Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace Factum Invenio 15. 4. 2010 Hodnocení života v Litvínově.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentace Factum Invenio 15. 4. 2010 Hodnocení života v Litvínově."— Transkript prezentace:

1 Prezentace Factum Invenio 15. 4. 2010 Hodnocení života v Litvínově

2 Hlavní cíle a metodika

3 Pozadí a cíle výzkumu Výzkumné úkoly - hypotézy Jaké jsou názory a postoje obyvatel Litvínova na stěžejní otázky práce a života ve městě, s čím jsou spokojeni a co je nejvíce trápí?  Jak jsou obyvatelé spokojeni se životem v Litvínově?  Co považují za největší pozitiva či negativa města?  Je stav životního prostředí a vysoká koncentrace průmyslu vnímána jako jedna z nejproblémovějších oblastí?  Jsou pracovní příležitosti v Litvínově dostatečné, mají nebo nemají lidé obavy ze ztráty zaměstnání?  Jaká je spokojenost s řešením problémů v Litvínově a s prací radnice?  Reprezentativní šetření ve městě Litvínov proběhlo na základě dohody Hospodářské a sociální rady Mostecka a litvínovské radnice.

4 Metoda sběru dat Metodika Osobní rozhovory (Face-To-Face) s použitím tištěných dotazníků Typ výběru:Kvótní (pohlaví, věk, vzdělání) Termín sběru dat:2. února až 8. března 2010 Velikost vzorku:N=509 Cílová skupina:Osoby starší 18 let s trvalým bydlištěm v Litvínově

5 Hodnocení života v Litvínově

6 Město Litvínov Zdroj: www.czso.cz Ústecký kraj Počet obyvatel: 27 397 (2001) 29 551 (1980) Výměra: 4070 ha Počet částí obce: 12 Dolní Litvínov Hamr Horní Litvínov Horní Ves Chudeřín Janov Křížatky Lounice Písečná Růžodol Šumná Záluží Zdroj: http://www.zsmezibori.com/projekt/pic/foto_800/litvinov_katastr.jpg Míra nezaměstnanosti: ČR – 9,24, Okres Most – 16,41% Romská národnost: v ČR – 0,1 %, Most – 0,5 % Průměrná hrubá mzda (2009): Ústecký kraj – 21.326,-, ČR – 23.605 Kč Hlavní ukazatele Části města Litvínov

7  Polovina (52 %) obyvatel Litvínova žije ve svém městě ráda.  8 % Ústecký kraj (okolí)  17 % jiný kraj ČR Hodnocení života v Litvínově – SPOKOJENOST stěhování

8  Největší klady: zeleň a příroda (26 %) + lidé, známí, přátelé (24 %).  Největší zápory: nezaměstnanost (43 %) + Romové (36 %) + Ekologie (20 %). Spontánní jmenování +potvrzuje se i v dalších otázkách. Hodnocení života v Litvínově – KLADY A ZÁPORY Klady a zápory života v Litvínově (N=509, údaje v %) KladyZápory

9  Spontánní odpovědi („bez nápovědy“) se potvrzují i v hodnocení předložených témat.  Jasně největší problém ne nezaměstnanost (87 %), následuje sociální vyloučení obyvatel (32 %) a stav ŽP (28 %). Hodnocení života v Litvínově – KLADY A ZÁPORY Položky v grafu jsou seřazeny podle rozdílu zanedbávané minus bezproblémové od největšího k nejmenšímu

10 Pracovní příležitosti

11  Jen 8 % Litvínovských rezidentů tvrdí, že je dostatek pracovních míst.  Nedostatek podle 91 % osob. Pracovní příležitosti – DOSTATEK PRÁCE

12  1. nedostatek práce za odpovídající mzdu (74 %)  2. nedostatečný rozvoj průmyslové výroby (42 %)  3. nevhodná kvalifikace nezaměstnaných (42 %) Pracovní příležitosti – DŮVODY NEZAMĚSTNANOSTI „objektivní“ důvody „subjektivní“ důvod

13  Jako stabilní zaměstnavatel je vnímán Unipetrol a přidružené závody.  Naopak jako nestabilní je častěji vnímána státní správa a zemědělství.  Ambivalentní je postoj k těžbě uhlí jako k zaměstnání – nejistota ohledně budoucnosti těžby. Pracovní příležitosti

14 Romové

15  Nebezpečné lokality ve městě existují (77 % osob).  Nejčastěji je jmenován Janov.  Důvodem jsou nejčastěji Romové. Romové – NEBEZPEČNÉ LOKALITY Romové 62 % Kriminalita 14% Nepřizpůsobiví 8 % …

16  Převládají „represivní“ opatření (kroky proti neplatičům, posílení policie, stěhování Romů za město – 29 % … )  Opatření k rozvoji lokality jsou občany Litvínova uváděny méně často (osvojení pracovních návyků, vzdělávání…) Romové – ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY

17 Životní prostředí

18 Ekologie – ZMĚNY ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ  Téměř tři čtvrtiny rezidentů Litvínova mají za to, že se ovzduší během 20 let zlepšilo.  Opak tvrdí jen 10 %.  Celkem 18 % si tuto dobu nepamatuje, nebo nemůže hodnotit (mládí, místo bydliště…)

19 Ekologie – NEJVĚTŠÍ ZNEČIŠŤOVATEL  V Litvínově je jako největší znečišťovatel ovzduší vnímán chemický průmysl.  Na druhém místě jsou s odstupem elektrárny.  Na třetím místě automobilová doprava.

20 Spokojenost s řešením problémů

21 DOBŘE ŘEŠENÉ PROBLÉMY

22 ŠPATNĚ ŘEŠENÉ PROBLÉMY

23 Shrnutí

24  Jasně se zde profilují 3 nejzávažnější problémy:  Nezaměstnanost  Romové, sociálně vyloučení  Stav životního prostředí (chemický průmysl, elektrárny, automobilová doprava)  Chemické závody jsou v Litvínově považovány za velmi stabilního zaměstnavatele, i když jsou zároveň největšími znečišťovateli ovzduší.  Spokojenost s řešením problémů na místní úrovni je spíše dobrá. Nejvíce je oceňováno řešení dopravy a rekonstrukce města. Negativně je vnímáno řešení Romské problematiky (Janova), i když v této oblasti je litvínovská populace rozdělena. Shrnutí

25 Děkuji za pozornost

26 Factum Invenio, s.r.o. Office Park Nové Butovice / A Bucharova 1281/2, 158 00 Prague 13 Czech Republic fax: +420 233 111 092 tel: +420 233 111 000 e-mail: info@ppmfactum.cz www.factum.cz Firma je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 13338, datum zápisu: 6. října 1992. IČO 47121793, DÍČ CZ 47121793 Připravila společnost Factum Invenio Kontakt


Stáhnout ppt "Prezentace Factum Invenio 15. 4. 2010 Hodnocení života v Litvínově."

Podobné prezentace


Reklamy Google