Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název vzdělávacího materiálu: 18. století Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): VY_32_INOVACE _06 Autor materiálu: Mgr. Lucie Plechatá Vzdělávací oblast,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název vzdělávacího materiálu: 18. století Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): VY_32_INOVACE _06 Autor materiálu: Mgr. Lucie Plechatá Vzdělávací oblast,"— Transkript prezentace:

1 Název vzdělávacího materiálu: 18. století Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): VY_32_INOVACE _06 Autor materiálu: Mgr. Lucie Plechatá Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, vyučovací předmět, ročník/y: Člověk a společnost, dějepis, 8. ročník Téma: Francie za Ludvíka XIV. Anotace: Žáci se seznámí se situací ve Francii za vlády Ludvíka XIV. Materiál byl vytvořen (datum, období): 11. 12. 2013 Ověření ve výuce: 10. 2. 2012, 8. A, Mgr. Lucie Plechatá VY_32_INOVACE_06_Francie za vlády Ludvíka XIV.

2

3 V polovině 17. st. byla Francie jednou z nejvyspělejších zemí Evropy. VY_32_INOVACE_06_Francie za vlády Ludvíka XIV.

4 Ludvík XIV. se narodil 5.9. 1638. Už jeho narození naznačovalo jeho budoucí výjimečnost, protože se narodil v neděli (nedělňátka bývají považována za šťastné lidi), při porodu vážil úctyhodných 4,4 kg a měl prořezané dva zoubky (symbol vyspělosti). Navíc se jeho rodiče dočkali následníka až 23 letech manželství. VY_32_INOVACE_06_Francie za vlády Ludvíka XIV. Francie

5 Ludvíkovi rodiče – francouzský král Ludvík XIII. z rodu Boubornů a Anna Rakouská ze španělské větve Habsburků Ludvíkův otec Ludvík XIII. zemřel (1643), když bylo Ludvíkovi 5 let, proto se za nezletilého syna chopila vlády jako regentka jeho matka Anna Rakouská. Skutečným vládcem byl však její hlavní rádce a milenec kardinál Mazarin, kterému se podařilo v 50. letech 17. st. potlačit vzpouru šlechty – tzv. frondu princů. VY_32_INOVACE_06_Francie za vlády Ludvíka XIV.

6 Ludvík XIV. se ujal vlády roku 1661 a vládl celých 72 let (včetně regentství své matky) do roku 1715. Podařilo se mu posílit postavení Francie a upevnit svou moc na úkor šlechty – vládne absolutisticky. Vysvětlete pojem absolutismus. Panovník byl neomezeným pánem nad životem a smrtí svých poddaných, v tom mu pomáhala armáda, policie, úředníci a katolická církev. Ludvík XIV. byl označován za krále Slunce „Stát jsem já.“ VY_32_INOVACE_06_Francie za vlády Ludvíka XIV.

7 Protože podporuje katolíky, pronásleduje hugenoty. Nechal zrušit Edikt nantský. Kdo to byli hugenoti? Hugenoti – francouzští kalvinisté Kdo a proč vydal Edikt nantský? Co povoloval? Edikt nantský – roku 1598 jím povolil francouzský král Jindřich IV. Navarrský vyznávat kalvinismus hugenotům, byly tak ukončeny náboženské války. Důsledkem zrušení Ediktu nantského byla velká vlna emigrace. Odcházeli především řemeslníci a obchodníci. VY_32_INOVACE_06_Francie za vlády Ludvíka XIV.

8 Francie musela vynakládat obrovské investice: Nákladný život královského dvora Investice do armády a vedení válek Stavba zámku Versailles VY_32_INOVACE_06_Francie za vlády Ludvíka XIV.

9 Stavba zámku Versailles Král si do zámku nechal objednat nábytek na míru, což bylo neobvyklé, většinou se převážel ze zámku na zámek. Z obavy ze spiknutí se král se svým dvorem přestěhoval na venkov nedaleko Paříže. Nechal si vybudovat zámek Versailles. Velkolepý zámek obklopovaly zahrady s geometricky střiženými keři a stromy, vodotrysky a umělými jeskyněmi. Zámek měl 2000 místností, pracovalo zde 338 kuchařů, 125 zpěváků, 74 kněží, 48 lékařů, 8 holičů, 12 nosičů plášťů. VY_32_INOVACE_06_Francie za vlády Ludvíka XIV.

10 Zámek ve Versailles VY_32_INOVACE_06_Francie za vlády Ludvíka XIV.

11 Jádrem zámku byla králova ložnice s okny vedoucími do čtvercového dvora (Mramorové nádvoří), kam se scházela francouzská šlechta ke královu rannímu „lever“ (vstávání). Nejprostornější místností jádra zámku byl Zrcadlový sál. Je 79 m dlouhý, překlenutý klenbou s bohatou malířskou výzdobou. Okna na jedné straně odpovídají zrcadlům na stěně protější. VY_32_INOVACE_06_Francie za vlády Ludvíka XIV.

12 Řada panovníků kopírovala zámek ve Versailles – Vídeň - zámek Schönbrunn VY_32_INOVACE_06_Francie za vlády Ludvíka XIV.

