Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

UZ akutních stavů podbřišku u mužů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "UZ akutních stavů podbřišku u mužů"— Transkript prezentace:

1 UZ akutních stavů podbřišku u mužů
Kurz UZ techniky - Ultrazvukový kongres Čejkovice UZ akutních stavů podbřišku u mužů J. Foukal, J. Sedláková Radiologická klinika FN Brno a LF MU

2 Kýly v oblasti třísla Skrotum Penis Prostata

3 Kýly Kýly v oblasti třísla
Kýla přímá: branka mediálně od epigastrických cév Kýla nepřímá: branka laterálně od epigastrických cév; skrotální Kýla femorální: branka mediálně od v. femoralis, pod tříselným vazem Incidence u dospělých: 2-3% u mužů, 0,2-0,5% u žen Obsah – omentum, střevo Reponibilní X nereponibilní – klinika, UZ Komplikace: uskřinutí – inkarcerace Obstrukce - ileus Strangulace - zaškrcení cév Známky uskřinutí Volná tekutina Zesílení střevní stěny v hernii Tekutina v herniované kličce Dilatace kliček v dut. břišní (Absence toků v hernii) (Absence peristaltiky v hernii) Rettenbacher T et al. AJR 2001;177:

4 Tříselná kýla - omentum
Skrotální kýla – tenké kličky

5 Skrotální kýla – panorama

6 Akutní skrotum záněty torze varlete torze přívěsků trauma
uskřinutí skrotální kýly

7 Orchiepididymitida Častěji jen epididymitida, varle postiženo 20%-40%
děti, dospělí >35 let: Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae adolescenti: E. coli, Proteus mirabilis Častěji jen epididymitida, varle postiženo 20%-40% Izol. orchitida – příušnice (v 90% jednostranná) Dif.dg. oproti torzi varlete B mod – zvětšení, nehomogenita Barevný / power Doppler Cave – izolovaný zánět kaudy !

8 Orchiepididymitida normální orchiepididymitida

9 Zánět kaudy nadvarlete

10 Skrotum – záněty - komplikace
Absces nadvarlete Absces varlete i nadvarlete

11 Skrotum – záněty - komplikace
Histol. - hemoragická nekrosa varlete, nespecifická orchitida

12 chron. epididymitida – zánětl. cysta

13 Skrotum – torze přívěsků
přívěsky (appendixy) – nadvarlete a varlete torze není neobvyklá, diagnostika je obtížná klinický obraz charakteru urgentního stavu následkem často scrotální „myška“ či „perla“ Přívěsek varlete Kalcifikované volné tělísko

14 Skrotum – torze varlete
klinické vyšetření bývá až u 50% falešně pozitivní s následnou zbytečnou chirurgickou intervencí torze vs. orchiepidydimitida barevné dopplerovské mapování má 86% senzitivitu v dg. torze intra- či extravaginální

15 Skrotum – trauma kontuze, hematom, ruptura varlete
porušení tunica albuginea – indikace k neodkladnému chir. zákroku Intratestikulární hematom Ruptura Po operaci

16 Skrotum – trauma Ruptura

17 Před týdnem trauma (rána míčem do podbřišku), následně zvětšení varlete, bolest, teploty
Seminom UZ vaskularizovaný infiltrát - zřejmě orchiepid.+ prokrvácení, tumor méně pravd.

18 Akutní penis Zánět Trauma Anatomie
Pretorius E S et al. Radiographics 2001;21:S283-S298

19 Penis - trauma Hematom Fraktura = ruptura tunica albuginea AV píštěl
Porušení obalů topořivých těles je indikací k urgentní chirurgické intervenci Dg. – ultrazvuk + MR, AG hematom

