŠ nebo SOU. Zájemci kontaktujte poradce EURES při ÚP

5 • Dovršení 18 let. • Způsobilost k právním úkonům. • Bezúhonnost - žadatel o ŽL nesmí být pravomocně odsouzen v oboru podnikání. • Potřebné živnostenské oprávnění - živnostenský list vydává Městský úřad - živnostenský odbor. • Některé živnosti jsou vázané na určitý typ vzdělání, kvalifikace a někdy i na dobu praxe.

6 • Živnosti volné (obchodní činnost, zprostředkovatelské služby apod.). • Živnosti řemeslné - vyučení, vzdělání, nebo 6 letá praxe (řemesla a služby). • Živnosti vázané - vzdělání, požadavky vycházející z předpisů a zákonů (opravy, elekt.revize, účetnictví, chem.výroba, oční optika, psycholog.poradenství). • Živnosti koncesované - k žádosti se vyjadřuje určitý orgán státní správy (směnárenská činnost – Česká národní banka). Je vydán ŽL + koncesní listina.

7 • Povinná účast na důchodovém pojištění (min. 1836Kč u hlavní činnosti, min. 735Kč u činnosti vedlejší). • Povinná platba příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. • Povinné zdravotní pojištění. • Plátce daně. • Nemocenské pojištění je dobrovolné (nemocenské dávky, pomoc v mateřství).

8 • Poradenství. • Rekvalifikace. • APZ - poskytnutí podpory z finančních prostředků aktivní politiky zaměstnanosti - příspěvek není nárokový !!

9 Evropské služby zaměstnanosti EURopean Employment Services Mgr. Barbora Lavická – eures@lb.mpsv.cz

10

11

12 * slouží občanům, kteří mají zájem pracovat v členské zemi EU/EHP * slouží zaměstnavatelům, kteří mají zájem přijmout zaměstnance z jiné země EU/EHP

13 poskytuje informace : * o pracovních a životních podmínkách v zemích EU/EHP a Švýcarsku * o volných pracovních místech v zemích EU/EHP a Švýcarsku - v ČR * o užitečných dokumentech - na co myslet před odjezdem do zahraničí - průvodce po institucích v ČR

14 * nabídka volných pracovních míst v rámci EU/EHP a Švýcarska - evropský internetový portál pracovní mobility * poradenství - konzultace, přednášky * nábory zaměstnanců v zahraničí * burzy práce v rámci EU/EHP * získávání informací spojených se zaměstnáváním občanů v rámci EU/EHP v ČR

15

16 I. MLÁDEŽ PRO EVROPU II. EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ SLUŽBA III. MLÁDEŽ VE SVĚTĚ IV. SYSTÉMY NA PODPORU MLÁDEŽE V. PODPORA EVROPSKÉ SPOLUPRÁCE V OBLASTI MLÁDEŽE

17

18 * pro mladé lidi ve věku 18 – 30 let * individuální x skupinové ( 2-30 dobrovolníků) * doba trvání projektu 2-12 měsíců * v rámci EDS lze vycestovat pouze jednou za život * téma - kultura, umění, sport, sociální péče, ekologie, kulturní dědictví, humanitární a záchranářské akce * kapesné cca 95 EUR * 90 % cestovních nákladů

19 Zájemcům o službu v ozbrojených silách ČR jsou k dispozici oddělení náboru na krajských vojenských velitelstvích (KVV). Naleznete nás na adrese Na Zápraží 4, 461 24 Liberec Tel. 973 262 372, fax 973 262 380, e-mail kariera.liberec@army.cz kariera.liberec@army.cz

20

21

22 Europass je prvním jednotným celoevropským souborem dokladů o vzdělání, osobních kompetencích, jazykových dovednostech, odborné kvalifikaci a pracovních zkušenostech jejich držitele. Proč si pořídit Europass ? Europass není cestovní doklad (jako např. cestovní pas). Europass má za cíl pomoci lidem překonávat obtíže spojené s mobilitou.

23

24 Status studenta do konce prázdnin tj.do 31.8. - nesmí pracovat po celý měsíc - nesmí být v evidenci ÚP jako uchazeč o zaměstnání po celý měsíc • Zdravotní pojištění hradí stát. • Daňový bonus pro rodiče i studenta. • Přídavek na dítě. • Vztahují se všechny obvyklé studentské slevy.

