Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kouření v restauracích

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kouření v restauracích"— Transkript prezentace:

1 Kouření v restauracích
Zpráva z průzkumu veřejného mínění Květen 2012 1

2 Metodologie Kvantitativní výzkum
Metoda dotazování: Face to face (osobní dotazování tazatele s respondentem) Nástroj výzkum: Strukturovaný dotazník Cílová skupina: Obyvatelé kraje starší 18 let, reprezentativní vzorek podle věku, pohlaví a velikosti místa bydliště Velikost vzorku celkem: 8488 rozhovorů Termín realizace výzkumu: březen – duben 2012 Kouření v restauracích, květen 2012

3 Detailní analýza v grafech – hlavní informace

4 Kouření v české populaci
Znění otázky: Kouříte? Každý nebo téměř každý den si zapálí 24 % Čechu, nekuřáci tvoří většinu 64%, ostatní kouří pouze několikrát za měsíc nebo naprosto výjimečně. Muži kouří častěji než ženy. Lidé s vyšším vzděláním kouří méně často než lidé s nižším stupněm vzdělání. Celkem (n=8488) Muži (n=4125) Ženy (n=4363) Bez vzdělání, ZŠ (n=1255) ŠŠ bez maturity, vyučení (n=3234) SŠ s maturitou (n=2941) VŠ, Vyšší odborné (n=1058) Kouření v restauracích, květen 2012

5 Postoj ke kouření v hospodě, restauraci
Znění otázky: Vadí Vám kouření v hospodě, restauraci, kavárně a baru? Více než polovině Čechů (52 %) vadí kouření v restauracích, výrazně více ženám (61%) než mužům (43 %). Kouření také vadí ve větší míře vysokoškolsky vzdělaným lidem (63 %) než lidem s nižším vzděláním. Celkem (n=8488) Muži (n=4125) Ženy (n=4363) Bez vzdělání, ZŠ (n=1255) ŠŠ bez maturity, vyučení (n=3234) SŠ s maturitou (n=2941) VŠ, Vyšší odborné (n=1058) Kouření v restauracích, květen 2012

6 Kuřáci omezují svobodu nekuřáků
Znění otázky: Omezují podle Vás kuřáci svobodu nekuřáků? 61 % Čechů se domnívá, že kuřáci omezují svobodu nekuřáků, opět častěji si toto myslí ženy než muži. Takto se vyjádřilo i 28 % kuřáků. Kouření v restauracích, květen 2012

7 Postoj k zákazu kouření v restauracích
Znění otázky: Vyjádřete svůj postoj k zákazu kouření v restauracích Více než ¾ Čechů by uvítaly zákaz kouření v restauracích, častěji ženy než muži. 41% kuřáků nespatřuje problém v zavedení zákazu kouření v restauracích. Kouření v restauracích, květen 2012

8 Negativa při návštěvě restaurací
Znění otázky: Co Vám při návštěvě restaurací / barů / kaváren a jiných pohostinských zařízení vadí? Nekvalitní obsluha, kouř z cigaret a nekvalitní jídlo představují nejčastější negativa při návštěvě Čechů v restauraci, baru či kavárně. Kouř z cigaret, jako negativum, výrazně dominuje mezi nekuřáky. Báze: všichni respondenti Kouření v restauracích, květen 2012

9 Počet vykouřených cigaret
Znění otázky: Kolik cigaret průměrně za den vykouříte? Znění otázky: Kolik cigaret vykouříte v hospodě, restauraci, kavárně a baru při vaší běžné návštěvě? Za jeden den kuřák průměrně vykouří 15 cigaret. Za jednu běžnou návštěvu hospody, restaurace či baru jeden kuřák průměrně vykouří cca 9 cigaret. Za den Při běžné návštěvě v hospodě, restauraci, baru 14,9 průměr 8,5 Báze: respondenti, kteří kouří Kouření v restauracích, květen 2012

10 Frekvence návštěv hospod, restaurací, barů
Znění otázky: Jak často navštěvujete hospody, restaurace, kavárny a bary? Necelá čtvrtina Čechu chodí do hospod, restaurací a barů minimálně 1x týdně. Kuřáci chodí častěji než nekuřáci. Lidé s vyššími příjmy navštěvuji tyto zařízení častěji, než-li lidé s nižšími příjmy domácnosti. Kouření v restauracích, květen 2012

