Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář Mzdy 2013 Ing. Jan Jón 17. ledna 2013. Oproti roku 2011 se změnila základní sleva na poplatníka, daňové zvýhodnění na vyživované dítě a maximální.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář Mzdy 2013 Ing. Jan Jón 17. ledna 2013. Oproti roku 2011 se změnila základní sleva na poplatníka, daňové zvýhodnění na vyživované dítě a maximální."— Transkript prezentace:

1 Seminář Mzdy 2013 Ing. Jan Jón 17. ledna 2013

2 Oproti roku 2011 se změnila základní sleva na poplatníka, daňové zvýhodnění na vyživované dítě a maximální daňový bonus, tzn. že:  sazba daně je 15 % (roční) (§16)  sazba srážkové daně je také 15 % (§36)  sazba zálohy na daň (měsíční) je také 15 % (§38h)  slevy na dani (§ 35ba)  na poplatníka 24.840,- (2070,- měsíčně)  na manželku 24.840,- (mohla si vydělat 68.000,-)  na manželku s průkazem ZTP/P 49.680,-  invalidita 1. a 2. stupně 2.520,- (210,- měsíčně)  invalidita 3. stupně 5.040,- (420,- měsíčně)  držitel průkazu ZTP/P 16.140,- (1345,- měsíčně)  soustavné studium 4.020,- (335,- měsíčně) Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2012

3  daňové zvýhodnění na vyživované dítě (§ 35c)  13.404,- (1.177,- měsíčně)  dítě s průkazem ZTP/P 26.808,- (2.234,- měsíčně)  forma:  sleva na dani, daňový bonus, kombinace obojího  daňový bonus: min. 100,-, max. 60.300,- ročně  (měsíčně min. 50,-, max. 5.025,-) Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2012

4  nezdanitelné části základu daně (§ 15) ◦ dary (komu a na co, alespoň 2% ze základu daně nebo alespoň 1.000,-, maximálně však 10% ze základu daně. Odběr krve: 2.000,- ◦ úroky z hypoték, stavebního spoření. Pozor na definici „bytových potřeb“. Max. 300.000,- za domácnost, brát v úvahu počet měsíců. Doporučení: nechť si tento zaměstnanec podá vlastní daňové přiznání. ◦ penzijní připojištění: prvních 6.000,- se nepočítá, max. 12.000,- Nezdanitelné části základu daně v roce 2012

5  penzijní pojištění : max. 12.000,-  soukromé životní pojištění : max. 12.000,- Pozor na splnění podmínek. Potvrzení pojišťovny.  zaplacené odborové příspěvky: do výše 1.5 % zdan. příjmů dle §6 (nepočítají se příjmy zdaněné srážkovou daní !!), max. 3.000,-  vzdělávání : úhrady za zkoušky, ověřující výsledky dalšího vzdělávání, max. 10.000,-, resp. 13.000,- u zdr. postižených, resp. 15.000,- u těžšího zdr. postižení Nezdanitelné části základu daně v roce 2012 – pokr.

6  vůči finančnímu úřadu ◦ pro předložení „Vyúčtování daně z příjmů FO ze závislé činnosti a z funkčních požitků“ platí lhůta do dvou měsíců po uplynutí kalendářního roku. Pro elektronické podání se lhůta prodlužuje o 20 dnů. ◦ Tedy termín: 1.3.2013 (elektronicky 20.3.2013) ◦ Tiskopis 25 5459 vzor 18, pokyny vzor 17 ◦ POZOR: mám-li třeba jen jediného daňového nerezidenta, musím podat „Vyúčtování“ v elektronické podobě !! Vaše povinnosti vůči úřadům za rok 2012

