Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fyzioterapie a ergoterapie somaticky znevýhodněných osob Tereza Ptáčková, ČJ SV (Navaz.)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fyzioterapie a ergoterapie somaticky znevýhodněných osob Tereza Ptáčková, ČJ SV (Navaz.)"— Transkript prezentace:

1 Fyzioterapie a ergoterapie somaticky znevýhodněných osob Tereza Ptáčková, ČJ SV (Navaz.)

2 Pojem „somaticky znevýhodněná osoba“ -jedná se o člověka, který se určitým způsobem odchyluje od „normálu“ tj. trpí určitou anomálií oproti ostatním; -jedná se o anomálii TĚLESNOU ( z řec. soma= tělo) -jedná se tedy o osoby tělesně postižené, zdravotně oslabené (s omezenou mobilitou či imobilní) nebo nemocné

3 Specifika u osob se somatickým postižením Mluvíme o: - ztížení nebo ztrátě schopnosti pohybu - problematické koordinaci pohybu - atypických až patologických pohybových stereotypech a užívání takových kompenzačních úkonů, pohybů či souhybů, které následně vedou k druhotnému zdravotnímu postižení - možných markantních narušeních jemné motoriky - zvýšené závislost na technických pomůckách či opatřeních a na externí fyzické pomoci - obtíže při zvládnutí procesu osamostatňování, atd.

4 Fyzioterapie - Fyzioterapie či fyzikální terapie je CÍLENÉ PŮSOBENÍ FYZIKÁLNÍ ENERGIE na organismus nebo jeho část s TERAPEUTICKÝM CÍLEM - vycházíme z řeckého physis= příroda a therapeia= léčení tj. léčení „ v duchu přírody“ - metodika fyzioterapie byla vypracována na základě lidového léčitelství a lékařské vědy - je založena na účincích nekonečného množství metod vycházejících z několika málo fyzikálních podnětů (chlad, teplo, mechanické působení tlaku, tahu a účinky světla a formy elektřiny) - zahrnuje v sobě i zvláštní způsoby pohybu, dýchání či spánku

5 Historie fyzioterapie -Určité postupy, jež mají leccos společného s fyzioterapií, provázejí lidstvo po celou dobu jeho vývoje - nejstarší písemné zmínky spadají do období 2 500 př. n. l. a pocházejí z Číny (jsou to především zmínky o působení chladných koupelí a obkladů) - běžnou součást terapeutických prostředků nacházíme u Hippokrata, Galéna aj. - ve středověku došlo k potlačení principů fyzikální terapie a tyto principy byly také potlačen s rozvojem moderní „západní“ medicíny (se základy anatomie, patologie, mikrobiologie a dalších exaktních věd) - fyzioterapie se v minulosti považovala za nevědeckou, obsoletní sbírku empirických zkušeností (někdy se přezíravé postoje objevují i dnes ze strany „oficiální“ medicíny) - fyzikální terapie došla svého vzkříšení díky Vincenci Priessnitzovi, kterému vděčíme především za objevy v oblasti hydroterapie

6 Rozdělení fyzioterapie -Podle toho, jaké fyzioterapie využívá podněty pro svou terapii rozlišujeme: 1. Elektromagnetickou energii 2. Mechanickou energii 3. Kombinaci různých druhů energie -Podle požadovaného účinku rozlišujeme fyzioterapii pro účinek: 1. analgetický 2. disperzní 3. myorelaxační 4. myostimulační 5. trofotropní 6. antiedematózní 7. odkladný

7 Elektromagnetická energie - jako každé dělení, tak i dělení fyzikální terapie má význam převážně didaktický, který je zatížen značnou nepřesností -Elektromagnetickou energii tedy lze dále dělit na: A. Elektroterapii (kontaktní či bezkontaktní) B. Fototerapii (s Ne/ polarizovaným zářením) C. Termoterapii (částečná či celková)

8 Příklad Elektroterapie: Příkladem může být tzv. GALVANOTERAPIE, která využívá průchodu stejnosměrného, tj. galvanického proudu k terapeutickým účelům. Tato terapeutická metoda vznikla na základě pokusů Luigiho Galvaniho, který za pomoci elektrického proudu stimuloval nervosvalový preparát žabího stehna. Ovšem s kořeny této praktiky se setkáváme již ve starém Egyptě. Elektrický proud je do těla přiváden obvykle deskovými elektrodami, jež mají stimulovat nervová vlákna a kožní receptory. Tato metoda je využitelná např. u Kontuze (zhmoždění) svalu, Raynaudovy choroby, Sudeckova syndromu či u Mononeuritidy.

