Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poloha a postavení plodu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poloha a postavení plodu"— Transkript prezentace:

1 Poloha a postavení plodu

2 Uložení plodu v děloze Poloha plodu – situs Postavení plodu – positio
Držení plodu – habitus Naléhání plodu - presentatio

3 vztah podélná osa plodu - podélná osa dělohy
1. Poloha plodu vztah podélná osa plodu - podélná osa dělohy

4 Poloha podélná záhlavím

5 Deflexní polohy podélné hlavičkou
Poloha předhlavím Poloha čelní Poloha obličejová

6 Polohy podélné koncem pánevním
Úplný konec pánevní Neúplný konec pánevní: řitní nožkou nožkami kolínkem / kolínky kolínkem a nožkou

7 Poloha příčná Indikace k SC

8 Polohy šikmé Příznivá šikmá poloha Nepříznivá šikmá poloha
Poroditelná spontáně POZOR: hlava vstupuje v deflexi

9 2. Postavení plodu U podélných poloh U příčné polohy
vztah hřbet plodu - děložní hrana U příčné polohy uložení hlavičky plodu na lopatu kosti kyčelní Sklon hřbetu dopředu či dozadu – podle verze a torze děložní

10 Uložení dělohy v dutině břišní na konci III. trimestru

11 Uložení dělohy v dutině břišní na konci III. trimestru
Dextroverzetorze (DVT) Sinistroverzetorze (SVT) Běžná (obyčejná) Vzácná (méně obyčejná) Příčné řezy, pohled z kaudální strany kraniálně

12 Postavení plodu u podélných poloh
I. obyčejné (levé) II. obyčejné (pravé) DVT (obyčejné postavení)

13 Postavení plodu u podélných poloh
I. méně obyčejné (levé) II. méně obyčejné (pravé) SVT ( méně obyčejné postavení)

14 Postavení plodu u příčných poloh
I. – levé dorsoanteriorní II. - pravé dorsoanteriorní I. – levé dorsoposteriorní II. – pravé dorsoposteriorní

15 vzájemný vztah částí plodu k sobě
3. Držení plodu vzájemný vztah částí plodu k sobě

16 vztah naléhající části - pánevní vchodu
4. Naléhání plodu vztah naléhající části - pánevní vchodu Naléhání Centrické Indiferentní Synklitické

17 4. Naléhání plodu vztah naléhající části - pánevní vchodu Naléhání
Centrické x excentrické Indiferentní x diferentní Synklitické x asynklitické Fyziologické naléhání Porucha naléhání

18 vztah naléhající části - pánevní vchodu
Naléhání plodu vztah naléhající části - pánevní vchodu Vztah k rovině pánevního vchodu hlavička naléhá

19 vztah naléhající části - pánevní vchodu
Naléhání plodu vztah naléhající části - pánevní vchodu Vztah k rovině pánevního vchodu hlavička malým oddílem vstouplá

20 vztah naléhající části - pánevní vchodu
Naléhání plodu vztah naléhající části - pánevní vchodu Vztah k rovině pánevního vchodu hlavička velkým oddílem vstouplá

21 Vyšetření těhotné

22 Příjem rodičky Rodinná, osobní anamnéza Porodnická anamnéza
Minulé gravidity Průběh porodů Nynější těhotenství Celkový stav Porodnické vyšetření

23 Porodnické vyšetření Zevní vyšetření Srdeční akce plodu
aspekce, palpace Srdeční akce plodu poslech ozev, kardiotokografie (CTG) Vaginální vyšetření Pelvimetrie Vyšetření v zrcadlech Amnioskopie

24 Palpace fundu děložního
Velikost dělohy Vzdálenost spona-fundus (SF) Gravidogram (SF v kombinaci s hmotnostním přírůstkem)

