Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odbornost HASIČ I. – III. stupně

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odbornost HASIČ I. – III. stupně"— Transkript prezentace:

1 Odbornost HASIČ I. – III. stupně
Technické prostředky

2 1. Hasičský opasek (pracovní polohovací pás) AP-1:
je určen pro zachycení pádu z výšky maximálně 0,5 m, součástí opasku je úchytné lano délky 0,8 m; není určen k zavěšení hasičské sekyrky; je určen pro zachycení pádu z výšky maximálně 1,5 m, součástí opasku je jedno ocelové oko;

3 1. Hasičský opasek (pracovní polohovací pás) AP-1:
je určen pro zachycení pádu z výšky maximálně 0,5 m, součástí opasku je úchytné lano délky 0,8 m; není určen k zavěšení hasičské sekyrky; je určen pro zachycení pádu z výšky maximálně 1,5 m, součástí opasku je jedno ocelové oko;

4 2. Charakteristikou požárního čerpadla rozumíme:
materiálové složení čerpadla; pracovní možnosti čerpadla; rozměry čerpadla;

5 2. Charakteristikou požárního čerpadla rozumíme:
materiálové složení čerpadla; pracovní možnosti čerpadla; rozměry čerpadla;

6 3. Záchranné lano splétané s jádrem:
má průměr 11 mm , celkovou délku 25 m nebo 60 m, zkouší se při zařazení na vozidlo nejméně 1 x za 12 měsíců a po použití, vyřazuje se po 5 letech od data výroby; má průměr 10 mm, celkovou délku 20 m, zkouší se periodicky 1 x za 6 měsíců a po každém použití, vyřazuje se po 10 letech od data výroby; má průměr 12 mm, celkovou délku 60 m, zkouší se periodicky 1 x za 3 měsíce a po každém použití, vyřazuje se po 10 letech od data výroby;

7 3. Záchranné lano splétané s jádrem:
má průměr 11 mm , celkovou délku 25 m nebo 60 m, zkouší se při zařazení na vozidlo nejméně 1 x za 12 měsíců a po použití, vyřazuje se po 5 letech od data výroby; má průměr 10 mm, celkovou délku 20 m, zkouší se periodicky 1 x za 6 měsíců a po každém použití, vyřazuje se po 10 letech od data výroby; má průměr 12 mm, celkovou délku 60 m, zkouší se periodicky 1 x za 3 měsíce a po každém použití, vyřazuje se po 10 letech od data výroby;

8 4. Pryžové sací požární hadice:
se vyrábějí o rozměrech 110 mm x 1,6 m; 110 mm x 2,5 m; 125 mm x 2,0 m, zkoušejí se 1 x za 6 měsíců: na těsnost (suchá zkouška) na podtlak 0,08 MPa s poklesem o 0,01MPa během jedné minuty, vodním tlakem 0,4 MPa po dobu 5 minut, na těsnost vodou; se vyrábějí o rozměrech 110 mm x 1,6 m; 125 mm x 2,5 m; 125 mm x 2,0 m, , zkoušejí se 1 x ročně, vodním tlakem 0,4 MPa po dobu 3 min.; se vyrábějí o rozměrech 110 mm x 1,6 m; 125 mm x 2,5 m, zkoušejí se 1 x za 6 měsíců , podtlakem 0,4 MPa po dobu 5 minut;

9 4. Pryžové sací požární hadice:
se vyrábějí o rozměrech 110 mm x 1,6 m; 110 mm x 2,5 m; 125 mm x 2,0 m, zkoušejí se 1 x za 6 měsíců: na těsnost (suchá zkouška) na podtlak 0,08 MPa s poklesem o 0,01MPa během jedné minuty, vodním tlakem 0,4 MPa po dobu 5 minut, na těsnost vodou; se vyrábějí o rozměrech 110 mm x 1,6 m; 125 mm x 2,5 m; 125 mm x 2,0 m, , zkoušejí se 1 x ročně, vodním tlakem 0,4 MPa po dobu 3 min.; se vyrábějí o rozměrech 110 mm x 1,6 m; 125 mm x 2,5 m, zkoušejí se 1 x za 6 měsíců , podtlakem 0,4 MPa po dobu 5 minut;

10 5. Záchytné lano: má průměr 12 mm , délku 25 m, zkouší se 1 x za rok tahem N, na obou koncích v délce 200 mm je napuštěno anilinovou červení, životnost není omezena; má průměr 10 mm , délku 12 m, zkouší se l x za půl roku tahem 735,5 N, na koncích v délce 200 mm je napuštěno anilinovou červení, životnost je 10 let; má průměr 10 mm , délku 20 m , zkouší se 1 x za půl roku tahem 735,5 N, na koncích v délce 200 mm je napuštěno anilinovou červení, životnost není omezena;

11 5. Záchytné lano: má průměr 12 mm , délku 25 m, zkouší se 1 x za rok tahem N, na obou koncích v délce 200 mm je napuštěno anilinovou červení, životnost není omezena; má průměr 10 mm , délku 12 m, zkouší se l x za půl roku tahem 735,5 N, na koncích v délce 200 mm je napuštěno anilinovou červení, životnost je 10 let; má průměr 10 mm , délku 20 m , zkouší se 1 x za půl roku tahem 735,5 N, na koncích v délce 200 mm je napuštěno anilinovou červení, životnost není omezena;

12 6. Plnoproudová požární proudnice B 75:
nemá uzávěr, průtok vody s hubicí o průměru 16 mm při přetlaku 0,4 MPa je 335 l/min, hubicí o průměru 25 mm při přetlaku 0,4 MPa je 822 l/min; má uzávěr, průtok vody s hubicí o průměru 18 mm při přetlaku 0,4 MPa je 426 l/min, hubicí o průměru 25 mm při přetlaku 0,4 MPa je 800 l/min; nemá uzávěr, průtok vody s hubicí o průměru 18 mm při přetlaku 0,4 MPa je 426 l/min, hubicí o průměru 25 mm při přetlaku 0,4 MPa je 822l/min;

13 6. Plnoproudová požární proudnice B 75:
nemá uzávěr, průtok vody s hubicí o průměru 16 mm při přetlaku 0,4 MPa je 335 l/min, hubicí o průměru 25 mm při přetlaku 0,4 MPa je 822 l/min; má uzávěr, průtok vody s hubicí o průměru 18 mm při přetlaku 0,4 MPa je 426 l/min, hubicí o průměru 25 mm při přetlaku 0,4 MPa je 800 l/min; nemá uzávěr, průtok vody s hubicí o průměru 18 mm při přetlaku 0,4 MPa je 426 l/min, hubicí o průměru 25 mm při přetlaku 0,4 MPa je 822l/min;

14 7. Nastavovací a vysunovací žebříky:
mají předepsánu zkoušku průhybu a tlakovou, nastavovací jsou třídílné, vysunovací čtyřdílné; mají předepsánu zkoušku pevnostní a funkční, nastavovací jsou čtyřdílné, vysunovací dvoudílné a vícedílné; mají předepsánu zkoušku lomovou a tahovou, nastavovací jsou dvoudílné, vysunovací třídílné;

