Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vysazování úhoře říčního do vodních toků ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vysazování úhoře říčního do vodních toků ČR"— Transkript prezentace:

1 Vysazování úhoře říčního do vodních toků ČR
Ing. Martin Podlesný, Český rybářský svaz - Rada

2 Vysazování úhoře říčního do vodních toků ČR
Evropský rybářský fond (podle současných odhadů početnost úhoře klesla na pouhé 1 % stavu populace, jaká byla před sto lety) nařízení č. 1100/2007 ES „Plán řízení stavu úhoře“ Operační program Rybářství Prioritní osa 3 - Opatření ve společném zájmu Opatření 3.1. Společné činnosti Opatření 3.2. Opatření na ochranu a rozvoj vod. živočichů a rostlin, záměr b) vysazování úhoře říčního (Anguilla anguilla) Opatření 3.3. Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně Opatření 3.4. Pilotní projekty

3 Příjemce dotace a její výše
Dotace je určena pro uživatele rybářských revírů, kteří neprovozují svou činnost za účelem zisku. Tyto požadavky splňují rybářské svazy. 100 % způsobilých výdajů.

4 Opatření 3.2., záměr b) Realizuje se vysazováním úhoře do vybraných rybářských revírů v povodí řek Labe a Odry (poproudová migrace úhoře zpět do moře). Vysazování se realizuje ve formě monté nebo rozkrmeného mladého o délce menší než 20 cm.

5 Vysazování úhoře do rybářských revírů ČRS
povodí Labe povodí Odry 183 rybářských revírů - toky a jejich přítoky vhodné pro růst a vývoj úhořů splňující migrační prostupnost.

6 Vysazování úhoře říčního
Od roku – tři výzvy na příjem žádostí o dotaci. Podávání žádostí o dotaci na vysazování se účastní 6 územních svazů a místní organizace ČRS. Každoročně probíhá výběrové řízení na výběr dodavatelů monté a odkrmeného monté. Distribuce do rybářských revírů za kontroly pracovníků RO SZIF.

7

8

9

10

11 Vysazování úhoře říčního
: 140 žádostí o dotaci ČRS za téměř 38 mil. Kč: 23,4 mil Kč tvořilo monté. 14,6 mil Kč. odkrmené monté. Do současné doby bylo z OPR dovezeno: 1600 kg monté a 2400 kg odkrmeného monté. : další žádosti o dotaci na vysazování úhoře.

12 Životní cyklus úhoře

13

14 Leptocefalová larva

15 Zajímavosti ze životního cyklu úhoře
Výzkum vědců – opatřili dospělce vysílačkami, díky nimž bylo možné sledovat migrační trasy včetně hloubky a teploty vody, ve které se pohybují. Tah km do Sargasového moře po dobu 5-6 měsíců – pohybují v hloubce 300 m až 1,5 km – nepřijímají žádnou potravu. Úhoři jsou schopni plavat za mg tuku/km. Dospělí úhoři po tření hynou a plůdek je za pomoci Golfského proudu unášen k Evropě.

16 Výzkum – sledování migračních tras

17 Simulace výtěru úhoře ve 4000 l akváriu

18 Odlov a export Dříve byl odlov a prodej lukrativní záležitostí – velká část směřovala do Číny. V souvislosti se vznikem nařízení č. 1100/2007 ES: Zavedeny kvóty na vývoz monté za účelem konzumu - tlak na snížení vývozu úhoře na konzum se nadále stupňuje. Zvyšování podílu monté určeného k vysazování do volných vod. Řadě firem se již nevyplácí monté lovit (kvóty, regulace trhu s úhořem, klesající stavy monté).

19 Sběrači při pobřeží

20 Tralování úhořího monté ve Francii

21 aal-schokker – lov dospělců

22

23 Index četnosti monté

24

25

26 Budoucnost úhoře? Dramatický pokles stavu úhořů v celé Evropě
Snížená migrační prostupnost toků – fragmentace říčního kontinua. Hydroelektrárny – vliv na poproudovou migraci dospělců (Plavební stupeň Děčín - nejspodnějšího Labe). Kontaminace vodního ekosystému (PCB). Umělé rozšíření endoparazitů (Anguillicola crassus) a virových chorob (EVEX). Masový odlov monté a dospělců za účelem konzumace. Dramatický pokles stavu úhořů v celé Evropě

27 Co můžeme pro úhoře udělat???
Budování rybích přechodů. Legislativní omezení (odlovy dospělců i monté), hydroelektráren. Vysazování do vhodných lokalit. Zajištění fin. prostředků na nákup monté.

28 Vysazování úhořího monté do revírů ČRS v letech 1993 – 2012 (za 20 let)
Rok Množství Cena za 1 kg v Kč Náklady na nákup v Kč ks kg 1993 285 4 598 1994 389 4 726 1995 463 4 934 1996 147 10 714 1997 262 12 316 1998 140 13 195 1999 385 6 994 2000 150 11 406 2001 100 14 910 2002 299 11 378 2003 333 10 266 2004 184 20 756 2005 144 27 300 2006 366 000 119,5 15 750 2007 303 000 101 26 250 2008 613 500 204 18 000 2009 867 000 289 12 330 2010 621 13 641 2011 628,8 13 629 2012 530 13 880 Celkem 5 774

29 Závěr ČRS má i nadále zájem o vysazování monté, popřípadě rozkrmeného monté do vodních toků v ČR. Realizace a rozsah dalších projektů ČRS bude vždy záviset na: přirozeném tahu úhořího monté, legislativě exportních zemí kt. ovlivňuje vývoj cen na světovém trhu s monté a jeho dostupnost, možnosti využívání finančních prostředků na podporu vysazování.

30 Děkuji Vám za pozornost!
Petrův zdar!


Stáhnout ppt "Vysazování úhoře říčního do vodních toků ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google