25 Palpace děložních hran
Děložní tvar hruškovitý ovoidní kulovitý Děložní verze (DVT, SVT)

26 Pawlikův hmat – 1. fáze Obsah dolního děložního segmentu
Velikost, tvar, konzistence naléhající části

27 Pawlikův hmat – 2. fáze Průběh krční rýhy (u PPHL)

28 Pawlikův hmat – 3. fáze Vztah hlavičky k rovině pánevního vchodu
Vzdálenost krční rýhy od horního okraje spony

29 Vzdálenost krční rýhy od horního okraje spony
Krční rýha 4 prsty nad sponou Hlava naléhá 4 prsty

30 Vzdálenost krční rýhy od horního okraje spony
Krční rýha 3 prsty nad sponou Hlava malým oddílem vstouplá 3 prsty

31 Vzdálenost krční rýhy od horního okraje spony
Krční rýha 2 prsty nad sponou Hlava velkým oddílem vstouplá 2 prsty

32 Budinův hmat Uložení hřbetu a malých částí plodu

33 Poslech srdeční akce plodu
Stetoskop Ultrazvukový detektor ozev plodu Kardiotokograf (dokumentace)

34 Maxima slyšitelnosti ozev
Vpravo – post. II Vlevo – post. I PPHL post.II PPHL post.I

35 Maxima slyšitelnosti ozev
Vpravo – post. II Vlevo – post. I Poloha příčná post.II Poloha příčná post.I

36 Maxima slyšitelnosti ozev
Vpravo – post. II Vlevo – post. I PPKP post.II PPKP post.I

37 Maxima slyšitelnosti ozev
Vpravo – post. II Vlevo – post. I PPKP post.II PPKP post.I Poloha příčná post.II Poloha příčná post.I PPHL post.II PPHL post.I

38 Pelvimetrie Distantia bispinalis 25-26cm Distantia bicristalis 28-29cm
Distantia bitrochanterica 31-32cm Conjugata externa cm

39 Vaginální vyšetření – porodní cesty
Stav přední klenby poševní Prázdná, plná, nevyvinutá, vyvinutá Charakteristiky děložního hrdla Lokalizace, konzistence, zkrácení, dilatace Vnitřní vyšetření malé pánve Prostornost pánve Přítomnost překážek

40 Cervix-skóre Body 1 2 Klenba poševní prázdná plná nevyvinutá
1 2 Klenba poševní prázdná plná nevyvinutá plná vyvinutá Lokalizace čípku sakrálně mediálně ventrálně Konzistence čípku tuhá polotuhá měkká Zkrácení hrdla 0% <50% >50% Dilatace hrdla < 0,5cm 0,5-1,5cm > 1,5cm

41 Změny děložního hrdla za porodu
zkracování hrdla děložního splynutí zevní a vnitřní branky děložního hrdla = vznik porodnické branky otevírání porodnické branky úplné otevření porodnické branky = zánik branky

42 Vaginální vyšetření – plodové vejce
Naléhající část Hlava – švy a fontanely Konec pánevní – genitoanální rýha, kostrč Malé části, pupečník Prezentace velké části plodu Vyjádřeno vzhledem k pánevním rovinám Vak blan Přítomen, nepřítomen

43 Amnioskopie Vyšetření barvy a kvality přední vody plodové
Podmínka - dilatace hrdla minimálně 1cm Rizika: Odtok VP Předčasná děložní činnost Infekce Krvácení

44 Ostatní vyšetření Celkový stav Porodnická vyšetření
TK, TF, TT Moč chemicky (B,C) - papírkem Hmotnost, výška Porodnická vyšetření Temesváryho zkouška / Kittrichova zkouška UZ vag. / abd. Mikrobiologická vyšetření Laboratorní vyšetření dle aktuálního stavu

45 Prenatální péče

46 Význam prenatální péče
Všestranné zabezpečení těhotné ženy Dispenzarizace, dokumentace Prevence chorobných stavů Včasný záchyt, diagnostika a léčba patologií

47 Organizace prenatální péče v ČR
Bazální Hospitalizace lehkých a nezávažných patologií Fyziologické porody Intermediární Hospitalizace lehkých a středních patologií Předčasné porody ve týdnu Perinatologická centra Koncentrace závažných patologií Předčasné porody <32. týden

48 Průběh těhotenství Fyziologický Rizikový Patologický Normální průběh
Bez předběžné zátěže Rizikový Se zátěží anamnestickou / v graviditě vzniklou Patologický S chorobným průběhem Ohrožení matky a / nebo plodu

