Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vysazování úhoře říčního do vodních toků ČR Ing. Martin Podlesný, Český rybářský svaz - Rada.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vysazování úhoře říčního do vodních toků ČR Ing. Martin Podlesný, Český rybářský svaz - Rada."— Transkript prezentace:

1 Vysazování úhoře říčního do vodních toků ČR Ing. Martin Podlesný, Český rybářský svaz - Rada

2 Evropský rybářský fond (podle současných odhadů početnost úhoře klesla na pouhé 1 % stavu populace, jaká byla před sto lety) nařízení č. 1100/2007 ES„Plán řízení stavu úhoře“ Operační program Rybářství Prioritní osa 3 - Opatření ve společném zájmu Opatření 3.1. Společné činnosti Opatření 3.2. Opatření na ochranu a rozvoj vod. živočichů a rostlin, záměr b) vysazování úhoře říčního (Anguilla anguilla) Opatření 3.3. Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně Opatření 3.4. Pilotní projekty Vysazování úhoře říčního do vodních toků ČR

3 Příjemce dotace a její výše • Dotace je určena pro uživatele rybářských revírů, kteří neprovozují svou činnost za účelem zisku. Tyto požadavky splňují rybářské svazy. • 100 % způsobilých výdajů.

4 Opatření 3.2., záměr b) • Realizuje se vysazováním úhoře do vybraných rybářských revírů v povodí řek Labe a Odry (poproudová migrace úhoře zpět do moře). • Vysazování se realizuje ve formě monté nebo rozkrmeného mladého o délce menší než 20 cm.

5 Vysazování úhoře do rybářských revírů ČRS povodí Odry povodí Labe 183 rybářských revírů - toky a jejich přítoky vhodné pro růst a vývoj úhořů splňující migrační prostupnost.

6 Vysazování úhoře říčního • Od roku 2010-2012 – tři výzvy na příjem žádostí o dotaci. • Podávání žádostí o dotaci na vysazování se účastní 6 územních svazů a místní organizace ČRS. • Každoročně probíhá výběrové řízení na výběr dodavatelů monté a odkrmeného monté. • Distribuce do rybářských revírů za kontroly pracovníků RO SZIF.

7

8

9

10

11 Vysazování úhoře říčního • 2010-2012: 140 žádostí o dotaci ČRS za téměř 38 mil. Kč: • 23,4 mil Kč tvořilo monté. • 14,6 mil Kč. odkrmené monté. • Do současné doby bylo z OPR dovezeno: 1600 kg monté a 2400 kg odkrmeného monté. • 2013-2015: další žádosti o dotaci na vysazování úhoře.

12 Životní cyklus úhoře

13

14 Leptocefalová larva

15 Zajímavosti ze životního cyklu úhoře • Výzkum vědců – opatřili dospělce vysílačkami, díky nimž bylo možné sledovat migrační trasy včetně hloubky a teploty vody, ve které se pohybují. • Tah 5000-6000 km do Sargasového moře po dobu 5-6 měsíců – pohybují v hloubce 300 m až 1,5 km – nepřijímají žádnou potravu. • Úhoři jsou schopni plavat za 10-12 mg tuku/km. • Dospělí úhoři po tření hynou a plůdek je za pomoci Golfského proudu unášen k Evropě.

16 Výzkum – sledování migračních tras

17 Simulace výtěru úhoře ve 4000 l akváriu

18 Odlov a export • Dříve byl odlov a prodej lukrativní záležitostí – velká část směřovala do Číny. • V souvislosti se vznikem nařízení č. 1100/2007 ES: -Zavedeny kvóty na vývoz monté za účelem konzumu - tlak na snížení vývozu úhoře na konzum se nadále stupňuje. -Zvyšování podílu monté určeného k vysazování do volných vod. • Řadě firem se již nevyplácí monté lovit (kvóty, regulace trhu s úhořem, klesající stavy monté).

19 Sběrači při pobřeží

20 Tralování úhořího monté ve Francii

21 aal-schokker – lov dospělců

22

23 Index četnosti monté

24

25

26 Budoucnost úhoře? • Snížená migrační prostupnost toků – fragmentace říčního kontinua. • Hydroelektrárny – vliv na poproudovou migraci dospělců (Plavební stupeň Děčín - nejspodnějšího Labe). • Kontaminace vodního ekosystému (PCB). • Umělé rozšíření endoparazitů (Anguillicola crassus) a virových chorob (EVEX). • Masový odlov monté a dospělců za účelem konzumace. Dramatický pokles stavu úhořů v celé Evropě

27 Co můžeme pro úhoře udělat??? • Budování rybích přechodů. • Legislativní omezení (odlovy dospělců i monté), hydroelektráren. • Vysazování do vhodných lokalit. • Zajištění fin. prostředků na nákup monté.

28 Vysazování úhořího monté do revírů ČRS v letech 1993 – 2012 (za 20 let) Rok Množství Cena za 1 kg v Kč Náklady na nákup v Kč kskg 1993938 8502854 5981 308 117 19941 283 7003894 7261 838 550 19951 530 6864634 9342 286 249 1996483 45014710 7141 569 620 1997862 95026212 3163 220 600 1998462 00014013 1951 847 234 19991 270 5003856 9942 692 678 2000450 00015011 4061 710 917 2001300 00010014 9101 491 000 2002897 00029911 3783 401 962 20031 000 20033310 2663 422 588 2004553 50018420 7563 819 054 2005504 00014427 3004 012 600 2006366 000119,515 7501 897 875 2007303 00010126 2502 651 250 2008613 50020418 0003 681 000 2009867 00028912 3302 635 650 20101 839 10062113 6418 201 046 20111 887 110628,813 6298 824 428 20121 590 00053013 8807 400 000 Celkem14 263 0465 77457 861 168

29 Závěr • ČRS má i nadále zájem o vysazování monté, popřípadě rozkrmeného monté do vodních toků v ČR. • Realizace a rozsah dalších projektů ČRS bude vždy záviset na: • přirozeném tahu úhořího monté, • legislativě exportních zemí kt. ovlivňuje vývoj cen na světovém trhu s monté a jeho dostupnost, • možnosti využívání finančních prostředků na podporu vysazování.

30 Děkuji Vám za pozornost! Petrův zdar!


Stáhnout ppt "Vysazování úhoře říčního do vodních toků ČR Ing. Martin Podlesný, Český rybářský svaz - Rada."

Podobné prezentace


Reklamy Google