Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fyzioterapie a ergoterapie somaticky znevýhodněných osob

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fyzioterapie a ergoterapie somaticky znevýhodněných osob"— Transkript prezentace:

1 Fyzioterapie a ergoterapie somaticky znevýhodněných osob
Tereza Ptáčková, ČJ SV (Navaz.)

2 Pojem „somaticky znevýhodněná osoba“
jedná se o člověka, který se určitým způsobem odchyluje od „normálu“ tj. trpí určitou anomálií oproti ostatním; jedná se o anomálii TĚLESNOU ( z řec. soma= tělo) jedná se tedy o osoby tělesně postižené, zdravotně oslabené (s omezenou mobilitou či imobilní) nebo nemocné

3 Specifika u osob se somatickým postižením
Mluvíme o: ztížení nebo ztrátě schopnosti pohybu problematické koordinaci pohybu atypických až patologických pohybových stereotypech a užívání takových kompenzačních úkonů, pohybů či souhybů, které následně vedou k druhotnému zdravotnímu postižení možných markantních narušeních jemné motoriky zvýšené závislost na technických pomůckách či opatřeních a na externí fyzické pomoci obtíže při zvládnutí procesu osamostatňování, atd.

4 Fyzioterapie Fyzioterapie či fyzikální terapie je CÍLENÉ PŮSOBENÍ FYZIKÁLNÍ ENERGIE na organismus nebo jeho část s TERAPEUTICKÝM CÍLEM vycházíme z řeckého physis= příroda a therapeia= léčení tj. léčení „ v duchu přírody“ metodika fyzioterapie byla vypracována na základě lidového léčitelství a lékařské vědy je založena na účincích nekonečného množství metod vycházejících z několika málo fyzikálních podnětů (chlad, teplo, mechanické působení tlaku, tahu a účinky světla a formy elektřiny) zahrnuje v sobě i zvláštní způsoby pohybu, dýchání či spánku

5 Historie fyzioterapie
Určité postupy, jež mají leccos společného s fyzioterapií, provázejí lidstvo po celou dobu jeho vývoje nejstarší písemné zmínky spadají do období př. n. l. a pocházejí z Číny (jsou to především zmínky o působení chladných koupelí a obkladů) běžnou součást terapeutických prostředků nacházíme u Hippokrata, Galéna aj. ve středověku došlo k potlačení principů fyzikální terapie a tyto principy byly také potlačen s rozvojem moderní „západní“ medicíny (se základy anatomie, patologie, mikrobiologie a dalších exaktních věd) fyzioterapie se v minulosti považovala za nevědeckou, obsoletní sbírku empirických zkušeností (někdy se přezíravé postoje objevují i dnes ze strany „oficiální“ medicíny) fyzikální terapie došla svého vzkříšení díky Vincenci Priessnitzovi, kterému vděčíme především za objevy v oblasti hydroterapie

6 Rozdělení fyzioterapie
Podle toho, jaké fyzioterapie využívá podněty pro svou terapii rozlišujeme: 1. Elektromagnetickou energii 2. Mechanickou energii 3. Kombinaci různých druhů energie Podle požadovaného účinku rozlišujeme fyzioterapii pro účinek: 1. analgetický 2. disperzní 3. myorelaxační 4. myostimulační 5. trofotropní 6. antiedematózní 7. odkladný

7 Elektromagnetická energie
jako každé dělení, tak i dělení fyzikální terapie má význam převážně didaktický, který je zatížen značnou nepřesností Elektromagnetickou energii tedy lze dále dělit na: A. Elektroterapii (kontaktní či bezkontaktní) B. Fototerapii (s Ne/ polarizovaným zářením) C. Termoterapii (částečná či celková)

8 Příklad Elektroterapie: Příkladem může být tzv
Příklad Elektroterapie: Příkladem může být tzv. GALVANOTERAPIE, která využívá průchodu stejnosměrného, tj. galvanického proudu k terapeutickým účelům. Tato terapeutická metoda vznikla na základě pokusů Luigiho Galvaniho, který za pomoci elektrického proudu stimuloval nervosvalový preparát žabího stehna. Ovšem s kořeny této praktiky se setkáváme již ve starém Egyptě Elektrický proud je do těla přiváden obvykle deskovými elektrodami, jež mají stimulovat nervová vlákna a kožní receptory. Tato metoda je využitelná např. u Kontuze (zhmoždění) svalu, Raynaudovy choroby, Sudeckova syndromu či u Mononeuritidy.

