Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poloha a postavení plodu. Uložení plodu v děloze Poloha plodu – situs Postavení plodu – positio Držení plodu – habitus Naléhání plodu - presentatio.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poloha a postavení plodu. Uložení plodu v děloze Poloha plodu – situs Postavení plodu – positio Držení plodu – habitus Naléhání plodu - presentatio."— Transkript prezentace:

1 Poloha a postavení plodu

2 Uložení plodu v děloze Poloha plodu – situs Postavení plodu – positio Držení plodu – habitus Naléhání plodu - presentatio

3 1. Poloha plodu Poloha plodu Podélné PPHLPPKP PříčnáŠikmé vztah podélná osa plodu - podélná osa dělohy

4 Poloha podélná záhlavím

5 Deflexní polohy podélné hlavičkou Poloha předhlavím Poloha čelní Poloha obličejová

6 Polohy podélné koncem pánevním Neúplný konec pánevní: –řitní –nožkou –nožkami –kolínkem / kolínky –kolínkem a nožkou Úplný konec pánevní

7 Poloha příčná Indikace k SC

8 Polohy šikmé Příznivá šikmá polohaNepříznivá šikmá poloha POZOR: hlava vstupuje v deflexi Poroditelná spontáně

9 2. Postavení plodu •U podélných poloh –vztah hřbet plodu - děložní hrana •U příčné polohy –uložení hlavičky plodu na lopatu kosti kyčelní •Sklon hřbetu dopředu či dozadu – podle verze a torze děložní

10 Uložení dělohy v dutině břišní na konci III. trimestru

11 Dextroverzetorze (DVT) Sinistroverzetorze (SVT) Příčné řezy, pohled z kaudální strany kraniálně Běžná (obyčejná) Vzácná (méně obyčejná)

12 Postavení plodu u podélných poloh DVT (obyčejné postavení) I. obyčejné (levé) II. obyčejné (pravé)

13 Postavení plodu u podélných poloh SVT ( méně obyčejné postavení) I. méně obyčejné (levé) II. méně obyčejné (pravé)

14 Postavení plodu u příčných poloh I. – levé dorsoanteriorníII. - pravé dorsoanteriorní II. – pravé dorsoposteriorní I. – levé dorsoposteriorní

15 3. Držení plodu vzájemný vztah částí plodu k sobě

16 4. Naléhání plodu vztah naléhající části - pánevní vchodu •Naléhání –Centrické –Indiferentní –Synklitické

17 4. Naléhání plodu vztah naléhající části - pánevní vchodu •Naléhání –Centrické x excentrické –Indiferentní x diferentní –Synklitické x asynklitické Fyziologické naléhání Porucha naléhání

18 Naléhání plodu vztah naléhající části - pánevní vchodu • •Vztah k rovině pánevního vchodu − −h lavička naléhá

19 Naléhání plodu vztah naléhající části - pánevní vchodu • •Vztah k rovině pánevního vchodu − −h lavička malým oddílem vstouplá

20 Naléhání plodu vztah naléhající části - pánevní vchodu • •Vztah k rovině pánevního vchodu − −h lavička velkým oddílem vstouplá

21 Vyšetření těhotné

22 Příjem rodičky •Rodinná, osobní anamnéza •Porodnická anamnéza –Minulé gravidity –Průběh porodů –Nynější těhotenství •Celkový stav •Porodnické vyšetření

23 Porodnické vyšetření •Zevní vyšetření –aspekce, palpace •Srdeční akce plodu –poslech ozev, kardiotokografie (CTG) •Vaginální vyšetření • •Pelvimetrie • •Vyšetření v zrcadlech • •Amnioskopie

24 Palpace fundu děložního •Velikost dělohy •Vzdálenost spona-fundus (SF) •Gravidogram (SF v kombinaci s hmotnostním přírůstkem)