15 7. Nastavovací a vysunovací žebříky:
mají předepsánu zkoušku průhybu a tlakovou, nastavovací jsou třídílné, vysunovací čtyřdílné; mají předepsánu zkoušku pevnostní a funkční, nastavovací jsou čtyřdílné, vysunovací dvoudílné a vícedílné; mají předepsánu zkoušku lomovou a tahovou, nastavovací jsou dvoudílné, vysunovací třídílné;

16 8. Ventilová lana k sacímu koši a k ejektoru mají rozměry:
průměr 8 mm a délku 20 m nebo průměr 6 mm a délku 25 m, zkoušejí se 1 x za rok; průměr 6 mm a délku 12 m nebo průměr 8 mm a délku 25 m, zkoušejí se 1 x za půl roku; průměr 4 mm a délku 10 m nebo průměr 6 mm a délku 25 m, zkoušejí se 1 x za rok;

17 8. Ventilová lana k sacímu koši a k ejektoru mají rozměry:
průměr 8 mm a délku 20 m nebo průměr 6 mm a délku 25 m, zkoušejí se 1 x za rok; průměr 6 mm a délku 12 m nebo průměr 8 mm a délku 25 m, zkoušejí se 1 x za půl roku; průměr 4 mm a délku 10 m nebo průměr 6 mm a délku 25 m, zkoušejí se 1 x za rok;

18 9. Clonová požární proudnice:
umožňuje nastavení kompaktního proudu s možností jeho regulace průtoku od 6 do 16 mm, vytvoření clony s vrcholovým úhlem 0° ° a průtokem cca 200 l/min.; umožňuje nastavení kompaktního proudu s možnou jeho regulací průtoku od 6 do 16 mm, vytvoření clony s vrcholovým úhlem 0° - l20° a průtokem cca 135 l/min.; neumožňuje nastaveni kompaktního proudu, umožňuje vytvoření clony s vrcholovým úhlem 0°- 140°, průtokem cca 330 l/min.;

19 9. Clonová požární proudnice:
umožňuje nastavení kompaktního proudu s možností jeho regulace průtoku od 6 do 16 mm, vytvoření clony s vrcholovým úhlem 0° ° a průtokem cca 200 l/min.; umožňuje nastavení kompaktního proudu s možnou jeho regulací průtoku od 6 do 16 mm, vytvoření clony s vrcholovým úhlem 0° - l20° a průtokem cca 135 l/min.; neumožňuje nastaveni kompaktního proudu, umožňuje vytvoření clony s vrcholovým úhlem 0°- 140°, průtokem cca 330 l/min.;

20 10. Záchranné lano splétané s jádrem musíme vyřadit:
když průměr lana v některé části je menší než 10 mm, je zmýdlovatělé, je starší než 10 let od data výroby; po zachycení jednoho pádu, zjištění poškození (trhliny, řezy), dojde-li k deformaci nebo změně průměru lana, poškození chemikáliemi nebo ohněm, po uplynutí 5 let od data výroby; když průměr lana ve více částech je menší než 10 mm, zmýdlovatělé, je starší než 5 let od data výroby;

21 10. Záchranné lano splétané s jádrem musíme vyřadit:
když průměr lana v některé části je menší než 10 mm, je zmýdlovatělé, je starší než 10 let od data výroby; po zachycení jednoho pádu, zjištění poškození (trhliny, řezy), dojde-li k deformaci nebo změně průměru lana, poškození chemikáliemi nebo ohněm, po uplynutí 5 let od data výroby; když průměr lana ve více částech je menší než 10 mm, zmýdlovatělé, je starší než 5 let od data výroby;

22 11. Hasiva můžeme rozdělit podle skupenství:
kapalná ( požární voda, pěna, zkapalněný oxid uhličitý), tuhá (hasicí prášky, písek, zemina), plynná (vodní pára); tuhá (prášek), kapalná (voda) plynná (oxid uhličitý, dusík, vodní pára), kapalná (voda, pěna), tuhá (prášek, písek);

23 11. Hasiva můžeme rozdělit podle skupenství:
kapalná ( požární voda, pěna, zkapalněný oxid uhličitý), tuhá (hasicí prášky, písek, zemina), plynná (vodní pára); tuhá (prášek), kapalná (voda) plynná (oxid uhličitý, dusík, vodní pára), kapalná (voda, pěna), tuhá (prášek, písek);

24 12. Hasicí přístroje podle konstrukce rozdělujeme:
přístroje pod stálým podtlakem a přístroje bez tlakové patrony; přístroje pod stálým tlakem a přístroje s tlakovou patronou; přístroje pod stálým tlakem a přístroje pod stálým přetlakem;

25 12. Hasicí přístroje podle konstrukce rozdělujeme:
přístroje pod stálým podtlakem a přístroje bez tlakové patrony; přístroje pod stálým tlakem a přístroje s tlakovou patronou; přístroje pod stálým tlakem a přístroje pod stálým přetlakem;

26 13. Tlakové požární hadice se dělí podle průměru a délky na hadice typu:
A 150 mm – délky 25 m, B 75 mm – délky 20 m a 5 m, C 52 mm – délky 20 m, D 25 mm – délky od 3 m , E 15 mm délky od 1 m; A 110 mm – délky 20 m, B 75 mm – délky 25 m a 5 m, C 52 mm – délky 20 m, D 35 mm – délky od 20 m; A 110 mm – délky 25 m, B 75 mm – délky 20 m a 5 m, C 52 mm – délky 20 m, D 25 mm – délky od 3 m dle dohody;

27 13. Tlakové požární hadice se dělí podle průměru a délky na hadice typu:
A 150 mm – délky 25 m, B 75 mm – délky 20 m a 5 m, C 52 mm – délky 20 m, D 25 mm – délky od 3 m , E 15 mm délky od 1 m; A 110 mm – délky 20 m, B 75 mm – délky 25 m a 5 m, C 52 mm – délky 20 m, D 35 mm – délky od 20 m; A 110 mm – délky 25 m, B 75 mm – délky 20 m a 5 m, C 52 mm – délky 20 m, D 25 mm – délky od 3 m dle dohody;

28 14. Sací výška u požárního čerpadla:
je svislá vzdálenost mezi osou čerpadla a hladinou vodního zdroje a projevuje se nepřímo úměrně na výkonu čerpadla; je svislá vzdálenost mezi osou čerpadla a proudnici a projevuje se přímo úměrně na výkonu čerpadla; je svislá vzdálenost mezi hladinou vodního zdroje a požářištěm, projevuje se nepřímo úměrně na výkonu čerpadla

29 14. Sací výška u požárního čerpadla:
je svislá vzdálenost mezi osou čerpadla a hladinou vodního zdroje a projevuje se nepřímo úměrně na výkonu čerpadla; je svislá vzdálenost mezi osou čerpadla a proudnici a projevuje se přímo úměrně na výkonu čerpadla; je svislá vzdálenost mezi hladinou vodního zdroje a požářištěm, projevuje se nepřímo úměrně na výkonu čerpadla