25 * Za absolventy SŠ,VOŠ hradí zdravotní pojištění stát do konce prázdnin. * U VOŠ s 3,5 letým programem a absolutoriem v lednu je pojištění hrazeno do ledna. * U VŠ měsíc po závěrečných zkouškách. * U opravných termínů (maturita, absolutorium) do 31.8. * U náhradního termínu (ze zdravotních důvodů nevykonal student závěrečnou zkoušku v řádném termínu) - status studenta až do dne vykonání zkoušky. Zdravotní pojištění je povinné.

26 Za studenty hrazeno státem nejdéle po dobu, kdy mají status studenta tj. do 26 let věku. U osob bez zdanitelných příjmů je povinnost platit minimální pojistné 1080 Kč měsíčně. Ze zákona máte povinnost informovat vaší zdravotní pojišťovnu do 8 dnů o změnách.

27 zaměstnanec4,5% zaměstnavatel9 % Co se hradí ze zdravotního pojištění : lékařská péče lékařská péče v nemocnici, operace - lékařské výkony léky, zdravotnické pomůcky

28 Od r. 2010 student přestává být účasten na důchodovém pojištění, tj. doba studia se nezapočítává do nároku na důchod. Sociální pojištění není povinné. Dobrovolné důchodové pojištění pro rok 2013 – 1812 Kč. Lze hradit dobrovolně max. 10 let

29 zaměstnanec 6,5% zaměstnavatel25 % Účastni na soc.pojištění mají nárok na : * Důchod - starobní, částečně i plně invalidní (SD min 35 let důchodového pojištění). * Nemocenské dávky - ošetřovné. * Peněžitou pomoc v mateřství (min 270 dní pojištění). * Dávky v nezaměstnanosti.

30 Studenti nejsou účastni nemocenského pojištění –nemají nárok na: * nemocenské dávky * peněžitou pomoc v mateřství * ošetřovné

31 II. důchodový pilíř spočívá v celoživotním důchodovém spoření u vybrané penzijní společnosti - důchodové pojištění ve II. pilíři je dobrovolné - smlouvu může uzavřít každý od 18 - 35 let - smlouvu nelze zrušit - stornovat - fondy nejsou pojištěné státem Penzijní společnosti: ČSOB, Allianz, Česká spořitelna, Česká pojišťovna, KB, Raiffeisen Z 6,5 % soc. poj. se převádí 3,5 % na soukr. účet + 2 % si hradí zaměstnanec sám.

32 Oddělení státní sociální podpory * Posuzuje a vyplácí dávky SSP (např. přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, porodné, příspěvek na bydlení). * Dávky hmotné nouze. * Příspěvek na mobilitu. * Příspěvek na péči.

33 Měsíční životní minimum3410 Kč Měsíční existenční minimum2200 Kč Více na http://mpsv.cz/cs/1852

34

35

36 ISTP (www.istp.cz) * jobtip poradce při výběru povolání * nspvíce informací o povoláních * dat czdatabáze dalšího vzdělávání * kpmkatalog pracovních míst

37

38

39

40

41

42 www.mpsv.cz www.portal.mpsv.cz

43 Oddělení zaměstnanosti * Zprostředkovatelské služby v oblasti zaměstnanosti. * Vyplácí podporu v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci. * Rekvalifikační kurzy. * Poradenská a informační činnost. * Portál MPSV www.portal.mpsv.cz * Projekty Evropských sociálních fondů – ESF. * Volba povolání.

44 Zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání * Dnem osobního podání písemné žádosti u příslušného ÚP na kterémkoli kontaktním pracovišti krajské pobočky ÚP, v jejímž územním obvodu má trvalé bydliště. * Platný doklad totožnosti - OP. * V den evidence nesmí být žadatel v pracovní neschopnosti. * V den evidence musí být ukončen pracovní poměr s výjimkou zaměstnání, které nepřekročí měsíční výdělek 4000Kč/hrubého. * Nově se mohou zaevidovat studenti soustavně se připravující na budoucí povolání, pokud získaly v rozhodném období (tj.2 roky) dobu důchodového pojištění v délce 12 měsíců. Na evidenci máte právo, ale není to povinnost. Po dobu evidence je za Vás hrazeno zdravotní pojištění státem.

45 Zájemce o zaměstnání Zájemcem o zaměstnání se může stát fyzická osoba, která má zájem o zprostředkování zaměstnání a za tímto účelem požádá o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání. O zařazení do evidence zájemců o zaměstnání lze požádat kterýkoliv úřad práce na území České republiky. Zájemci o zaměstnání úřad práce zprostředkovává vhodné zaměstnání a může mu zabezpečit i rekvalifikaci.