7  vůči finančnímu úřadu ◦ pro předložení „Vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně“ platí nově lhůta do tří měsíců po uplynutí kalendářního roku. ◦ tedy termín: 2.4.2013 ◦ Tiskopis 25 5466 vzor 15, pokyny vzor 11 Existuje samostatné vyúčtování daně vybírané srážkou za fyzické osoby a samostatné vyúčtování téže daně za právnické osoby. Tyto daně se také platí každá na samostatný účet u FÚ. Srážková daň za fyzické osoby se odvádí na účet s předčíslím 7720 a za právnické osoby na účet s předčíslím 7712. Příloha (pokud byly opravy), Hlášení (příjemce se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí). Vaše povinnosti vůči úřadům za rok 2012

8  vůči finančnímu úřadu ◦ požádat správce daně o provedení ročního zúčtování (§35d, odst.9), pokud k té situaci došlo. Jde o vrácení částky z RZD roku 2011 (toto RZD jste udělali nejpozději ve výplatě za březen 2012), která nebyla vypořádána do konce roku 2012. Tiskopis 25 5246 vzor č.7. ◦ Termín: 15.2.2013 Vaše povinnosti vůči úřadům za rok 2012

9  a) bylo sraženo více (řeší §38i, odst.1, věta druhá) ◦ vrátit následující měsíc, nejpozději však do 15.2. následujícího roku (tedy prakticky v lednové výplatě) ◦ v Entry-Mzdy řešit kódem 670 (+), pokud je to ještě ve stejném roce  ve Vyúčtování sloupec 1 (a také 2) ◦ kódem 676 (+), pokud je to do 15.2. následujícího roku  ve Vyúčtování sloupec 1 (a také 2) Špatně sražená záloha na daň

10  b) bylo sraženo méně (řeší §38i, odst.2, věta druhá) ◦ může se dodatečně srazit nejpozději do 31.3. následujícího roku (tedy prakticky v lednové nebo ještě v únorové výplatě) ◦ v Entry-Mzdy řešit kódem 670 (-), pokud je to ještě ve stejném roce  ve Vyúčtování sloupec 1 (a také 2) ◦ kódem 676 (-), pokud je to násl. roku do podání Vyúčtování  ve Vyúčtování sloupec 1 (a také 2) ◦ kódem 678 (-), pokud je to později (ale do toho 31.3.)  ve Vyúčtování sloupec 7 Špatně sražená záloha na daň

11 Pokud jste v roce 2012 opravovali :  a) zálohu na daň, oprava se týkala roku 2011 a stihli jste to do podání Vyúčtování za rok 2011, měla být tato oprava již zahrnuta v řádném Vyúčtování za rok 2011.  b) zálohu na daň, oprava se týkala roku 2011 a byla provedena až po podání Vyúčtování za rok 2011, ◦ podáváte dodatečné vyúčtování za rok 2011 !!!! (ve sloupci 7)  c) zálohu na daň, oprava se týkala roku 2012, ◦ uvádíte tuto opravu v řádném vyúčtování za rok 2012 (ve sloupci 1) Špatně sražená záloha na daň

12  a) bylo sraženo více (řeší §38i, odst.1, věta první) ◦ vrátit nejpozději do 3 let od konce zdaň. období, ve kterém bylo sraženo ◦ v Entry-Mzdy řešit kódem 652 (+), pokud je to ještě ve stejném roce  ve Vyúčtování sloupec 4 ◦ kódem 656 (+), pokud je to násl. roku do podání Vyúčtování  ve Vyúčtování sloupec 4 ◦ kódem 654 (+), pokud je to později (ale do těch 3 let)  ve Vyúčtování sloupec 6 Špatně sražená daň v ročním zúčtování daně (RZD)

13  b) bylo sraženo méně, nezavinil to však poplatník (řeší §38i, odst.2, věta první) ◦ může se dodatečně srazit po dobu 12 následujících měsíců ◦ v Entry-Mzdy řešit kódem 652 (-), pokud je to ještě ve stejném roce  ve Vyúčtování sloupec 4 ◦ kódem 656 (-), pokud je to násl. roku do podání Vyúčtování  ve Vyúčtování sloupec 4 ◦ kódem 654 (-), pokud je to později (ale do těch 12 měsíců)  ve Vyúčtování sloupec 7 Špatně sražená daň v ročním zúčtování daně (RZD)