25 Palpace děložních hran •Děložní tvar –hruškovitý –ovoidní –kulovitý •Děložní verze (DVT, SVT)

26 Pawlikův hmat – 1. fáze •Obsah dolního děložního segmentu • •Velikost, tvar, konzistence naléhající části

27 Pawlikův hmat – 2. fáze •Průběh krční rýhy (u PPHL)

28 Pawlikův hmat – 3. fáze •Vztah hlavičky k rovině pánevního vchodu •Vzdálenost krční rýhy od horního okraje spony

29 Vzdálenost krční rýhy od horního okraje spony •Krční rýha 4 prsty nad sponou  Hlava naléhá 4 prsty

30 Vzdálenost krční rýhy od horního okraje spony •Krční rýha 3 prsty nad sponou  Hlava malým oddílem vstouplá 3 prsty

31 Vzdálenost krční rýhy od horního okraje spony •Krční rýha 2 prsty nad sponou  Hlava velkým oddílem vstouplá 2 prsty

32 Budinův hmat •Uložení hřbetu a malých částí plodu

33 Poslech srdeční akce plodu •Stetoskop •Ultrazvukový detektor ozev plodu •Kardiotokograf (dokumentace)

34 Maxima slyšitelnosti ozev PPHLpost.IPPHLpost.II Vpravo – post. II Vlevo – post. I

35 Maxima slyšitelnosti ozev Poloha příčná post.I Vpravo – post. II Vlevo – post. I Poloha příčná post.II

36 Maxima slyšitelnosti ozev PPKPpost.I PPKPpost.II Vpravo – post. II Vlevo – post. I

37 Maxima slyšitelnosti ozev PPHLpost.I PPHLpost.II PPKPpost.IPPKPpost.II Poloha příčná post.I Poloha příčná post.II Vpravo – post. II Vlevo – post. I

38 Pelvimetrie Distantia bispinalis25-26cm Distantia bicristalis28-29cm Distantia bitrochanterica31-32cm Conjugata externa19-20cm

39 Vaginální vyšetření – porodní cesty •Stav přední klenby poševní –Prázdná, plná, nevyvinutá, vyvinutá •Charakteristiky děložního hrdla –Lokalizace, konzistence, zkrácení, dilatace •Vnitřní vyšetření malé pánve –Prostornost pánve –Přítomnost překážek

40 Cervix-skóre Body012 Klenba poševníprázdnáplná nevyvinutáplná vyvinutá Lokalizace čípkusakrálněmediálněventrálně Konzistence čípkutuhápolotuháměkká Zkrácení hrdla0%<50%>50% Dilatace hrdla< 0,5cm0,5-1,5cm> 1,5cm

41 Změny děložního hrdla za porodu •zkracování hrdla děložního splynutí zevní a vnitřní branky děložního hrdla = vznik porodnické branky úplné otevření porodnické branky = zánik branky • •otevírání porodnické branky

42 Vaginální vyšetření – plodové vejce •Naléhající část –Hlava – švy a fontanely –Konec pánevní – genitoanální rýha, kostrč –Malé části, pupečník •Prezentace velké části plodu –Vyjádřeno vzhledem k pánevním rovinám •Vak blan –Přítomen, nepřítomen

43 Amnioskopie •Vyšetření barvy a kvality přední vody plodové •Podmínka - dilatace hrdla minimálně 1cm •Rizika: –Odtok VP –Předčasná děložní činnost –Infekce –Krvácení

44 Ostatní vyšetření •Celkový stav –TK, TF, TT –Moč chemicky (B,C) - papírkem –Hmotnost, výška •Porodnická vyšetření –Temesváryho zkouška / Kittrichova zkouška –UZ vag. / abd. •Mikrobiologická vyšetření •Laboratorní vyšetření dle aktuálního stavu

45 Prenatální péče

46 Význam prenatální péče •Všestranné zabezpečení těhotné ženy •Dispenzarizace, dokumentace •Prevence chorobných stavů •Včasný záchyt, diagnostika a léčba patologií

47 Organizace prenatální péče v ČR •Bazální –Hospitalizace lehkých a nezávažných patologií –Fyziologické porody •Intermediární –Hospitalizace lehkých a středních patologií –Předčasné porody ve 33.-36. týdnu •Perinatologická centra –Koncentrace závažných patologií –Předčasné porody <32. týden

48 Průběh těhotenství •Fyziologický –Normální průběh –Bez předběžné zátěže •Rizikový –Normální průběh –Se zátěží anamnestickou / v graviditě vzniklou •Patologický –S chorobným průběhem –Ohrožení matky a / nebo plodu