46 Evidencí na ÚP přijímáme práva, ale i povinnosti. Změny související s evidencí na ÚP je uchazeč povinen hlásit nejpozději do 8 kalendářních dnů. * nástup do zaměstnání - zahájení podnikání * nemoc * změnu osobních údajů (bydliště, příjmení, účet) * zahájení studia Nástup do nekolidujícího zaměstnání je uchazeč povinen nahlásit nejpozději v den nástupu do tohoto zaměstnání a to osobně, e-mailem nebo písemně.

47 * Po dobu výkonu NZ je zastavena podpora v nezaměstnanosti (pokud na ni má uchazeč nárok). * Nekolidující zaměstnání je zaměstnání, které může uchazeč vykonávat v průběhu evidence na ÚP. * Nesmí přesáhnout hrubý měsíční příjem 4000 Kč (tj. polovinu min. mzdy). * Uchazeč dokládá výši měsíčního příjmu a to nejpozději do konce následujícího měsíce.

48 Povinnosti uchazeče * Dostavovat se na ÚP v předem stanoveném termínu. * Projednat doporučenky do zaměstnání do 3 pracovních dnů (pokud není stanoveno jinak). * Dostavovat se na rekvalifikaci. * Na vyzvání doložit doklady podstatné pro zprostředkování zaměstnání (doklady o vzdělání, kvalifikaci, potvrzení lékaře o pracovním omezení).

49 Sankční vyřazení Pokud uchazeč bez vážných důvodů: * Odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání. * Maří součinnost s úřadem práce (nedochází na sjednané termíny, odmítne lékařské vyšetření pracovní způsobilosti). * Odmítne nastoupit na dohodnutou rekvalifikaci, neúčastní se kurzu ve stanoveném rozsahu, odmítne bez vážných důvodu nabídku rekvalifikace.

50 Správní řád 500/2005 Sb. * V rámci zahájeného správního řízení ve věci sankčního vyřazení z evidence ÚP je uchazeč písemně vyzván, aby se k řízení písemně nebo ústně vyjádřil a to do 5 kalendářních dnů. V této lhůtě má možnost doložit vážné důvody (nemoc, pracovní pohovor, OČR…). Po sankčním vyřazení má uchazeč možnost se znovu zaevidovat po uplynutí 6 měsíců.

51 Ukončení evidence * Na vlastní žádost - písemně, e-mailem. * Nástupem do zaměstnání - zahájení podnikání (doložení pracovní smlouvy).

52 Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který: * získal v rozhodném období zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců - tuto podmínku lze splnit i započtením náhradní doby zaměstnání * požádal úřad práce, u kterého je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti * ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, není poživatelem starobního důchodu

53 Nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá uchazeč o zaměstnání: * Se kterým byl v posledních 6 měsících před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání ukončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení povinnosti zvlášť hrubým způsobem a porušení dodržování stanoveného režimu dočasně práce neschopného pojištěnce. * Kterému vznikl nárok na výsluhový příspěvek a tento příspěvek je vyšší než podpora v nezaměstnanosti. Pokud je tento příspěvek nižší, náleží mu podpora v nezaměstnanosti ve výši odpovídající rozdílu mezi podporou v nezaměstnanosti a příspěvkem. * Který ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, vykonává nekolidující zaměstnání.

54 Za náhradní dobu zaměstnání se považuje doba: * přípravy osoby se zdravotním postižením k práci * pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně * osobní péče o dítě ve věku do 4 let * osobní péče o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou * výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy dobrovolníka s vysílající organizací, které byla udělena akreditace Ministerstva vnitra, nebo výkonu veřejné služby na základě smlouvy o výkonu veřejné služby, pokud rozsah vykonané služby překračuje v průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu * osobní péče o fyzickou osobu mladší 10 let, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I (lehká závislost)

55 Podpůrčí doba: * do 50 let věku5 měsíců * nad 50 do 55 let věku 8 měsíců * nad 55 let věku 11 měsíců Rozhodující je věk uchazeče dosažený ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti.

56 2 měsíce 65 % 2 měsíce50 % po zbývající dobu 45 % při rekvalifikaci 60 % Z průměrného měsíčního čistého (pravděpodobného) výdělku - v posledním ukončeném zaměstnání - z vyměřovacího základu u OSVČ

57 45 % po celou podpůrčí dobu pobírá uchazeč který, ukončil poslední zaměstnání - sám dle § 50 ZP výpovědí - dohodou dle § 49 ZP - ve zkušební době ze strany zaměstnance dle § 66 bez vážných důvodů

58 * v případech, kdy doba předchozího zaměstnání je splněna započtením náhradní doby zaměstnání a tato doba se posuzuje jako poslední zaměstnání * uchazeč o zaměstnání bez svého zavinění nemůže osvědčit výši průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu * u uchazeče nelze stanovit průměrný měsíční čistý výdělek nebo vyměřovací základ 0,15 násobek3662 Kč 0,122929 Kč 0,112685 Kč 0,14 násobekpři rekvalifikaci3418 Kč z průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předchozího roku Max. výše podpory v nezaměstnanosti 14157 Kč. Max. výše podpory při rekvalifikaci15866 Kč.