14  c) bylo sraženo méně, zavinil to poplatník (řeší §38i, odst.2, věta třetí) ◦ může se srazit do 3 let od konce zdaň. období, ve kterém bylo sraženo ◦ v Entry-Mzdy řešit kódem 652 (-), pokud je to ještě ve stejném roce  ve Vyúčtování sloupec 4 ◦ kódem 656 (-), pokud je to násl. roku do podání Vyúčtování  ve Vyúčtování sloupec 4 ◦ kódem 654 (-), pokud je to později (ale do těch 3 let)  ve Vyúčtování sloupec 7 Špatně sražená daň v ročním zúčtování daně (RZD)

15 Pokud jste v roce 2012 opravovali :  a) daň roku 2011 nebo 2010 (resp. RZD za rok 2010 nebo RZD za rok 2009), podáváte dodatečné vyúčtování za rok 2011 nebo 2010 !!!! (ve sloupci 4)  b) daň roku 2009 a dříve (resp. RZD za rok 2008), uvádíte tuto opravu v řádném vyúčtování za rok 2012 ve sloupci 6 nebo 7!  c) daň roku 2012 (resp. RZD za rok 2011), uvádíte tuto opravu v řádném vyúčtování za rok 2012 ve sloupci 4 Špatně sražená daň v ročním zúčtování daně (RZD)

16  a) bylo poskytnuto daň. zvýhodnění nižší (řeší §38i, odst.4, věta druhá) ◦ doplatit následující měsíc, nejpozději však do 15.2. následujícího roku (tedy prakticky v lednové výplatě) ◦ v Entry-Mzdy řešit kódem 672 (+), pokud je to ještě ve stejném roce  ve Vyúčtování sloupec 5 ◦ kódem 677 (+), pokud je to do 15.2. následujícího roku  ve Vyúčtování sloupec 5 Chybně poskytnuté měsíční daňové zvýhodnění (resp. měsíční daňový bonus)

17  b) bylo poskytnuto daň. zvýhodnění vyšší (řeší §38i, odst.5, věta třetí) ◦ může se dodatečně srazit nejpozději do 31.3. následujícího roku (tedy prakticky v lednové nebo ještě v únorové výplatě) ◦ v Entry-Mzdy řešit kódem 672 (-), pokud je to ještě ve stejném roce  ve Vyúčtování sloupec 5 ◦ kódem 677 (-), pokud je to násl. roku do podání Vyúčtování  ve Vyúčtování sloupec 5 ◦ kódem 679 (-), pokud je to později (ale do toho 31.3.)  ve Vyúčtování sloupec 7 Chybně poskytnuté měsíční daňové zvýhodnění (resp. měsíční daňový bonus)

18 Pokud jste v roce 2012 opravovali :  a) měsíční daňové zvýhodnění, resp. měsíční daňový bonus, oprava se týkala roku 2011 a stihli jste to do podání Vyúčtování za rok 2011, měla být tato oprava již zahrnuta v řádném Vyúčtování za rok 2011.  b) měsíční daňové zvýhodnění, resp. měsíční daňový bonus, oprava se týkala roku 2011 a byla provedena až po podání Vyúčtování za rok 2011, podáváte dodatečné vyúčtování za rok 2011 !!!! (ve sloupci 7)  c) měsíční daňové zvýhodnění, resp. měsíční daňový bonus, oprava se týkala roku 2012, uvádíte tuto opravu v řádném vyúčtování za rok 2012 (ve sloupci 5) Chybně poskytnuté měsíční daňové zvýhodnění (resp. měsíční daňový bonus)

