Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jednání Analytické komise dohodovacího řízení 13. května 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jednání Analytické komise dohodovacího řízení 13. května 2014."— Transkript prezentace:

1 Jednání Analytické komise dohodovacího řízení 13. května 2014

2 PROGRAM JEDNÁNÍ 1.Prezentace účastníků – ověření členů AK DŘ 2.Jednací řád 3.Příjmy systému v. z. p. 4.Náklady na zdravotní služby – 2009 – Produkční ukazatele – benchmarking dle ZP 6.Zpráva Analytické komise DŘ za rok Návrh na sběr dodatečných ukazatelů od ZP 2

3 ČLENOVÉ AK DŘ – ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 3 Zdravotní pojišťovnaČlenNáhradník VZP ČRIng. Jiří Mrázek, MBAIng. Robert Goš Vojenská ZPBc. Jan SodomaRNDr. Věra Landová Česká Průmyslová ZPMUDr. Pavel FrňkaMgr. Radka Opavská Oborová ZPRNDr. Zdeňka Kopecká ZP ŠkodaHelena Frostová, DiSIng. Eliška Zajícová ZP Ministerstva Vnitra ČRMgr. Ing. Petr VyskočilMUDr. Jaroslav Jůna Revírní bratrská pokladna ZPIng. Tomáš MalíkIng. Vlastimil Karlík

4 ČLENOVÉ AK DŘ – POSKYTOVATELÉ 4 SegmentČlenNáhradník Akutní lůžková péčeIng. Petr HrabákIng. Jiří Čihař Následná lůžková péčeMUDr. Ing. Petr Fiala Praktičtí lékaři, PL pro děti a dorostMUDr. Zdeněk HamouzMUDr. Michal Bábíček Ambulantní stomatologické službyMUDr. Pavel ChrzMUDr. Jan Černý Ambulantní gynekologické službyMUDr. Vladimír DvořákMUDr. Jan Nový Mimolůžkové ambulantní specializované službyMUDr. Zorjan Jojko Domácí zdravotní službyBc. Ludmila KondelíkováMUDr. Václav Kasal FyzioterapieBc. Jitka Hofmanová Mimolůžkové laboratorní a radiodiagnostické službyRNDr. Martin RadinaIng. David Hepnar Zdravotnická záchranná služba, zdravotní doprava, LSPPMUDr. Marek SlabýMUDr. Martin Houdek Lázně, ozdravovnyIng. Michal VoráčekMUDr. Eduard Bláha

5 JEDNACÍ ŘÁD Výňatek z jednacího řádu: Jednání je schopno se usnášet, je-li přítomna více než polovina všech zástupců zdravotních pojišťoven a více než polovina všech zástupců skupin poskytovatelů. K platnosti rozhodnutí je třeba souhlasu více než dvou třetin přítomných zástupců zdravotních pojišťoven a více než dvou třetin přítomných zástupců skupin poskytovatelů. 5

6 PŘÍJMY SYSTÉMU V.Z.P. A ODHAD PŘÍJMŮ NA ROKY 2014 A – VZP2015 – SZP Příjem za státní pojištěnce53,6859,7361,85 Výběr pojistného172,06175,50179,00179,80 Celkem225,74235,23240,85241,65 Zdroj: data pro přerozdělení pojistného, údaje v mld. Kč, platba 845 Kč za státního pojištěnce od července 2014

7 NÁKLADY NA ZDRAVOTNÍ PÉČI ČERPANÉ Z ODDÍLU A ZÁKLADNÍHO FONDU ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V LETECH Tabulka:Náklady na zdravotní služby celkem (v tis. Kč)

8 NÁKLADY NA ZDRAVOTNÍ PÉČI ČERPANÉ Z ODDÍLU A ZÁKLADNÍHO FONDU ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V LETECH Tabulka:Náklady na zdravotní služby celkem (v tis. Kč) VZP ZP MV ČR ČPZP OZP VoZP RBP ZP ŠKODA CELKEM

9 NÁKLADY NA ZDRAVOTNÍ PÉČI ČERPANÉ Z ODDÍLU A ZÁKLADNÍHO FONDU ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V LETECH Tabulka:Náklady na ambulantní péči celkem (v tis. Kč) VZP ZP MV ČR ČPZP OZP VoZP RBP ZP ŠKODA CELKEM