9 Příklad Fototerapie: Tato metoda je značně rozšířená v oblasti pedagogické a psychologické. Využívá se v rámci těchto medicínských indikací: Funkčních poruch pohybového systému organických poruchách pohybového systému civilizačních (psychosomatických) poruchách psychiatrických onemocněních Pacient je usazen na pohodlné pohovce (může i ležet) a během této procedury jsou mu nasazeny speciální brýle a sterefonní sluchátka. Terapeut do těchto brýlí a sluchátek vysílá optimální intenzitu jak světelných, tak akustických signálů tak, aby žádný z těchto dvou signálů nedominoval-> při silných signálech se cítí pacient nepříjemně, u slabých signálů hrozí ztráta účinku či usnutí

10 Příklad termoterapie:
Využívá se zde dodávání (pozitivní termoterapie) nebo odebírání (negativní termoterapie) tepla organismu s terapeutickým záměrem. Významná je zde tzv. HYDROTERAPIE (prostředkem k přenosu tepla je voda). Teplo lze přenášet také kondukcí, konvekcí, iradiací či evaporací) příkladem je horkovzdušná lázeň, parní lázeň, kryosáčky, parafín, skotské střiky, atd.

11 Mechanická energie Mechanoterapie je obor fyzioterapie, který využívá masáže, polohování, pasivní cvičení, manipulaci apod. k terapeutickým účelům často bývá tento pojem slučován s pojmem rehabilitace

12 Příklady mechanoterarapie 1:
SYNERGETICKÁ REFLEXNÍ TERAPIE Je to podpůrná terapie zvyšující účinky jiných rehabilitačních metod jejím přínosem je celkové zmírnění základního svalstva a u atonických dětí celkové zvýšení tonizace svalstva, zvýšená schopnost koncentrace a vnímání, zlepšaení pohybového vzoru či zvýšení tělesné i intelektuální aktivity BOWENOVA MYOFASCIÁLNÍ TERAPIE - Jedná se o holistickou, zcela neinvazivní a nediagnostickou metodu, založenou na seriích pohybů. Tyto pohyby jsou prováděny na jasně anatomicky definovaných místech v předem daném pořadí MĚKKÉ A MOBILIZAČNÍ TECHNIKY Je to diagnostický a terapeutický systém, který se zabývá vyšetřením a léčbou poruch pohybového amarátu. Metoda je směrována k cílenému ošetření kůže, podkoží, fasciií, bolestivých svalů a následné mobilizaci tj. k odstranění blokád či obnovení hybnosti. KLASICKÉ MASÁŽE A AROMAMASÁŽE - Tato metoda slouží k uvolnění těla i mysli, odstraňuje stres, napětí, zmírňuje bolesti zad, ztuhlost šíje, přináší zklidnění. Masáže se dělí na: celkové, částečné, uvolňující, antimigrenální, sportovní.

13 Příklady mechanoterapie 2:
MÍČKOVÁNÍ Jedná se o pomocnou fyzioterapeutickou metodu. Tato metoda se používá při léčbě mnoha nemocí (zejména u astmatu, alergie, onemocnení plic, hrtanu či katarů horních a dolních dýchacích cest). Užívá se také u poúrazových stavů, při špatném držení tělo nebo léčbě bolestivých jizev či otoků. Vlivem této metody dochází k determinaci vnitřních orgánů, k uvolnění napětí příčně pruhovaného a hladkého svalstva. Provádí se pomocí molitanových míčků různých velikostí. POLOHOVÁNÍ Je to základní rehabilitační technika vedoucí k podpoře dalšího psychomotorického vývoje a odstranění patologických pohybových vzorů. Využívá celé spektrum pomůcek- kvádry, válce, hady, klíny. ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ Jde o individuální či skupinové cvičení, při němž jsou cviky vybírány tak, aby byla zapojena muskulatura svalů na posílení a protažení. Cílem této metody je posílení tělesné stability, ovlivnění posturálního držení těla či zlepšení fyzické aktivity (např. aktivní nácvik chůze). VOJTOVA REFLEXNÍ TERAPIE - Prostřednictvím této metody tzv. reflexní lokomoce je možné směřovat do funkce svaly, které člověk neumí při pohybu vědomě používat. Aktivování těchto svalů probíhá v modelech reflexního otáčení a plazení, kdy dochází k dráždění reflexních bodů a není nutná vědomá spolupráce jedince (aktivace se vybavuje z podvědomí).