19  a) bylo poskytnuto daň. zvýhodnění nižší (řeší §38i, odst.4, věta první) ◦ doplatit nejpozději do 3 let od konce zdaň. období, ve kterém bylo chybně poskytnuto ◦ v Entry-Mzdy řešit kódem 653 (+), pokud je to ještě ve stejném roce  ve Vyúčtování sloupec 5 ◦ kódem 657 (+), pokud je to násl. roku do podání Vyúčtování  ve Vyúčtování sloupec 5 ◦ kódem 655 (+), pokud je to později (ale do těch 3 let)  ve Vyúčtování sloupec 6 Chybně poskytnuté roční daňové zvýhodnění (resp. roční daňový bonus)

20  b) bylo poskytnuto daň. zvýhodnění vyšší, nezavinil to však poplatník (řeší §38i, odst.5, věta první) ◦ může se dodatečně srazit po dobu 12 následujících měsíců ◦ v Entry-Mzdy řešit kódem 653 (-), pokud je to ještě ve stejném roce  ve Vyúčtování sloupec 5 ◦ kódem 657 (-), pokud je to násl. roku do podání Vyúčtování  ve Vyúčtování sloupec 5 ◦ kódem 655 (-), pokud je to později (ale do těch 12 měsíců)  ve Vyúčtování sloupec 7 Chybně poskytnuté roční daňové zvýhodnění (resp. roční daňový bonus)

21  c) bylo poskytnuto daň. zvýhodnění vyšší, zavinil to však poplatník (řeší §38i, odst.5, věta druhá) ◦ může se srazit do 3 let od konce zdaň. období, ve kterém bylo chybně poskytnuto ◦ v Entry-Mzdy řešit kódem 653 (-), pokud je to ještě ve stejném roce  ve Vyúčtování sloupec 5 ◦ kódem 657 (-), pokud je to násl. roku do podání Vyúčtování  ve Vyúčtování sloupec 5  kódem 655 (-), pokud je to později (ale do těch 3 let)  ve Vyúčtování sloupec 7 Chybně poskytnuté roční daňové zvýhodnění (resp. roční daňový bonus)

22 Pokud jste v roce 2012 opravovali :  a) daňové zvýhodnění, resp. daňový bonus z RZD za rok 2010 nebo 2009, podáváte dodatečné vyúčtování za rok 2011 nebo 2010 !!!! (ve sloupci 5)  b) daňové zvýhodnění, resp. daňový bonus z RZD za rok 2008, uvádíte tuto opravu v řádném vyúčtování za rok 2012 ve sloupci 6 nebo 7  c) daňové zvýhodnění, resp. daňový bonus z RZD za rok 2011, uvádíte tuto opravu v řádném vyúčtování za rok 2012 ve sloupci 5 Chybně poskytnuté roční daňové zvýhodnění (resp. roční daňový bonus)

23  a) bylo sraženo více (řeší §38d, odst.8, věta první) ◦ vrátit nejpozději do 3 let od konce zdaň. období, ve kterém bylo sraženo ◦ v Entry-Mzdy řešit kódem 662 (+), pokud je to ještě ve stejném roce  ve Vyúčtování sloupec 1 a 2 ◦ kódem 664 (+), pokud je to násl. roku do podání Vyúčtování  ve Vyúčtování sloupec 1 a 2 ◦ kódem 666 (+), pokud je to později (ale do těch 3 let)  ve Vyúčtování sloupec 5 za rok 2009 Špatně sražená srážková daň

24  b) bylo sraženo méně (řeší §38d, odst.8, věta třetí) ◦ může se dodatečně srazit po dobu 12 následujících měsíců ◦ v Entry-Mzdy řešit kódem 662 (-), pokud je to ještě ve stejném roce  ve Vyúčtování sloupec 1 a 2 ◦ kódem 664 (-), pokud je to násl. roku do podání Vyúčtování  ve Vyúčtování sloupec 1 a 2 ◦ kódem 666 (-), pokud je to později (ale do těch 12 měsíců)  ve Vyúčtování sloupec 4 za rok 2009 Špatně sražená srážková daň

