Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední škola obchodně technická s. r. o. Číslo projektu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední škola obchodně technická s. r. o. Číslo projektu"— Transkript prezentace:

1 Střední škola obchodně technická s. r. o. Číslo projektu
Název školy Střední škola obchodně technická s. r. o. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo a název klíčové aktivity 3.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUM: VY_32_INOVACE_XVII_1_8_Téma války ve světové literatuře – 2. část Šablona číslo: XVII Sada číslo: Pořadové číslo DUM: 8 Autor: Mgr. Milena Uhrovičová

2 Anotace Materiál navazuje na předchozí prezentaci, seznamuje žáky s tematikou holocaustu, výklad je doplněn rozborem ukázek. Uvedená řešení jsou jen návrhem. Autor Mgr. Milena Uhrovičová Klíčová slova Holocaust, koncentrační tábory, R. Heydrich, Styron – Sophiina volba, R. Merle – Smrt je mým řemeslem Druh učebního materiálu Prezentace Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzdělávání Střední odborné vzdělávání Tematická oblast Všeobecné vzdělávání - český jazyk a literatura

3 SVĚTOVÁ LITERATURA 2. POLOVINY 20. STOLETÍ
TÉMA VÁLKY II. ČÁST

4 Téma války – opakování Tematika 2. světové války přináší různá témata; uveďte některá : OBRAZ BOJŮ, OSLAVA HRDINSTVÍ KONCENTRAČNÍ TÁBORY ZAJATECKÉ TÁBORY KÁRNÉ TÁBORY SNAHA VYROVNAT SE S MUČIVÝMI ZÁŽITKY ATOMOVÉ ÚTOKY DENÍKY, MEMOÁRY

5 Téma války – opakování - spoj, co k sobě patří:
Osud člověka Král krysa Plechový bubínek Sedmý kříž Most přes řeku Kwai Hlava XXII Smrt je mým řemeslem J. Clavell R. Merle P. Boulle M. Šolochov J. Heller G. Grass A. Seghersová

6 Téma války – opakování - spoj, co k sobě patří:
Osud člověka Král krysa Plechový bubínek Sedmý kříž Most přes řeku Kwai Hlava XXII Smrt je mým řemeslem J. Clavell M. Šolochov G. Grass A. Seghersová P. Boulle J. Heller R. Merle

7 Domácí úkol Proč vydání Grassovy autobiografie Při loupání cibule vyvolalo tak kontroverzní reakce nejen v Německu, ale i v řadě zemí Evropy? Grass, který byl do té doby chápán jako morální autorita, ve své autobiografii přiznává účast v jednotkách SS (celkem dvě strany textu), byl nařčen z obelhávání - Grass o této etapě svého života (bylo mu 17 let, jednalo se celkem o tři měsíce) mlčel šedesát let. Objasni název románu. Při svých vzpomínkách odkrývá jednu vrstvu paměti za druhou a vytváří tak plastický obraz svého dětství a mládí (dovedeno do r. 1959). Jaký byl vztah Grasse k českým disidentům? Na konci 80. let člen Mezinárodního výboru pro podporu Charty 77 – výrazně se angažoval v jejich prospěch. Proč má Grass zakázaný vstup do Izraele? Kritika Izraele kvůli jeho jadernému arzenálu v básni Co je zapotřebí říci.

8 TÉMA HOLOCAUSTU Objasněte pojem holocaust.
Jak nacisté označovali genocidů Židů? Jakým lexikálním prostředkem je možné toto pojmenování označit? A) dysfemismus B) eufemismus C) hyperbola D) ironie Kdo byl tvůrcem tohoto plánu?

9 TÉMA HOLOCAUSTU Objasněte pojem holocaust.
Systematické, státem provozované pronásledování a vyvražďování Židů (5-6 mil. obětí) prováděné nacistickým Německem a jeho spojenci během druhé světové války. Rozsah pojmenování není jasně daný, termín později rozšířen i pro vyhlazování jiných etnických, náboženských a politických skupin (11-17 mil. obětí). Občas termín užíván pro jakoukoli genocidu. Jak nacisté označovali vyhlazování Židů? „konečné řešení židovské otázky“ Jakým lexikálním prostředkem je možné toto pojmenování označit? B) Eufemismus - snaha o odosobněné vyjádření Kdo byl tvůrcem tohoto plánu? Reinhard Heydrich – prominentní  nacista , blízký spolupracovník Heinricha Himmlera (spolu s Adolfem Eichmannem hlavní organizátoři holokaustu).

