Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ Vyhodnocení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "__________________________________________________________________________________________________________________________________________ Vyhodnocení."— Transkript prezentace:

1 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Vyhodnocení ankety – Praha 7 – Budoucí podoba Letné – květen 2 008 strana 1 Vyhodnocení ankety – Praha 7 – Budoucí podoba Letné květen 2008 IBRS - International Business and Research Services s.r.o. Prague 10, Dubečská 8, Kolovratská 6, 100 00 tel.fax. (+420) 274784434, 274819645, 274822175 www.ibrs.cz ibrs@ibrs.cz

2 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Vyhodnocení ankety – Praha 7 – Budoucí podoba Letné – květen 2 008 strana 2 Obsahstr. 2 Část 1Metodologiestr. 3 Část 2Shrnutístr. 5 Část 3Výsledkystr. 9 Obsah IBRS is a fast-growing market research agency operating chiefly in the Czech Republic. At the moment IBRS has 20 permanent employees working directly at the company´s headquarters and cooperating with an extensive network of 550 freelance fieldworkers from across the Czech Republic and 360 fieldworkers in Slovakia. IBRS guarantees its clients accurate results based on a complex control system, a unique framework of client services and a good “price vs. value” ratio. IBRS is a member of ESOMAR - the International Association of Market Research Professionals.

3 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Vyhodnocení ankety – Praha 7 – Budoucí podoba Letné – květen 2 008 strana 3 Část 1 METODOLOGIE

4 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Vyhodnocení ankety – Praha 7 – Budoucí podoba Letné – květen 2 008 strana 4 Metodologie Klient Datum realizace květen 2008 Typ průzkumu kvantitativní Metoda sběru dat anketa – sběr dat organizovaný úřadem MČ Praha 7 Velikost vzorku 657 respondentů z Prahy 7 Standardy realizace ICC/ESOMAR

5 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Vyhodnocení ankety – Praha 7 – Budoucí podoba Letné – květen 2 008 strana 5 Část 2 SHRNUTÍ

6 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Vyhodnocení ankety – Praha 7 – Budoucí podoba Letné – květen 2 008 strana 6 Shrnutí (1) Letenská pláň  Obecný názor na zástavbu Letenské pláně - více než 2/3 respondentů by nepovolilo žádnou stavbu na Letenské pláni, necelá 1/3 by povolila pouze stavbu určenou pro kulturní účely.  V případě předložení zpřesňujících propozic stavby by stavbu nepovolila už jen 1/2 respondentů (což je méně než v případě obecného postoje k zástavbě), 1/3 by stavbu pro kulturní účely akceptovala v případě, že by nezasahovala do parkové části letenské pláně, 1/4 pak požaduje, aby stavba nepřekročila rozsah tramvajové smyčky u Špejcharu. Komentář IBRS: Z výsledků vyplývá, že obecný „apriori“ negativní postoj k zástavbě Letenské pláně, lze poměrně účinně zmírnit vhodnou komunikací účelu a propozic stavby.  Respondenti by jako způsob úpravy volné plochy na Letenské pláni zvolili zatravnění, zalesnění a vytvoření více míst k odpočinku.  Jako nejvhodnější stavbu na Letenské pláni vnímají respondenti přirozenou protihlukovou bariéru mezi ul. Milady Horákové a plochou Letenské pláně a dále pak národní knihovnu, naopak jako nejméně vhodnou stavbou je národní fotbalový stadion.  Téměř polovina respondentů by uvítala budoucí podobu Letenské pláně jako rekreačně sportovního areálu.