25 Pokud jste v roce 2012 opravovali :  a) daň roku 2011 nebo 2010, ◦ podáváte dodatečné vyúčtování za rok 2011 nebo 2010 !!!! (ve sloupci 1 a 2)  b) daň roku 2009, ◦ uvádíte tuto opravu v řádném vyúčtování za rok 2012 ve sloupci 4 nebo 5 !!!!  c) daň roku 2012, ◦ uvádíte tuto opravu v řádném vyúčtování za rok 2012 ve sloupci 1 a 2 Špatně sražená srážková daň

26  vůči OSSZ ◦ ELDP :  a) výdělečná činnost trvala i k 31.12.2012  do 30.4.2013 vyplnit  do 30ti dnů od vyplnění předložit OSSZ, tedy nejdéle do 30.5.2013  b) výdělečná činnost skončila před 31.12.2012  do 1 měsíce po vyúčtování příjmů vyplnit, nejpozději však do 31.1.2013  do 30ti dnů od vyplnění předložit OSSZ, tedy nejdéle do 4.3.2013 Vaše povinnosti vůči úřadům za rok 2012

27  sazba daně je 15% (roční) (§16)  solidární daň se sazbou 7% (z rozdílu mzdy a 4násobku průměrné mzdy)  sazba srážkové daně je také 15% (§36)  u rezidentů těch států, které nemají s ČR podepsánu smlouvu o zamezení dvojímu zdanění je sazba srážkové daně 35%  sazba zálohy na daň (měsíční) je také 15% (§38h) Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2013

28  slevy na dani (§ 35ba) ◦ na poplatníka 24.840,- (2070,- měsíčně) ◦ kromě důchodců, kteří byli 1.1.2013 poživateli starobního důchodu ◦ na manželku 24.840,- (mohla si vydělat 68.000,-) ◦ na manželku s průkazem ZTP/P 49.680,- ◦ invalidita 1. a 2. stupně 2.520,- (210,- měsíčně) ◦ invalidita 3. stupně 5.040,- (420,- měsíčně) ◦ držitel průkazu ZTP/P 16.140,- (1345,- měsíčně) ◦ soustavné studium 4.020,- (335,- měsíčně) Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2013

29  daňové zvýhodnění na vyživované dítě (§ 35c)  13.404,- (1.117,- měsíčně)  dítě s průkazem ZTP/P 26.808,- (2.234,- měsíčně)  forma: sleva na dani, daňový bonus, kombinace obojího  daňový bonus: min. 100,-, max. 60.300,- ročně ◦ ( měsíčně min. 50,-, max. 5.025,-) Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2013

30  Zaměstnanec dosáhl v lednu 2013 mzdy ve výši 180.500,- Kč Daňový základ: 180.500,- x 1,34 = 241.870,- Kč Záloha daně: 241.900,- x 15% = 36.285,- Kč 4násobek průměrné mzdy pro rok 2013 je 103.536,- Kč  Solidární zvýšení daně: Základ : 180.500 - 103.536 = 76.964,- Kč Solidární zvýšení daně : 76.964,- x 7% = 5.387,48 Kč, Zaokrouhleno : 5.388,- Kč Zaměstnanec tedy zaplatí celkem 41.673,- Kč Příklad výpočtu solidárního zvýšení daně

31  nezdanitelné části základu daně (§ 15) ◦ dary (komu a na co, alespoň 2% ze základu daně nebo alespoň 1.000,-, maximálně však 10% ze základu daně. Odběr krve : 2.000,- ◦ úroky z hypoték, stavebního spoření,. Pozor na definici „bytových potřeb“. Max. 300.000,- za domácnost ◦ penzijní připojištění : prvních 12.000,- se nepočítá, max. 12.000,-  nebo ◦ penzijní pojištění : max. 12.000,- nebo ◦ doplňkové penzijní spoření : prvních 12.000,- se nepočítá, max. 12.000,- Nezdanitelné části základu daně v roce 2013

