Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnocení ekonomické úrovně mikroregionů v Jihomoravském kraji ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brno, listopad 2007 Ing. Ludmila Rohrerová RNDr. Vladimíra Labounková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnocení ekonomické úrovně mikroregionů v Jihomoravském kraji ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brno, listopad 2007 Ing. Ludmila Rohrerová RNDr. Vladimíra Labounková."— Transkript prezentace:

1 Hodnocení ekonomické úrovně mikroregionů v Jihomoravském kraji ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brno, listopad 2007 Ing. Ludmila Rohrerová RNDr. Vladimíra Labounková Seminář „Tvorba a využití rozvojových dokumentů mikroregionů“

2 2 Hodnocení ekonomické úrovně mikroregionů v Jihomoravském kraji – rok 2004 Cíl úkolu – zhodnotit ekonomickou úroveň dobrovolných, zdola vznikajících mikroregionů Jihomoravského kraje na základě dostupných dat. Hlavní zdroje dat:  Registr ekonomických subjektů v Jihomoravském kraji,  Databáze ekonomických subjektů zaměstnávajících 20 a více pracovníků v Jihomoravském kraji,  data o nezaměstnanosti poskytnutá Jihomoravským krajem,  data Českého statistického úřadu  aj. Hodnocené mikroregiony:  3 – 42 členských obcí,  1 171 – 55 860 obyvatel. Seminář „Tvorba a využití rozvojových dokumentů mikroregionů“, listopad 2007

3 3 Hodnocení ekonomické úrovně mikroregionů v Jihomoravském kraji Hodnocení – provedeno ve dvou úrovních:  pro celkové hodnocení ekonomické úrovně území byl zvolen souhrnný ukazatel,  vedle souhrnného ukazatele byly sledovány doplňující ukazatele, které nevstoupily do celkového hodnocení ekonomické úrovně, přesto informují o jevech, které by při hodnocení ekonomické úrovně mikroregionů neměly být opomenuty.

4 4 Seminář „Tvorba a využití rozvojových dokumentů mikroregionů“, listopad 2007 Celkové hodnocení ekonomické úrovně pomocí souhrnného ukazatele Pro vyjádření celkové ekonomické úrovně byla využita metoda multikriteriálního hodnocení, která je založena na výpočtu souhrnného ukazatele z několika dílčích ukazatelů.

5 5 Seminář „Tvorba a využití rozvojových dokumentů mikroregionů“, listopad 2007 Přehled dílčích ukazatelů pro výpočet souhrnného ukazatele Trh práce, struktura a kvalifikace pracovních sil:  U 1 – míra nezaměstnanosti k 31. 12. 2003 (v %),  U 2 – míra dlouhodobé nezaměstnanosti k 31. 12. 2003 (v %),  U 3 – podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel (v %),  U 4 – dojížďka za prací (v %) – podíl obyvatel vyjíždějících za prací do jiné obce k celkovému počtu pracujících obyvatel. Podnikatelské prostředí:  U 5 – míra podnikatelské aktivity (počet podnikatelských subjektů na 1000 obyvatel),  U 6 – změna počtu malých podnikatelských subjektů (bez mikropodniků) v letech 1999 - 2003 (rozdíl počtu nově vzniklých a zaniklých subjektů v přepočtu na 10 000 obyvatel),  U 7 – změna počtu středních a velkých podnikatelských subjektů v letech 1999 – 2003 (rozdíl počtu nově vzniklých a zaniklých subjektů v přepočtu na 10 000 obyvatel),  U 8 – daňová výtěžnost (v Kč v přepočtu na 1 obyvatele).

6 6 Seminář „Tvorba a využití rozvojových dokumentů mikroregionů“, listopad 2007 Přehled dílčích ukazatelů pro výpočet souhrnného ukazatele Atraktivita pro život:  U 9 – počet nově postavených bytů v letech 1991 – 2001 (počet bytů na 1000 obyvatel),  U 10 – vybavenost školními a zdravotnickými zařízeními (průměrná vybavenost v jednotlivých obcích mikroregionu). Cestovní ruch:  U 11 – potenciál cestovního ruchu (průměrná úroveň potenciálu cestovního ruchu dle metodiky ÚÚR).