9 Příklad Fototerapie: Tato metoda je značně rozšířená v oblasti pedagogické a psychologické. Využívá se v rámci těchto medicínských indikací: -Funkčních poruch pohybového systému - organických poruchách pohybového systému - civilizačních (psychosomatických) poruchách - psychiatrických onemocněních Pacient je usazen na pohodlné pohovce (může i ležet) a během této procedury jsou mu nasazeny speciální brýle a sterefonní sluchátka. Terapeut do těchto brýlí a sluchátek vysílá optimální intenzitu jak světelných, tak akustických signálů tak, aby žádný z těchto dvou signálů nedominoval-> při silných signálech se cítí pacient nepříjemně, u slabých signálů hrozí ztráta účinku či usnutí

10 Příklad termoterapie: -Využívá se zde dodávání (pozitivní termoterapie) nebo odebírání (negativní termoterapie) tepla organismu s terapeutickým záměrem. - Významná je zde tzv. HYDROTERAPIE (prostředkem k přenosu tepla je voda). Teplo lze přenášet také kondukcí, konvekcí, iradiací či evaporací) - příkladem je horkovzdušná lázeň, parní lázeň, kryosáčky, parafín, skotské střiky, atd.

11 Mechanická energie - Mechanoterapie je obor fyzioterapie, který využívá masáže, polohování, pasivní cvičení, manipulaci apod. k terapeutickým účelům - často bývá tento pojem slučován s pojmem rehabilitace

12 Příklady mechanoterarapie 1: SYNERGETICKÁ REFLEXNÍ TERAPIE -Je to podpůrná terapie zvyšující účinky jiných rehabilitačních metod - jejím přínosem je celkové zmírnění základního svalstva a u atonických dětí celkové zvýšení tonizace svalstva, zvýšená schopnost koncentrace a vnímání, zlepšaení pohybového vzoru či zvýšení tělesné i intelektuální aktivity BOWENOVA MYOFASCIÁLNÍ TERAPIE - Jedná se o holistickou, zcela neinvazivní a nediagnostickou metodu, založenou na seriích pohybů. Tyto pohyby jsou prováděny na jasně anatomicky definovaných místech v předem daném pořadí MĚKKÉ A MOBILIZAČNÍ TECHNIKY -Je to diagnostický a terapeutický systém, který se zabývá vyšetřením a léčbou poruch pohybového amarátu. Metoda je směrována k cílenému ošetření kůže, podkoží, fasciií, bolestivých svalů a následné mobilizaci tj. k odstranění blokád či obnovení hybnosti. KLASICKÉ MASÁŽE A AROMAMASÁŽE - Tato metoda slouží k uvolnění těla i mysli, odstraňuje stres, napětí, zmírňuje bolesti zad, ztuhlost šíje, přináší zklidnění. Masáže se dělí na: celkové, částečné, uvolňující, antimigrenální, sportovní.

13 Příklady mechanoterapie 2: MÍČKOVÁNÍ -Jedná se o pomocnou fyzioterapeutickou metodu. Tato metoda se používá při léčbě mnoha nemocí (zejména u astmatu, alergie, onemocnení plic, hrtanu či katarů horních a dolních dýchacích cest). Užívá se také u poúrazových stavů, při špatném držení tělo nebo léčbě bolestivých jizev či otoků. Vlivem této metody dochází k determinaci vnitřních orgánů, k uvolnění napětí příčně pruhovaného a hladkého svalstva. Provádí se pomocí molitanových míčků různých velikostí. POLOHOVÁNÍ -Je to základní rehabilitační technika vedoucí k podpoře dalšího psychomotorického vývoje a odstranění patologických pohybových vzorů. Využívá celé spektrum pomůcek- kvádry, válce, hady, klíny. ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ -Jde o individuální či skupinové cvičení, při němž jsou cviky vybírány tak, aby byla zapojena muskulatura svalů na posílení a protažení. Cílem této metody je posílení tělesné stability, ovlivnění posturálního držení těla či zlepšení fyzické aktivity (např. aktivní nácvik chůze). VOJTOVA REFLEXNÍ TERAPIE - Prostřednictvím této metody tzv. reflexní lokomoce je možné směřovat do funkce svaly, které člověk neumí při pohybu vědomě používat. Aktivování těchto svalů probíhá v modelech reflexního otáčení a plazení, kdy dochází k dráždění reflexních bodů a není nutná vědomá spolupráce jedince (aktivace se vybavuje z podvědomí).

