Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HISTORICKÉ POZNATKY Z TOXIKOLOGIE Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HISTORICKÉ POZNATKY Z TOXIKOLOGIE Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc."— Transkript prezentace:

1 HISTORICKÉ POZNATKY Z TOXIKOLOGIE Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc. prof.patocka@gmail.com

2 Co je to toxikologie Nauka o jedech Co je to jed? Chemická látka nebo jejich směs, která může nepříznivě (toxicky) působit na živé organismy

3 Kdy se člověk poprvé setkává s účinky jedu? •Od samého začátku existence člověka jako biologického druhu •Jedovaté účinky některých rostlin, hub a živočichů znal již předchůdce člověka •I jiní živočichové mají tyto znalosti

4 Kdy začal člověk jedy využívat ? •Šimpanzové znají léčivé účinky některých rostlin •Člověk se s jedy setkával už odedávna. Již v pravěku byly jedy využívány k lovu a k válčení

5 Prvé písemné informace •1500 let před Kristem byly zaznamenány informace o bolehlavu, oměji, opiu, olovu, mědi a antimonu •Staří Egypťané uměli destilovat kyanovodík z hořkých mandlí •Indické Védy pojednávají o otrušíku, oměji a opiu •Číňané používali oměje jako šípového jedu Aconitum napellus

6 Bolehlav plamatý (Conium maculatum) Coniin

7 Alkaloidy bolehlavu

8 Jedovaté muchomůrky Amanita phaloidesAmanita virosa

9 Faloidiny

10 Toxikologické znalosti v antickém Řecku •Do vývoje toxikologie se zapsal Hippokrates (400 let před Kristem), který rozšířil spektrum jedů a začal se zabývat též léčením otrav •Za časů antického Řecka byly též jedy rozděleny na rostlinné, živočišné a minerální. Od těchto dob se také rozvíjí travičství •První zákon, omezující travičství, se objevil v Římě za panovníka Sully v roce 82 před Kristem

11 Sokrates a jeho smrt Sokrates (469 - 399 před Kristem) řecký filozof Byl odsouzen k smrti a vypil nápoj připravený z bolehlavu

12 Paracelsus a jeho význam pro toxikologii •Prvním významným toxikologem byl Paracelsus, vlastním jménem Philippus Aureolus Theophratus Bombastus von Hohenheim (1492 - 1541), který postavil toxikologii na vědecký základ.

13 Paracelsus a definice jedu •Za zdroj toxického dávky. Podle něho jsou účinku označil chemickou látku a experiment označil za základ zkoušení jejího účinku. Navíc zavedl důležitý pojem všechny sloučeniny jedy, přičemž to, zda se projeví toxický účinek či nikoli, závisí jen na přijaté dávce jedu. •Definoval jed takto: "All substances are poisons; there is none which is not a poison. The right dose differentiates a poison and a remedy."

14 Orfila a základy moderní toxikologie •Moderní toxikologie se prudce vyvíjela až v posledních sto letech •Zásluhu na tom má zejména španělský lékař Mateu Josep Bonaventura Orfila y Rotger (1787- 1853) •Prvé toxikologické studie realizoval ve Valencii a Barceloně •V letech 1831 až 1848 byl děkanem na lékařské fakultě v Paříži

15 Čím se Orfila zabýval? •Vymezil toxikologii jakožto samostatný vědní obor •Používal chemické analýzy jakožto průkazu otravy •Dával do souvislosti chemickou strukturu látky s jejími biologickými vlastnostmi (toxicitou) •Demonstroval účinek jedu na jednotlivé orgány a v pitevním materiále analyzoval přítomnost jedu •Prokázal přímou souvislost účinku jedu s poškozením některých tkání •Studoval toxické účinky řady přírodních jedovatých látek, např. arseniku, morfinu, aj.

16

17 Toxikologie ve 20. století •Začátek 20. století je ve znamení techniky, rozvoje chemie a nových technologií •Největší rozvoj zažila toxikologie za druhé světové války a v následujícím období. Tento rozvoj podnítilo zejména používání chemických léčiv a hojný výskyt nejrůznějších chemických látek v průmyslu a v zemědělství. •K rozvoji moderní toxikologie přispívá značnou měrou i rozvoj moderních analytických metod k detekci toxických látek.

18 Vojenská toxikologie •20. století je také charakterizováno vývojem chemických zbraní a jejich použitím při vedení války •Masové nasazení chemických zbraní mělo premiéru na bojištích 1. světové války •Chemické zbraně zcela změnily charakter válečných zranění a profil zdravotnických ztrát •To mělo dalekosáhlé důsledky ve zdravotnickém zabezpečení vojsk •Vývoj a výroba ochranných pomůcek a prostředků •Vývoj a výroba nových antidotních prostředků

19 Historie chemických zbraní 19001950 1915, Chlor 1917, Yperit 1994, 1995, Sarin 1938, Tabun 1939, Sarin 1941, Soman 1951, VX 2000

20 Účinek yperitu na kůži

21 Specializované oblasti toxikologie •Soudní toxikologie •Klinická toxikologie •Průmyslová toxikologie •Toxikologie léčiv •Toxikologie životního prostředí (ekotoxikologie) •Toxinologie Toxikologie je multidisciplinární věda

22 Soudní toxikologie •Nutnost průkazu jedu v těle jako příčina smrti •Arzén •Marshova zkouška •U většiny jedů průkaz možný jen pomocí moderních analytických metod •Nejčastěji stanovuje alkohol, léky a drogy

23 Klinická toxikologie •Klinický průběh intoxikace •Předávkování léčiv •Farmakologie a toxikologie •Terapie otrav •Odstraňování jedu z organismu •Antidotní terapie

24 Průmyslová toxikologie •20. století je charakterizováno prudkým rozvojem chemie a chemického průmyslu •Jsou vyráběny stále nové a nové chemické látky •Jsou vyráběny nové materiály •Chemie zasahuje do všech oblastí lidské činnosti •Roste nebezpečí otrav

25 Prof. MUDr. Jaroslav Teisinger, DrSc. (1902-1985) Toxikologie v Československu Zasloužil se zejména o rozvoj průmyslové toxikologie

26 Toxikologie léčiv •S rozvojem chemického průmyslu se rozvíjí i průmysl farmaceutický •Prudce roste počet nových léčiv •Každé léčivo je současně jedem •Prvá syntetická léčiva byla i velmi toxická •Existuje snaha vyrábět účinná, ale bezpečná léčiva •Toxikologie hraje úlohu arbitra

27 Ekotoxikologie •Výroba velkých množství chemických látek s sebou nese nebezpečí zamoření životního prostředí nebezpečnými látkami •Chemické odpady •Úniky chemických látek •Chemické havárie •Další škodlivé látky produkuje spalování fosilních paliv (elektrárny, automobily, domácnosti) •Zamoření vody, ovzduší i půdy

28 Nejnebezpečnější látky v životním prostředí •Oxidy dusíku a síry •Polychlorované uhlovodíky •Polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany •Polychlorované bifenyly •Těžké kovy (rtuť, olovo, arzén) •Ostatní kovy (kadmium, hliník, ochuzený uran)

29 Toxinologie •Toxikologie přírodních látek (toxinů) •Toxiny byly prvé jedy se kterými se člověk setkával •Renesance tohoto oboru •Nové biologické zdroje, nové látky, nové mechanismy biologického účinku, nová léčiva •Nové technologie (genové inženýrství) •Nové možnosti terapie (taxol) •Nová nebezpečí (terorismus)

30 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "HISTORICKÉ POZNATKY Z TOXIKOLOGIE Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google