Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úřad práce ČR krajská pobočka v Liberci

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úřad práce ČR krajská pobočka v Liberci"— Transkript prezentace:

1 Úřad práce ČR krajská pobočka v Liberci
Informační a poradenské středisko pro volbu povolání

2 Informační a poradenské středisko pro volbu povolání
Informace pro žáky a rodiče - informace o školách - přehled o učebních a studijních oborech - obsahová náplň oborů - informace o průběhu přijímacího řízení a o požadavcích na přijetí žáků - testy (schopností a předpokladů pro studium)

3 Co můžeme dělat po ukončení studia
Další studium - VOŠ, VŠ, nástavby, studium jazyků. Nástup do zaměstnání. Podnikání (OSVČ). Zahraničí - práce, studium, au-pair (http: eures.europa.eu), ( Dobrovolná služba - Evropská dobrovolnická činnost ( Armáda ČR - služba profesionálního vojáka (

4 Profesní vzdělání v Německu – duální systém
Profesní výuka v Německu probíhá převážně v duálním systému tz., že výuka probíhá jak ve firmách, tak ve škole. Délka podle druhu profese 2 - 3,5 roku. Náklady na výuku a platy pro učně hradí příslušná firma. Po ukončení studia je možnost zůstat v PP u zaměstnavatele. Možnost benefitů např. ubytování, jazykový kurz apod. Začátek výuky od 1.8. Podmínky: Znalost německého jazyka (výuka v NJ). Absolvent SŠ nebo SOU. Zájemci kontaktujte poradce EURES při ÚP

5 P o d n i k á n í Dovršení 18 let. Způsobilost k právním úkonům.
Bezúhonnost - žadatel o ŽL nesmí být pravomocně odsouzen v oboru podnikání. Potřebné živnostenské oprávnění - živnostenský list vydává Městský úřad - živnostenský odbor. Některé živnosti jsou vázané na určitý typ vzdělání, kvalifikace a někdy i na dobu praxe.

6 Formy podnikání Živnosti volné (obchodní činnost, zprostředkovatelské služby apod.). Živnosti řemeslné - vyučení, vzdělání, nebo 6 letá praxe (řemesla a služby). Živnosti vázané - vzdělání, požadavky vycházející z předpisů a zákonů (opravy, elekt.revize, účetnictví, chem.výroba, oční optika, psycholog.poradenství). Živnosti koncesované - k žádosti se vyjadřuje určitý orgán státní správy (směnárenská činnost – Česká národní banka). Je vydán ŽL + koncesní listina.

7 Povinnosti u OSVČ Povinná účast na důchodovém pojištění (min Kč u hlavní činnosti, min. 735Kč u činnosti vedlejší). Povinná platba příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Povinné zdravotní pojištění. Plátce daně. Nemocenské pojištění je dobrovolné (nemocenské dávky, pomoc v mateřství).

8 Pomoc ÚP začínajícím podnikatelům
Poradenství. Rekvalifikace. APZ - poskytnutí podpory z finančních prostředků aktivní politiky zaměstnanosti - příspěvek není nárokový !!

9 Evropské služby zaměstnanosti
E U R E S Evropské služby zaměstnanosti EURopean Employment Services Mgr. Barbora Lavická –

10 27 států EU + Norsko, Island, Lichtenštejnsko - EHP +Švýcarsko

11 Portál EURES ČR www.eures.cz

12 Proč E U R E S ? slouží občanům, kteří mají zájem pracovat v členské zemi EU/EHP slouží zaměstnavatelům, kteří mají zájem přijmout zaměstnance z jiné země EU/EHP

13 Jak mohou využít EURES zájemci o práci
poskytuje informace : o pracovních a životních podmínkách v zemích EU/EHP a Švýcarsku o volných pracovních místech v zemích EU/EHP a Švýcarsku - v ČR o užitečných dokumentech - na co myslet před odjezdem do zahraničí - průvodce po institucích v ČR

14 Jak mohou využít EURES zaměstnavatelé
nabídka volných pracovních míst v rámci EU/EHP a Švýcarska - evropský internetový portál pracovní mobility poradenství - konzultace, přednášky nábory zaměstnanců v zahraničí burzy práce v rámci EU/EHP získávání informací spojených se zaměstnáváním občanů v rámci EU/EHP v ČR