32  soukromé životní pojištění : max. 12.000,- Pozor na splnění podmínek. Potvrzení pojišťovny.  zaplacené odborové příspěvky: do výše 1.5% zdan. příjmů dle §6 (nepočítají se příjmy zdaněné srážkovou daní !!), max. 3.000,-  vzdělávání : úhrady za zkoušky, ověřující výsledky dalšího vzdělávání, max. 10.000,-, resp. 13.000,- u zdr. postižených, resp. 15.000,- u těžšího zdr. postižení Nezdanitelné části základu daně v roce 2013

33  Postupuje se obdobně, jako při redukování vyměřovacího základu pro ND v roce 2013 (ty redukční hranice jsou 3, a to 863,- Kč, 1295,- a 2589,- Kč)  Tyto hranice se vynásobí koeficientem 0,175 (7/5/8 – přepočet kalendářních dnů na pracovní hodinu), takže: ◦ 1. redukční hranice je 151,03 a započítává se 90% prům. výdělku ◦ 2. redukční hranice je 226,63 a započítává se 60% prům. výdělku ◦ 3. redukční hranice je 453,08 a započítává se 30% prům. výdělku ◦ k částce nad 453.08 se již nepřihlíží. Redukce průměrného výdělku pro účely náhrady za nemoc v roce 2013

34  Zaměstnanec: 6,5%, z toho 0% NP, 6,5% DP a 0% pSPZ  Zaměstnanec, který je účasten důchodového spoření:  3,5%, z toho 0% NP, 3,5% DP a 0% pSPZ  a navíc 5% na důchodové spoření  Zaměstnavatel:  25%, z toho 2,3% NP, 21,5% DP a 1,2% pSPZ nebo  26%, z toho 3,3% NP, 21,5% DP a 1,2% pSPZ Sociální pojištění v roce 2013

35  4,5 % pro zaměstnance a  9 % pro zaměstnavatele  Za zmínku stojí připomenout, kdy je tato „dělba“ jinak:  Celých 13,5% platí zaměstnanec při neomluvené absenci a zpravidla (po dohodě se zaměstnavatelem) také při omluveném neplaceném volnu, o které zaměstnanec požádal.  Naopak celých 13,5% platí zaměstnavatel z doplatku do minimální mzdy, pokud neměl pro zaměstnance práci, a kdy např. proplácených 60% mzdy jakožto placeného prostoje činilo méně než minimální mzda. Zdravotní pojištění v roce 2013

36  a) Sociální pojištění ◦ 1.242.432,- pro rok 2013 48 x průměrná mzda ◦ 1.206.576,- (rok 2012) 48 x průměrná mzda ◦ 1.781.280,- (rok 2011) 72 x průměrná mzda ◦ 1.707.048,- (rok 2010) 72 x průměrná mzda  b) Zdravotní pojištění ◦ pro rok 2013 je strop zrušen! ◦ 1.809.864,- (rok 2012) 72 x průměrná mzda ◦ 1.781.280,- (rok 2011) 72 x průměrná mzda ◦ 1.707.048,- (rok 2010) 72 x průměrná mzda Stropy pro sociální a zdravotní pojištění

37  Maximální redukovaný průměrný výdělek činí 249,22 Kč / hod.  Maximální náhrada mzdy ve výši 60% RPV činí 149,53 Kč / hod.  Maximální denní vyměřovací základ pro nemocenské a ošetřovné činí 1.425,- Kč. (do první redukční hranice se započítává 90%),  Maximální denní dávka při sazbě 60% činí 855,- Kč.  Maximální denní vyměřovací základ pro peněžitou pomoc v mateřství a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství činí 1.511,- Kč (do první redukční hranice se započítává 100%),  Maximální denní dávka při sazbě 70% pak činí 1.058,- Kč Maximální hodnoty náhrad a dávek v roce 2013

