Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Potírání obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Potírání obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování"— Transkript prezentace:

1 Potírání obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování
Mgr. Šárka Möstlová Odbor bezpečnostní politiky Ministerstvo vnitra ČR , (NE)bezpečná práce — od prekérní práce po nucenou kriminalitu

2 Odbor bezpečnostní politiky MV
Ministr vnitra – národní koordinátor boje proti obchodování s lidmi v ČR Odbor bezpečnostní politiky -sekretariát mezirezortní koordinační skupiny pro oblast boje proti obchodování s lidmi -národní zpravodaj (monitoring, zprávy) -spolupráce (NREM) -národní strategie Předseda Ministr vnitra Výkonný místopředseda NMV pro vnitřní bezpečnost sekretariát odbor bezpečnostní politiky Stálí členové MV, PČR, MS, NSZ, IKSP, MZV, MŠMT, MPSV, MZ, rady vlády…, La Strada, Charita, Diakonie, IOM,…

3 OSL pracovní vykořisťování
Problematické aspekty: subtilní formy donucení semilegální aktivity pachatelů sofistikovaněji páchaná trestná činnost agenturní zaměstnávání, nepřehlednost vazeb oběť a její vnímání situace OČTŘ a další aktéři a jejich vnímání měnících se podob OSL/trendů samotná hranice OSL vs. jiné porušení předpisů složitá konstrukce skutkové podstaty TČ OSL

4 Discovering Trafficking
dlouhodobě zejména obtíže spojené s pojmy „…nucená práce a jiné formy vykořisťování“ La Strada, OBP a Justiční akademie – spolupráce na tříletém projektu „Discovering Trafficking for the Purpose of Forced Labor and Labor Exploitation”, hrazen z prostředků Evropské komise, DG Justice, Freedom and Security, Program Prevention of and Fight Against Crime. cíl: napomoci definovat prostřednictvím trestních řízení obsah jednání, které spadá pod skutkovou podstatu TČ OSL za účelem pracovního vykořisťování dle ustanovení § 168 TZ zvýšení počtu obchodovaných osob, kterým bude umožněn přístup k právní pomoci (právní zastupování v průběhu trestního řízení, případně občansko-právního řízení za účelem uplatnění náhrady škody) zapojení partnerů na úrovni EU – národní zpravodajové - sběr vybraných rozsudků v této oblasti ve spolupráci s JA plánována realizace řady vzdělávacích akcí

5 Analýza rozsudků sběr rozsudků mezinárodní workshop (květen 2011)
komparativní analýza evropských rozsudků v oblasti obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování (listopad 2013) - analyzováno bylo 26 případů z 9 evropských zemí (včetně ČR) Jakými otázkami se analýza zejména zabývala? Aplikace pojmů nucená práce a jiné formy vykořisťování. Co je obchodování s lidmi? Je obchodování s lidmi pouze trojstranný vztah (obchodník- vykořisťovatel - oběť) nebo může být chápan i jako vztah dvojstranný (vykořisťovatel - oběť)? Jak je vykládán pojem pracovní vykořisťování (nucené práce, jiné formy vykořisťování atd.)? Inspirace v zahraničí, nizozemský rozsudek: praktiky podobné otroctví.

6 Oběť VYKOŘISŤOVATEL (kupující) Trestně odpovědný za jednání, které
OBCHODNÍK (prodávající) Trestně odpovědný za trestný čin obchodování s lidmi. VYKOŘISŤOVATEL (kupující) Trestně odpovědný za jednání, které spočívá v samotném vykořisťování osoby - TČ útisku, vydírání nebo zbavení osobní svobody atd.

7 je zároveň VYKOŘISŤOVATELEM obchodované osoby -
OBCHODNÍK je zároveň VYKOŘISŤOVATELEM obchodované osoby - není však uživatelem její pracovní síly - fakticky funguje jako pracovní agentura. Trestně odpovědný za trestný čin obchodování s lidmi. UŽIVATEL PRACOVNÍ SÍLY - užívá pracovní sílu obchodované osoby na základě smlouvy o dílo. Není si vědom své účasti na procesu obchodování s lidmi. Pokud neporušuje jiné právní normy není jeho jednání trestné.

8 podmínky; ekonomické vykořisťování
praktiky podobné otroctví závislost nesvoboda špatné pracovní podmínky; ekonomické vykořisťování

9 Děkuji za pozornost. Mgr. Šárka Möstlová sarka. mostlova@mvcr
Děkuji za pozornost! Mgr. Šárka Möstlová Mgr. Michal Šmíd


Stáhnout ppt "Potírání obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování"

Podobné prezentace


Reklamy Google