59 Z průměrné mzdy v národním hospodářství za 1 - 3 čtvrtletí 2012 tj. z částky 24408 Kč. Max. výše PvN 0,58 násobek 14157 Kč Max. výše PvR 0,65 násobek15866 Kč

60 Call centrum (kontaktní centrum) služeb zaměstnanosti - poradenská linka Kontaktní centrum služeb zaměstnanosti poskytuje obecné informace a je Vám k dispozici v případě, že potřebujete radu z oblasti působnosti zákonů: 1. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Poradenství pro zprostředkování zaměstnání. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Evidence a podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci. Rekvalifikace. Trh práce. Aktivní politika zaměstnanosti. Cílené programy k řešení zaměstnanosti. Zprostředkování zaměstnání agenturami práce. Zahraniční zaměstnanost a Evropské služby zaměstnanosti (EURES). Informace o volných místech.

61 2. Zákon č.118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - jak postupovat při uplatnění mzdových nároků, pokud je zaměstnavatel v insolvenci 3.Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů - vybraná ustanovení vztahující se k zákonu 435/2004 Sb., o zaměstnanosti - neposkytuje pracovně právní poradenství 4. Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů - obecné informace o jednotlivých dávkách státní sociální podpory 5. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů 6. Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

62 Kontaktní informace Provozní doba: pondělí - pátek od 8.00h - 20.00h. Telefon: 420 - 844 844 803 * za hovor z pevné linky zaplatí volající 1.53 Kč/min.vč. DPH * za hovor z mobilní sítě 4,50 Kč/min.vč. DPH E- mail: kontaktní.centrum@mpsv.cz callcentrum@mpsv.czkontaktní.centrum@mpsv.czcallcentrum@mpsv.cz Kontaktní centra mají celorepublikovou působnost.

63 Pracovní smlouva Náležitosti pracovní smlouvy dle § 34 odst.1 * druh práce * místo výkonu práce * den nástupu odst.3 Zaměstnavatel je povinen uzavřít pracovní smlouvu písemně. odst.4 Jedno vyhotovení obdrží zaměstnavatel a jedno zaměstnanec.

64 Zkušební doba § 35 * písemně jinak je neplatná * nejpozději v den nástupu * maximálně 3 měsíce u vedoucích zaměstnanců 6 měsíců * dodatečně nelze prodlužovat

65 Pracovní poměr na dobu určitou § 39 * doba určitá nesmí přesáhnout 3 roky ode dne vzniku PP * může být opakováno nejvýše 2x tj. maximálně 9 let

66 Skončení pracovního poměru § 48 ods.1 a) dohodou b) výpovědí c) okamžitým zrušením d) zrušením ve zkušební době ods.2 Pracovní poměr na dobu určitou končí uplynutím sjednané doby. ods.5 U osob se zdravotním postižením je zaměstnavatel povinen písemně informovat úřad práce

67 Dohoda § 49 * dohodnou-li se zaměstnavatel se zaměstnancem na rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným dnem * dohoda musí být písemná, jinak je neplatná

68 Výpověď, výpovědní doba a výpovědní důvody § 50 1) Výpovědí může rozvázat pracovní poměr zaměstnavatel i zaměstnanec. Výpověď musí být písemná a doručená druhému účastníku. 2) Zaměstnavatel jen z důvodu výslovně uvedeného v § 52 ZP. 3) Zaměstnanec může dát výpověď z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu. Výpovědní doba je 2 měsíce §51 Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce.

69 Výpověď daná zaměstnavatelem § 52 Zaměstnavatel může dát výpověď jen z důvodů: * ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část * přemisťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část * stane-li se zaměstnanec nadbytečným (snížení stavu zaměstnanců, nebo jiné organizační změny) * nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vykonávat dosavadní práci * nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady pro řádný výkon práce * porušení pracovních povinností * porušení léčebného režimu dle § 301 a)

70 Okamžité zrušení pracovního poměru §55 Zaměstnavatel * Pokud byl zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestní čin (VTOS delší než 1 rok), nebo pro úmyslný trestní čin spáchaný při plnění pracovních úkolů (VTOS na nejméně 6 měsíců). * Pokud zaměstnanec poruší povinnosti vyplývající z pracovně právních předpisů zvlášť hrubým způsobem.