10 Říšský ministr vnitra, šéf gestapa,
Adolf Eichmann Jeho úkolem - organizace transportů Židů do koncentračních táborů a jejich následná likvidace se vzdal Američanů, falešné jméno, uvězněn, útěk útěk do Argentiny, po letech vypátrán Mosadem, unesen, v Izraeli před soud, popraven (1962). Reinhard Heydrich Třetí muž nacistického Německa, šéf Hlavního úřadu říšské bezpečnosti (RSHA) a Bezpečnostní služby(SD),zastupující říšský protektor protektorátu Čechy a Morava Heinrich Himmler Říšský ministr vnitra, šéf gestapa, krátce po skončení války sebevražda.

11

12 ROBERT MERLE – SMRT JE MÝM ŘEMESLEM WILLIAM STYRON – SOPHIINA VOLBA

13 WILLIAM STYRON – SOPHIINA VOLBA
Na okamžik odvrátila obličej, pohlédla na frontu vězňů, kteří se vlekli svou Golgotou k selekci, a uviděla Evina profesora hry na flétnu Zaorského, kterého zastihla právě v onom osudově zpečetěném okamžiku jeho života – jediným, téměř nepostřehnutelným kývnutím hlavy jej doktor poslal nalevo, do Brzezinky. Pak se Dr. Jemand von Niemand znovu obrátil k ní a řekl: "Takže ty nejsi komunistka. Ty jsi věřící." ,,Ja, mein Hauptmann. Věřím v Krista." Ta pošetilost! Vycítila z jeho postoje, z výrazu jeho očí - z nového výrazu jeho očí, v kterých jako by silně zajiskřilo -, že všechno, co řekla a říká, jí vůbec nijak nepomůže a nijak ji neochrání, naopak, že to všechno vede velice rychle k zlému konci. Pomyslela si: Kdybych rázem oněměla! Doktor trochu vrávoral. (…) Eva se prudce přitiskla k Sophii a rozplakala se. "Takže ty věříš v Krista spasitele?" řekl jí doktor těžkým jazykem, ale hlasem podivně věcným, jako přednášející, který zkoumá poněkud nejasný aspekt nějakého logického axiomatu. Pak pronesl cosi, co ji na okamžik dokonale mystifikovalo: "Copak neřekl Nechte maličkých přijíti ke mně?" Otočil se k ní zády, s úpornými trhavými pohyby opilce. Sophie, zajíkající se hrůzou, užuž měla na jazyku nějakou tupou odpověď, když jí doktor řekl: "Smíš si nechat jedno děcko."

14 WILLIAM STYRON – SOPHIINA VOLBA
Ačkoli název románu naznačuje jednu zásadní volbu hlavní hrdinky románu Sophie Zawistowske, musí podstoupit několik osudových voleb. Ukázka je však z klíčové volby jejího života. Je možné ji označit jako volbu? Pokud ne, proč? V poslední volbě svého života se rozhodne pro sebevraždu, volí dobrovolnou smrt. Proč? Vysvětlete obrazné vyjádření …pohlédla na frontu vězňů, kteří se vlekli svou Golgotou k selekci… Objasněte, proč Sophie prožívá hrůzu při výroku opilého esesáka … "Copak neřekl Nechte maličkých přijíti ke mně?"

15 WILLIAM STYRON – SOPHIINA VOLBA
Ačkoli název románu naznačuje jednu zásadní volbu hlavní hrdinky románu Sophie Zawistowske, musí podstoupit několik osudových voleb. Ukázka je však z klíčové volby jejího života. Je možné ji označit jako volbu? Pokud ne, proč? Celá situace je absurdní, šokující, zcela se vymyká lidskému chápání, ovšem nezvolit by v daný okamžik mělo ještě horší důsledky. Je tedy k volbě donucena. V poslední volbě svého života se rozhodne pro sebevraždu, volí dobrovolnou smrt. Proč? Sophiino tragické rozhodnutí se mění v celoživotní pocit viny, břímě, které není schopna unést; i když ji nacismus nezabil fyzicky, prožitá traumata jí nedovolí začít nový život. Vysvětlete obrazné vyjádření …pohlédla na frontu vězňů, kteří se vlekli svou Golgotou k selekci… Golgota – místo ukřižování Krista, tedy místo obrovského utrpení Objasněte, proč Sophie prožívá hrůzu při výroku opilého esesáka … "Copak neřekl Nechte maličkých přijíti ke mně?“ Sophie poukazuje na svou víru v Krista "Takže ty nejsi komunistka. Ty jsi věřící." ,,Ja, mein Hauptmann. Věřím v Krista.“ i tím obhajuje svou rasovou čistotu. Fritz Jemand von Niemand (doslova někdo odnikud) ironizuje biblický výrok Nechte maličkých přijíti ke mně, neboť jejich je království nebeské. Ironicky tedy přijít do království božího = smrt.