7 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Vyhodnocení ankety – Praha 7 – Budoucí podoba Letné – květen 2 008 strana 7 Shrnutí (2) Prostor bývalého Stalinova pomníku  Více než 2/3 respondentů by uvítalo doplnění prostoru bývalého Stalinova pomníku na parkovou zónu s trávou, stromy, zahradními prvky, 1/3 chce vybavit prostor hracími prvky pro děti, hřišti, sportovišti.  Podle více než 2/3 respondentů by měla být na stráni pod bývalým Stalinovým pomníkem zlepšena okolní sadová úprava, 3/5 by uvítaly zrenovování schodiště. Prostor pod Hanavským pavilonem  Více než 4/5 respondentů se vyslovilo, že by prostor pod Hanavským pavilonem zrekultivovalo na oázu zeleně.

8 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Vyhodnocení ankety – Praha 7 – Budoucí podoba Letné – květen 2 008 strana 8 Shrnutí (3) Propojení Letenské pláně  Pro téměř 2/3 respondentů je nynější propojení Letenské pláně a Starého Města vyhovující a nejsou nutné žádné další komunikace, 1/4 by chtěla vybudovat pohodlnou pěší komunikaci (lávka) s případným větvením východ/západ.  53% respondentů si myslí, že již není třeba žádné nové propojení Letenské pláně a Stromovky, 45% by chtělo vybudovat pěší a cyklistickou stezku.

9 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Vyhodnocení ankety – Praha 7 – Budoucí podoba Letné – květen 2 008 strana 9 Část 3 VÝSLEDKY

10 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Vyhodnocení ankety – Praha 7 – Budoucí podoba Letné – květen 2 008 strana 10 Postoj k zástavbě volné plochy Letenské pláně Q1) Jaký je Váš postoj k zástavbě volné plochy Letenské pláně? (N = 657) Více než 2/3 respondentů jsou proti zástavbě volné plochy Letenské pláně. (stat. chyba: max. 3,2 %)

11 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Vyhodnocení ankety – Praha 7 – Budoucí podoba Letné – květen 2 008 strana 11 Způsob úpravy volné plochy Letenské pláně Q2) Jakým způsobem by měla být volná plocha Letenské pláně upravena? (N = 657) – možnost více odpovědí Respondenti by jako způsob úpravy volné plochy zvolili zatravnění, zalesnění a vytvoření více míst k odpočinku. (stat. chyba: max. 3,2 %) 1% WC, 1% začlenit Kaplického knihovnu, 1% více prostoru pro in-line

12 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Vyhodnocení ankety – Praha 7 – Budoucí podoba Letné – květen 2 008 strana 12 Začlenění případné stavby pro kulturní účely do vzhledu Letenské pláně Q3) Jakým způsobem by měla být případná stavba pro kulturní účely začleněna do vzhledu Letenské pláně? (N = 657) – možnost více odpovědí Více než 1/2 by nepovolila na Letenské pláni žádnou stavbu – tedy ani stavbu pro kulturní účely, 1/3 by stavbu pro kulturní účely akceptovala v případě, že by nezasahovala do parkové části letenské pláně. (stat. chyba: max. 3,2 %) 6% začlenit Kaplického knihovnu, 1% začlenění podle funkčních a estetických kritérií

13 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Vyhodnocení ankety – Praha 7 – Budoucí podoba Letné – květen 2 008 strana 13 Úprava prostoru bývalého Stalinova pomníku Q4) Jak by měl být upraven prostor bývalého Stalinova pomníku? (N = 657) – možnost více odpovědí Více než 2/3 respondentů by uvítalo doplnění prostoru bývalého Stalinova pomníku na parkovou zónu s trávou, stromy, zahradními prvky. (stat. chyba: max. 3,2 %) 2% restaurace, stánky, 2% upravit pro lepší výhled, 1% začlenit Kaplického knihovnu

14 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Vyhodnocení ankety – Praha 7 – Budoucí podoba Letné – květen 2 008 strana 14 Úprava stráně pod bývalým Stalinovým pomníkem Q5) Jak by měla být upravena stráň pod bývalým Stalinovým pomníkem? (N = 657) – možnost více odpovědí Podle více než 2/3 respondentů by měla být na stráni pod bývalým Stalinovým pomníkem zlepšena okolní sadová úprava, 3/5 by uvítali zrenovování schodiště. (stat. chyba: max. 3,2 %) 1% eskalátor chráněný před deštěm, 1% upravit pro lepší výhled