15 Evropský portál pracovní mobility http:// eures.europa.eu

16 Mládež v akci www.mladezvakci.cz
MLÁDEŽ PRO EVROPU EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ SLUŽBA MLÁDEŽ VE SVĚTĚ SYSTÉMY NA PODPORU MLÁDEŽE PODPORA EVROPSKÉ SPOLUPRÁCE V OBLASTI MLÁDEŽE

17

18 Evropská dobrovolná služba
pro mladé lidi ve věku 18 – 30 let individuální x skupinové ( 2-30 dobrovolníků) doba trvání projektu 2-12 měsíců v rámci EDS lze vycestovat pouze jednou za život téma - kultura, umění, sport, sociální péče, ekologie, kulturní dědictví, humanitární a záchranářské akce kapesné cca 95 EUR 90 % cestovních nákladů

19 Uvažujete o dráze profesionálního vojáka
Zájemcům o službu v ozbrojených silách ČR jsou k dispozici oddělení náboru na krajských vojenských velitelstvích (KVV). Naleznete nás na adrese Na Zápraží 4, Liberec Tel , fax ,

20

21 EUROPASS ČR www.europass.cz

22 Proč si pořídit Europass ?
Co je Europass? Europass je prvním jednotným celoevropským souborem dokladů o vzdělání, osobních kompetencích, jazykových dovednostech, odborné kvalifikaci a pracovních zkušenostech jejich držitele. Proč si pořídit Europass ? Europass není cestovní doklad (jako např. cestovní pas). Europass má za cíl pomoci lidem překonávat obtíže spojené s mobilitou.

23

24 Status studenta do konce prázdnin tj.do 31.8.
Studium ukončeno Status studenta do konce prázdnin tj.do 31.8. - nesmí pracovat po celý měsíc - nesmí být v evidenci ÚP jako uchazeč o zaměstnání po celý měsíc Zdravotní pojištění hradí stát. Daňový bonus pro rodiče i studenta. Přídavek na dítě. Vztahují se všechny obvyklé studentské slevy .

25 Status studenta a zdravotní pojištění
Za absolventy SŠ ,VOŠ hradí zdravotní pojištění stát do konce prázdnin. U VOŠ s 3,5 letým programem a absolutoriem v lednu je pojištění hrazeno do ledna. U VŠ měsíc po závěrečných zkouškách. U opravných termínů (maturita, absolutorium) do 31.8. U náhradního termínu (ze zdravotních důvodů nevykonal student závěrečnou zkoušku v řádném termínu) - status studenta až do dne vykonání zkoušky. Zdravotní pojištění je povinné.

26 Zdravotní pojištění Za studenty hrazeno státem nejdéle po dobu, kdy mají status studenta tj. do 26 let věku. U osob bez zdanitelných příjmů je povinnost platit minimální pojistné 1080 Kč měsíčně. Ze zákona máte povinnost informovat vaší zdravotní pojišťovnu do 8 dnů o změnách.

27 Zdravotní pojištění zaměstnanec 4,5% zaměstnavatel 9 %
Co se hradí ze zdravotního pojištění : lékařská péče lékařská péče v nemocnici, operace - lékařské výkony léky, zdravotnické pomůcky

28 Status studenta a sociální pojištění
Od r student přestává být účasten na důchodovém pojištění, tj. doba studia se nezapočítává do nároku na důchod. Sociální pojištění není povinné. Dobrovolné důchodové pojištění pro rok – 1812 Kč. Lze hradit dobrovolně max. 10 let

29 Sociální pojištění 589/1992 Sb.
zaměstnanec 6,5% zaměstnavatel 25 % Účastni na soc.pojištění mají nárok na : Důchod - starobní, částečně i plně invalidní (SD min 35 let důchodového pojištění). Nemocenské dávky - ošetřovné. Peněžitou pomoc v mateřství (min 270 dní pojištění). Dávky v nezaměstnanosti.

30 Status studenta a nemocenské pojištění
Studenti nejsou účastni nemocenského pojištění –nemají nárok na: nemocenské dávky peněžitou pomoc v mateřství ošetřovné

31 Důchodové pojištění II. důchodový pilíř spočívá v celoživotním důchodovém spoření u vybrané penzijní společnosti - důchodové pojištění ve II. pilíři je dobrovolné - smlouvu může uzavřít každý od let - smlouvu nelze zrušit - stornovat - fondy nejsou pojištěné státem Penzijní společnosti: ČSOB, Allianz, Česká spořitelna, Česká pojišťovna, KB, Raiffeisen Z 6,5 % soc. poj. se převádí 3,5 % na soukr. účet + 2 % si hradí zaměstnanec sám.