14 Kombinovaná terapie Kombinovaná teorie je označení tzv. simultánní aplikace ultrazvuku a kontaktní elektroterapie, kdy je ultrazvuková hlavice využívána jako tzv. diferentní elektroda Kombinovanou terapii v dnešní době považujeme za nejúčinější metodu fyzikální terapie jak pro vyhledávání, tak i odstraňování reflexních změn ve svalech tato terapie umožňuje také objektivizaci těchto reflexních změn a jejich vymizení po manuálním, i vzdáleném zákroku

15 Domácí fyzikální terapie
Fyzikální terapie se nutně neomezuje jen na zdravotní centra, ale jsou různé praktiky, které se dají praktikovat v běžné domácnosti; Mezi domácí praktiky patří: PRIESSNITZŮV OBKLAD = je považován za univerzální fyzikální autoterapeutickou metodu = bavlněný kus látky namočený ve studené vodě, na který se dává izolační vrstva (igelit, mikroten), přes kterou se ovine suchý ručník; Obklad se aplikuje na 3 hodiny či na noc. KRYOTERAPIE (studené obklady pomocí kryosáčků) či TERMOFORY(teplé obklady)

16 Ergoterapie Tento pojem se v historii měnil; obecně lze ergoterpii vymezit jako SOUHRN LÉČEBNÝCH METOD, které směřují k ROZVOJI TĚLA i DUCHA ergoterapie ovlivňuje celou osobnost a je použitelná u všch typů postižení Česká asociace ergoterapeutů ji definuje takto: „Ergoterapie je zdravotnická disciplína, která nabízí aktivní pomoc lidem každého věku, kteří jsou fyzicky nebo psychicky postižení nebo trpí postižením intelektu omezujícím funkční kapacitu a samostatnost.“ (2001) tento pojem vychází z řeckého ERGON= práce + THERAPEIA= léčení

17 Historie ergoterapie:
Oficiální počátky profese ergoterapeuta spadají na počátek 20. století v USA; tehdy vzniká přesvědčení, že aktivita může fungovat i jako léčebný prostředek. Ergoterapie se začala uplatňovat na konci první světové války (péče o válečné veterány) První terapeutická škola byla založena v Bostonu roku 1919 a postupně došlo k jejímu etablování jako profesi (cíl: obnova poškozené funkce a znovunavrácení osoby do aktivního života) Postupem času se ergoterapie vyvíjela do dnešní podoby; u nás se objevila určitá forma ergoterapie okolo roku 1920, která byla vnímána zejména jako vyplnění volného času- léčba prací - Další rozvoj ergoterapie byl pozvolný, neboť byl ovlivněn historickými událostmi (2. světová válka, atd.)

18 Cíle a oblasti ergoterapie
Hlavním cílem ergoterapie je DOSAŽENÍ MAXIMÁLNĚ MOŽNÉ SAMOSTATNOSTI JEDINCE; zabývá se také zvýšením kvality života jedince, jeho znovuzačleněním do společnosti či návratem fyziologických, společenských i pracovních funkcí Tato disciplína je využívána především v neurologii, psychiatrii, chirurgii, ortopedii, traumatologii i v interní medicíně; své využití nalezne také v pediatrii a gerontologii Mezi hlavní oblasti ergoterapie patří (Kubínková, 1997): * kondiční ergoterapie * ergoterapie cílená na postiženou oblast * ergoterapie zaměřená na pracovní začlenění * ergoterapie zaměřená na výchovu k soběstačnosti

19 6 paradigmat ergoterapie 1.
První paradigma: Ergoterapie napomáhá překonávat zejména u mladistvých pacientů negativismus při potřebě sebeprosazení, který souvisí s agresivitou jakožto aktivní technikou řešení postižení. Druhé paradigma: Ergoterapie umožňuje v procesu tělesné práce identifikaci se silnější osobností (terapeutem, dílenským instruktorem, apod.) Třetí paradigma: Ergoterapie napomáhá uskutečnit kompenzační techniku u mladistvých pacientů tím, že umožňuje kompenzaci.

20 6 paradigmat ergoterapie 2.
Čtvrté paradigma: Ergoterapie pomáhá překonávat zátěžové situace a krizi identity (např. při vstupu dítěte do školy) pomocí tělesné práce, jež naplňuje píli a snaživost Páté paradigma: Ergoterapie přispívá k vývojové proměně myšlení (zejména okolo 7. roku) v přechodu do stadia konkrétních logických operací, se kterými mají často některé zrakově či tělesně postižené děti veliký problém. Šesté paradigma: Ergoterapie vychází z kultury práce tedy z jednotnosti materiálních a duchovních hodnot práce a pracovního prostředí.

21 Ergoterapie tělesně postižených a zdravotně oslabených osob
Definice pojmu „tělesně a zdravotně oslabená osoba“: -> jedná se o tělesně postižené osoby, osoby s vrozenými vadami, osoby s interními a neurologickými chorobami či o pacienty po operacích, úrazech a těžkých chorobách, které se mohou vyléčit nebo mají trvalé následky Ergoterapie u těchto osob je buď dočasná (u osob, které svá postižení mohou vyléčit) nebo dlouhodobá často se pro tuto disciplínu využívá označení PRACOVNÍ VÝCHOVA pracovní výchova (ergoterapie) se uskutečňuje buď v rehabilitačních ústavech nebo ve zdravotnických a sociálních zařízeních a je zaměřená na rehabilitaci postižené oblasti vhodně zvolenou pracovní činností, pracovní pozicí, pracovním prostředím, apod.