14 Kombinovaná terapie -Kombinovaná teorie je označení tzv. simultánní aplikace ultrazvuku a kontaktní elektroterapie, kdy je ultrazvuková hlavice využívána jako tzv. diferentní elektroda -Kombinovanou terapii v dnešní době považujeme za nejúčinější metodu fyzikální terapie jak pro vyhledávání, tak i odstraňování reflexních změn ve svalech - tato terapie umožňuje také objektivizaci těchto reflexních změn a jejich vymizení po manuálním, i vzdáleném zákroku

15 Domácí fyzikální terapie -Fyzikální terapie se nutně neomezuje jen na zdravotní centra, ale jsou různé praktiky, které se dají praktikovat v běžné domácnosti; - Mezi domácí praktiky patří: PRIESSNITZŮV OBKLAD = je považován za univerzální fyzikální autoterapeutickou metodu = bavlněný kus látky namočený ve studené vodě, na který se dává izolační vrstva (igelit, mikroten), přes kterou se ovine suchý ručník; Obklad se aplikuje na 3 hodiny či na noc. KRYOTERAPIE (studené obklady pomocí kryosáčků) či TERMOFORY(teplé obklady)

16 Ergoterapie -Tento pojem se v historii měnil; obecně lze ergoterpii vymezit jako SOUHRN LÉČEBNÝCH METOD, které směřují k ROZVOJI TĚLA i DUCHA - ergoterapie ovlivňuje celou osobnost a je použitelná u všch typů postižení - Česká asociace ergoterapeutů ji definuje takto: „Ergoterapie je zdravotnická disciplína, která nabízí aktivní pomoc lidem každého věku, kteří jsou fyzicky nebo psychicky postižení nebo trpí postižením intelektu omezujícím funkční kapacitu a samostatnost.“ (2001) - tento pojem vychází z řeckého ERGON= práce + THERAPEIA= léčení

17 Historie ergoterapie: - Oficiální počátky profese ergoterapeuta spadají na počátek 20. století v USA; tehdy vzniká přesvědčení, že aktivita může fungovat i jako léčebný prostředek. - Ergoterapie se začala uplatňovat na konci první světové války (péče o válečné veterány) - První terapeutická škola byla založena v Bostonu roku 1919 a postupně došlo k jejímu etablování jako profesi (cíl: obnova poškozené funkce a znovunavrácení osoby do aktivního života) - Postupem času se ergoterapie vyvíjela do dnešní podoby; u nás se objevila určitá forma ergoterapie okolo roku 1920, která byla vnímána zejména jako vyplnění volného času- léčba prací - Další rozvoj ergoterapie byl pozvolný, neboť byl ovlivněn historickými událostmi (2. světová válka, atd.)

18 Cíle a oblasti ergoterapie - Hlavním cílem ergoterapie je DOSAŽENÍ MAXIMÁLNĚ MOŽNÉ SAMOSTATNOSTI JEDINCE; zabývá se také zvýšením kvality života jedince, jeho znovuzačleněním do společnosti či návratem fyziologických, společenských i pracovních funkcí -Tato disciplína je využívána především v neurologii, psychiatrii, chirurgii, ortopedii, traumatologii i v interní medicíně; své využití nalezne také v pediatrii a gerontologii - Mezi hlavní oblasti ergoterapie patří (Kubínková, 1997): * kondiční ergoterapie * ergoterapie cílená na postiženou oblast * ergoterapie zaměřená na pracovní začlenění * ergoterapie zaměřená na výchovu k soběstačnosti

19 6 paradigmat ergoterapie 1. První paradigma: Ergoterapie napomáhá překonávat zejména u mladistvých pacientů negativismus při potřebě sebeprosazení, který souvisí s agresivitou jakožto aktivní technikou řešení postižení. Druhé paradigma: Ergoterapie umožňuje v procesu tělesné práce identifikaci se silnější osobností (terapeutem, dílenským instruktorem, apod.) Třetí paradigma: Ergoterapie napomáhá uskutečnit kompenzační techniku u mladistvých pacientů tím, že umožňuje kompenzaci.