38  musí být uzavřena písemně a měla by obsahovat : ◦ popis druhu práce ◦ místo, případně místa výkonu práce ◦ dobu, na kterou se uzavírá ◦ předpokládaný rozsah počtu hodin, které budou nezbytné pro výkon práce ◦ odměnu za jednu hodinu práce nebo odměnu za měsíc ◦ možnost odstoupení od dohody  rozsah práce je omezen na max. 300 hodin ročně u téhož zaměstnavatele  v měsíci, kdy příjem byl vyšší než 10.000,- Kč, podléhá jak sociálnímu, tak zdravotnímu pojištění Dohoda o provedení práce v roce 2013

39  a) zaměstnanec podepsal „Prohlášení“ ◦ uplatní se zálohová daň ◦ uplatní se sleva na poplatníka (kromě důchodců) ◦ uplatní se případné další slevy ◦ pokud je příjem větší než 10.000,-, zvyšuje se základ daně o pojistné hrazené zaměstnavatelem (superhrubá mzda)  b) zaměstnanec nepodepsal „Prohlášení“ ◦ pokud je příjem do 5.000,- včetně, uplatní se srážková daň ◦ pokud je příjem nad 5.000,-, uplatní se zálohová daň ◦ neuplatní se žádné daňové slevy ◦ pokud je příjem větší než 10.000,-, zvyšuje se základ daně o pojistné hrazené zaměstnavatelem (superhrubá mzda) Zdanění příjmu na základě DPP v roce 2013

40  Životní minimum jednotlivce: 3.410,- Kč  Normativní náklady na bydlení jednotlivce: 5.687,- Kč  Celkem: 9.097,- Kč  Základní nezabavitelná částka na povinného: 2/3 z 9.097,-, tj. 6.064,67 Kč  Základní nezabavitelná částka na osobu závislou na povinném: ◦ 1/4 z 6.064,67, tj. 1.516,17 Kč  Nejvyšší výše třetiny: 9.097,- (9.096,- zaokr. na dělitelnost třemi), tj. 3.032,- Kč  Poznámka: do čisté mzdy se nezapočítává daňový bonus !!!!!!! ◦ (judikát Vrchního soudu Olomouc, č.j. 3 VSOL 852/2011 – A10 z 11.5.2012) Provádění srážek ze mzdy v roce 2013

41 (ženatý muž, vyživuje 2 děti, ZNČ=6.064,67 + 3x 1.516,17 = 10.614,-) (s bonusem) Hrubá mzda 30.000,-20.000,-20.000,- Sociální pojištění 1.950,-1.300,-1.300,- Zdravotní pojištění 1.350,-900,-900,- Daň 1.726,-0,-0,- Daňový bonus -284,- -284,- Čistá mzda bez (s) daňového bonusu (ČM) 24.974,-17.800,-(18.084,-) Základní nezabavitelná částka (ZNČ) 10.614,-10.614,-10.614,- Rozdíl ČM mínus ZNČ (R)14.360,-7.186,-(7.470,-) Zabavitelná částka bez omezení (ZČBO) 5.263,-0,-0,- (R – 9.097) Třetina (R-ZČBO)/3 3.032,3332.395,333(2.490,-) Maximální třetina3.032,-3.032,-3.032,- Použitelná třetina (T)3.032,-2.395,-(2.490,-) Zbytek (zůstane povinnému)1,-1,-(0,-) (ČM-ZNČ-ZČBO-3T) Maximální zabavitelná částka 11.327,-4.790,-(4.980,-) (ZČBO + 2T) Dva příklady výpočtu možností srážek ze mzdy v roce 2013


Stáhnout ppt "Seminář Mzdy 2013 Ing. Jan Jón 17. ledna 2013. Oproti roku 2011 se změnila základní sleva na poplatníka, daňové zvýhodnění na vyživované dítě a maximální."

Podobné prezentace


Reklamy Google