30 15. Klasická přenosná motorová stříkačka PS 12:
je přívěsná přenosná motorová stříkačka, s dvoudobým dvouválcovým motorem, jednostupňovým čerpadlem, o jmenovitém průtoku 1200 l/min, při jmenovitém tlaku 0.8 MPa a sací výšce 1,5 m s vývěvou plynovou na nespálené plyny, ucpávkou hnětací; je přívěsná motorová stříkačka, se čtyřdobým dvouválcovým motorem, dvoustupňovým čerpadlem, vývěvou rotační, jmenovitém průtoku 1200 l/min., ucpávkou hnětací; je přenosná motorová stříkačka, se čtyřdobým čtyřválcovým motorem, jednostupňovým čerpadlem, vývěvou plynovou na spálené plyny, o jmenovitém průtoku 1200 l/min, při jmenovitém tlaku 0.8 MPa a sací výšce 1,5 m;

31 15. Klasická přenosná motorová stříkačka PS 12:
je přívěsná přenosná motorová stříkačka, s dvoudobým dvouválcovým motorem, jednostupňovým čerpadlem, o jmenovitém průtoku 1200 l/min, při jmenovitém tlaku 0.8 MPa a sací výšce 1,5 m s vývěvou plynovou na nespálené plyny, ucpávkou hnětací; je přívěsná motorová stříkačka, se čtyřdobým dvouválcovým motorem, dvoustupňovým čerpadlem, vývěvou rotační, jmenovitém průtoku 1200 l/min., ucpávkou hnětací; je přenosná motorová stříkačka, se čtyřdobým čtyřválcovým motorem, jednostupňovým čerpadlem, vývěvou plynovou na spálené plyny, o jmenovitém průtoku 1200 l/min, při jmenovitém tlaku 0.8 MPa a sací výšce 1,5 m;

32 16. Číslo za zkratkou CAS (např. 25, 27, 32,…) značí:
výkon čerpadla ve stovkách l/min. při dodržení jmenovitých podmínek; výkon čerpadla v l/min. při tlaku 8 MPa; množství vody v nádrži ve stovkách litrů;

33 16. Číslo za zkratkou CAS (např. 25, 27, 32,…) značí:
výkon čerpadla ve stovkách l/min. při dodržení jmenovitých podmínek; výkon čerpadla v l/min. při tlaku 8 MPa; množství vody v nádrži ve stovkách litrů;

34 17. Požární ejektor: je pístové čerpadlo pro čerpání vody se sací výškou nad 7,5 m do 13 m, s výkonem 400 l/min. při dopravní výšce 10 m a tlaku 0,8 MPa; je odstředivé ponorné čerpadlo se sací výškou nad 20 m, s výkonem l/min. při dopravní výšce 20 m a tlaku 0,8 MPa; je proudové čerpadlo pro čerpání vody se sací výškou do 20 m, s výkonem l/min. pří dopravní výšce 20 m a tlaku 0,8 MPa;

35 17. Požární ejektor: je pístové čerpadlo pro čerpání vody se sací výškou nad 7,5 m do 13 m, s výkonem 400 l/min. při dopravní výšce 10 m a tlaku 0,8 MPa; je odstředivé ponorné čerpadlo se sací výškou nad 20 m, s výkonem l/min. při dopravní výšce 20 m a tlaku 0,8 MPa; je proudové čerpadlo pro čerpání vody se sací výškou do 20 m, s výkonem l/min. pří dopravní výšce 20 m a tlaku 0,8 MPa;

36 18. Rozprašovací (mlhová) požární proudnice 52:
má hubici pro plný proud o průměru 10 mm s průtokem 135 l/min. při tlaku 0,4 MPa, rozprašovací trysku s průtokem vody cca 120 l/min. při tlaku 0,6 MPa; má hubici pro plný proud o průměru 12,5 mm s průtokem 135 l/min. při tlaku 0,6 MPa, rozprašovací clonu s průtokem vody cca 200 l/min při tlaku 0,6 MPa; má hubici pro plný proud o průměru 18 mm s průtokem 330 l/min. při tlaku 0,4 MPa, kaskádovitou tryskou s průtokem cca 120 l/min. při tlaku 0,4 MPa;

37 18. Rozprašovací (mlhová) požární proudnice 52:
má hubici pro plný proud o průměru 10 mm s průtokem 135 l/min. při tlaku 0,4 MPa, rozprašovací trysku s průtokem vody cca 120 l/min. při tlaku 0,6 MPa; má hubici pro plný proud o průměru 12,5 mm s průtokem 135 l/min. při tlaku 0,6 MPa, rozprašovací clonu s průtokem vody cca 200 l/min při tlaku 0,6 MPa; má hubici pro plný proud o průměru 18 mm s průtokem 330 l/min. při tlaku 0,4 MPa, kaskádovitou tryskou s průtokem cca 120 l/min. při tlaku 0,4 MPa;

38 19. Při hašení pěnou spočívá hlavní hasební účinek:
v ředění; v izolaci; ve zpomalování chemické reakce hoření;

39 19. Při hašení pěnou spočívá hlavní hasební účinek:
v ředění; v izolaci; ve zpomalování chemické reakce hoření;

40 20. Podle čísla napěnění rozdělujeme vzduchomecha-nickou pěnu:
na těžkou s číslem napěnění do 20, střední s číslem napěnění od 20 do 200, lehkou s číslem napěnění nad 200; na těžkou s číslem napěnění nad 20, střední s číslem napěnění do 20, lehkou s číslem napěnění nad 200; těžkou s číslem napěnění do 200, lehkou s číslem napěnění do 1000, střední s číslem napěnění nad 200;

41 20. Podle čísla napěnění rozdělujeme vzduchomecha-nickou pěnu:
na těžkou s číslem napěnění do 20, střední s číslem napěnění od 20 do 200, lehkou s číslem napěnění nad 200; na těžkou s číslem napěnění nad 20, střední s číslem napěnění do 20, lehkou s číslem napěnění nad 200; těžkou s číslem napěnění do 200, lehkou s číslem napěnění do 1000, střední s číslem napěnění nad 200;

42 21. Potřebné množství vody lze na požářiště dopravit nejčastěji:
přečerpáváním vody do pomocných nádrží, přečerpáváním vody do cisteren; kyvadlovou dopravou vody pomocí dostupných cisteren, dodávkou vody ze stroje do stroje, letecky; přečerpáváním vody do pomocných nádrží, pomocí cisteren;

43 21. Potřebné množství vody lze na požářiště dopravit nejčastěji:
přečerpáváním vody do pomocných nádrží, přečerpáváním vody do cisteren; kyvadlovou dopravou vody pomocí dostupných cisteren, dodávkou vody ze stroje do stroje, letecky; přečerpáváním vody do pomocných nádrží, pomocí cisteren;

44 22. Vývěvy používané u požárních čerpadel:
jsou plynové na nespálené plyny, rotační vodokružné, rotační pístové s pohonem od motoru, pístové na nespálené plyny, plynové na spálené plyny; jsou rotační lamelové, plynové na spálené plyny, rotační na spálené plyny, pístové na ruční pohon, plynové na nespálené plyny; jsou pístové dvoučinné, rotační vodokružné, plynové na spálené plyny, plynové na nespálené plyny;