32 ÚŘAD PRÁCE ČR Oddělení státní sociální podpory
Posuzuje a vyplácí dávky SSP (např. přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, porodné, příspěvek na bydlení). Dávky hmotné nouze. Příspěvek na mobilitu. Příspěvek na péči.

33 Životní a existenční minimum
Měsíční životní minimum Kč Měsíční existenční minimum 2200 Kč Více na

34

35

36 Vyhledávání volných pracovních pozic
ISTP ( jobtip poradce při výběru povolání nsp více informací o povoláních dat cz databáze dalšího vzdělávání kpm katalog pracovních míst

37

38

39

40

41 Agentury práce

42 Zákon o zaměstnanosti 435/2004 Sb.

43 ÚŘAD PRÁCE ČR Oddělení zaměstnanosti
Zprostředkovatelské služby v oblasti zaměstnanosti. Vyplácí podporu v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci. Rekvalifikační kurzy. Poradenská a informační činnost. Portál MPSV Projekty Evropských sociálních fondů – ESF. Volba povolání.

44 ÚŘAD PRÁCE ČR Zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání
Dnem osobního podání písemné žádosti u příslušného ÚP na kterémkoli kontaktním pracovišti krajské pobočky ÚP, v jejímž územním obvodu má trvalé bydliště. Platný doklad totožnosti - OP. V den evidence nesmí být žadatel v pracovní neschopnosti. V den evidence musí být ukončen pracovní poměr s výjimkou zaměstnání, které nepřekročí měsíční výdělek 4000Kč/hrubého. Nově se mohou zaevidovat studenti soustavně se připravující na budoucí povolání, pokud získaly v rozhodném období (tj.2 roky) dobu důchodového pojištění v délce 12 měsíců. Na evidenci máte právo, ale není to povinnost. Po dobu evidence je za Vás hrazeno zdravotní pojištění státem.

45 ÚŘAD PRÁCE ČR Zájemce o zaměstnání
Zájemcem o zaměstnání se může stát fyzická osoba, která má zájem o zprostředkování zaměstnání a za tímto účelem požádá o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání. O zařazení do evidence zájemců o zaměstnání lze požádat kterýkoliv úřad práce na území České republiky. Zájemci o zaměstnání úřad práce zprostředkovává vhodné zaměstnání a může mu zabezpečit i rekvalifikaci.

46 Evidencí na ÚP přijímáme práva, ale i povinnosti.
Úřad práce ČR Evidencí na ÚP přijímáme práva, ale i povinnosti. Změny související s evidencí na ÚP je uchazeč povinen hlásit nejpozději do 8 kalendářních dnů. nástup do zaměstnání - zahájení podnikání nemoc změnu osobních údajů (bydliště, příjmení, účet) zahájení studia Nástup do nekolidujícího zaměstnání je uchazeč povinen nahlásit nejpozději v den nástupu do tohoto zaměstnání a to osobně, em nebo písemně.

47 Co je nekolidující zaměstnání ?
Po dobu výkonu NZ je zastavena podpora v nezaměstnanosti (pokud na ni má uchazeč nárok). Nekolidující zaměstnání je zaměstnání, které může uchazeč vykonávat v průběhu evidence na ÚP. Nesmí přesáhnout hrubý měsíční příjem Kč (tj. polovinu min. mzdy). Uchazeč dokládá výši měsíčního příjmu a to nejpozději do konce následujícího měsíce.

48 Úřad práce ČR Povinnosti uchazeče
Dostavovat se na ÚP v předem stanoveném termínu. Projednat doporučenky do zaměstnání do 3 pracovních dnů (pokud není stanoveno jinak). Dostavovat se na rekvalifikaci. Na vyzvání doložit doklady podstatné pro zprostředkování zaměstnání (doklady o vzdělání , kvalifikaci, potvrzení lékaře o pracovním omezení).

49 Úřad práce ČR Sankční vyřazení Pokud uchazeč bez vážných důvodů:
Odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání. Maří součinnost s úřadem práce (nedochází na sjednané termíny, odmítne lékařské vyšetření pracovní způsobilosti). Odmítne nastoupit na dohodnutou rekvalifikaci, neúčastní se kurzu ve stanoveném rozsahu, odmítne bez vážných důvodu nabídku rekvalifikace.