20 6 paradigmat ergoterapie 2. Čtvrté paradigma: Ergoterapie pomáhá překonávat zátěžové situace a krizi identity (např. při vstupu dítěte do školy) pomocí tělesné práce, jež naplňuje píli a snaživost Páté paradigma: Ergoterapie přispívá k vývojové proměně myšlení (zejména okolo 7. roku) v přechodu do stadia konkrétních logických operací, se kterými mají často některé zrakově či tělesně postižené děti veliký problém. Šesté paradigma: Ergoterapie vychází z kultury práce tedy z jednotnosti materiálních a duchovních hodnot práce a pracovního prostředí.

21 Ergoterapie tělesně postižených a zdravotně oslabených osob -Definice pojmu „tělesně a zdravotně oslabená osoba“: -> jedná se o tělesně postižené osoby, osoby s vrozenými vadami, osoby s interními a neurologickými chorobami či o pacienty po operacích, úrazech a těžkých chorobách, které se mohou vyléčit nebo mají trvalé následky -Ergoterapie u těchto osob je buď dočasná (u osob, které svá postižení mohou vyléčit) nebo dlouhodobá - často se pro tuto disciplínu využívá označení PRACOVNÍ VÝCHOVA - pracovní výchova (ergoterapie) se uskutečňuje buď v rehabilitačních ústavech nebo ve zdravotnických a sociálních zařízeních a je zaměřená na rehabilitaci postižené oblasti vhodně zvolenou pracovní činností, pracovní pozicí, pracovním prostředím, apod.

22 Příklad využití ergoterapie: Ergoterapie zrakově postižených osob 1 -Tato forma terapie je určená osobám, které jsou znevýhodněny narušením, poruchou nebo neschopnosti vidění - u slabozrakých při terapii kompenzujeme nejistotu v prostorové kompenzaci a nepřesnosti ve vnímání předmětů nebo detailů, barev, symbolů-> využíváme optické pomůcky a pracovní metody - u osob, které mají zbytky zraku kompenzujeme terapií zrakovou ostrost perfektním osvětlením předmětů a pracovního prostředí s kompenzačními pomůckami - u nevidomých osob se ergoterapie zaměřuje na alternativní smyslové vnímání a kontrolu pracovní činnosti - řídíme se tedy pravidlem: „pokud je jeden smysl slabý či úplně chybí, pak je NUTNÉ posílit jiné smysly (v tomto případě hmat!!)“

23 Ergoterapie zrakově postižených osob 2 -Ergoterapie u zrakově znevýhodněných osob klade svůj hlavní cíl na dosažení co nejvyšší míry soběstačnosti - kompenzační činnosti se zaměřují zejména na rozvoj ostatních smyslů (hmatu, čichu) - rozvoj kompenzace ostatních smyslů spočívá v nácviku specifických dovedností, ale i dovedností sebeobslužných - u zrakově postižených osob dochází nejčastěji v rámci ergoterapie k rozvíjení HMATU (od nejdrsnějších po nejhladší povrchy, od celku k detailům)-> k této metodě je nezbytné slovní vyjádření tj. vytvoření objektivní představy o předmětu či předmětech - Praktický příklad: Práce s modelovací hmotou- velice oblíbená a rozšířená metoda, která je velice vhodná pro rozvoj hmatového vnímání a jemné motoriky (levé i pravé ruky).

24 Ergoterapie mentálně retardovaných pacientů školního věku -Ergoterapie vychází z didaktických zásad terapie mentálně retardovaných pacientů. Jedná se především o princip názornosti. Nedílnou složkou ergoterapie u mentálně retardovaného jedince je hudba pouštěná při práci. - mezi nejdůležitější ergoterapeutické metody (didaktické) patří zejména demonstrace, efekt novosti, demonstrační šok (zvonek, hudební zvuk, atd.) - významnou roli při ergoterapii retardovaného žáka hraje komparace věcí, výrobků aj. Tuto komparaci spojujeme s manipulací. - obrovskou roli hraje INSTRUKTÁŽ před začátkem práce, jelikož navazuje na motivaci a předává poznatky.