45 22. Vývěvy používané u požárních čerpadel:
jsou plynové na nespálené plyny, rotační vodokružné, rotační pístové s pohonem od motoru, pístové na nespálené plyny, plynové na spálené plyny; jsou rotační lamelové, plynové na spálené plyny, rotační na spálené plyny, pístové na ruční pohon, plynové na nespálené plyny; jsou pístové dvoučinné, rotační vodokružné, plynové na spálené plyny, plynové na nespálené plyny;

46 23. Plynná hasiva: jsou oxid uhličitý, dusík, argon, hasí se jimi převážně v uzavřených prostorách, hlavní hasební účinek spočívá ve vytěsňování vzduchu a v něm obsaženého kyslíku z pásma hoření, hašení se přerušuje při objemové koncentraci hasiva cca 30 %; jsou oxid uhličitý, vodní pára, dusík, neon, hasí se jimi převážně na otevřených prostranstvích, hlavní hasební účinek je ve zřeďování vzduchu, hoření se přerušuje při objemové koncentraci hasiva do 10 %; jsou dusík, kysličník uhelnatý, hasí se jimi převážně v uzavřených prostorách, hlavní hasební účinek spočívá v izolaci;

47 23. Plynná hasiva: jsou oxid uhličitý, dusík, argon, hasí se jimi převážně v uzavřených prostorách, hlavní hasební účinek spočívá ve vytěsňování vzduchu a v něm obsaženého kyslíku z pásma hoření, hašení se přerušuje při objemové koncentraci hasiva cca 30 %; jsou oxid uhličitý, vodní pára, dusík, neon, hasí se jimi převážně na otevřených prostranstvích, hlavní hasební účinek je ve zřeďování vzduchu, hoření se přerušuje při objemové koncentraci hasiva do 10 %; jsou dusík, kysličník uhelnatý, hasí se jimi převážně v uzavřených prostorách, hlavní hasební účinek spočívá v izolaci;

48 24. Voda jako hasivo: je nejpoužívanějším hasivem, ne ale univerzálním, hlavní hasební účinek je v ochlazování, odpařením 1 litru vody se vytvoří l páry (hasicí efekt dusivý); je nejčastějším hasivem, univerzálním, odpařením 1 litru vody se vytvoří l vodní páry, hlavní hasební účinek je zpomalování hoření; je nejpoužívanějším hasivem, ne ale univer-zálním, odpařením 1 litru vody se vytvoří l páry, hlavní hasební účinek je izolace;

49 24. Voda jako hasivo: je nejpoužívanějším hasivem, ne ale univerzálním, hlavní hasební účinek je v ochlazování, odpařením 1 litru vody se vytvoří l páry (hasicí efekt dusivý); je nejčastějším hasivem, univerzálním, odpařením 1 litru vody se vytvoří l vodní páry, hlavní hasební účinek je zpomalování hoření; je nejpoužívanějším hasivem, ne ale univer-zálním, odpařením 1 litru vody se vytvoří l páry, hlavní hasební účinek je izolace;

50 25. Tlakové ztráty při dálkové dopravě vody:
jsou v hadicích a jejich velikost není závislá na materiálu hadic, v rozdělovači a činí 0,15 MPa, na převýšení a činí 0,32 MPa, na vstupu do dalšího čerpadla, na účinné stříkání a činí 0.40 MPa; jsou v hadicích a jejich velikost je závislá na druhu hadic a na množství dopravované vody, v rozdělovači nebo sběrači a činí 0,75 MPa, na převýšení, na vstupu do dalšího čerpadla a činí 0,15 MPa, na účinné stříkání a činí 0,40 MPa; jsou v hadicích a jejich velikost je závislá na druhu hadic a činí 8, 16, 32 MPa, na rozdělovači a činí 40 MPa, na převýšení a snížení, na vstupu do dalšího stroje a činí 15 MPa, na účinné stříkání a činí 40 MPa;

51 25. Tlakové ztráty při dálkové dopravě vody:
jsou v hadicích a jejich velikost není závislá na materiálu hadic, v rozdělovači a činí 0,15 MPa, na převýšení a činí 0,32 MPa, na vstupu do dalšího čerpadla, na účinné stříkání a činí 0.40 MPa; jsou v hadicích a jejich velikost je závislá na druhu hadic a na množství dopravované vody, v rozdělovači nebo sběrači a činí 0,75 MPa, na převýšení, na vstupu do dalšího čerpadla a činí 0,15 MPa, na účinné stříkání a činí 0,40 MPa; jsou v hadicích a jejich velikost je závislá na druhu hadic a činí 8, 16, 32 MPa, na rozdělovači a činí 40 MPa, na převýšení a snížení, na vstupu do dalšího stroje a činí 15 MPa, na účinné stříkání a činí 40 MPa;

52 26. Hadicový držák: má délku 1,6 m a průměr 10 mm, používá se k zajištění a upevnění hadicového vedení; má délku 1,6 m a průměr 12 mm, používá se k zajištění a upevnění žebříků; má délku 2,8 m a průměr 8 mm, používá se k zajištění a upevnění hadicového vedení;

53 26. Hadicový držák: má délku 1,6 m a průměr 10 mm, používá se k zajištění a upevnění hadicového vedení; má délku 1,6 m a průměr 12 mm, používá se k zajištění a upevnění žebříků; má délku 2,8 m a průměr 8 mm, používá se k zajištění a upevnění hadicového vedení;

54 27. Způsoby použití vody jako hasební látky:
vysokotlaký proud, chladící proud, izolační proud; plný(kompaktní) proud, celistvý proud se vzduchem; plný(kompaktní) proud, roztříštěný proud nebo mlha, vysokotlaký proud;

55 27. Způsoby použití vody jako hasební látky:
vysokotlaký proud, chladící proud, izolační proud; plný(kompaktní) proud, celistvý proud se vzduchem; plný(kompaktní) proud, roztříštěný proud nebo mlha, vysokotlaký proud;

56 28. Objem vodní nádrže: se vypočítá u nádrže tvaru krychle V = a . b . h, tvaru kvádru V = r . a , tvaru válce V = a . b . h; se vypočítá u nádrže tvaru krychle V = a3 , tvaru kvádru V = a . b . h, tvaru válce V = π . r2 . h; se vypočítá u nádrže tvaru krychle V = r . b , tvaru kvádru V = a , tvaru válce V = a . b . h;

57 28. Objem vodní nádrže: se vypočítá u nádrže tvaru krychle V = a . b . h, tvaru kvádru V = r . a , tvaru válce V = a . b . h; se vypočítá u nádrže tvaru krychle V = a3 , tvaru kvádru V = a . b . h, tvaru válce V = π . r2 . h; se vypočítá u nádrže tvaru krychle V = r . b , tvaru kvádru V = a , tvaru válce V = a . b . h;

