Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Společně za řekou Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ Nerudova 481 251 01 Říčany.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Společně za řekou Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ Nerudova 481 251 01 Říčany."— Transkript prezentace:

1 Společně za řekou Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ Nerudova 481 251 01 Říčany

2 Naše skupina • A kdo jsme: Šesťák- Radek Sedmáci: Hela a Míla Osmák: Fanda Deváťák: Petr

3 Etapa číslo 1 • Úsek sledování Rokytky- od koupaliště Jureček až ke státní silnici, okolo fotbalového hřiště • Okolo toku jsme pozorovali smíšený les, převažovaly např. borovice, dub, buk, topol, bříza • Rostliny v okolí- nejvíce blatouchů • Pozorovaná zvířata- moc jich nebylo- 2 kachny, mravenci, slimák, žádnou rybu jsme neviděli

4 Popis sledovaného toku Rokytky • Cestou byly 3 betonové můstky a několik dřevěných, popř. klád přes potok • Tok- je na něm řada meandrů • Cestou jsme nepozorovali žádné zpevněné břehy, ani vybetovaná koryta, pouze usměrnění toku. Ještě – viz obrázek bylo možné zkoumat staré stavby, které asi sloužily k úpravě toku Rokytky

5 Mapa toku Rokytky

6 Pojmy ke zjištění • Revitalizace: lat. re-, znovu a vitalis, životný, životaschopný) znamená obnovení a oživení.V dnešní době se jedná o navrácení koryt řek zpět, dosahuje se tím rovněž delšího zadržení vody v krajině (napřímenými či zatrubněnými toky voda rychle odteče) lat. • Revitalizace vodních toků: odbahnění, snaha omezit umělé zásahy a obnovit funkce celých ekosystémů. odbahněníekosystémůodbahněníekosystémů • Ekosystém se skládá ze složky živé, tvořené organismy.Ekosystém se skládá ze složky živé, tvořené organismy a složky neživé, tvořené prostředím biotopem organismy biotopem organismy biotopem

7 Důsledky revitalizace • Dobré bydliště pro vodní živočichy • Samočištění vody • Zmírňují sucho • Tlumení povodní

8 Revitalizace Rokytky, dle zjištěných informací • V roce 2007 byla zahájena revitalizace koryta Rokytky v suchém poldru Čihadla. Korytům potoků bude vrácen přírodě blízký charakter, a v jejich okolí navíc vznikne velké množství drobných vodních ploch. V rámci revitalizace suchého poldru bude Svépravický potok odkloněn na sever až k přilehlému lesu a podél lesní cesty povede v trase stávajícího příkopu až k psímu cvičišti, kde se opět setká s Rokytkou. Prodloužení potoka bude o cca 1,1 km. Také soutok Hostavického potoka s Rokytkou bude posunut dále po proudu. Hostavický potok tak před soutokem stačí ještě opsat několik oblouků. Nové koryto Rokytky povede v několika obloucích středem suchého poldru a na třech místech bude křižovat původní trasu. Původní koryto Rokytky bude částečně zasypáno

9 Barvy na mapách • Modrá barva- voda • Zelená barva- nížiny • Hnědá barva- hory a pohoří

10 Rokytka- základní údaje • Pramení jihovýchodně od Říčan v prostoru Říčanského lesa mezi obcemi Tehov a Tehovec v nadmořské výšce 453 m n.m. Prameny Rokytky jsou dva a po několika stech metrech se stékají a stávají se počátkem nejdelšího pražského potoka

11 • Délka toku: 37,5 km- celkem • Délka toku v Praze: 31,5 km • Plocha povodí: 134,85 km2 • Přítoky Rokytky: Říčanský potok, Křenický, Běchovický, Svépravický, Hostavický, Vackovský,Prosecký, Chvalka, Malá Rokytka

12 Historie okolí Rokytky PRAHA • V historii vinařská oblast Libně a Vysočan, kam se ještě na začátku 19. století jezdilo za přírodou, na venkov za rekreací, prošly během 19. a 20. století rozsáhlou proměnou. Rozvoj průmyslu v těchto čtvrtích byl značný, vznikly továrny na cement, líh atd. Vodní síla Rokytky byla také využívána k pohonu mlýnů, které byli v její blízkosti postaveny.

13 Říčansko- historie zkoumaného • Zkoumaná oblast- okolí Jurečka, Vojkov Již před 1. světovou válkou- rekreační oblast- MUDr. J. Thomayer doporučoval k rekreaci (Dětská léčebna, hotel Morava,…) 1904- založeno koupaliště v Přestavlckém údolí 30. léta- úprava radošovického rybníka- v roce 1934 uvedeno do provozu. Název dle Antonína Jurečka- nájemce hostince a koupaliště

14 • 1938- dostavba 20 rodinných kabin, kiosku, připojení části lesa • A. Jureček spravoval koupaliště, restauraci do roku 1958 • Současnost- koupaliště, kiosek, restaurace • Okrašlovací spolek- odpočinkové lavičky v údolí Rokytky

15 Nejčastější řemesla a jejich využití • Říčansko- rekreace, koupání, bruslení, rybaření • Restaurace na břehu- taneční zábavy, další společenské akce • Pražská oblast: dříve pohon mlýnů- Lowitův mlýn, Kejřův mlýn, Kyjský mlýn, Počernický mlýn

16 Znečištění Rokytky • Místy silné znečištění- fosfor, amoniakový dusík ( zemědělská hnojiva), černé vyústění žump a septiků • Náš úsek, vzhledem k tomu, že vede lesem má znečištění minimální

17 Údržba a správa toku • Čištění koryta • Prořezávání břehových porostů • Sečení trávy podél břehů • Odklízení černých skládek • Řez vrb podél potoka


Stáhnout ppt "Společně za řekou Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ Nerudova 481 251 01 Říčany."

Podobné prezentace


Reklamy Google