Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezinárodní potravinářské standardy BRC, IFS -normy pro oblast zajištění kvality a bezpečnosti potravin (případové studie)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezinárodní potravinářské standardy BRC, IFS -normy pro oblast zajištění kvality a bezpečnosti potravin (případové studie)"— Transkript prezentace:

1 Mezinárodní potravinářské standardy BRC, IFS -normy pro oblast zajištění kvality a bezpečnosti potravin (případové studie)

2 Mezinárodní potravinářské standardy BRC, IFS  Jednotná forma posouzení systému dodavatele v oblasti bezpečnosti a kvality potravin  Vztahuje se na veškeré fáze procesu zpracování potravin poté, co surovina opustí zemědělskou prvovýrobu  Doba trvání auditu obvykle 1,5 dne, vypracování zprávy z auditu 0,5 dne  Orientační cena auditu (50-70 000,- Kč; kombinovaný 65-90 000,- Kč)  Cena norem (bez DPH): 3000,- Kč + (IFS); 4000,- Kč (BRC)

3 IFS + BRC  Audit podle IFS/BRC mohou provádět pouze certifikační orgány, které jsou akreditovány podle EN 45011/ISO IEC Guide 65 pro rozsah IFS a které podepsaly dohodu s vlastníky normy  Seznam certifikačních orgánů schválených v jednotlivých zemích je na www.ifs-online.eu(IFS) www.ifs-online.eu www.brcdirectory.com (BRC)www.brcdirectory.com  BRC požaduje např. Tesco, Ahold …  IFS požaduje např. Makro, Lídl, Penny, Kaufland

4 Certifikační organizace v ČR (2010)

5 Počet certifikací BRC, IFS v ČR (2010) (zdroj: QUALIFOOD s.r.o.)

6 International Food Standard (IFS)  navržen německou (HDE), francouzskou (FCD) a italskou (od 5. verze) maloobchodní federací  251 požadavků (z toho 10 KO)  Nyní platí 5. verze (3. verze-2003; 4. verze- 2004; 5. verze-2007), připravuje se 6. verze

7 Typy auditu (IFS) Výchozí audit = první audit podle normy IFS Opakovaný audit  pro aktualizaci certifikátu;  úplný audit (zvláštní pozornost odchylkám a neshodám v předchozím auditu);  oznámení o opakovaném auditu obdrží organizace 3 měsíce před vypršením certifikátu;

8 Typy auditu (IFS) Následný audit  Pokud při výchozím nebo opakovaném auditu nemohl být udělen certifikát;  Zaměření na nápravu neshod z předchozího auditu;  Do 6 měsíců od předchozího auditu; Předaudit  Za účelem přípravy na výchozí audit; pouze pro vnitřní potřebu

9 IFS - vyhodnocení požadavků Audit zjišťuje povahu a závažnost ODCHYLEK a NESHOD. ODCHYLKY (4 možnosti bodování) •Body se přičítají •Bodování B, C, D vysvětlí auditor ve zprávě z auditu. VýsledekVysvětleníBody APlná shoda20 bodů B (odchylka)Téměř plná shoda15 bodů C (odchylka)Byla zavedena malá část požadavku 5 bodů D (odchylka)Požadavek nebyl zaveden 0 bodů

10 NESHODY (Velká a KO) - body se odečítají Velká neshoda  podstatný nedostatek vůči IFS, nedodrženy požadavky legislativy, neshoda vážně ohrožující zdraví  Může být obdržena u jakéhokoliv požadavku, který není KO požadavek. HodnoceníOhodnoceníVýsledek Velká neshodaOdečítá se 15 % z celkového možného počtu bodů Není možné udělit certifikát

11 KO neshoda (Knock out – vylučovací)  Certifikát – nelze vydat, odebere se, pozastaví se platnost  Audit se dokončí, aby firma získala přehled o situaci  Nový audit nejdříve za 6 týdnů VýsledekVysvětleníUdělené počty bodů APlná shoda20 bodů B (odchylka)Téměř plná shoda15 bodů C (odchylka)Zavedena malá část požadavku Hodnocení „C“ není možné KO (=D)Požadavek není zavedenOdečítá se 50 % z celkového možného počtu bodů – není možné udělit certifikát

12 10 požadavků definovaných jako KO (IFS) čísloKO-požadavek 1.2.4Odpovědnost vrcholového vedení 2.1.3.8Systém monitoringu každého CCP 3.2.1.2Osobní hygiena 4.2.2Specifikace surovin 4.2.3Specifikace (receptury) hotových produktů 4.9.1Řízení cizích těles 4.16.1Systém sledovatelnosti 5.1.1Interní audity 5.9.2Postup v případě stažení výrobku z trhu 5.11.2Nápravná opatření

