Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Létající štěstí Lampiony štěstí Létající přání Balóny štěstí atd

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Létající štěstí Lampiony štěstí Létající přání Balóny štěstí atd"— Transkript prezentace:

1 Létající štěstí Lampiony štěstí Létající přání Balóny štěstí atd
Létající štěstí Lampiony štěstí Létající přání Balóny štěstí atd., atd… STOP ? Tuto šablonu lze použít jako počáteční soubor pro prezentaci výukových materiálů při práci ve skupině. Oddíly Po kliknutí na snímek pravým tlačítkem myši lze přidat oddíly. Oddíly mohou pomoci uspořádat snímky nebo usnadnit spolupráci mezi více autory. Poznámky Oddíl Poznámky použijte k zadání poznámek k doručení nebo dalších podrobností pro posluchače. Tyto poznámky lze zobrazit během prezentace. Vezměte v úvahu velikost písma (důležité pro usnadnění, viditelnost, pořízení videozáznamu a online provoz). Sladěné barvy Věnujte zvláštní pozornost obrázkům, grafům a textovým polím. Zvažte, zda účastníci budou tisknout černobíle nebo ve stupních šedé. Provedením zkušebního tisku ověřte, zda barvy fungují správně při vytištění černobíle i ve stupních šedé. Obrázky, tabulky a grafy Vsaďte na jednoduchost: pokud je to možné, použijte konzistentní a nerušivé styly a barvy. Označte popisky všechny grafy a tabulky. 1

2 Létající přání

3 Létající přání Plamen z lampionu pálí víc než hořící uhlí! Zářivkové světlo 60 – 80 °C Žárovka 100 – 300 °C Papír 218 – 246 °C Uhlí 400 – 500 °C PLAMEN V LAMPIONU 600 – 800 °C Dřevo 600 – 900 °C

4 Lampion štěstí přinesl zkázu za 3 miliony 10. února 2011
Létající přání Lampion štěstí přinesl zkázu za 3 miliony 10. února 2011 Lampion štěstí způsobil ve Zlíně škodu za 3 miliony Neopatrné vypouštění lampionů štěstí v předvečer Valentýna, svátku zamilovaných, zavinilo ve Zlíně zkázu. Jeden z lampionů zapálil střechu rekonstruovaného domu. Plameny šlehaly až do výšky 10 metrů a napáchaly škodu za tři miliony korun. Pokud se týká příčiny požáru, mají hasiči jasno. Neštěstí zavinila hrubá nedbalost, pořadatel nedodržel pokyny výrobce. „Lampiony byly vypuštěny na nevhodném místě,“ sdělil mluvčí zlínských hasičů Ivo Mitáček. Výrobce totiž upozorňuje, že lampiony se nemají vypouštět při větru, který už dosahuje 5 km/h, a také varuje před vypouštěním lampionů v blízkosti budov! Ve Zlíně v neděli foukalo a lampiony byly vypouštěny přímo na náměstí! Zodpovědnost za valentýnskou pohromu nese organizátor akce Petr H. z Brna. „Případ jsme předali policii pro podezření z trestného činu veřejného ohrožení,“ řekl Ivo Mitáček. Lampion spadl na rovnou střechu, v tu ránu začala hořet izolační fólie a tepelná izolace z polystyrenu na ploše 15 krát 20 metrů. Plameny šlehaly až do výše 10 metrů. Hasičům se naštěstí podařilo zabránit proniknutí ohně do kanceláří v horním patře. Požár mohl být ještě ničivější. Lampionů byly totiž vypuštěny desítky. „Stopy po nich našli hasiči i na dalších střechách. K požárům nedošlo jen vlivem jiných konstrukcí, použitých materiálů a krytin,“ řekl mluvčí hasičů. Míru pochybení organizátora prověřuje také magistrát. „V případě přestupku či jiného správního deliktu můžeme uložit pokutu až 200 tisíc,“ uvedl mluvčí magistrátu Zdeněk Dvořák.

5 Létající přání Výrobek „Létající štěstí“ - „Létající lampión“ Zdroje informací Distributoři výrobku: Ing. Štěpán Hložek, Praha (tel. 602 273 023) - kopie návodu výrobce, PYRO MORAVIA s.r.o. Ostrava (p. Hradil  212) - kopie návodu výrobce. Česká obchodní inspekce Ostrava; telefonické informace (paní Eva Kazíková, vedoucí odboru tel ). Institut pro testování a certifikaci, a.s., Autorizovaná osoba 224, Notifikovaná osoba písemné stanovisko mailem (viz příloha). Popis výrobku Obal výrobku tvoří rýžový papír, který je při provozu „nevznětlivý, těžce zapalitelný aby hořel plamenem, pouze doutnající“. V tomto obalu jsou instalovány drátky (drátěný kříž) pomocí kterých se do spodní části obalu připevní lisovaná kostička (vata napuštěná parafínem). Při zapálení této kostičky se rýžový papír nafoukne a po tomto nafouknutí ohřátým vzduchem se „létající lampión“ rychle vznese až do výše cca 100 metrů, ve které se následně vznáší cca 15 minut.