50 ÚŘAD PRÁCE ČR Správní řád 500/2005 Sb.
V rámci zahájeného správního řízení ve věci sankčního vyřazení z evidence ÚP je uchazeč písemně vyzván, aby se k řízení písemně nebo ústně vyjádřil a to do 5 kalendářních dnů. V této lhůtě má možnost doložit vážné důvody (nemoc, pracovní pohovor, OČR…). Po sankčním vyřazení má uchazeč možnost se znovu zaevidovat po uplynutí 6 měsíců.

51 ÚŘAD PRÁCE ČR Ukončení evidence Na vlastní žádost - písemně, e-mailem.
Nástupem do zaměstnání - zahájení podnikání (doložení pracovní smlouvy).

52 ÚŘAD PRÁCE ČR Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který: získal v rozhodném období zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců - tuto podmínku lze splnit i započtením náhradní doby zaměstnání požádal úřad práce, u kterého je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, není poživatelem starobního důchodu

53 ÚŘAD PRÁCE ČR Nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá uchazeč o zaměstnání: Se kterým byl v posledních 6 měsících před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání ukončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení povinnosti zvlášť hrubým způsobem a porušení dodržování stanoveného režimu dočasně práce neschopného pojištěnce. Kterému vznikl nárok na výsluhový příspěvek a tento příspěvek je vyšší než podpora v nezaměstnanosti. Pokud je tento příspěvek nižší, náleží mu podpora v nezaměstnanosti ve výši odpovídající rozdílu mezi podporou v nezaměstnanosti a příspěvkem. Který ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, vykonává nekolidující zaměstnání.

54 Co je náhradní doba zaměstnání
Za náhradní dobu zaměstnání se považuje doba: přípravy osoby se zdravotním postižením k práci pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně osobní péče o dítě ve věku do 4 let osobní péče o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy dobrovolníka s vysílající organizací, které byla udělena akreditace Ministerstva vnitra, nebo výkonu veřejné služby na základě smlouvy o výkonu veřejné služby, pokud rozsah vykonané služby překračuje v průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu osobní péče o fyzickou osobu mladší 10 let, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I (lehká závislost)

55 Podpora v nezaměstnanosti
Podpůrčí doba: do 50 let věku 5 měsíců nad 50 do 55 let věku 8 měsíců nad 55 let věku měsíců Rozhodující je věk uchazeče dosažený ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti.

56 Výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci
2 měsíce 65 % 2 měsíce 50 % po zbývající dobu % při rekvalifikaci 60 % Z průměrného měsíčního čistého (pravděpodobného) výdělku - v posledním ukončeném zaměstnání - z vyměřovacího základu u OSVČ

57 Podpora v nezaměstnanosti
45 % po celou podpůrčí dobu pobírá uchazeč který, ukončil poslední zaměstnání - sám dle § 50 ZP výpovědí - dohodou dle § 49 ZP - ve zkušební době ze strany zaměstnance dle § 66 bez vážných důvodů

58 Výše podpory v nezaměstnanosti
v případech, kdy doba předchozího zaměstnání je splněna započtením náhradní doby zaměstnání a tato doba se posuzuje jako poslední zaměstnání uchazeč o zaměstnání bez svého zavinění nemůže osvědčit výši průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu u uchazeče nelze stanovit průměrný měsíční čistý výdělek nebo vyměřovací základ 0,15 násobek Kč 0, Kč 0, Kč 0,14 násobek při rekvalifikaci 3418 Kč z průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předchozího roku Max. výše podpory v nezaměstnanosti Kč. Max. výše podpory při rekvalifikaci Kč.

59 Max. výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci
Z průměrné mzdy v národním hospodářství za čtvrtletí 2012 tj. z částky Kč. Max. výše PvN 0,58 násobek Kč Max. výše PvR 0,65 násobek Kč

60 Call centrum Call centrum (kontaktní centrum) služeb zaměstnanosti - poradenská linka Kontaktní centrum služeb zaměstnanosti poskytuje obecné informace a je Vám k dispozici v případě, že potřebujete radu z oblasti působnosti zákonů: 1. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Poradenství pro zprostředkování zaměstnání. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Evidence a podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci. Rekvalifikace. Trh práce. Aktivní politika zaměstnanosti. Cílené programy k řešení zaměstnanosti. Zprostředkování zaměstnání agenturami práce. Zahraniční zaměstnanost a Evropské služby zaměstnanosti (EURES). Informace o volných místech.