11 Průměrná útrata v restauracích
Znění otázky: Jaká je vaše průměrná útrata v hospodách a restauracích za jednu návštěvu za Vaši osobu? Jeden Čech průměrně utratí 211,- Kč za jednu návštěvu v pohostinství, restauraci či baru. Kuřáci utratí nepatrně více než nekuřáci. S rostoucím příjmem domácnosti dramaticky roste i průměrná útrata v těchto zařízeních. Báze: respondenti, kteří navštěvují rest., hosp., bary, Kouření v restauracích, květen 2012

12 Důvody návštěvy restaurací, barů, kaváren
Znění otázky: Jaké jsou důvody návštěvy restaurací/barů/kaváren a jiných pohostinských zařízení? Češi chodí do restaurací, barů a kaváren především kvůli setkání se s přáteli, jídlu a pivu. Kvůli kouření chodí do takovýchto zařízení pouze 24 % kuřáků. Báze: všichni respondenti Kouření v restauracích, květen 2012

13 Reakce na zákaz kouření v restauracích
Znění otázky:.Kdyby byl zákaz kouření v restauracích, jak byste se zachoval\a? Po zavedení zákazu kouření v restauracích, by drtivá většina lidí, navštěvovala restaurace ve stejné míře jako předtím. Drobný pokles by byl kompenzování lidmi s vyššími příjmy, kteří deklarovali, že by do restaurací chodili mírně častěji a kteří v restauraci utratí v průměru více než nižší příjmové kategorie. Kouření v restauracích, květen 2012

14 Základní ukazatele stravování a pohostinství v roce 2009 a 2010
Průměrný obrat restaurací v roce 2010 byl 100 miliard. Zdroj: ČSÚ 2009 [1] 2010 [2] I. II. III. IV. Průměrný evidenční počet zaměstnanců (ve fyz. os.) 95 540 92 680 92 124 91 197 86 193 85 164 84 705 82 749 Mzdy bez OON (mil. Kč) 2 823 2 840 2 779 2 868 2 564 2 574 2 573 2 607 Průměrná hrubá měsíční mzda na 1 zaměstnance (ve fyz. os., Kč) 9 851 10 216 10 055 10 482 9 914 10 074 10 127 10 501 Tržby celkem (mil. Kč) 22 410 25 438 25 108 25 401 21 173 24 604 24 459 25 013 z toho tržby za zboží (mil. Kč) 21 157 24 209 23 901 23 971 19 931 23 004 22 948 23 651 Výkony vč. obchodní marže (mil. Kč) 21 403 24 504 24 194 24 350 20 238 23 371 23 365 23 960 Výkonová spotřeba (mil. Kč) 15 096 17 695 17 194 17 303 14 353 17 052 16 594 17 704 Účetní přidaná hodnota (mil. Kč) 6 307 6 809 7 001 7 047 5 885 6 319 6 772 6 255 Podíl účetní přidané hodnoty na výkonech (%) 29,5 27,8 28,9 29,1 27,0 29,0 26,1 Tržby celkem (mil. Kč) - rok 98 357 95 249 Poznámky: [1] revidované údaje [2] předběžné údaje Území ČR Kouření v restauracích, květen 2012

15 Česká republika je jedinou zemí v Evropě, kde není zákaz kouření v restauracích
Kouření v restauracích, květen 2012

16 Sociodemografické rozdělení respondentů
Pohlaví Věk Vzdělání Kraj Čistý měsíční příjem celé domácnosti V %, N = 8488

17 Kontakty www.ipsos.cz www.ipsos.com
Radek Jalůvka General Manager ČR a SR Garant projektu GSM: Tatiana Wartuschová Account Director Ipsos Public Affairs GSM: Ipsos Tambor, Národní 6, Praha 1, Ipsos Tambor SR, Heydukova 12, Bratislava, Kouření v restauracích, květen 2012


Stáhnout ppt "Kouření v restauracích"

Podobné prezentace


Reklamy Google