25 Ergoterapie v léčbě autismu mladistvých -Pro léčbu autismu má ergoterapii k dispozici také své metody; tyto metody jsou velice účinné, a to zejména proto, že stimulují pocit rovnováhy, který je u autistické poruchy velmi důležitý; -Metody ergoterapie také pomáhají u autistů rozvíjet hrubou motoriku či překonávat rozptýlenou pozornost - ergoterapie (pracovní činnost) usnadňuje pacientovi smysl pro komunikaci, neboť probíhá v pracovní skupině, ve které je dělba práce nedílnou součástí (např. pacienti pozorují při práci ostatní-> prohlubují všímavost a vhled) - Výjimka při práci s autisty: ABSENCE HUDBY (autisté jsou velice přecitlivělí na zvuky a vyžadují naprosto klidné prostředí)

26 Použité zdroje: Knižní zdroje: 1.KLIVAR, M. Ergoterapie mladistvých. První vydání. Praha: BALT-EAST, 2003. ISBN 80-86383-17-2, 64 stran. 2.KRAUSS,H. Fyzioterapie pro každého. První vydání. Praha: AVICENUM, 1990. ISBN 80-201-0069-5, 272 stran. 3.KRHUTOVÁ,L. Občané se zdravotním postižením a veřejná správa. První vydání. Olomouc: VCIZP, 2005. ISBN 80-903658- 0-9, 267 stran. 4.KUČERA,M. Pohyb v prevenci a terapii. První vydání. Praha: Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-042-4, 198 stran. 5.PODĚBRADSKÝ,J. Fyzikální terapie. První vydání. Praha: GRADA Publishing a.s., 2009. ISBN 978-80-247-2899-5, 202 stran. 6.TICHÝ,M. Rehabilitace I. První vydání. Ústí nad Labem: ÚZS UJEP, 2009. ISBN 978-80-7414-115-7, 69 stran. 7.TICHÝ,M. Základy pro studium pohybu. První vydání Ústí nad Labem: ÚZS UJEP, 2008. ISBN 978-80-7044-985-1, 125stran. 8.VODÁKOVÁ,J. Speciální pracovní výchova a ergoterapie. První vydání. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-7290-113-3, 90 stran. Internetové zdroje: http://www.svetluska.cz http://www.zdn.cz/clanek/sestra/ergoterapie-dulezita-soucast-ucelene-rehabilitace-422441 Obrazové materiály: 1. http://ftplf2.agarek.com/http://ftplf2.agarek.com/ 2. http://www.zijemenaplno.cz/Clanky/a79-Ergoterapie-udrzuje-kvalitu-zivota.aspxhttp://www.zijemenaplno.cz/Clanky/a79-Ergoterapie-udrzuje-kvalitu-zivota.aspx 3. http://www.zdn.cz/news/check-sub?id=457294http://www.zdn.cz/news/check-sub?id=457294 4. http://brnensky.denik.cz/zlociny-a-soudy/zdravi-nemocni-kvuli-parkovani-podvadeji20091012.htmlhttp://brnensky.denik.cz/zlociny-a-soudy/zdravi-nemocni-kvuli-parkovani-podvadeji20091012.html 5. http://www.symbinatur.com/Magnety-a-lidske-telo-clanek-1127.htmlhttp://www.symbinatur.com/Magnety-a-lidske-telo-clanek-1127.html 6. http://www.skinea.cz/esteticka-dermatologie.htmlhttp://www.skinea.cz/esteticka-dermatologie.html 7. http://www.darkov.cz/procedury/hydroterapie/http://www.darkov.cz/procedury/hydroterapie/ 8. http://vytvarna-dilnicka.webnode.cz/pracovni-postupy/priserky-z-plsti/ http://vytvarna-dilnicka.webnode.cz/pracovni-postupy/priserky-z-plsti/ 9. www.venusanka.cz/index.php?page=viewclanek&sekce=vazne_nevazne&idcl=2889

27 DĚKUJI ZA POZORNOST! 


Stáhnout ppt "Fyzioterapie a ergoterapie somaticky znevýhodněných osob Tereza Ptáčková, ČJ SV (Navaz.)"

Podobné prezentace


Reklamy Google