58 29. Průtok vody korytem: se vypočítá Q = a . b . v [m3/min]; v = L / t . 60 Q = průtok, a = šířka toku, b = hloubka toku, v = rychlost toku v m/min., L = odměřená vzdálenost, t = čas; B. se vypočítá Q = b . h . V v = rychlost toku za min., b = šířka toku, h = délka toku; C. se vypočítá Q = a . a . t, t = v / 60 a = hloubka toku, t = rychlost toku, v = rychlost proudu;

59 29. Průtok vody korytem: se vypočítá Q = a . b . v [m3/min]; v = L / t . 60 Q = průtok, a = šířka toku, b = hloubka toku, v = rychlost toku v m/min., L = odměřená vzdálenost, t = čas; B. se vypočítá Q = b . h . V v = rychlost toku za min., b = šířka toku, h = délka toku; C. se vypočítá Q = a . a . t; t = v / 60 a = hloubka toku, t = rychlost toku, v = rychlost proudu;

60 30. V požární ochraně používáme čerpadla:
nasávací (kombinovaná), proudová ( ejektor), odstředivá (jednostupňová); pístová (džberová stříkačka), proudová (přiměšovač, vodokružná vývěva) přívěsná(kombinovaná); hydrostatická (objemová) - pístová, hydrodynamická (rychlostní) - odstředivá, ostatní - proudová (např. ejektory, vývěvy, …);

61 30. V požární ochraně používáme čerpadla:
nasávací (kombinovaná), proudová ( ejektor), odstředivá (jednostupňová); pístová (džberová stříkačka), proudová (přiměšovač, vodokružná vývěva) přívěsná(kombinovaná); hydrostatická (objemová) - pístová, hydrodynamická (rychlostní) - odstředivá, ostatní - proudová (např. ejektory, vývěvy, …);

62 31. Počet strojů při dálkové dopravě vody:
určíme tak, že sečteme všechny tlakové ztráty od stroje u vodního zdroje až po rozdělovač. Součet dělíme 65. Jedná se o ztráty na snížení, v rozdělovači, v hadicích - rozdílné podle druhu hadic bez ohledu na množství dopravované vody; určíme tak, že sečteme všechny ztráty od stroje až na požářiště. Součet dělíme koeficientem 56. Jsou to ztráty na převýšení, snížení, rozdělovač a účinné stříkání; určíme tak, že sečteme všechny tlakové ztráty v metrech vodního sloupce od stroje u vodního zdroje až po výstřik na proudnicích. Jsou to ztráty na převýšení, v rozdělovači, na účinné stříkání, v hadicích - rozdílné podle druhu hadic a množství dopravované vody Součet vydělíme koeficientem 65;

63 31. Počet strojů při dálkové dopravě vody:
určíme tak, že sečteme všechny tlakové ztráty od stroje u vodního zdroje až po rozdělovač. Součet dělíme 65. Jedná se o ztráty na snížení, v rozdělovači, v hadicích - rozdílné podle druhu hadic bez ohledu na množství dopravované vody; určíme tak, že sečteme všechny ztráty od stroje až na požářiště. Součet dělíme koeficientem 56. Jsou to ztráty na převýšení, snížení, rozdělovač a účinné stříkání; určíme tak, že sečteme všechny tlakové ztráty v metrech vodního sloupce od stroje u vodního zdroje až po výstřik na proudnicích. Jsou to ztráty na převýšení, v rozdělovači, na účinné stříkání, v hadicích - rozdílné podle druhu hadic a množství dopravované vody Součet vydělíme koeficientem 65;

64 32. Potřebné technické prostředky pro vytvoření těžké pěny:
pěnotvorná požární proudnice (P 3 , P 6, P 12, P 24), přiměšovač, sací hadice přiměšovače, tlakové požární hadice; pěnotvorná požární proudnice (SP 20, SP 350), ejektor, sací hadice přiměšovače, pěnidlo Afrodon, tlaková požární hadice; pěnotvorná požární proudnice (PP 120 , LP ANGUS), sací hadice přiměšovače, pěnidlo, tlaková požární hadice;

65 32. Potřebné technické prostředky pro vytvoření těžké pěny:
pěnotvorná požární proudnice (P 3 , P 6, P 12, P 24), přiměšovač, sací hadice přiměšovače, tlakové požární hadice; pěnotvorná požární proudnice (SP 20, SP 350), ejektor, sací hadice přiměšovače, pěnidlo Afrodon, tlaková požární hadice; pěnotvorná požární proudnice (PP 120 , LP ANGUS), sací hadice přiměšovače, pěnidlo, tlaková požární hadice;

66 33. CAS 25/2500/400 – S 2 Z na podvozku LIAZ má:
čerpadlo kombinované o jmenovitém průtoku l/min., vývěvu plynovou na spálené plyny, ucpávku bezobslužnou, ovládání vývěv elektropneumatické, 18 dílů tlakových požárních hadic B, 14 dílů tlakových požárních hadic C; čerpadlo kombinované o jmenovitém výkonu l/min., vývěvu plynovou, ucpávku bezobslužnou, ovládání vývěvy mechanické, 18 dílů tlakových požárních hadic B, 14 dílů tlakových požárních hadic C; čerpadlo dvoustupňové o jmenovitém průtoku l/min., vývěvu plynovou na nespálené plyny, ucpávku bezobslužnou, ovládání vývěvy elektropneumatické, 18 dílů tlakových požárních hadic B, 14 dílů tlakových požárních hadic;

67 33. CAS 25/2500/400 – S 2 Z na podvozku LIAZ má:
čerpadlo kombinované o jmenovitém průtoku l/min., vývěvu plynovou na spálené plyny, ucpávku bezobslužnou, ovládání vývěv elektropneumatické, 18 dílů tlakových požárních hadic B, 14 dílů tlakových požárních hadic C; čerpadlo kombinované o jmenovitém výkonu l/min., vývěvu plynovou, ucpávku bezobslužnou, ovládání vývěvy mechanické, 18 dílů tlakových požárních hadic B, 14 dílů tlakových požárních hadic C; čerpadlo dvoustupňové o jmenovitém průtoku l/min., vývěvu plynovou na nespálené plyny, ucpávku bezobslužnou, ovládání vývěvy elektropneumatické, 18 dílů tlakových požárních hadic B, 14 dílů tlakových požárních hadic;

68 34. Potřebný počet cisteren pro dopravu vody:
se vypočítá, když sečteme čas jízdy od požáru k vodnímu zdroji, čas plnění, čas vyprázdnění cisterny a dělíme časem jízdy k požáru. K podílu přičtěme 2 až 3 cisterny; se vypočítá, když sečteme čas jízdy od požáru k vodnímu zdroji, čas plnění, čas jízdy k požáru a součet dělíme časem potřebným pro vyprázdnění cisterny u zásahu. K podílu přičteme 1 cisternu; se vypočítá, když sečteme čas jízdy od požáru k vodnímu zdroji, čas vyprázdnění cisterny, čas jízdy k požáru a dělíme časem plnění cisterny u vodního zdroje. K podílu přičteme 2 cisterny;

