Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zajímavosti z 34. ASTIN Colloqia (2. část)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zajímavosti z 34. ASTIN Colloqia (2. část)"— Transkript prezentace:

1 Zajímavosti z 34. ASTIN Colloqia (2. část)
Jakub Strnad

2 modelování závislostí kam příště
Obsah modelování závislostí kam příště 35. ASTIN Colloquium 28. mezinárodní kongres aktuárů

3 Důvody modelování závislostí v pojišťovnictví a financích
Co je nezbytné pro: chování portfolia aktiv moderní risk management dynamické finanční analýzy modelování závislostí mezi náhodnými veličinami a procesy Důvody závislostí: ekonomické cykly přírodní katastrofy

4 WTC  dopad na: ENRON  dopad na: Příklady majetkové pojištění,
životní pojištění, letecké pojištění, pojištění odpovědnosti …. ENRON  dopad na: akciové trhy dluhopisové trhy pojistitele auditory

5 Standardní míry korelace a jejich nedostatky
korelační koeficient (Pearsonův) není invariantní vůči nelineární striktně rostoucí trans. Spearmanův korelační koeficient  je invariantní vůči nelineární striktně rostoucí trans. máme-li výběr (Xi,Yi),i=1,…,n, potom je  rovna korelačnímu koef. z (Ri,Oi), kde Ri resp. Oi je pořadí Xi resp. Yi Kendallův korelační koeficient 

6 Korelace popisuje „průměrnou závislost“
na všech grafech je korelační koeficient roven 85% je třeba znát rozsah podkladů získaných => tj. zda-li nešlo stanovit lepší odhad rezervy než 100 tis. proč byl předpoklad renty 1rok??

7 Potřeba měřit závislosti chvostů rozdělení (tail dependence)
závislost horních chvostů závislost dolních chvostů

8 Sdružená distribuční funkce náhodného vektoru
Co je KOPULE Sdružená distribuční funkce náhodného vektoru kde Ui má rovnoměrné rozdělení na [0,1] Obecně: Funkce o n proměnných definovaná na [0,1]n s následujícími vlastnostmi: obor hodnot je [0,1] C(u) je rovna 0 pro všechna u z [0,1]n, pro které aspoň jedna souřadnice je rovna 0 C(u)=ui , jestliže všechny souřadnice, kromě i-té, jsou 1 C je n-rostoucí

9 Vlastnosti kopulí stejnoměrně spojité, existují všechny parciální derivace  lze definovat hustotu každá kopule je zdola a shora omezená tzv. Fréchet-Hoeffdingovou závorou: nezávislá kopule

10 Základní věta z teorie kopulí
Theorem (Sklar 1959): Nechť H značí distribuční funkci n-rozměrného vektoru s marginálními distr. funkcemi F1,…, Fn , potom existuje kopule C taková, že jsou-li marginální rozdělní spojitá, potom je kopule určena jednoznačně. Současně platí

11 Kopule a závislost Věta: Nechť U, V jsou R(0,1) , potom jejich sdružená distribuční funkce je rovna: W  U je skoro jistě klesající funkcí V (tj. extrémní negativní závislost)  U a V jsou nezávislé M  U je skoro jistě rostoucí funkcí V (tj. extrémní pozitivní závislost) Kopule uchovávají informaci o struktuře závislosti Současně platí, že Definujeme-li uspořádání kopulí potom platí pro 2-rozměrné kopule:

12 Praktické použití kopulí - Prof. Pfeifer
Risk management + dynamické modelování (Prof. Pfeifer) generování závislých náhodných veličin s Poissonovým rozdělením s využitím kopulí včetně počítačové algoritmizace generování závislých Poissonovských procesů s využitím bodových procesů Využití:  pojišťovnictví = několik různých událostí nastává téměř současně (impulsem může být např. živelná pohroma: silné deště  povodně  škody) událostí  finance = portfolio s put a call opcemi se stejnou realizační cenou

13 Praktické použití kopulí - F. Fabien
„Ekonomický kapitál (VaR) a závislost“ (F. Fabien) modelování společnosti provozující 4 poj. odvětví závislost generována s využitím Normální, Studentovy a Gumblovy kopule a výsledek srovnám s předpokladem nezávislosti Normální kopule s korelační maticí (chvosty jsou asymptoticky nezávislé) Studentova se stejnou korel. maticí a 1 st. volnosti  silná závislost chvostu (intenzivně používána ve finančních modelech) Gumblova s parametrem =2  Kandallovo tau=50% + silná závislost chvostů

14 Výsledky - F. Fabien

15 CatXL zajištění vázané na index
Praktické použití kopulí - F. Krieter CatXL zajištění vázané na index F .Krieter, Swiss Re Standardní krytí (ZS): Krytí vázané na index (ZI):

16 Praktické použití kopulí - CatXL - F. Krieter
Předpoklady: X~df F, Y ~ df G závislost X a Y popisuje kopule C Speciálně: F=G a C(F(x),G(y))=min  ZS = ZI Obecně : kde H(z) je d.f. veličiny ZI

17 Praktické použití kopulí - CatXL - F. Krieter
Silná závislost chvostů  volba kopulí z rodiny Gumbel-Hougaard

18 Praktické použití kopulí - CatXL - F. Krieter
=1  nezávislá kopule kopule M (tj. max. závislá kopule) Předpoklad o marginálním rozdělní tj. Weibullovo rozdělění

19 Praktické použití kopulí - CatXL - F. Krieter
Empirické DF Modelované DF čisté škody index odovzeno z Gumbelovy kopule hrubé škody

20 Praktické použití kopulí - CatXL - F. Krieter
Závislost výsledku na parametru 

21 Praktické použití kopulí - CatXL - F. Krieter
Měření rizika portfolia po aplikaci zajištění Míra: Efektivnost ZI Míra = snížení rizika díky ZI/snížení rizika díky ZS Počítáno pro vrstvu 100% z 500 xs 10000

22 35. ASTIN Colloquium 6. – 9.6. 2004 v Bergenu (Norsko)
Kam příště? 35. ASTIN Colloquium 6. – v Bergenu (Norsko)  oficiální web: Hlavní témata: Insurance fraud Genetics and Insurance Climatic changes: A challenge to actuaries

23 35. ASTIN Colloquium  Koho tam uvidíte
Professor Jean Lemaire(Wharton school of business) jeden z hlavních řečníků téma: Aktuárská věda v 21. století

24 28. mezinárodní kongres aktuárů
Kam dále 28. mezinárodní kongres aktuárů Paříž oficiální web:

25 28. mezinárodní kongres aktuárů  Co tam uslyšíte
Program: Vědecký Stochastic dependence Solvency measurements and asset-liability management. Profesní The responsibility of the Actuary The point of view and role of actuaries with respect to the new accounting standards Technická témata Actuarial problems related to the retirement of the baby-boom generation. High severity risks and insurability


Stáhnout ppt "Zajímavosti z 34. ASTIN Colloqia (2. část)"

Podobné prezentace


Reklamy Google