71 Okamžité zrušení pracovního poměru §56 Zaměstnanec a) pokud zaměstnanec podle lékařského posudku nemůže vykonávat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů od předložení posudku výkon jiné vhodné práce b) pokud zaměstnavatel nevyplatil mzdu – plat nebo náhradu mzdy – platu (nebo jakoukoli část platu či mzdy) do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti

72 Skončení pracovního poměru na dobu určitou § 65 * uplynutím sjednané doby * i způsoby dle § 48 ods. 1,3 (dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením, ve zkušební době) Pokračuje-li zaměstnanec po uplynutí sjednané doby s vědomím zaměstnavatele dále v konání prací, platí, že se mění tento pracovní poměr z doby určité na dobu neurčitou.

73 Odstupné § 67 Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně :§ 52

74 a) jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok, b) dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky, c) trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. d) nebo dohodou z týchž důvodů (pro pracovní úraz či nemoc z povolání), přísluší od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku.§ 52

75 Dohoda o provedení práce § 75 Dohoda o pracovní činnosti § 76 Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti musí být uzavřena písemně; jedno vyhotovení této dohody zaměstnavatel vydá zaměstnanci.

76 * Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce. Do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. V dohodě o provedení práce musí být uvedena doba, na kterou se tato dohoda uzavírá. * Je-li měsíční odměna vyšší než 10000Kč, podléhá sociálnímu i zdravotnímu pojištění (tj. zaměstnanec má nárok na náhradu mzdy v 21 dnech pracovní neschopnosti).

77 (1) Dohodu o pracovní činnosti může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, i když rozsah práce nebude přesahovat v témže kalendářním roce 300 hodin. (2) Na základě dohody o pracovní činnosti není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. (3) Dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů. (4) Není-li sjednán způsob zrušení dohody o pracovní činnosti, je možné ji zrušit dohodou smluvních stran ke sjednanému dni; jednostranně může být zrušena z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Okamžité zrušení dohody o pracovní činnosti může být však sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr.

78 Minimální mzda § 111 8000Kč hrubého/měsíc * Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v základním pracovněprávním vztahu podle § 3. Mzda, plat nebo odměna z dohody nesmí být nižší než minimální mzda. Do mzdy a platu se pro tento účel nezahrnuje mzda ani plat za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli. § 3

79 Dávky NP jsou * Nemocenské dávky. * Peněžitá pomoc v mateřství. * Ošetřovné. * Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.

80 * max. 380 kalendářních dní od vzniku pracovní neschopnosti * výše nemocenského za kalendářní den činí 60 % denního vyměřovacího základu * podpůrčí doba začíná 22. kalendářním dnem trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo 22. kalendářním dnem nařízené karantény * ochranná doba 7 kalendářních dní od ukončení posledního PP PN 1-3 den - žádné finanční plnění PN4-21 den - náhrada mzdy (pouze pracovní dny+ svátky) PNod 22 dne - nemocenské dávky

81 * podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství je účast pojištěnce na pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství * podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství činí 28 týdnů u pojištěnky, která dítě porodila * ochranná doba 180 kalendářních dní od ukončení posledního PP

82 * Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování 1. dítěte mladšího 10 let, pokud toto dítě onemocnělo nebo utrpělo úraz 2. jiného člena domácnosti, jehož zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo členky domácnosti, která porodila, jestliže její stav v době bezprostředně po porodu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou * Podpůrčí doba u ošetřovného činí nejdéle a) 9 kalendářních dnů, b) 16 kalendářních dnů, jde-li o osamělého zaměstnance, který má v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku. * Výše ošetřovného za kalendářní den činí 60 % denního vyměřovacího základu. Podmínkou nároku na ošetřovné je, že osoba uvedená v odstavci 2. žije se zaměstnancem v domácnosti.

83 * Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství se vyplácí za kalendářní dny, v nichž trvalo převedení na jinou práci nebo ustanovení na jiné služební místo. * Těhotné zaměstnankyni se vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství vyplácí nejdéle do počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu.

84

85

86 Zpracoval Ing. Malkovský

87

88 Ivana Prokešová poradce pro volbu povolání Úřad práce ČR Krajská pobočka v Liberci Dr. Milady Horákové 580/7 Tel: 950 134 447 E-mail: ivana.prokesova@lb.mpsv.cz


Stáhnout ppt "Krajská pobočka v Liberci Informační a poradenské středisko pro volbu povolání."

Podobné prezentace


Reklamy Google