13 Nákladný život královského dvora Livre – francouzská libra platná do konce 18. st. VY_32_INOVACE_06_Francie za vlády Ludvíka XIV.

14 Francouzská armáda byla ve své době nejpočetnější na světě. Vojáci byli placeni a oblékáni ze státní pokladny. Zbraně: 1.Bajonety (bodla nasazená na ústí pušky) 2.Karabiny (krátké pušky pro jízdu) 3.Šavle 4.Pušky s křesacím zámkem Král se pustil do války o španělské dědictví po vymření šp. větve Habsburků. VY_32_INOVACE_06_Francie za vlády Ludvíka XIV.

15 Vysoké výdaje musely být nějak financovány. Za své rádce a úředníky si Ludvík XIV. zvolil měšťany, kterým důvěřoval. Z jejich řad pocházel i ministr Jean-Baptiste Colbert. VY_32_INOVACE_06_Francie za vlády Ludvíka XIV.

16 Hospodářská politika ministra financí Colberta dostala název MERKANTILISMUS. 1.Podporuje zakládání manufaktur (především výroba luxusního zboží) Proč je důležité podporovat domácí výrobu? 2.Vývoz hotových výrobků do ciziny Proč je důležité vyvážet zboží za hranice? 3.Stavba průplavů, oprava silnic, rozvoj zámořského obchodu (budování lodí a přístavů) Proč bylo nutné budovat a udržovat cesty? 4.Vysoká cla na dovážené zboží Proč král nechal uvalit clo na dovážené zboží? 5.V zemi má zůstat zlato a stříbro Francie Luxusní zboží Drahé kovy VY_32_INOVACE_06_Francie za vlády Ludvíka XIV.

17 Daně platili jen neurození – poddaní na venkově a měšťané. Šlechta a duchovenstvo byli od daní osvobozeni. Daně nespokojenost VY_32_INOVACE_06_Francie za vlády Ludvíka XIV.

18 Miloval na svém stole fíky, zakázal souboje a nechal kvůli větší bezpečnosti osvětlit Paříž. Z králových milenek (metres) proslula především madame Françoise de Montespan. V letech 1667 - 1679 byla Françoise oficiální milenkou krále. Françoise porodila králi sedm dětí, které dostaly vysoké šlechtické tituly, jež jejich původ legitimizovaly. V letech 1669-1672 byla kompromitována (ať už důvodně či ne) v tzv. travičské aféře; to od ní vzdálilo krále, jenž ji nahradil madame de Maintenon, původně vychovatelkou Françoisiných dětí. Zajímavosti VY_32_INOVACE_06_Francie za vlády Ludvíka XIV.

19  Francie – 1643 – regentství Anny Rakouské za nezletilého kr ále (kardinál Mazarin)  1661- nástup Ludvíka XIV. (vládl 1643 – 1715)  Absolutismus, pronásledování hugenotů (francouzští kalvini- sté), podpora katolíků  Snaha získat španělský trůn – získal ho vnuk Filip z Anjou  Merkantilismus – hospodářská politika ministra financí Colber ta: 1) Stát podporuje zakládání manufaktur, budování cest, průplavů 2)Vývoz výrobků 3) Cla na dovážené zboží 4) Udržení drahých kovů v zemi  Daně platí jen poddaní. VY_32_INOVACE_06_Francie za vlády Ludvíka XIV.

20 Použité zdroje: Obrázky. [cit. 2013-04-22]. Dostupné z: Mapa Francie http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=Francie&ex=1#ai:MC900405770|http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=Francie&ex=1#ai:MC900405770| Král http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=kr%C3%A1l&ex=1#ai:MC900411652|mt:1|http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=kr%C3%A1l&ex=1#ai:MC900411652|mt:1| Královna http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=kr%C3%A1lovna&ex=1#ai:MC900411654|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=kr%C3%A1lovna&ex=1#ai:MC900411654| Slunce http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=slunce&ex=1#ai:MC900440405|http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=slunce&ex=1#ai:MC900440405| Versailles http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=Versailles&ex=1#ai:MP900402683|http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=Versailles&ex=1#ai:MP900402683| Makketa Versailles http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=Versailles&ex=1#ai:MC900084640|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=Versailles&ex=1#ai:MC900084640| Schönbrunn http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=Sch%C3%B6nbrunn&ex=1#ai:MP900424301|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=Sch%C3%B6nbrunn&ex=1#ai:MP900424301| Pistole http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=pistole&ex=1#ai:MC900013186|mt:1|http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=pistole&ex=1#ai:MC900013186|mt:1| Prasátko http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=pen%C3%ADze&ex=1#ai:MP900404926|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=pen%C3%ADze&ex=1#ai:MP900404926| Mince http://www.clker.com/clipart-10240.htmlhttp://www.clker.com/clipart-10240.html Hrnec zlata http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=zlato&ex=1#ai:MC900436368|http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=zlato&ex=1#ai:MC900436368| VY_32_INOVACE_06_Francie za vlády Ludvíka XIV.


Stáhnout ppt "Název vzdělávacího materiálu: 18. století Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): VY_32_INOVACE _06 Autor materiálu: Mgr. Lucie Plechatá Vzdělávací oblast,"

Podobné prezentace


Reklamy Google