16 ROBERT MERLE – SMRT JE MÝM ŘEMESLEM
Příběh velitele koncentračního tábora Rudolfa Langa (inspirace osobními zápisky Rudolfa Hösse), zachycuje jeho život v letech "Měl byste vědět," pokračoval bez přestávky, "že v Polsku jsou už tři vyhlazovací tábory: Belzek, Wolzek a Treblinka. Ty však nevyhovují. Za prvé: jsou malé a jsou umístěny tak, že je není možné rozšířit. Za druhé: mají špatné dopravní spojení. Za třetí: metody, kterých tam užívají, jsou pravděpodobně nedokonalé. Podle hlášení velitele tábora v Treblince nedokázal za šest měsíců zlikvidovat víc než jednotek." Reichsfűhrer se odmlčel a dodal přísným hlasem: "To je k smíchu." (…)"Když budu vycházet z celkového počtu 500 000 jednotek za prvních šest měsíců, dojdu přibližně k jednotkám měsíčně, přibližně tedy jednotkám, které budu muset podrobit zvláštnímu ošetření za 24 hodin. To je ale obrovské číslo. (…)Čím dál jsme šli, tím byl zápach silnější. Asi po sto metrech se před námi rozevřela široká a značně i veliká jáma. Ve třech řadách tu bylo naskládáno několik stovek mrtvol vedle sebe. Setzler honem ustoupil a obrátil se k hromadnému hrobu zády. (…) Následující týden jsem trávil ve strašlivé úzkosti: výkon v Treblince byl 500 jednotek za 24 hodin, zatímco v Osvětimi se plánovalo jednotek; za necelé čtyři týdny jsem měl reichsfűhrerovi předložit celkový plán řešení otázky, ale zatím mě nic nenapadlo.

17 ROBERT MERLE – SMRT JE MÝM ŘEMESLEM
Kdo to byl Rudolf Höss? V letech velitelem vyhlazovacího tábora Auschwitz u Osvětimi. Vysvětlete, o kom/ o čem se mluví v textu: … jednotek.„ …. podrobit zvláštnímu ošetření za 24 hodin. Jednotky = lidé, zvláštní ošetření = jejich likvidace Co je úkolem Langa? Proč prožívá stavy úzkosti? Lang musí vyřešit technologický problém - „efektivitu“ likvidace zajatců; zadaný úkol nevnímá jako morální problém, obává se jeho nesplnění.

18 DENÍK ANNY FRANKOVÉ Ve skupinách zjistěte: kdo byla Anna Franková jaké byly její životní osudy proč své deníky začala přepracovávat podrobnosti o jejich vydání

19 Zdroje: Literatura pro 4. ročník středních škol – Pracovní sešit. Brno: Nakladatelství Didaktis, vyd. ISBN MERLE, Robert. smrt je mým řemeslem. Praha: Melantrich, 1990, ISBN POLÁŠKOVÁ, T., MILOTOVÁ, D., DVOŘÁKOVÁ, Z.: Literatura – přehled středoškolského učiva. Třebíč : Petra Mrákotová, 2006, ISBN X (dotisk 2. vydání, 2012). SOCHROVÁ, Marie. Literatura v kostce Přepracované vydání Havlíčkův Brod: Fragment, 2007, ISBN (1. VYDÁNÍ, 2007). SOLDÁN, Ladislav; HOFFMAN, Bohuslav a kol. Přehledné dějiny literatury III. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1997, ISBN SOUKAL, Josef a kol.: Čítanka pro 4. ročník SOŠ. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2004, ISBN SOUKAL, Josef a kol. Literatura pro 4. ročník SOŠ. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2005, ISBN STYRON, William. Sophiina volba. Praha: odeon, 1984, ISBN NEUVEDEN. Günter Grass [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:

20 Obrázky: NEUVEDEN. NACISTICKÉ KONCENTRAČNÍ TÁBORY A GHETTA [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: NEUVEDEN. HOLOKAUST [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: BUNDESARCHIV, BILD 183-S72707 / CC-BY-SA. Wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: BUNDESARCHIV, BILD / HOFFMANN, HEINRICH / CC-BY-SA.Wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: ISRAEL GOVERNMENT PRESS OFFICE. Wikimedia commons [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: PVT. H. MILLER. Wikimedia commons [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: INSAPPHOWETRUST FROM LOS ANGELES, CALIFORNIA, USA. Wikimedia commons[online]. [cit ]. Dostupný na WWW:


Stáhnout ppt "Střední škola obchodně technická s. r. o. Číslo projektu"

Podobné prezentace


Reklamy Google