Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejné osvětlení Zlín 2010

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejné osvětlení Zlín 2010"— Transkript prezentace:

1 Veřejné osvětlení Zlín 2010
Sdružení veřejně prospěšných služeb Veřejné osvětlení Zlín 2010 Ing. František Kostelník Technické služby Zlín, s.r.o.

2

3 Hlavní oblasti činnosti
Oblast nakládání s odpady Oblast pozemních komunikací Oblast dalších služeb Oblast veřejného osvětlení

4 Oblast veřejného osvětlení
provoz a údržba veřejného osvětlení provoz a údržba světelné dopravní signalizace (semaforů) vánoční osvětlení převzetí provozu a údržby veřejného osvětlení

5 Veřejné osvětlení - foto

6 Stručná historie obnovy VO Od analýzy k počátkům
ROK 2000 Zpracování návrhu možného postupu obnovy VO ROK 2001 Zpracování generelu VO města Zlína Převod VO do majetku TS Zlín Zahájení zpracování pasportu VO ROK 2002 Světelně technické měření VO vybraných lokalit Analýza dat z pasportu (rozváděče, sloupy, sv.body,spotřeby) Zahájení realizace obnovy VO – SB a první regulátor

7 Grafy z analýzy pasportu VO

8 Grafy z analýzy pasportu VO

9 Obnova VO – rok 2003 ROK 2003 Zpracování návrhu obnovy VO na vybraných ulicích Zpracování auditu spotřeby el. energie (pasport, měření a fakturace) První nabídka firmou Siemens –vyhodnocena jako předčasná Vlastní realizace obnovy dalších svítidel, rozváděčů a regulátorů Vyhodnocení dosažených úspor u zrealizovaných lokalit RJ požaduje zpracování externí nabídky na komplexní rekonstrukci VO

10 Obnova VO – rok 2004 ROK 2004 Odeslána a schválena žádost na dotaci (audit a obnova VO) ve výši 1,5 mil. Kč Rozdělení obnovy VO na dvě části První část 2250 SB a 7 RVO s regulátory Reverberi Realizace vlastními silami v období10/2004 – 10/2005 Cena cca 10 mil. Kč Druhá část 4000 SB a 35 RVO s regulátory Reverberi Na druhou část bude vypsáno výběrové řízení

11 Obnova VO Realizace 1. a 2. části
ROK 2005 Pokračuje realizace a ukončení 1. části obnovy VO Vypsáno výběrové řízení na 2. část obnovy – vybrána firma Siemens Termín realizace 2. části obnovy 4/2006 – 10/2007 ROK 2006 Na jaře zahájena realizace 2. části obnovy, hlavní dodavatel firma Siemens, subdodavatel firma Elmo ROK 2007 Pokračuje realizace 2. části obnovy VO, končí dle plánu

12 Další práce na VO ROK 2008 Dokončení montáže regulátorů do počtu 69
Optimalizace jističů Redukce a optimalizace Odběrných míst ROK 2009 Výměna nevhodných svítidel pro danou komunikaci typu koule za svítidla výrobce GE Eurostreet o počtu 464 ks. Výměna starých zkorodovaných stožárů za nové zinkované v lokalitě Malenovice o počtu: 117 ks. Nátěry starých stožárů a výložníků o počtu: 91 ks

13 Přehled úspor v průběhu realizace obnovy VO
Stav roku 2002: PASPORT VO Počet světelných bodů 10056 ks Počet RVO 234 Celkový instalovaný příkon 1852 kW Příkon na jeden sv.bod 184 W Roční spotřeba el. energie vypočítaná (4400 hod/rok) kWh/rok Stav roku 2003: Audit el. spotřeby VO 1665 165 Pokles spotřeby (k roku 2002 v %) 10% Provedená opatření Byly provedeny rekonstrukce ucelených celku v několika lokalitách. Např. Kostelec, Štípa,Tř. T.Bati, Nám. Práce a rekonstrukce ul. Vodní. Instalace 8 ks RVO a nasazení 8 ks regulátorů. Byl vypracován projekt obnovy VO I. segment obnovy VO města Zlín. Průměrná úspora na regulátorech (není zahrnuta ve vypočtené spotřebě) 34%