69 34. Potřebný počet cisteren pro dopravu vody:
se vypočítá, když sečteme čas jízdy od požáru k vodnímu zdroji, čas plnění, čas vyprázdnění cisterny a dělíme časem jízdy k požáru. K podílu přičtěme 2 až 3 cisterny; se vypočítá, když sečteme čas jízdy od požáru k vodnímu zdroji, čas plnění, čas jízdy k požáru a součet dělíme časem potřebným pro vyprázdnění cisterny u zásahu. K podílu přičteme 1 cisternu; se vypočítá, když sečteme čas jízdy od požáru k vodnímu zdroji, čas vyprázdnění cisterny, čas jízdy k požáru a dělíme časem plnění cisterny u vodního zdroje. K podílu přičteme 2 cisterny;

70 35. Sací požární hadice se zkouší:
1 x za 6 měsíců, vodním tlakem 0,4 MPa po dobu 5 minut a podtlakem, kdy na začátku zkoušky musí být podtlak 0,08 MPa. Tento podtlak při klidovém čerpadle může pak poklesnout v následující jedné minutě o 0,01 MPa; 1 x za 6 měsíců, vodním tlakem 0,8 MPa po dobu 3 minut a podtlakem, kdy na začátku zkoušky musí být podtlak 0,4 MPa. Tento podtlak při klidovém čerpadle může pak poklesnout v následující 1 minutě o 0,01 MPa; l x za 6 měsíců, vodním tlakem 0,2 MPa po dobu 2 minut a podtlakem, kdy na začátku zkoušky musí být podtlak 0,04 MPa. Tento podtlak při klidovém čerpadle může pak poklesnout v následující 1 minutě o 0,01 MPa;

71 35. Sací požární hadice se zkouší:
1 x za 6 měsíců, vodním tlakem 0,4 MPa po dobu 5 minut a podtlakem, kdy na začátku zkoušky musí být podtlak 0,08 MPa. Tento podtlak při klidovém čerpadle může pak poklesnout v následující jedné minutě o 0,01 MPa; 1 x za 6 měsíců, vodním tlakem 0,8 MPa po dobu 3 minut a podtlakem, kdy na začátku zkoušky musí být podtlak 0,4 MPa. Tento podtlak při klidovém čerpadle může pak poklesnout v následující 1 minutě o 0,01 MPa; l x za 6 měsíců, vodním tlakem 0,2 MPa po dobu 2 minut a podtlakem, kdy na začátku zkoušky musí být podtlak 0,04 MPa. Tento podtlak při klidovém čerpadle může pak poklesnout v následující 1 minutě o 0,01 MPa;

72 36. CAS 32/8200/800 – S 3 R na podvozku TATRA 815 má:
čerpadlo jednostupňové o jmenovitém průtoku l/min., ucpávku bezobslužnou, vývěvu plynovou na spálené plyny, nádrž na vodu l., nádrž na pěnidlo 600 l., 3 díly tlakové požární hadice B, 4 díly tlakové požární hadice C; čerpadlo dvoustupňové o jmenovitém průtoku l/min., ucpávku provazcovou, vývěvu plynovou na nespálené plyny, nádrž na vodu l., nádrž na pěnidlo 800 l., 3 díly tlakové požární hadice C, 4 díly tlakové požární hadice B; čerpadlo jednostupňové o jmenovitém průtoku l/min., ucpávku hnětací, vývěvu plynovou na spálené plyny, nádrž na vodu l., nádrž na pěnidlo 800 l., 3 díly tlakové požární hadice B, 4 díly tlakové požární hadice C;

73 36. CAS 32/8200/800 – S 3 R na podvozku TATRA 815 má:
čerpadlo jednostupňové o jmenovitém průtoku l/min., ucpávku bezobslužnou, vývěvu plynovou na spálené plyny, nádrž na vodu l., nádrž na pěnidlo 600 l., 3 díly tlakové požární hadice B, 4 díly tlakové požární hadice C; čerpadlo dvoustupňové o jmenovitém průtoku l/min., ucpávku provazcovou, vývěvu plynovou na nespálené plyny, nádrž na vodu l., nádrž na pěnidlo 800 l., 3 díly tlakové požární hadice C, 4 díly tlakové požární hadice B; čerpadlo jednostupňové o jmenovitém průtoku l/min., ucpávku hnětací, vývěvu plynovou na spálené plyny, nádrž na vodu l., nádrž na pěnidlo 800 l., 3 díly tlakové požární hadice B, 4 díly tlakové požární hadice C;

74 37. Zkouška nejvyššího tlaku čerpadla:
se provádí při uzavřených výtlačných hrdlech, která nesmí být opatřena víčky. Čerpadlo a související armatury se musí před zkouškou odvzdušnit, při zapnutém čerpadle a maximálních otáčkách motoru, nesmí být dosažen tlak na čerpadle vyšší než 1,6 MPa a nesmí být nižší než 1,2 MPa, u kombinovaných čerpadel nesmí tlak na vysokotlaké části čerpadla přesáhnout hodnotu, kterou stanovil výrobce a nesmí být nižší než je 75 % nejvyššího tlaku; se provádí při uzavřených výtlačných hrdlech, která nesmí být opatřena víčky. Čerpadlo a související armatury se musí před zkouškou odvzdušnit, při zapnutém čerpadle a 2/3 otáčkách motoru, nesmí být dosažen tlak na čerpadle vyšší než 1,6 MPa a nesmí být nižší než 1,2 MPa, u kombinovaných čerpadel nesmí tlak na vysokotlaké části čerpadla přesáhnout hodnotu, kterou stanovil výrobce a nesmí být nižší než je 75 % nejvyššího tlaku; se provádí při jmenovitých otáčkách nebo otáčkách rovných 2/3 otáček maximálních, při plně otevřeném výtlačném ventilu, průměru zkušební hubice dané tabulkovou hodnotou pro zkoušené požární čerpadlo a sací výšku, čerpadlo musí docílit tlaku 0,8 MPa;

75 37. Zkouška nejvyššího tlaku čerpadla:
se provádí při uzavřených výtlačných hrdlech, která nesmí být opatřena víčky. Čerpadlo a související armatury se musí před zkouškou odvzdušnit, při zapnutém čerpadle a maximálních otáčkách motoru, nesmí být dosažen tlak na čerpadle vyšší než 1,6 MPa a nesmí být nižší než 1,2 MPa, u kombinovaných čerpadel nesmí tlak na vysokotlaké části čerpadla přesáhnout hodnotu, kterou stanovil výrobce a nesmí být nižší než je 75 % nejvyššího tlaku; se provádí při uzavřených výtlačných hrdlech, která nesmí být opatřena víčky. Čerpadlo a související armatury se musí před zkouškou odvzdušnit, při zapnutém čerpadle a 2/3 otáčkách motoru, nesmí být dosažen tlak na čerpadle vyšší než 1,6 MPa a nesmí být nižší než 1,2 MPa, u kombinovaných čerpadel nesmí tlak na vysokotlaké části čerpadla přesáhnout hodnotu, kterou stanovil výrobce a nesmí být nižší než je 75 % nejvyššího tlaku; se provádí při jmenovitých otáčkách nebo otáčkách rovných 2/3 otáček maximálních, při plně otevřeném výtlačném ventilu, průměru zkušební hubice dané tabulkovou hodnotou pro zkoušené požární čerpadlo a sací výšku, čerpadlo musí docílit tlaku 0,8 MPa;