15 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Vyhodnocení ankety – Praha 7 – Budoucí podoba Letné – květen 2 008 strana 15 Propojení Letenské pláně se Starým Městem Q6) Jak by mělo být řešeno propojení Letenské pláně se Starým Městem? (N = 657) – možnost více odpovědí Pro téměř 2/3 respondentů je nynější propojení Letenské pláně a Starého Města vyhovující a nejsou nutné žádné další komunikace. (stat. chyba: max. 3,2 %) 1% eskalátor chráněný před deštěm, 1% úprava Čechova mostu na pěší zónu

16 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Vyhodnocení ankety – Praha 7 – Budoucí podoba Letné – květen 2 008 strana 16 Úprava prostoru pod Hanavským pavilonem Q7) Jak by měl být upraven prostor pod Hanavským pavilonem (nad Strakovou akademií)? (N = 657) – možnost více odpovědí Více než 4/5 respondentů by prostor pod Hanavským pavilonem zrekultivovalo na oázu zeleně. (stat. chyba: max. 3,2 %)

17 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Vyhodnocení ankety – Praha 7 – Budoucí podoba Letné – květen 2 008 strana 17 Propojení Letenské pláně a Stromovky Q8) Mělo by se vybudovat propojení Letenské pláně se Stromovkou? (N = 657) 53% respondentů si myslí, že již není třeba žádné nové propojení Letenské pláně a Stromovky. (stat. chyba: max. 3,2 %)

18 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Vyhodnocení ankety – Praha 7 – Budoucí podoba Letné – květen 2 008 strana 18 Vhodnost staveb na Letenské pláni Q9) Do jaké míry by podle Vás bylo vhodné vybudování následujících staveb na Letenské pláni? (N = 657) Jako nejvhodnější stavby na Letenské pláni vnímají respondenti přirozenou protihlukovou bariéru mezi ul. Milady Horákové a plochou Letenské pláně a dále pak národní knihovnu, naopak nejméně vhodnou stavbou je národní fotbalový stadion. (stat. chyba: max. 3,2 %) průměrná známka 1 – rozhodně vhodné 5 – rozhodně nevhodné 2,8 3,3 4,1 4,5 4,9

19 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Vyhodnocení ankety – Praha 7 – Budoucí podoba Letné – květen 2 008 strana 19 Využití Letenské pláně Q10) Jak využíváte Letenskou pláň? (N = 657) – možnost více odpovědí Respondenti nejčastěji využívají Letenskou pláň k procházkám a rekreaci, dále pak k hraní s dětmi a k individuálním sportům. (stat. chyba: max. 3,2 %)

20 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Vyhodnocení ankety – Praha 7 – Budoucí podoba Letné – květen 2 008 strana 20 Budoucí podoba Letenské pláně Q11) Jaká by podle Vás měla být budoucí podoba Letenská pláně (jak by měla vypadat, k čemu by měla sloužit)?(N = 657) spontánní odpověď Téměř polovina respondentů by uvítala budoucí podobu Letenské pláně jako rekreačně sportovního areálu. (stat. chyba: max. 3,2 %)

21 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Vyhodnocení ankety – Praha 7 – Budoucí podoba Letné – květen 2 008 strana 21 …DĚKUJEME… IBRS - Int. Business and Research Services s.r.o. Prague 10, Dubečská 8, Kolovratská 6, 100 00 tel.fax. (+420) 274784434, 274819645, 274822175 www.ibrs.cz ibrs@ibrs.cz


Stáhnout ppt "__________________________________________________________________________________________________________________________________________ Vyhodnocení."

Podobné prezentace


Reklamy Google