22 Příklad využití ergoterapie: Ergoterapie zrakově postižených osob 1
Tato forma terapie je určená osobám, které jsou znevýhodněny narušením, poruchou nebo neschopnosti vidění u slabozrakých při terapii kompenzujeme nejistotu v prostorové kompenzaci a nepřesnosti ve vnímání předmětů nebo detailů, barev, symbolů-> využíváme optické pomůcky a pracovní metody u osob, které mají zbytky zraku kompenzujeme terapií zrakovou ostrost perfektním osvětlením předmětů a pracovního prostředí s kompenzačními pomůckami u nevidomých osob se ergoterapie zaměřuje na alternativní smyslové vnímání a kontrolu pracovní činnosti řídíme se tedy pravidlem: „pokud je jeden smysl slabý či úplně chybí, pak je NUTNÉ posílit jiné smysly (v tomto případě hmat!!)“

23 Ergoterapie zrakově postižených osob 2
Ergoterapie u zrakově znevýhodněných osob klade svůj hlavní cíl na dosažení co nejvyšší míry soběstačnosti kompenzační činnosti se zaměřují zejména na rozvoj ostatních smyslů (hmatu, čichu) rozvoj kompenzace ostatních smyslů spočívá v nácviku specifických dovedností, ale i dovedností sebeobslužných u zrakově postižených osob dochází nejčastěji v rámci ergoterapie k rozvíjení HMATU (od nejdrsnějších po nejhladší povrchy, od celku k detailům)-> k této metodě je nezbytné slovní vyjádření tj. vytvoření objektivní představy o předmětu či předmětech Praktický příklad: Práce s modelovací hmotou- velice oblíbená a rozšířená metoda, která je velice vhodná pro rozvoj hmatového vnímání a jemné motoriky (levé i pravé ruky).

24 Ergoterapie mentálně retardovaných pacientů školního věku
Ergoterapie vychází z didaktických zásad terapie mentálně retardovaných pacientů. Jedná se především o princip názornosti. Nedílnou složkou ergoterapie u mentálně retardovaného jedince je hudba pouštěná při práci. mezi nejdůležitější ergoterapeutické metody (didaktické) patří zejména demonstrace, efekt novosti, demonstrační šok (zvonek, hudební zvuk, atd.) významnou roli při ergoterapii retardovaného žáka hraje komparace věcí, výrobků aj. Tuto komparaci spojujeme s manipulací. obrovskou roli hraje INSTRUKTÁŽ před začátkem práce, jelikož navazuje na motivaci a předává poznatky.

25 Ergoterapie v léčbě autismu mladistvých
Pro léčbu autismu má ergoterapii k dispozici také své metody; tyto metody jsou velice účinné, a to zejména proto, že stimulují pocit rovnováhy, který je u autistické poruchy velmi důležitý; Metody ergoterapie také pomáhají u autistů rozvíjet hrubou motoriku či překonávat rozptýlenou pozornost ergoterapie (pracovní činnost) usnadňuje pacientovi smysl pro komunikaci, neboť probíhá v pracovní skupině, ve které je dělba práce nedílnou součástí (např. pacienti pozorují při práci ostatní-> prohlubují všímavost a vhled) - Výjimka při práci s autisty: ABSENCE HUDBY (autisté jsou velice přecitlivělí na zvuky a vyžadují naprosto klidné prostředí)

26 Použité zdroje: Knižní zdroje:
KLIVAR, M. Ergoterapie mladistvých. První vydání. Praha: BALT-EAST, ISBN , 64 stran. KRAUSS,H. Fyzioterapie pro každého. První vydání. Praha: AVICENUM, ISBN , 272 stran. KRHUTOVÁ,L. Občané se zdravotním postižením a veřejná správa. První vydání. Olomouc: VCIZP, ISBN , 267 stran. KUČERA,M. Pohyb v prevenci a terapii. První vydání. Praha: Karolinum, ISBN , 198 stran. PODĚBRADSKÝ,J. Fyzikální terapie. První vydání. Praha: GRADA Publishing a.s., ISBN , 202 stran. TICHÝ,M. Rehabilitace I. První vydání. Ústí nad Labem: ÚZS UJEP, ISBN , 69 stran. TICHÝ,M. Základy pro studium pohybu. První vydání Ústí nad Labem: ÚZS UJEP, ISBN , 125stran. VODÁKOVÁ,J. Speciální pracovní výchova a ergoterapie. První vydání. Praha: Karolinum, ISBN , 90 stran. Internetové zdroje: Obrazové materiály: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

27 DĚKUJI ZA POZORNOST!


Stáhnout ppt "Fyzioterapie a ergoterapie somaticky znevýhodněných osob"

Podobné prezentace


Reklamy Google