20 Penis - hematom

21 Penis - fraktura

22 Penis – trauma - priapismus
Vysoko- či nízkoprůtokový Barevná duplexní ultrasonografie AG embolizace

23 Penis - zánět zánět penisu od pierciengu
nekrosa kavernosních těles s abscesy

24 Absces penisu st.p. fraktuře penisu před 3 měsíci

25 Prostata - zánět prostatitida, vesikulitida - snížení echogenity
- zvětšení - absces - až anechogenní

26 Absces při akutní prostatitidě

27 Děkuji za pozornost

28 Kýly Ahernia is “the protrusion of a part or structure through the tissues normally containing it” Stedman's medical dictionary, 26th ed.Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins, 1995:788 –790 Sonography of Inguinal Region Hernias Jamadar DA, Jacobson JA, Morag Y, et al. Sonography of inguinal region hernias. AJR 2006;187 : 185–190 External abdominal hernias are usually found in the inguinal region, where most are direct and indirect inguinal hernias and femoral hernias Sonographic Technique and Appearances Because the inguinal region structures are superficial, a linear transducer of 10 MHz or greater is effective, although in some patients with a larger body habitus a transducer of 7 MHz may be needed. In the obese, distortion of anatomy, the presence of pannus, and the sound-attenuating properties of adipose tissue may make indentifying the anatomy more difficult. Initially, examination of the inguinal region is done with the patient supine. It is essential to ask the patient to increase abdominal pressure (Valsalva maneuver) at each of the sonographic steps to identify transient hernias. The Valsalva maneuver is a critical component of the examination, because in many patients the hernia may be completely reduced at rest. In addition, the characteristic movement of the herniating tissues often clinches the diagnosis. This dynamic capability of sonography is an advantage when compared with other cross-sectional imaging techniques. Reexamination with the patient standing is also recommended if supine evaluation does not reveal herniation. Herniated bowel contents may show peristalsis, and herniated fat will appear hyperechoic. It is also important to evaluate for reducibility and bowel viability identified by peristalsis or mucosal blood flow. Imaging of Groin Masses: Inguinal Anatomy and Pathologic Conditions Revisited The groin region is subdivided into two distinct anatomic areas: the inguinal canal and the femoral triangle.

29 Kýly Anatomie 1) kýly v krajině tříselné (v regio inguinalis) tj. ve stěně břišní nad vazem tříselným pro pochopení těchto kýl je nutno zvládnout anatomii stěny břišní nad ligamentem inguinálním, anatomii tříselného kanálu (i s obsahem) a anatomicku úpravu peritonea přední stěny břišní kýlní vak se „tlačí“ proti některé z 3 peritoneálních „jamek“ přední stěny břišní: . fovea supravesicalis . fovea inguinalis medialis: proti ní ve vrstvě aponeurosy zevního šikmého svalu je otvor anulus inguinalis superficialis, který stěnu zeslabuje . fovea inguinalis lateralis: proti ní ve vrstvě fascia transversalis je vstup do kanálu tříselného = anulus inguinalis profundus a) kýly tříselné (inguinální): praktická poznáka: jsou častější u mužů, což platí především pro nepřímou kýlu tříselnou, neboť kanál tříselný je u mužů širší . přímá kýla tříselná - hernia inguinalis directa kýlní vak se „tlačí“ přes fovea inguinalis medialis proti anulus inguinalis superficialis, tedy „přímo“ přes stěnu břišní v místě tzv. Hesselbachova trojúhelníku inguinálního (trigonum inguinale Hesselbachi se nachází v hluboké, tj. 4. Vrstvě kanálu tříselného a je ohraničeno: mediálně okrajem m. rectus abdominis, laterálně a. epigastrica inferior, kaudálně lig. inguinale); kýla je ždy získaná . nepřímá kýla tříselná - hernia inguinalis indirecta kýlní vak se „tlačí“ proti fovea inguinalis lateralis a anulus inguinalis profundus, prostupuje tříselným kanálem – tedy stěnou břišní šikmo, „nepřímo“, vystupuje z anulus inguinalis superficialis; z kanálu tříselného může kýlní vak postupovat dál: u muže do skrota = kýla skrotální, u ženy do labia majora = kýla labiální; nepřímá kýla tříselná může být získaná i vrozená (ta vzniká obvykle při neuzavření processus vaginalis peritonei - viz sestup varlat) b) kýla supravesikální - hernia supravesicalis brankou je fovea supravesicalis, kýlní vak postupuje proti anulus inguinalis superficialis 2) Kýla stehenní – hernia femoralis (kýlní vak proniká přes lacuna vasorum pod lig. inguinale do krajiny stehenní) pro pochopení je nutno znát anatomii lacuna vasorum, anatomii trigona femorálního kýlní branka: lacuna vasorum mediálně od v. femoralis, tj. v místě tenkého septa femorálního; tuková tkáň i mízní uzlina Rosenmüllerova-Cloquetova uložená před septem femorálním je posunlivá a kýlnímu vaku uhnekýlní vak stehenní kýly prochází kanálem stehenním: kanál stehenní: vstup do kanálu = lacuna vasorum výstup z kanálu = hiatus saphenus přední stěna kanálu je kratší (2 cm) než stěna zadní (4 cm) přes hiatus saphenus může kýlní vak pronikat distálněji na stehno = do podkoží trigona femorálního praktická poznámka: poněvadž je lacuna vasorum prosornější u žen, je kýla stehenní u žen častější praktická poznámka k difereneální diagnostice přímé a nepřímé kýly tříselné a kýly stehenní: - pro diferenciální dg přímé a nepřímé kýly tříselné je zásadní to, že kýlní branka a krček kýlního vaku u přímé kýly tříselné leží mediálně od a. epigastrica inferior (jejíž pulzace je hmatná), kdežto kýlní branka a krček kýlního vaku u nepřímé tříselné kýly leží naopak laterálně od arteria epigastrica inferior - pro difereneciální diagnostiku kýl v krajně tříselné x kýly stehenní je zásadní to, že kýlní branka a krček kýlního vaku u všech kýl v tříselné oblasti leží nad vazem tříselným, kdežto kýlní branka a krček kýlního vaku kýly stehení leží pod vazem tříselným