14 Přehled úspor 2004 a 2005 Stav roku 2004:
Bylo zjištěno, že v neefektivním stavu zůstáva cca 65% osvětlovací soustavy, což představuje cca 6500 ks svítidel. Počet světelných bodů 10056 ks Počet RVO 200 Celkový instalovaný příkon 1529 kW Příkon na jeden sv.bod 153 W Roční spotřeba el. energie vypočítaná (4400 hod/rok) kWh/rok Pokles spotřeby (k roku 2002 v %) 17% Provedená opatření V průběhu roku dokončená repase a výměna svítidel v počtu cca 700 ks svítidel. Počet regulátorů se zvýšíl na 17 ks + výměna RVO. Průměrná úspora na regulátorech (není zahrnuta ve vypočtené spotřebě) 32% Stav roku 2005: Pasport VO Dokončení projektu obnovy " I. Segment obnovy 1. část". V neefektivní stavu zbývá cca 3300 ks svítidel. 1300 129 20% Dokončení projektu obnovy " I. Segment obnovy 1. část". V neefektivní stavu zbývá cca 3300 svítidel. 33%

15 Přehled úspor 2006 Stav roku 2006: Pasport VO
Probíhající realizace projektu "I. Segment obnovy VO 2. část Počet světelných bodů 10372 ks Počet RVO 175 Celkový instalovaný příkon 1129 kW Příkon na jeden sv.bod 110 W Roční spotřeba el. energie vypočítaná (4400 hod/rok) kWh/rok Pokles spotřeby (k roku 2002 v %) 39% Optimalizace jističů (pevná platba) - úspora 20 723 za měsíc za rok Provedená opatření Výměna svítidel cca 2100 ks. Stav instalovaných regulátorů vzrostl na 54 ks. Výměna RVO. Průměrná úspora na regulátorech (není zahrnuta ve vypočtené spotřebě) 34%

16 Přehled úspor 2007 Stav roku 2007: Pasport VO Počet světelných bodů
Počet světelných bodů 10372 ks Počet RVO 175 Celkový instalovaný příkon 1060 kW Příkon na jeden sv.bod 103,64 W Roční spotřeba el. energie vypočítaná (4400 hod/rok) kWh/rok Pokles spotřeby (k roku 2002 v %) 43 % Optimalizace jističů (pevná platba) - úspora 36577 za měsíc 81883 za rok Provedená opatření Počet regulátorů 57 Průměrná úspora na regulátorech (není zahrnuta ve vypočtené spotřebě) 32 %

17 Přehled úspor 2008 Stav roku 2008: Pasport VO Počet světelných bodů
Počet světelných bodů 10493 ks Počet RVO 149 Celkový instalovaný příkon 1067 kW Příkon na jeden sv.bod 103,04 W Roční spotřeba el. energie vypočítaná (4400 hod/rok) kWh/rok Pokles spotřeby (k roku 2002 v %) 42,5% Optimalizace jističů (pevná platba) - úspora 81883 za měsíc 982596 za rok Provedená opatření Počet regulátorů 69 Průměrná úspora na regulátorech (není zahrnuta ve vypočtené spotřebě) 33%

18 Přehled úspor 2009 Stav roku 2009: Pasport VO Počet světelných bodů
Počet světelných bodů 10533 ks Počet RVO 148 Celkový instalovaný příkon 1047,4 kW Příkon na jeden sv.bod 100,74 W Roční spotřeba el. energie vypočítaná (4400 hod/rok) kWh/rok Pokles spotřeby (k roku 2002 v %) 43,5 % Optimalizace jističů (pevná platba) - úspora 79474 za měsíc 953688 za rok Provedená opatření Počet regulátorů 69 Průměrná úspora na regulátorech (není zahrnuta ve vypočtené spotřebě) 34 %

19 Graf postupu obnovy

20 Graf instal. příkonu kW

21 Graf roční spotřeby

22 Maestro - regulace

23 Pasport VO

24 Děkuji za pozornost Ing.František Kostelník a pracovníci TS Zlín s.r.o.


Stáhnout ppt "Veřejné osvětlení Zlín 2010"

Podobné prezentace


Reklamy Google