49 Všeobecný screening v porodnictví •Rizikové faktory: –Demografické a sociální faktory (věk 40, rozvedená, rizikové zaměstnání, anorexie) –Rodinná anamnéza (výskyt VVV, DM, trombofilie) –Osobní anamnéza (interní onemocnění, abúzus) –Gynekologická anamnéza (infertilita, STD) –Porodnická anamnéza (opakované potraty, multipara, komplikace v minulých těhotenstvích) –Základní vyšetření (výška <150cm, rozměry pánve) Rizikové faktory zvyšují výskyt patologií oproti běžné populaci

50 Doporučená frekvence kontrol Týden gestaceFrekvencePříklad Do 23.Tá 4 týdny8.12.16.20. 24.-32.Tá 3 týdny24.27.30.32. 33.-36.Tá 2 týdny34.36. 37.-40.Tá 1 týden37.38.39.40. Po 40.Tá 2 dny Cca 14-15 vyšetření (u fyziologické gravidity)

51 Doporučená vyšetření •Vstupní vyšetření •Opakovaná základní a porodnická vyšetření •KO, KS+Rh faktor •anti-D protilátky u Rh neg. ve 24., 32., 36.T •HBsAg, HIV, vyhledávací test na syphylis •Triple test v 16.T •UZ screening •Kultivace z pochvy ve 36.T •Pelvimetrie •TOXO, gonorea u rizikových skupin

52 Vstupní vyšetření •Průkaz gravidity –TT z moči –Hladina β-hCG v séru –UZ •Anamnéza •Cytologie, kolposkopie

53 Průkaz gravidity •Těhotenský test z moči –pozitivní od 28. menstruačního dne cyklu (hCG) •Stanovení β-podjednotky hCG v krvi –detekce již 8.-11. den po koncepci –za 2 týdny po koncepci hodnoty kolem 100 U/l •Ultrasonografie –5. týden – gestační váček –6. týden – zárodek s akcí srdeční

54 Stanovení termínu porodu (datace gravidity) •Podle PM (Naegele) –PM + 7 dní – 3 kalendářní měsíce •Podle prvních pohybů –Primigravida od 20.T –Sekundi-(pluri-)gravida od 18.T •Podle UZ biometrie v I. trimestru –Nejpřesnější údaj –Korekce TP při diferenci ≥14 dní proti PM

55 Opakovaná vyšetření •Základní –TK, TF, moč chemicky (B, C) –Hmotnost, hmotnostní přírůstek, otoky •Porodnická –Zevní porodnické vyšetření (poloha plodu, tonus děložní) –Měření SF –Ozvy plodu –Vaginální vyšetření (posouzení hrdla děložního, prezentace podu)

56 Triple test =biochemický screening 16. týdne, alfa-program •Stanovení AFP, hCG, E 3 v mateřském séru •Zaveden pro záchyt M. Down (60% záchytnost)

57 Triple test •↓ AFP, ↑ hCG, ↓ E 3 u M. Down •↑ AFP u rozštěpových vad neurální trubice –spina bifida, meningokély, meningomyelokély •↑ AFP u defektů přední stěny břišní –omfalokély, gastroschízy

58 UZ screening •NT screening (UZ screening I.trimestru) •I. UZ screening (UZ screening II.trimestru) •II. UZ screening (UZ screening III.trimesru) POVINNÉ

59 NT screening •V 11.-14.T •Datace gravidity –CRL (crown-rump length = temenokostrční délka) •Měření NT –NT (nuchální translucence = šíjové projasnění) –patologická NT detekuje plody s aneuploidiemi (záchytnost M. Down 75%) a VVV (srdeční vady) •Detekce hrubých vývojových anomálií

60 NT screening •V 11.-14.T

61 UZ screening II. trimestru •V 18.-22.T •Biometrie –BPD (biparietal diameter = biparietální průměr) –HC (head circumference = obvod hlavy) –AC (abdominal circumference = obvod břicha) –FL (femur length = délka femuru) •Detekce VVV –Anatomie plodu, placenta, plodová voda

62 UZ screening III. trimestru •Ve 28.-32.T •Biometrie –Eutrofie –Makrosomie (≥ 14 dní proti TP) –Hypotrofie ( ≤ 14 dní proti TP) •Kontrola anatomie


Stáhnout ppt "Poloha a postavení plodu. Uložení plodu v děloze Poloha plodu – situs Postavení plodu – positio Držení plodu – habitus Naléhání plodu - presentatio."

Podobné prezentace


Reklamy Google