10 NÁKLADY NA ZDRAVOTNÍ PÉČI ČERPANÉ Z ODDÍLU A ZÁKLADNÍHO FONDU ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V LETECH Tabulka:Náklady na lůžkovou zdravotní péči celkem (v tis. Kč) VZP ZP MV ČR ČPZP OZP VoZP RBP ZP ŠKODA CELKEM

11 NÁKLADY NA ZDRAVOTNÍ PÉČI ČERPANÉ Z ODDÍLU A ZÁKLADNÍHO FONDU ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V LETECH Tabulka:Náklady na lázeňskou léčebně rehabilitační péči (v tis. Kč) VZP ZP MV ČR ČPZP OZP VoZP RBP ZP ŠKODA CELKEM

12 NÁKLADY NA ZDRAVOTNÍ PÉČI ČERPANÉ Z ODDÍLU A ZÁKLADNÍHO FONDU ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V LETECH Tabulka:Náklady na přepravu (v tis. Kč) VZP ZP MV ČR ČPZP VoZP RBP OZP ZP ŠKODA CELKEM

13 NÁKLADY NA ZDRAVOTNÍ PÉČI ČERPANÉ Z ODDÍLU A ZÁKLADNÍHO FONDU ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V LETECH Tabulka:Náklady na zdravotnickou záchrannou službu (v tis. Kč) VZP ZP MV ČR ČPZP VoZP OZP RBP ZP ŠKODA CELKEM

14 NÁKLADY NA ZDRAVOTNÍ PÉČI ČERPANÉ Z ODDÍLU A ZÁKLADNÍHO FONDU ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V LETECH Tabulka:Náklady na léky vydané na recepty celkem (v tis. Kč) VZP ZP MV ČR ČPZP VoZP OZP RBP ZP ŠKODA CELKEM

15 UKAZATELE Náklady na ambulantní péči – vybrané segmenty

16 UKAZATELE Tabulka:Náklady na zdravotní péči v oboru zubní lékařství Objem úhrad (tis. Kč)Počet pojištěncůNáklady/poj ZP Škoda ČPZP RBP ZP MV ČR VoZP OZP VZP

17 UKAZATELE Tabulka:Náklady na zdravotní péči v oboru gynekologie a porodnictví Objem úhrad (tis. Kč)Počet pojištěncůNáklady/poj ČPZP RBP ZP MV ČR OZP VZP ZP Škoda VoZP

18 UKAZATELE Tabulka:Náklady na diagnostickou péči Objem úhrad (tis. Kč)Počet pojištěncůNáklady/poj OZP ZP MV ČR RBP VZP ČPZP VoZP ZP Škoda

19 UKAZATELE Tabulka:Náklady na specializovanou ambulantní péči Objem úhrad (tis. Kč)Počet pojištěncůNáklady/poj OZP VZP ZP MV ČR ČPZP RBP VoZP ZP Škoda

20 NÁKLADY NA ZDRAVOTNÍ PÉČI ČERPANÉ Z ODDÍLU A ZÁKLADNÍHO FONDU ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ – PRODUKČNÍ UKAZATELE 20 Náklady na lůžkové služby v LZZ – vybrané segmenty

21 UKAZATELE Tabulka:Nemocnice - náklady na ambulantní služby Objem úhrad (tis. Kč)Počet pojištěncůNáklady/poj ZP Škoda ZP MV ČR VoZP OZP VZP ČPZP RBP

22 UKAZATELE Tabulka:Nemocnice - náklady na akutní lůžkové služby Objem úhrad (tis. Kč)Počet pojištěncůNáklady/poj VZP VoZP ČPZP RBP OZP ZP MV ČR ZP Škoda

23 UKAZATELE Tabulka:Nemocnice - léčivé přípravky v centrech Objem úhrad (tis. Kč)Počet pojištěncůNáklady/poj VZP RBP ZP MV ČR ČPZP ZP Škoda VoZP OZP