61 Call centrum 2. Zákon č.118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů jak postupovat při uplatnění mzdových nároků, pokud je zaměstnavatel v insolvenci 3.Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů - vybraná ustanovení vztahující se k zákonu 435/2004 Sb., o zaměstnanosti neposkytuje pracovně právní poradenství 4. Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů obecné informace o jednotlivých dávkách státní sociální podpory 5. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů 6. Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

62 Kontaktní centra mají celorepublikovou působnost.
Call centrum Kontaktní informace Provozní doba: pondělí - pátek od 8.00h h. Telefon: za hovor z pevné linky zaplatí volající 1.53 Kč/min.vč. DPH za hovor z mobilní sítě 4,50 Kč/min.vč. DPH E- mail: Kontaktní centra mají celorepublikovou působnost.

63 Zákoník práce 262/2006 Sb. Pracovní smlouva
Náležitosti pracovní smlouvy dle § 34 odst.1 druh práce místo výkonu práce den nástupu odst.3 Zaměstnavatel je povinen uzavřít pracovní smlouvu písemně. odst.4 Jedno vyhotovení obdrží zaměstnavatel a jedno zaměstnanec.

64 Zákoník práce 262/2006 Sb. Zkušební doba § 35
písemně jinak je neplatná nejpozději v den nástupu maximálně 3 měsíce u vedoucích zaměstnanců 6 měsíců dodatečně nelze prodlužovat

65 Zákoník práce 262/2006 Sb. Pracovní poměr na dobu určitou § 39
doba určitá nesmí přesáhnout 3 roky ode dne vzniku PP může být opakováno nejvýše 2x tj. maximálně 9 let

66 Zákoník práce 262/2006 Sb. Skončení pracovního poměru § 48 ods.1
dohodou výpovědí okamžitým zrušením zrušením ve zkušební době ods.2 Pracovní poměr na dobu určitou končí uplynutím sjednané doby. ods.5 U osob se zdravotním postižením je zaměstnavatel povinen písemně informovat úřad práce

67 Zákoník práce 262/2006 Sb. Dohoda § 49
dohodnou-li se zaměstnavatel se zaměstnancem na rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným dnem dohoda musí být písemná, jinak je neplatná

68 Zákoník práce 262/2006 Sb. Výpověď, výpovědní doba a výpovědní důvody § 50 1) Výpovědí může rozvázat pracovní poměr zaměstnavatel i zaměstnanec. Výpověď musí být písemná a doručená druhému účastníku. 2) Zaměstnavatel jen z důvodu výslovně uvedeného v § 52 ZP. 3) Zaměstnanec může dát výpověď z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu. Výpovědní doba je 2 měsíce §51 Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce.

69 Zákoník práce 262/2006 Sb. Výpověď daná zaměstnavatelem § 52
Zaměstnavatel může dát výpověď jen z důvodů: ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část přemisťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část stane-li se zaměstnanec nadbytečným (snížení stavu zaměstnanců, nebo jiné organizační změny) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vykonávat dosavadní práci nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady pro řádný výkon práce porušení pracovních povinností porušení léčebného režimu dle § 301 a)

70 Zákoník práce 262/2006 Sb. Okamžité zrušení pracovního poměru §55
Zaměstnavatel Pokud byl zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestní čin (VTOS delší než 1 rok), nebo pro úmyslný trestní čin spáchaný při plnění pracovních úkolů (VTOS na nejméně 6 měsíců). Pokud zaměstnanec poruší povinnosti vyplývající z pracovně právních předpisů zvlášť hrubým způsobem.

71 Zákoník práce 262/2006 Sb. Okamžité zrušení pracovního poměru §56 Zaměstnanec a) pokud zaměstnanec podle lékařského posudku nemůže vykonávat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů od předložení posudku výkon jiné vhodné práce b) pokud zaměstnavatel nevyplatil mzdu – plat nebo náhradu mzdy – platu (nebo jakoukoli část platu či mzdy) do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti

72 Zákoník práce 262/2006 Sb. Skončení pracovního poměru na dobu určitou § 65 uplynutím sjednané doby i způsoby dle § 48 ods. 1,3 (dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením, ve zkušební době) Pokračuje-li zaměstnanec po uplynutí sjednané doby s vědomím zaměstnavatele dále v konání prací, platí, že se mění tento pracovní poměr z doby určité na dobu neurčitou.