6 Létající přání ČR - ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE ústřední inspektorát Štěpánská 15 * Praha 2 Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Plk.Ing. Zdeněk Hošek Požární rada-vedoucí odd.technické prevence Kloknerova 26 Praha 414 Vaše značka Naše značka Vyřizuje Datum ČOI/072/2009/0100 J.Groulík 17. února 2009 OMŽ/134 tel.: fax: Věc: Odpověď na dotaz „Létající lucerna“ Vážený pane požární rado, k Vašemu dotazu sdělujeme následující: Výrobek uváděný na trh musí výrobce opatřit průvodní dokumentací v souladu s požadavky zvláštního právního předpisu a označit. Vámi uvedený výrobek není výrobkem stanoveným, jedná se o výrobek, který svou definicí odpovídá zákonu č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků. Za průvodní dokumentaci lze považovat např. informace o vlastnostech výrobku, návod k instalaci, návod k používání, bezpečnostní upozornění apod. Průvodní dokumentace je nutná již k převzetí a k užívání výrobku. Údaje a informace musí být vždy v českém jazyce. Označení výrobku je pro účely výše uvedeného zákona opatření výrobku informacemi umožňujícími posouzení rizik spojených s jeho užíváním nebo jakýmikoliv informacemi, které mají vztah k bezpečnosti výrobku. Výrobek musí být dále opatřen údaji potřebnými k identifikaci výrobce a výrobku, popřípadě série výrobku. Identifikace výrobce a výrobku usnadňuje orgánu dozoru kontrolní činnost a současně pomáhá spotřebiteli v případě, kdy je mu výrobkem způsobena škoda. V souladu s ust. § 4 citovaného zákona, je výrobce povinen uvádět na trh pouze bezpečné výrobky. Domníváme se, že v tomto případě se nabízí srovnání např. s povolenou (legální) pyrotechnikou, která může být také při nesprávné manipulaci vysoce nebezpečná. Pokud výrobky uváděné na trh odpovídají požadavkům na bezpečnost dle zákona č. 102/2001 Sb., není ze strany České obchodní inspekce žádný důvod k omezování vstupu takového výrobku na trh. S pozdravem Ing. Milan Pražák, v.r. vedoucí oddělení mezinárodní spolupráce techniky a životního prostředí

7 Létající přání INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s. Certifikovaný systém jakosti dle ČSN EN ISO 9001 Autorizovaná osoba 224 * Notifikovaná osoba 1023 * Akreditovaná zkušební a kalibrační laboratoř * Akreditovaný inspekční orgán * Akreditovaný certifikační orgán IČO : zapsáno u KS Brno, Rg. B/1002 Tel. : Fax. : DIČ : CZ č.ú. : / Naše značka Vyřizuje Místo a datum 330/Ant/ Ing. Antošová Zlín, Věc: Létající přání Sdělujeme, že Váš výrobek „Létající přání“ (létající lampión) nespadá do kategorie stanovených výrobků ve smyslu zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a tudíž se u něj nevyžaduje posouzení s tímto zákonem. S pozdravem Ing. Ludmila Antošová vedoucí stř. 330

8 Létající přání Bezpečnostní pokyny: 1. Balón smí obsluhovat pouze osoby starší 18-ti let. 2. Balón vypouštějte pouze na volném prostranství nejméně 100 metrů od nejbližší budovy, lesa, či stromů, elektrického vedení a podobně! 3. V blízkosti manipulace s balónem nesmí být žádné hořlavé předměty. 4. Balón vypouštějte pouze za bezvětří! 5. Balón štěstí musí být vždy přivázán pomocí provázku (C) a držen za jeho konec (C2) po celou dobu hoření parafínového hořáku (B). 6. Volným vypuštěním balónu na oblohu se vystavujete riziku založení požáru! Zároveň byste mohli být za toto jednání postiženi zejména podle občanského práva (například k náhradě škody) a trestního práva (například pro trestný čin poškozování cizí věci podle § 257 trestního zákona, trestný čin obecného ohrožení podle § 179 trestního zákona a § 180 trestního zákona). 7. Za veškeré případné škody vzniklé v souvislosti s manipulací s balónem nese vždy odpovědnost osoba manipulující s balónem, a to i v případě, pokud bylo s balónem manipulováno v souladu s návodem k použití!

9 Děkuji za Vaši pozornost
Létající přání Otázky? Děkuji za Vaši pozornost Plk.Josef Petrák HZS Královéhradeckého kraje


Stáhnout ppt "Létající štěstí Lampiony štěstí Létající přání Balóny štěstí atd"

Podobné prezentace


Reklamy Google