76 38. Požární ejektor stojatý:
má při dopravní výšce 0,20 MPa, hnacím tlaku 0,80 MPa výkon 260 l/min., při dopravní výšce 0,15 MPa, hnacím tlaku 0,80 MPa výkon 370 l/min.; má při dopravní výšce 0,20 MPa, hnacím tlaku 0,80 MPa výkon 150 l/min., při dopravní výšce 0,15 MPa, hnacím tlaku 0,80 MPa výkon 200 l/min.; má při dopravní výšce 0,25 MPa, hnacím tlaku 0,80 MPa výkon 2500 l/min., při dopravní výšce 0,15 MPa, hnacím tlaku 0,80 MPa výkon 1400 l/min.;

77 38. Požární ejektor stojatý:
má při dopravní výšce 0,20 MPa, hnacím tlaku 0,80 MPa výkon 260 l/min., při dopravní výšce 0,15 MPa, hnacím tlaku 0,80 MPa výkon 370 l/min.; má při dopravní výšce 0,20 MPa, hnacím tlaku 0,80 MPa výkon 150 l/min., při dopravní výšce 0,15 MPa, hnacím tlaku 0,80 MPa výkon 200 l/min.; má při dopravní výšce 0,25 MPa, hnacím tlaku 0,80 MPa výkon 2500 l/min., při dopravní výšce 0,15 MPa, hnacím tlaku 0,80 MPa výkon 1400 l/min.;

78 39. U požárních čerpadel se provádějí tyto zkoušky:
sání a těsnosti, nasávání, jmenovitého průtoku, absolutního tlaku a zkouška přetlakem. Zkouška přetlakem se provádí při nevyhovující zkoušce sání; zkouška sání a těsnosti čerpadla, která se provádí nejméně jedenkrát za měsíc, zkouška nejvyššího tlaku, která se provádí jedenkrát za týden; zkouška sání a těsnosti čerpadla, která se provádí nejméně jedenkrát za 3 měsíce a po každé opravě požárního čerpadla, zkouška nejvyššího tlaku, která se provádí jedenkrát za rok, alternativní zkouškou ke zkoušce nejvyššího tlaku je zkouška jmenovitého průtoku při jmenovitém tlaku, která se provádí nejméně jedenkrát za rok nebo při důvodném podezření z nedostatečného výkonu čerpadla;

79 39. U požárních čerpadel se provádějí tyto zkoušky:
sání a těsnosti, nasávání, jmenovitého průtoku, absolutního tlaku a zkouška přetlakem. Zkouška přetlakem se provádí při nevyhovující zkoušce sání; zkouška sání a těsnosti čerpadla, která se provádí nejméně jedenkrát za měsíc, zkouška nejvyššího tlaku, která se provádí jedenkrát za týden; zkouška sání a těsnosti čerpadla, která se provádí nejméně jedenkrát za 3 měsíce a po každé opravě požárního čerpadla, zkouška nejvyššího tlaku, která se provádí jedenkrát za rok, alternativní zkouškou ke zkoušce nejvyššího tlaku je zkouška jmenovitého průtoku při jmenovitém tlaku, která se provádí nejméně jedenkrát za rok nebo při důvodném podezření z nedostatečného výkonu čerpadla;

80 40. Hasicí prášky: jsou práškové chemikálie dopravované při hašení na hořící látku, hlavní hasební účinek spočívá v izolaci hořlaviny od okysličovadla, nejsou elektricky vodivé; jsou práškové roztoky dopravované do pásma hoření, hlavní hasební účinek spočívá v ochlazování při rozkladu prášku, jsou elektricky vodivé; jsou práškové chemikálie dopravované do pásma hoření, hlavní hasební účinek spočívá v antikatalitickém (inhibičním) působení na proces hoření, jsou elektricky nevodivé;

81 40. Hasicí prášky: jsou práškové chemikálie dopravované při hašení na hořící látku, hlavní hasební účinek spočívá v izolaci hořlaviny od okysličovadla, nejsou elektricky vodivé; jsou práškové roztoky dopravované do pásma hoření, hlavní hasební účinek spočívá v ochlazování při rozkladu prášku, jsou elektricky vodivé; jsou práškové chemikálie dopravované do pásma hoření, hlavní hasební účinek spočívá v antikatalitickém (inhibičním) působení na proces hoření, jsou elektricky nevodivé;

82 41. Hasební efekty hasebních prášků jsou:
inhibiční (antikatalický), plošný; inhibiční (antikatalický), izolační (pouze u univerzálních prášků), stěnový; izolační, objemové, ochlazující;

83 41. Hasební efekty hasebních prášků jsou:
inhibiční (antikatalický), plošný; inhibiční (antikatalický), izolační (pouze u univerzálních prášků), stěnový; izolační, objemové, ochlazující;

84 42. Přenosná lafetová požární proudnice LPS 16 E:
je proudnice otáčející se ve vertikální i horizontální rovině a upevněná na podpěře, stabilní i mobilní, má výkon cca l/min. při tlaku 0,8 MPa a při použití hubice o průměru 30 mm; je proudnice otáčející se ve vertikální rovině, je upevněna na automobilovém žebříku, má výkon cca l/min. při tlaku 1,6 MPa; je otočná proudnice na těžkou pěnu P 16;

85 42. Přenosná lafetová požární proudnice LPS 16 E:
je proudnice otáčející se ve vertikální i horizontální rovině a upevněná na podpěře, stabilní i mobilní, má výkon cca l/min. při tlaku 0,8 MPa a při použití hubice o průměru 30 mm; je proudnice otáčející se ve vertikální rovině, je upevněna na automobilovém žebříku, má výkon cca l/min. při tlaku 1,6 MPa; je otočná proudnice na těžkou pěnu P 16;

86 43. Věcný prostředek s označením VRVN-1 je:
je zařízení s hydraulickým agregátem na rozpínání, zvedání, přitahování stříhání plechů a profilů; je zařízení pro zvedání, utěsňování, rozpínání pomocí pryžových vaků; nástroj, sloužící k prorážení, přesekávání, stříhání plechů, k páčení a ohýbání profilů, rozřezávání plachtoviny, apod.;

87 43. Věcný prostředek s označením VRVN-1 je:
je zařízení s hydraulickým agregátem na rozpínání, zvedání, přitahování stříhání plechů a profilů; je zařízení pro zvedání, utěsňování, rozpínání pomocí pryžových vaků; nástroj, sloužící k prorážení, přesekávání, stříhání plechů, k páčení a ohýbání profilů, rozřezávání plachtoviny, apod.;