30 Kýly Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Kýly v oblasti třísla: Kýla přímá (direktní) : Branka kýly je mediálně od epigastrických cév v oblasti fovea Hesselbachi. Kýla nepřímá (indirektní) : Branka kýly je laterálně od epigastrických cév ve vnitřním anulu. Kýla femorální : Branka kýly je pod tříselným vazem, kýlní vak prochází femorálním kanálem.  Epidemiologie:   Incidence kýl v oblasti třísla je dle literárních údajů u dospělých mezi 2-3% u mužů a 0,2-0,5% u žen. U dětí je výskyt vyšší mezi 3,5- 11%. Nejvážnější komplikací kýly, která ohrožuje nemocného na životě je uskřinutí- inkarcerace. Inkarcerace je  náhlé zaškrcení břišních útrob v kýle. Střevo  může být stlačeno samo, velmi často je zaškrceno i jeho mesenterium s cévami- pak jde o strangulaci.  Nejčastěji se uskřinují kýly malou brankou-v oblasti třísla zejména kýly femorální.Důsledkem inkarcerace je až nekrosa inkarcerovaných orgánů  s event. následnou perforační peritonitidou.  MKN Třiselná kýla (jednostranná): . způsobující neprůchodnost . uskřinutá – inkarcerovaná . nereponovatelná – ireponibilní . zaškrcená – strangulovaná

31 Kýly After adhesions, abdominal wall hernias are the second leading cause of small bowel obstruction (10%–15% of cases) (24). Colonic obstruction caused by abdominal wall hernia is uncommon. Most cases of bowel obstruction secondary to abdominal wall hernia occur after incarceration and strangulation (discussed later) Incarceration refers to an irreducible hernia and is diagnosed clinically when a hernia cannot be reduced or pushed back manually. Abdominal Wall Hernias Cross-Sectional Imaging Signs of Incarceration Determined with Sonography Concomitant free fluid in the hernia was the only sonographic sign of incarceration that we found when fatty tissue alone was present in a hernial sac (Fig. 2). In these cases, this finding indicated incarceration with a sensitivity of 100% (6/6) and a specificity of 96% (52/54) because free fluid was found in two of 54 nonincarcerated hernias containing fatty tissue alone. If bowel was present in a hernia, all four sonographic signs of incarceration could be applied (Figs. 3 and 4A,4B). Each of the incarcerated hernias with bowel displayed at least two signs of incarceration. The combination of at least two of the four identified signs allowed the detection of incarceration with a sensitivity of 100%


Stáhnout ppt "UZ akutních stavů podbřišku u mužů"

Podobné prezentace


Reklamy Google