24 UKAZATELE Tabulka:Samostatní poskytovatelé lůžkové následné péče - OLÚ Objem úhrad (tis. Kč)Počet pojištěncůNáklady/poj VZP ČPZP ZP Škoda VoZP RBP ZP MV ČR OZP

25 UKAZATELE Tabulka:Samostatní poskytovatelé lůžkové následné péče - LDN Objem úhrad (tis. Kč)Počet pojištěncůNáklady/poj ZP Škoda VoZP OZP VZP RBP ČPZP ZP MV ČR

26 UKAZATELE Tabulka:Samostatní poskytovatelé následné lůžkové péče - ošetřovatelská lůžka (OL) Objem úhrad (tis. Kč)Počet pojištěncůNáklady/poj ZP Škoda OZP VZP VoZP RBP ČPZP ZP MV ČR

27 UKAZATELE Tabulka:Léky vydané na recepty Objem úhrad (tis. Kč)Počet pojištěncůNáklady/poj VZP ZP Škoda ZP MV ČR VoZP RBP ČPZP OZP

28 UKAZATELE Tabulka:Zdravotnické prostředky vydané na poukazy Objem úhrad (tis. Kč)Počet pojištěncůNáklady/poj VZP VoZP ZP Škoda ZP MV ČR ČPZP RBP OZP

29 AK DŘ 29 Zpráva Analytické komise DŘ za rok 2013

30 AK DŘ - SBĚR NOVÝCH UKAZATELŮ Ukazatel č. 1:  Finanční a produkční náklady na zdravotní dopravu (segment č. 5) rozdělit na náklady na přepravu pacientů sanitními vozidly a na náklady na přepravu pacientů soukromými vozidly; Navrhovatel : ANDZS 30

31 AK DŘ - SBĚR NOVÝCH UKAZATELŮ Ukazatel č. 2:  Bod 1. 7 ambulantní specializovaná péče přidat odrážky:  : na péči VŠ nelékařů / logopedů a klin. psychologů /  1.7.3: na hemodialýzu  1.7.4: radioterapie a radiační medicína  1.7.5: změny v segmentu, pokud k nim meziročně dojde  Bod 2 - Ústavní péče bod 2.1- nemocnice přidat odrážky: z toho / myslí se z bodu 2.1/:  náklady na ambulantní specializovanou péči  náklady na diagnostickou zdravotní péči pro ambulantní pacienty ve členění:  na laboratoře  na radiologii a zobrazovací metody  na patologii Navrhovatel : rada SAS 31

32 AK DŘ - SBĚR NOVÝCH UKAZATELŮ Ukazatel č. 3 :  ROZŠÍŘENÍ ročního sběru (poprvé za rok 2013): o Číslo zdravotní pojišťovny o IČZ nemocnice o Úhrada dle DRG (A/N) o CELKOVÝ CASE MIX o CELKOVÝ POČET PŘÍPADŮ o CELKOVÁ ÚHRADA ZA AKUTNÍ LŮŽKOVOU PÉČI (BEZ CENTER) Navrhovatel : VZP ČR 32

33 AK DŘ - SBĚR NOVÝCH UKAZATELŮ Ukazatel č. 4:  VZP ČR navrhuje, aby AK DŘ sledovala finanční ukazatele příjmů a nákladů ZFZP perspektivně (OD ROKU 2014 A DÁLE) => na základě schválených a odsouhlasených celkových očekávaných příjmů v roce 2014 a v roce 2015  Tabulka č. 1 a č. 2 zpracována v termínu do 06/2014 ?  Průběžně modelována v souvislosti s analytickými pracemi souvisejícími s přípravou úhradových vyhlášek (ÚV) pro rok 2015 a v dalších obdobích  Náklady rozčlenit dle jednotlivých segmentů dle ZPP pojišťovny. 33

34 AK DŘ - SBĚR NOVÝCH UKAZATELŮ Ukazatel č. 4: Navrhovatel : VZP ČR 34

35 AK DŘ - SBĚR NOVÝCH UKAZATELŮ Ukazatel č. 5:  Sběr produkčních ukazatelů: ročně místo pololetních sběrů (počet UOP) 35

36 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Jednání Analytické komise dohodovacího řízení 13. května 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google