88 44. Přístroj s označením S 7 je:
izolační dýchací přístroj kyslíkový, s varovným signálem znějícím při poklesu tlaku na 6 ± 1 MPa, zásobou vzduchu při tlaku 30 MPa l (s tlakovou lahví o vodním objemu 7 litrů); izolační dýchací přístroj vzduchový, s otevřeným dýchacím okruhem, varovným signálem znějícím při poklesu tlaku na 4,5 ± 0,5 MPa, zásobou vzduchu při tlaku 20 MPa l (s tlakovou lahví o vodním objemu 7 litrů); izolační dýchací přístroj přetlakový, se mokrou plicní automatikou, s varovným signálem znějícím při poklesu tlaku na 4 ±1 MPa, zásobou vzduchu při tlaku 15 MPa l (s tlakovou lahví o vodním objemu 7 litrů);

89 44. Přístroj s označením S 7 je:
izolační dýchací přístroj kyslíkový, s varovným signálem znějícím při poklesu tlaku na 6 ± 1 MPa, zásobou vzduchu při tlaku 30 MPa l (s tlakovou lahví o vodním objemu 7 litrů); izolační dýchací přístroj vzduchový, s otevřeným dýchacím okruhem, varovným signálem znějícím při poklesu tlaku na 4,5 ± 0,5 MPa, zásobou vzduchu při tlaku 20 MPa l (s tlakovou lahví o vodním objemu 7 litrů); izolační dýchací přístroj přetlakový, se mokrou plicní automatikou, s varovným signálem znějícím při poklesu tlaku na 4 ±1 MPa, zásobou vzduchu při tlaku 15 MPa l (s tlakovou lahví o vodním objemu 7 litrů);

90 45. Při kondiční jízdě: si velitel nebo strojník prohlubuje zejména návyky v technice navigování automobilu, zdokonaluje se v řízení automobilu ve ztížených podmínkách provozu a nacvičuje součinnost s ostatními členy osádky; si řidič-strojník prohlubuje zejména návyky v technice řízení automobilu, zdokonaluje se v řízení automobilu ve ztížených podmínkách provozu a nacvičuje součinnost s ostatními členy osádky, například při couvání nebo průjezdu zúženým profilem; si řidič nebo strojník prohlubuje zejména návyky v technice ovládání čerpadla;

91 45. Při kondiční jízdě: si velitel nebo strojník prohlubuje zejména návyky v technice navigování automobilu, zdokonaluje se v řízení automobilu ve ztížených podmínkách provozu a nacvičuje součinnost s ostatními členy osádky; si řidič-strojník prohlubuje zejména návyky v technice řízení automobilu, zdokonaluje se v řízení automobilu ve ztížených podmínkách provozu a nacvičuje součinnost s ostatními členy osádky, například při couvání nebo průjezdu zúženým profilem; si řidič nebo strojník prohlubuje zejména návyky v technice ovládání čerpadla;

92 46. Nastavovací žebřík se zkouší:
jednou za rok, zátěží 80 kg, vždy po dvou dílech a obou stranách, žebřík se rozkmitá. Vyzkoušené díly se znovu spojí vnějšími konci a celá zkouška se opakuje; dvakrát za rok, zátěží 80 kg, vždy po jednom díle a dvou stranách, žebřík se rozkmitá. Připojíme druhý díl vnějšími konci a celou zkoušku opakujeme; čtyřikrát do roka, zátěží 160 kg, vždy po dvou dílech a jedné straně, žebřík se rozkmitá. Vyzkoušené díly spojíme znovu vnějšími konci a celou zkoušku opakujeme;

93 46. Nastavovací žebřík se zkouší:
jednou za rok, zátěží 80 kg, vždy po dvou dílech a obou stranách, žebřík se rozkmitá. Vyzkoušené díly se znovu spojí vnějšími konci a celá zkouška se opakuje; dvakrát za rok, zátěží 80 kg, vždy po jednom díle a dvou stranách, žebřík se rozkmitá. Připojíme druhý díl vnějšími konci a celou zkoušku opakujeme; čtyřikrát do roka, zátěží 160 kg, vždy po dvou dílech a jedné straně, žebřík se rozkmitá. Vyzkoušené díly spojíme znovu vnějšími konci a celou zkoušku opakujeme;

94 47. Kouřové přetlakové ventilátory:
v požární ochraně se nepoužívají; jsou určeny k mechanickému vytlačování kouře a horkých plynů při požáru, ventilátor se umístí na vnitřní straně objektu; jsou určeny k mechanickému odvětrání kouře a horkých plynů při požáru, ventilátor se umístí na vnější straně objektu;

95 47. Kouřové přetlakové ventilátory:
v požární ochraně se nepoužívají; jsou určeny k mechanickému vytlačování kouře a horkých plynů při požáru, ventilátor se umístí na vnitřní straně objektu; jsou určeny k mechanickému odvětrání kouře a horkých plynů při požáru, ventilátor se umístí na vnější straně objektu;

96 48. Věcný prostředek označený OL 2:
je oblek chránící před účinky sálavého tepla, skládá se z kapuce, blůzy, kalhot, kamaší, rukavic; je oblek chránící před účinky chemických látek, skládá se z kapuce, blůzy, kalhot, kamaší, rukavic; je oblek chránící před účinky kouře, skládá se z kapuce, blůzy, kalhot, bot;

97 48. Věcný prostředek označený OL 2:
je oblek chránící před účinky sálavého tepla, skládá se z kapuce, blůzy, kalhot, kamaší, rukavic; je oblek chránící před účinky chemických látek, skládá se z kapuce, blůzy, kalhot, kamaší, rukavic; je oblek chránící před účinky kouře, skládá se z kapuce, blůzy, kalhot, bot;

98 49. Plovoucí motorová stříkačka Macximum:
je vybavena plovákem pro čerpání z vodní hladiny, na které plave, čerpadlo je na výtlaku opatřeno pevnou spojkou 75; je součástí plovoucího pontonu se stabilizačními plováky; je vybavena odnímatelným plovákem pro čerpání vody, ze zatopených prostor jako čerpadlo ponorné s pevnou spojkou 75 na výtlaku;

99 49. Plovoucí motorová stříkačka Macximum:
je vybavena plovákem pro čerpání z vodní hladiny, na které plave, čerpadlo je na výtlaku opatřeno pevnou spojkou 75; je součástí plovoucího pontonu se stabilizačními plováky; je vybavena odnímatelným plovákem pro čerpání vody, ze zatopených prostor jako čerpadlo ponorné s pevnou spojkou 75 na výtlaku;

100 50. Tlakové požární hadice izolované:
se zkoušejí každý rok tahem 1,6 MPa po dobu 10 minut; se zkoušejí 1x za rok tlakem 1,6 MPa (maximální provozní tlak) po dobu 10 minut; se zkoušejí 1x za rok tlakem 0,8 MPa (maximální provozní tlak) po dobu 5 minut;

101 50. Tlakové požární hadice izolované:
se zkoušejí každý rok tahem 1,6 MPa po dobu 10 minut; se zkoušejí 1x za rok tlakem 1,6 MPa (maximální provozní tlak) po dobu 10 minut; se zkoušejí 1x za rok tlakem 0,8 MPa (maximální provozní tlak) po dobu 5 minut;


Stáhnout ppt "Odbornost HASIČ I. – III. stupně"

Podobné prezentace


Reklamy Google