7 7 Seminář „Tvorba a využití rozvojových dokumentů mikroregionů“, listopad 2007 Postup při multikriteriálním hodnocení ekonomické úrovně mikroregionů  výběr dílčích ukazatelů pro stanovení ekonomické úrovně mikroregionu,  vytvoření stupnice relativních vah ukazatelů; přiřazení vah dílčím ukazatelům prováděla skupina expertů z oborů ekonomie, geografie, regionálního rozvoje a sociologie, a to metodou párového srovnání,  zjištění hodnot dílčích ukazatelů pro všechny mikroregiony,  převedení zjištěných hodnot jednotlivých ukazatelů na bodové hodnoty v rozpětí od 1 do 100,  vyplnění Tab. 1 pro všechny mikroregiony,  zakreslení jednotlivých souhrnných ukazatelů za mikroregiony do kartogramu a srovnání hodnot souhrnných ukazatelů za mikroregiony s hodnotou souhrnného ukazatele za celý kraj.

8 Tab. 1 Multikriteriální hodnocení ekonomické úrovně mikroregionů Seminář „Tvorba a využití rozvojových dokumentů mikroregionů“, listopad 20078 Název mikroregionu: Název ukazateleMěr. jednotkaHodnota Body (U x ) Váha (V x ) Vážená hodnota (U x V x ) U1U1 míra nezaměstnanosti %0,079 U2U2 míra dlouhodobé nezaměstnanosti %0,076 U3U3 vysokoškolsky vzdělaní obyvatelé %0,079 U4U4 dojížďka za prací %0,048 U5U5 míra podnikatelské aktivity podnik0,164 U6U6 změna počtu malých podnikatelských subjektů podnik/ 10000 obyv. 0,103 U7U7 změna počtu středních a velkých podnikatelských subjektů podnik/ 10000 obyv. 0,115 U8U8 daňová výtěžnost Kč/obyv.0,124 U9U9 počet nově postavených bytů byt/1000 obyv.0,082 U 10 vybavenost školními a zdravotnickými zařízeními x0,042 U 11 potenciál cestovního ruchu x0,088 Ekonomická úroveň mikroregionu vyjádřená v bodech

9 Seminář „Tvorba a využití rozvojových dokumentů mikroregionů“, listopad 20079

10 10 Seminář „Tvorba a využití rozvojových dokumentů mikroregionů“, listopad 2007 Hodnocení ekonomické úrovně mikroregionů – doplňující ukazatele  organizační struktura národního hospodářství podle velikosti subjektů (v %):  organizační struktura národního hospodářství podle sektorů v % (bez ohledu na velikost ekonomických subjektů),  přehled pěti nejvýznamnějších zaměstnavatelů v mikroregionu (podle počtu zaměstnanců) s uvedením odvětví činnosti,  atraktivita mikroregionu pro zahraniční kapitál - přehled ekonomických subjektů se zahraničním kapitálem s uvedením odvětví činnosti. Doplňujícími ukazateli, které svým charakterem nemohly být zařazeny jako dílčí ukazatele pro výpočet souhrnného ukazatele hodnocení ekonomické úrovně mikroregionů, byly zvoleny tyto indikátory:

11 Seminář „Tvorba a využití rozvojových dokumentů mikroregionů“, listopad 200711

12 12 Seminář „Tvorba a využití rozvojových dokumentů mikroregionů“, listopad 2007 Závěr Hodnocení ekonomické úrovně prostřednictvím souhrnného ukazatele:  nejvyšších hodnot dosáhly mikroregiony: ●Sdružení obcí Region LVA, ●Ponávka – svazek obcí Česká, Lelekovice, Vranov, ●Mikroregion Hustopečsko, ●Bzenecko, ●Mikroregion Časnýř.  ekonomicky nejsilnější mikroregiony: ●členem mikroregionu je alespoň jedno město, které tvoří přirozené centrum, ●nebo leží v blízkosti krajského města.

13 13 Seminář „Tvorba a využití rozvojových dokumentů mikroregionů“, listopad 2007 Závěr Atraktivita mikroregionů pro zahraniční kapitál:  mezi mikroregiony v JMK nejvíce atraktivní pro zahraniční kapitál patří: ●Sdružení obcí Region LVA, ●Mikroregion Hustopečsko, ●Sdružení obcí Severovýchod.  mikroregiony atraktivní pro zahraniční kapitál: ●velké mikroregiony v blízkosti dálnice D2, ●podniky se zahraniční účasti jsou v každém z těchto regionů soustředěny do více obcí.

14 Děkuji za pozornost Ústav územního rozvoje Jakubské nám. 3 PO BOX 234 601 00 Brno Česká republika Tel.: +420 542 423 111 Fax: +420 542 423 190 Internet: www.uur.cz/www.uur.cz/


Stáhnout ppt "Hodnocení ekonomické úrovně mikroregionů v Jihomoravském kraji ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brno, listopad 2007 Ing. Ludmila Rohrerová RNDr. Vladimíra Labounková."

Podobné prezentace


Reklamy Google