73 Zákoník práce 262/2006 Sb. Odstupné § 67
Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně :

74 Odstupné § 67 a) jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok, b) dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky, c) trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. d) nebo dohodou z týchž důvodů (pro pracovní úraz či nemoc z povolání), přísluší od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku.

75 Zákoník práce 262/2006 Sb. Dohoda o provedení práce § 75
Dohoda o pracovní činnosti § 76 Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti musí být uzavřena písemně; jedno vyhotovení této dohody zaměstnavatel vydá zaměstnanci.

76 Dohoda o provedení práce § 75
Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce. Do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. V dohodě o provedení práce musí být uvedena doba, na kterou se tato dohoda uzavírá. Je-li měsíční odměna vyšší než 10000Kč, podléhá sociálnímu i zdravotnímu pojištění (tj. zaměstnanec má nárok na náhradu mzdy v 21 dnech pracovní neschopnosti).

77 Dohoda o pracovní činnosti § 76
(1) Dohodu o pracovní činnosti může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, i když rozsah práce nebude přesahovat v témže kalendářním roce 300 hodin. (2) Na základě dohody o pracovní činnosti není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. (3) Dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů. (4) Není-li sjednán způsob zrušení dohody o pracovní činnosti, je možné ji zrušit dohodou smluvních stran ke sjednanému dni; jednostranně může být zrušena z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Okamžité zrušení dohody o pracovní činnosti může být však sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr.

78 Zákoník práce 262/2006 Sb. Minimální mzda § 111 8000Kč hrubého/měsíc
Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v základním pracovněprávním vztahu podle § 3. Mzda, plat nebo odměna z dohody nesmí být nižší než minimální mzda. Do mzdy a platu se pro tento účel nezahrnuje mzda ani plat za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli.

79 Zákon o nemocenském pojištění 187/2006 Sb.
Dávky NP jsou Nemocenské dávky. Peněžitá pomoc v mateřství. Ošetřovné. Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.

80 Nemocenské dávky max. 380 kalendářních dní od vzniku pracovní neschopnosti výše nemocenského za kalendářní den činí 60 % denního vyměřovacího základu podpůrčí doba začíná 22. kalendářním dnem trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo 22. kalendářním dnem nařízené karantény ochranná doba 7 kalendářních dní od ukončení posledního PP PN 1-3 den - žádné finanční plnění PN 4-21 den - náhrada mzdy (pouze pracovní dny+ svátky) PN od 22 dne - nemocenské dávky

81 Peněžitá pomoc v mateřství
podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství je účast pojištěnce na pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství činí 28 týdnů u pojištěnky, která dítě porodila ochranná doba 180 kalendářních dní od ukončení posledního PP

82 Ošetřovné Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování dítěte mladšího 10 let, pokud toto dítě onemocnělo nebo utrpělo úraz 2. jiného člena domácnosti, jehož zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo členky domácnosti, která porodila, jestliže její stav v době bezprostředně po porodu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou Podpůrčí doba u ošetřovného činí nejdéle a) 9 kalendářních dnů, b) 16 kalendářních dnů, jde-li o osamělého zaměstnance, který má v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku. Výše ošetřovného za kalendářní den činí 60 % denního vyměřovacího základu. Podmínkou nároku na ošetřovné je, že osoba uvedená v odstavci 2. žije se zaměstnancem v domácnosti.

83 Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství se vyplácí za kalendářní dny, v nichž trvalo převedení na jinou práci nebo ustanovení na jiné služební místo. Těhotné zaměstnankyni se vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství vyplácí nejdéle do počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu.

84

85

86 Zpracoval Ing. Malkovský

87 Zpracoval Ing. Malkovský

88 poradce pro volbu povolání E-mail: ivana.prokesova@lb.mpsv.cz
Děkuji za pozornost Ivana Prokešová poradce pro volbu povolání Úřad práce ČR Krajská pobočka v Liberci Dr. Milady Horákové 580/7 Tel:


Stáhnout ppt "Úřad práce ČR krajská pobočka v Liberci"

Podobné prezentace


Reklamy Google