49 Všeobecný screening v porodnictví
Rizikové faktory: Demografické a sociální faktory (věk <17, >40, rozvedená, rizikové zaměstnání, anorexie) Rodinná anamnéza (výskyt VVV, DM, trombofilie) Osobní anamnéza (interní onemocnění, abúzus) Gynekologická anamnéza (infertilita, STD) Porodnická anamnéza (opakované potraty, multipara, komplikace v minulých těhotenstvích) Základní vyšetření (výška <150cm, rozměry pánve) Rizikové faktory zvyšují výskyt patologií oproti běžné populaci

50 Doporučená frekvence kontrol
Týden gestace Frekvence Příklad Do 23.T á 4 týdny 8. 12. 16. 20. T á 3 týdny 24. 27. 30. 32. T á 2 týdny 34. 36. T á 1 týden 37. 38. 39. 40. Po 40.T á 2 dny Cca vyšetření (u fyziologické gravidity)

51 Doporučená vyšetření Vstupní vyšetření
Opakovaná základní a porodnická vyšetření KO, KS+Rh faktor anti-D protilátky u Rh neg. ve 24., 32., 36.T HBsAg, HIV, vyhledávací test na syphylis Triple test v 16.T UZ screening Kultivace z pochvy ve 36.T Pelvimetrie TOXO, gonorea u rizikových skupin

52 Vstupní vyšetření Průkaz gravidity Anamnéza Cytologie, kolposkopie
TT z moči Hladina β-hCG v séru UZ Anamnéza Cytologie, kolposkopie

53 Průkaz gravidity Těhotenský test z moči
pozitivní od 28. menstruačního dne cyklu (hCG) Stanovení β-podjednotky hCG v krvi detekce již den po koncepci za 2 týdny po koncepci hodnoty kolem 100 U/l Ultrasonografie 5. týden – gestační váček 6. týden – zárodek s akcí srdeční

54 Stanovení termínu porodu (datace gravidity)
Podle PM (Naegele) PM + 7 dní – 3 kalendářní měsíce Podle prvních pohybů Primigravida od 20.T Sekundi-(pluri-)gravida od 18.T Podle UZ biometrie v I. trimestru Nejpřesnější údaj Korekce TP při diferenci ≥14 dní proti PM

55 Opakovaná vyšetření Základní Porodnická TK, TF, moč chemicky (B, C)
Hmotnost, hmotnostní přírůstek, otoky Porodnická Zevní porodnické vyšetření (poloha plodu, tonus děložní) Měření SF Ozvy plodu Vaginální vyšetření (posouzení hrdla děložního, prezentace podu)

56 Triple test = biochemický screening 16. týdne, alfa-program
Stanovení AFP, hCG, E3 v mateřském séru Zaveden pro záchyt M. Down (60% záchytnost)

57 Triple test ↓ AFP, ↑ hCG, ↓ E3 u M. Down
↑ AFP u rozštěpových vad neurální trubice spina bifida, meningokély, meningomyelokély ↑ AFP u defektů přední stěny břišní omfalokély, gastroschízy

58 UZ screening NT screening (UZ screening I.trimestru)
I. UZ screening (UZ screening II.trimestru) II. UZ screening (UZ screening III.trimesru) POVINNÉ

59 NT screening V 11.-14.T Datace gravidity Měření NT
CRL (crown-rump length = temenokostrční délka) Měření NT NT (nuchální translucence = šíjové projasnění) patologická NT detekuje plody s aneuploidiemi (záchytnost M. Down 75%) a VVV (srdeční vady) Detekce hrubých vývojových anomálií

60 NT screening V T

61 UZ screening II. trimestru
V T Biometrie BPD (biparietal diameter = biparietální průměr) HC (head circumference = obvod hlavy) AC (abdominal circumference = obvod břicha) FL (femur length = délka femuru) Detekce VVV Anatomie plodu, placenta, plodová voda

62 UZ screening III. trimestru
Ve T Biometrie Eutrofie Makrosomie (≥ 14 dní proti TP) Hypotrofie ( ≤ 14 dní proti TP) Kontrola anatomie


Stáhnout ppt "Poloha a postavení plodu"

Podobné prezentace


Reklamy Google