Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

¡ Zdá se to nereálné ! Generál Dwight D. Eisenhower Měl pravdu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "¡ Zdá se to nereálné ! Generál Dwight D. Eisenhower Měl pravdu"— Transkript prezentace:

1 ¡ Zdá se to nereálné ! Generál Dwight D. Eisenhower Měl pravdu
když vydal příkaz zaznamenat „svědectví“ v mnoha filmech a fotografiích … IT SEEMS IMPOSIBLE ! GENERAL DWIGHT D. EISENHOWER WAS RIGHT WHEN HE GAVE THE ORDER TO HAVE AS MANY FILMS AND PHOTOS MADE

2 které naplánovali nacisté šest let předtím
THE HOLOCAUST … přesně na místě, které naplánovali nacisté šest let předtím

3 a v některých případech také museli pohřbít mrtvé.
To je historický fakt k zapamatování, když nejvyšší velitel spojeneckých vojsk gen. Dwight D. Eisenhower nalezl oběti koncentračních táborů, nařídil nafotit mnoho fotografií a vzal obyvatele z okolních měst do koncentračních táborů, aby viděli tu hrůzu a v některých případech také museli pohřbít mrtvé.

4 “Abych shromáždil co nejvíce důkazů, filmů, svědectví.
A z jakého důvodu? Vysvětlil to takto: “Abych shromáždil co nejvíce důkazů, filmů, svědectví. Protože přijde den, kdy nějaký “syn bestie” bude říkat, že nic takového se nikdy nestalo.”

5 “Všechno co je potřeba aby Zlo bylo úspěšné je, aby slušný lidský tvor
nic nedělal.” (Edmund Burke)

6 Nedávno „Spojené království“ vymazalo holocaust z britských školních osnov, protože to uráží muslimskou populaci věřících - kde holocaust nikdy neměl místo. Ano, Velká Británie.

7 od konce druhé světové války.
To je zastrašující předzvěst strachu, který ovlivňuje svět, a každá země sama dovoluje, aby to bylo přenášeno dál příliš snadno. Více než 60 let uběhlo od konce druhé světové války.

8 Tento email je rozesílán jako připomínka pro celé lidstvo, na památku
6 milionů židů, 20 milionů Rusů, 10 milionů křesťanů, vězněných, zavražděných, zabitých, utlučených, upálených, ponížených ... zatímco SVĚT má jiné priority …

9 „BEZ MINULOSTI NENÍ BUDOUCNOST A SVĚT NESMÍ ZAPOMENOUT“
NYNÍ - víc než kdy jindy, kdy některé země prohlašují, že „holokaust je výmysl“ NYNÍ - je naléhavé připomenout světu, aby nikdy nezapomenul - NIKDY Dnešní generace za HOLOCAUST II. Světové války nemůže „BEZ MINULOSTI NENÍ BUDOUCNOST A SVĚT NESMÍ ZAPOMENOUT“

10 Účelem tohoto emailu je,
aby alespoň 40 milionů lidí po celém světě řeklo, že to četli … … a takovéto autentické záběry se jednoduše ani z naší paměti vymazat nedají !

11 Buď tím jedním v tomto “celosvětovém řetězci”
který pomůže rozšířit toto svědectví po celém světě. Prosím, přelož to je-li to třeba. Potřebuješ pouze minutu ze svého času, aby jsi to poslal dál.

12 ORIGINAL ¡ IT SEEMS IMPOSSIBLE ! GENERAL DWIGHT D. EISENHOWER WAS RIGHT WHEN HE GAVE THE ORDER TO MAKE AS MANY FILMS AND PHOTOGRAPHS TOOK PLACE EXACTLY AS PLANNED BY THE NAZIS NEARLY SIXTY YRS AGO… IT IS A HISTORICAL FACT TO REMEMBER THAT, WHEN THE SUPREME COMANDER OF THE ALLIED FORCES, GRAL. DWIGHT D. EISENHOWER FOUND THE VICTIMS OF THE CONCENTRATION CAMPS, ORDERED TO HAVE AS MANY PHOTOGRAPHS TAKEN, AND HAD THE GERMAN POPULATION OF THE SURROUNDING CITIES TAKEN TO THE CONCENTRATION CAMPS TO SEE THE HORROR, AND IN SOME CASES HAD THEM BURY THE DEAD. AND THE REASON FOR THIS ? HE EXPLAINED IT THIS WAY; ``TO COLLECT AS MUCH PROVE, FILMS, TESTIMONIES, BECAUSE THE DAY WILL COME WHEN SOME ‘SON OF A BITCH’ WILL SAY THAT THIS NEVER HAPPENED´´ ‘ALL THAT IS NEEDED FOR EVIL TO SUCCEED IS, THAT DECENT HUMAN BEINGS DO NOTHING’. (Edmund Burke) RECENTLY ‘THE UNITED KINGDOM’ ERASED THE HOLOCAUST FROM THE BRITISH SCHOOL CURRICULUM BECAUSE IT OFFENDED ‘THE MUSLIM POPULATION BELIEFS’ THAT THE HOLOCAUST NEVER TOOK PLACE. YES, THE UNITED KINGDOM. THIS IS AN INTIMIDATING OMEN CONCERNING THE FEAR THAT IS AFFECTING THE WORLD, AND EACH COUNTRY IS ALLOWING ITSELF TO BE CARRIED AWAY TOO EASILY. MORE THAN 60 YRS HAVE PASSED SINCE THE END OF W.W. II. THIS IS BEING SENT AS A REMINDER FOR ALL HUMANITY, IN MEMORY OF 6 MILLION JEWS, 20 MILLION RUSSIANS, 10 MILLION CHRISTIANS, PRIESTS, MURDERED, SLAUGHTERED, RAPED, BURNT, HUMILIATED, IN THE MEANTIME GERMANY AND RUSSIA HAD OTHER PRIORITIES.... NOW MORE THAN EVER, COUNTRIES SUCH AS IRAN AMONGST OTHER, DECLARE THAT ‘THE HOLOCAUST IS A MYTH’. IT IS NOW IMPERATIVE TO REMIND THE WORLD NEVER TO FORGET, EVER. THE PURPOSE OF THIS IS TO HAVE AT LEAST PEOPLE AROUND THE WORLD SAY THEY HAVE READ IT. BE IT ONE OR MORE IN THIS ‘WORLD-WIDE CHAIN’ HELP SPREAD THIS ALL OVER THE WORLD. PLS TRANSLATE IF NECESSARY !!!! DO NOT ERASE IT..... YOU WILL ONLY SPEND 1 MINUTE OF YOUR TIME SENDING IT.


Stáhnout ppt "¡ Zdá se to nereálné ! Generál Dwight D. Eisenhower Měl pravdu"

Podobné prezentace


Reklamy Google