Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vysazování úhoře říčního do vodních toků ČR Ing. Martin Podlesný, Český rybářský svaz - Rada.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vysazování úhoře říčního do vodních toků ČR Ing. Martin Podlesný, Český rybářský svaz - Rada."— Transkript prezentace:

1 Vysazování úhoře říčního do vodních toků ČR Ing. Martin Podlesný, Český rybářský svaz - Rada

2 Evropský rybářský fond (podle současných odhadů početnost úhoře klesla na pouhé 1 % stavu populace, jaká byla před sto lety) nařízení č. 1100/2007 ES„Plán řízení stavu úhoře“ Operační program Rybářství Prioritní osa 3 - Opatření ve společném zájmu Opatření 3.1. Společné činnosti Opatření 3.2. Opatření na ochranu a rozvoj vod. živočichů a rostlin, záměr b) vysazování úhoře říčního (Anguilla anguilla) Opatření 3.3. Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně Opatření 3.4. Pilotní projekty Vysazování úhoře říčního do vodních toků ČR

3 Příjemce dotace a její výše • Dotace je určena pro uživatele rybářských revírů, kteří neprovozují svou činnost za účelem zisku. Tyto požadavky splňují rybářské svazy. • 100 % způsobilých výdajů.

4 Opatření 3.2., záměr b) • Realizuje se vysazováním úhoře do vybraných rybářských revírů v povodí řek Labe a Odry (poproudová migrace úhoře zpět do moře). • Vysazování se realizuje ve formě monté nebo rozkrmeného mladého o délce menší než 20 cm.

5 Vysazování úhoře do rybářských revírů ČRS povodí Odry povodí Labe 183 rybářských revírů - toky a jejich přítoky vhodné pro růst a vývoj úhořů splňující migrační prostupnost.

6 Vysazování úhoře říčního • Od roku – tři výzvy na příjem žádostí o dotaci. • Podávání žádostí o dotaci na vysazování se účastní 6 územních svazů a místní organizace ČRS. • Každoročně probíhá výběrové řízení na výběr dodavatelů monté a odkrmeného monté. • Distribuce do rybářských revírů za kontroly pracovníků RO SZIF.

7

8

9

10

11 Vysazování úhoře říčního • : 140 žádostí o dotaci ČRS za téměř 38 mil. Kč: • 23,4 mil Kč tvořilo monté. • 14,6 mil Kč. odkrmené monté. • Do současné doby bylo z OPR dovezeno: 1600 kg monté a 2400 kg odkrmeného monté. • : další žádosti o dotaci na vysazování úhoře.

12 Životní cyklus úhoře

13

14 Leptocefalová larva

15 Zajímavosti ze životního cyklu úhoře • Výzkum vědců – opatřili dospělce vysílačkami, díky nimž bylo možné sledovat migrační trasy včetně hloubky a teploty vody, ve které se pohybují. • Tah km do Sargasového moře po dobu 5-6 měsíců – pohybují v hloubce 300 m až 1,5 km – nepřijímají žádnou potravu. • Úhoři jsou schopni plavat za mg tuku/km. • Dospělí úhoři po tření hynou a plůdek je za pomoci Golfského proudu unášen k Evropě.

16 Výzkum – sledování migračních tras

17 Simulace výtěru úhoře ve 4000 l akváriu

18 Odlov a export • Dříve byl odlov a prodej lukrativní záležitostí – velká část směřovala do Číny. • V souvislosti se vznikem nařízení č. 1100/2007 ES: -Zavedeny kvóty na vývoz monté za účelem konzumu - tlak na snížení vývozu úhoře na konzum se nadále stupňuje. -Zvyšování podílu monté určeného k vysazování do volných vod. • Řadě firem se již nevyplácí monté lovit (kvóty, regulace trhu s úhořem, klesající stavy monté).

19 Sběrači při pobřeží

20 Tralování úhořího monté ve Francii

21 aal-schokker – lov dospělců

22

23 Index četnosti monté

24

25

26 Budoucnost úhoře? • Snížená migrační prostupnost toků – fragmentace říčního kontinua. • Hydroelektrárny – vliv na poproudovou migraci dospělců (Plavební stupeň Děčín - nejspodnějšího Labe). • Kontaminace vodního ekosystému (PCB). • Umělé rozšíření endoparazitů (Anguillicola crassus) a virových chorob (EVEX). • Masový odlov monté a dospělců za účelem konzumace. Dramatický pokles stavu úhořů v celé Evropě

27 Co můžeme pro úhoře udělat??? • Budování rybích přechodů. • Legislativní omezení (odlovy dospělců i monté), hydroelektráren. • Vysazování do vhodných lokalit. • Zajištění fin. prostředků na nákup monté.

28 Vysazování úhořího monté do revírů ČRS v letech 1993 – 2012 (za 20 let) Rok Množství Cena za 1 kg v Kč Náklady na nákup v Kč kskg , , Celkem

29 Závěr • ČRS má i nadále zájem o vysazování monté, popřípadě rozkrmeného monté do vodních toků v ČR. • Realizace a rozsah dalších projektů ČRS bude vždy záviset na: • přirozeném tahu úhořího monté, • legislativě exportních zemí kt. ovlivňuje vývoj cen na světovém trhu s monté a jeho dostupnost, • možnosti využívání finančních prostředků na podporu vysazování.

30 Děkuji Vám za pozornost! Petrův zdar!


Stáhnout ppt "Vysazování úhoře říčního do vodních toků ČR Ing. Martin Podlesný, Český rybářský svaz - Rada."

Podobné prezentace


Reklamy Google