13 International Food Standard (IFS) •Kontrolní seznam („Check List“) •Četnost auditu – 12 měsíců •Auditor vysvětlí všechny neshody (velká neshoda, KO/B, KO/D) a odchylky (B, C, D) = akční plán (do 2 týdnů) → podnik doplní navržená nápravná opatření (do 2 týdnů) → auditor schvaluje •Certifikační orgán překládá v akčním plánu do angličtiny vysvětlení k odchylkám a neshodám

14 Hodnocení a udělení certifikátu IFS Výsledek audituCertifikát IFS Alespoň 1 KONe > 1 velká neshoda nebo < 75 % splněných požadavků Ne Nejvíce 1 velká neshoda a ≥ 75 % splněných požadavků Certifikát vydán podle výsledků následného auditu Celkové hodnocení 75 – 95 %Ano - certifikát na základní úrovni (platnost 12 měsíců) Celkové hodnocení ≥ 95 %Ano - certifikát na vyšší úrovni (platnost 12 měsíců)

15 Hodnocení BRC •Navržena společností British Retail Consortium v roce 1998 (původně zveřejněna pro výrobce potravin dodávajících zboží pod vlastními značkami na britský maloobchodní trh) •Nyní platí 5. verze. •Neshody: Kritická (závažný nedostatek) Velká (značný nedostatek) Malá (není dosaženo naprosté shody)

16 Hodnocení BRC čísloFUNDAMENTÁLNÍ (ZÁSADNÍ) požadavek BRC 1.Závazek vrcholového vedení a neustálé zlepšování 2.Plán bezpečnosti potravin - HACCP 3.5.Interní audity 3.8Opatření k nápravě a preventivní opatření 3.9Sledovatelnost 4.3.1Uspořádání, tok výrobku a oddělení 4.9Úklid a hygiena 5.2Požadavky na zacházení se specifickými materiály - alergeny 6.1Řízení výrobních činností 7.1Školení Nesplnění fundamentálního požadavku vede k neudělení nebo odebrání certifikace

17 Hodnocení a udělení certifikátu BRC Stu pe ň Neshoda (krit.,velká) u fundament. požadavku Kriti cká VelkáMaláOpatření k nápravěČetnost auditu A0> 10Objektivní důkaz do 28 kalendář. dnů 12 měs. B1> 10Objektivní důkaz do 28 kalendář. dnů 12 měs. B011-20Objektivní důkaz do 28 kalendář. dnů 12 měs. C2> 20Opak. návštěva auditora do 28 kal. d. 6 měs. C> 2> 30Opakovaná návštěva auditora do 28 kal. d. 6 měs. D1 nebo víceNE certifikát D> 1NE certifikát D> 3NE certifikát D2> 21NE certifikát D> 2> 31NE certifikát

18 Případové studie •Distribuce masných výrobků, které mají být chlazeny na maximálně 4 ºC, byla označena jako CCP. Teplota v chladicím voze je po celou dobu distribuce zaznamenána do datalogeru. V monitoringu CCP je popsáno, že záznamy z datalogeru se vyhodnocují jedenkrát měsíčně. Neshoda dle: IFS – 2.1.3.8 (KO) + 2.1.3.9 BRC – 2.9.2 + 2.10.1 •Ve skladu koření jsou na paletách neuzavřené pytle s kořením a omítka na stěnách skladu se na mnoha místech skladu odlupuje. Neshoda dle: IFS – 4.9.1 + 4.6.3.4 BRC – 4.8.1

19 Případové studie •Dva pracovníci, kteří se pohybují kolem výrobní linky, mají v kapse pláště propisku a u dvou žen pracujících v bezprostřední blízkosti výrobní linky s nezabaleným produktem jsou patrné náušnice. Neshoda dle: IFS – 3.2.1.3 (šperky žádné); má propiska kovový pásek pro detekci? BRC – 7.5.2 (kapsy u pláště), 7.3.3 (náušnice – jaký typ?) •V mlékárenském provozu v hale s výrobní linkou nebylo několik oken chráněno před rozbitím folií. Neshoda dle: IFS – 4.9.10 BRC – 4.8.4.1

20 Případové studie •Provozovna masné výroby nemá k dispozici pro tepelné opracování svých masných výrobků průběžný typ udírny. Patří produkty této výroby mezi vysoce rizikové výrobky? Neshoda dle: IFS – 4.6.3.1 (provoz musí prokázat, že riziko je minimalizováno) BRC – 4.3.1.9 (fund.) •Při chlazení masných výrobků (CCP s kritickou mezí 4 ºC) byla v letních měsících několikrát překročena kritická mez, ale chybí záznamy o provedení nápravných opatření. Neshoda dle: IFS – 2.1.3.9 BRC – 2.10.1

21 Případové studie •Na konci porážecí linky se nachází pracovní stůl s dřevěnou pracovní plochou pro těžení masa z hovězích hlav. Neshoda dle: IFS – 4.9.2 BRC – 4.8.5.1


Stáhnout ppt "Mezinárodní potravinářské standardy BRC, IFS -normy pro oblast zajištění kvality a bezpečnosti potravin (případové studie)"

Podobné prezentace


Reklamy Google