Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systém i-RU.CZ má za sebou 5 let ! i-ru.cz = v ČEŠTINĚ Servery představují marketingově uzavřený systém služeb pro domácí i zahraniční ekonomické subjekty.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systém i-RU.CZ má za sebou 5 let ! i-ru.cz = v ČEŠTINĚ Servery představují marketingově uzavřený systém služeb pro domácí i zahraniční ekonomické subjekty."— Transkript prezentace:

1 Systém i-RU.CZ má za sebou 5 let ! i-ru.cz = v ČEŠTINĚ Servery představují marketingově uzavřený systém služeb pro domácí i zahraniční ekonomické subjekty. Obsahově nejsou identické. i-ru.com = v RUŠTINĚ

2

3 Co nás pojí… Euroasijský prostor - potenciál zdrojů všech úrovní Odborné autority se shodují: • Perspektivní pro 21.století jsou také jiné než na tradicích římsko- židovsko-atlantické civilizace vzniklé útvary. Stále zajímavější jsou mj. Čína, Indie, JV Asie, Latinská amerika (Brazílie) …. • Avšak jedno území s obrovským lidským, ekonomickým a odbytovým potenciálem, je nám kulturně i duchovně velmi blízko. jde o …RUSKO a nové státy SNS. • Žijí zde lidé, mající zkušenost z abnormalit sociálních revolucí, tíhy moderních válek, mohutných industrializačních reforem, obrovských změn z počátku 3. tisíciletí… • Ekonomická zóna ruskojazyčné východní Eropy je v současnosti jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících na světě. (Nová „Hedvábná stezka“, „Transsib“…) Rusky se mluví v teritoriích, kde žije 250-350 mln. obyvatel

4 Co je RU NET? •Označení ruské části Světové sítě •RU NET geograficky = prostor •obývaný 250-350 mln.lidí •Jen v Rusku internet používá asi 23 mln. osob. •Internetem brouzdá 22proc. dospělé populace (ze 143 mln.obyv.) •Průměrný ruský uživatel internetu má 29 let, je abs.vysoké školy a profesně jde o odborníka, specialistu. •Ruský internet prožívá bouřlivý rozvoj, předbíhá všechny prognózy. •Internet obecně používá 694 milionů osob. •Což je 14 proc. obyvatelstva světa ve věku nad 15 let. Na výběr ve světové síti je asi 11 miliard stránek.

5 Vize portálu Vize portálu (Přijato 2001) • i-RU.CZ chce b ýt jedním z nejvýznamnějších subjektů v ČR v oblasti obchodních i neobchodních poskytováníobchodních i neobchodních informací pro hospodářskou spolupráci střední a východní Evropy, Euroasie integrátor odborných kontaktů a schůzek, efektivních informačních služeb • Rozvíjet se jako integrátor, stavitel mostů česko-slovenské spolupráce s východem. Být místem odborných kontaktů a schůzek, efektivních informačních služeb meziregionální, mezinárodní, informační sítě • Vybudo vat meziregionální, mezinárodní, informační sítě • nepolitickým, odborným, objektivně informujícím • Být nepolitickým, odborným, objektivně informujícím subjektem

6 Návštěvy serveru i-ru.cz 2004-2006

7 Mezi nejvýznamnějšími partnery, kteří prodloužili smlouvy o čerpání služeb Systému a přispěli tak k zajištění provozu v roce 2007 jsou : • EGAP a.s. • ČEB a.s. • Řetězárna a.s. • KVS-Ekodivize a.s. • PSP Pohony a.s. Systém i-RU.CZ má za sebou 5 let ! Děkujeme ! …

8 Komora SNS se stala Generálním partnerem Systému i-RU.CZ v roce 2003 Komora pro hospodářské styky se SNS, s.o.k.

9 Komora SNS byla zřízena Hospodářskou komorou České republiky v r.1997, jako speciální obchodní komora (podle zákona č. 42/1980 Sb. o hospodářských stycích se zahraničím). Komora je nestátním, samostatným a nezávislým právnickým subjektem. Komora SNS je nejatoritativnější instituce v otázkách obchodu a spolupráce se zeměmi SNS Komora je od počátku svého vzniku podporována státními orgány a institucemi, především pak MPO ČR, MZV ČR, Kanceláří Prezidenta Republiky, Úřadem vlády ČR, Senátem PČR či PSP ČR. Komora intenzivně spolupracuje se ZÚ zemí SNS akreditovanými v ČR, zejména Ruské federace, Ukrajiny, Běloruska a Kazachstánu. KSNS spolupracuje s českými velvyslanectvími v zemích SNS. Experti komory přípravují jednání Mezivládních nebo Smíšených komisí pro obchodně ekonomickou a vědecko - technickou spolupráci, které jsou ustaveny s Ruskou federací, Ukrajinou, Kazachstánem a s Uzbekistánem. www.komorasns.cz

10 Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. EGAP se stala Významným partnerem Systému i-RU.CZ v roce 2005

11 EGAP a.s. - státní úvěrová pojišťovna se zaměřením na pojišťování vývozních úvěrů proti teritoriálním a komerčním rizikům spojeným s vývozem zboží a služeb z České republiky. (vznik 1992) Společnost EGAP je součástí systému státní podpory exportu a poskytuje pojišťovací služby všem vývozcům českého zboží bez rozdílu jejich velikosti, právní formy a objemu pojištěného vývozu. Kromě toho nabízí pojištění tuzemských pohledávek. Rozhodující činností společnosti je pojišťování vývozních úvěrů proti vývozním úvěrovým rizikům, tj. teritoriálním rizikům a kombinaci teritoriálních a tržně nezajistitelných komerčních rizik. Vodičkova 34, Praha 1 www.egap.cz

12 Česká exportní banka a.s. (ČEB a.s.) ČEB a.s. se stala Významným partnerem Systému i-RU.CZ v roce 2005

13 Česká exportní banka, a.s. (ČEB) je specializovaná bankovní instituce pro státní podporu vývozu přímo a nepřímo vlastněná státem. Vznikla v roce 1995 a tvoří součást systému státní proexportní politiky. Posláním ČEB je poskytovat státní podporu vývozu, a to poskytováním a financováním vývozních úvěrů a dalších služeb s vývozem souvisejících. ČEB tak doplňuje služby nabízené domácí bankovní soustavou o financování vývozních operací vyžadující dlouhodobé zdroje financování za výhodné úrokové sazby. Umožňuje tím českým vývozcům vstupovat do soutěže na mezinárodním trhu za podmínek srovnatelných s těmi, které využívá jejich hlavní zahraniční konkurence. www.ceb.cz

14 Řetězárna a.s. se stala Významným partnerem Systému i-RU.CZ v roce 2004

15 Řetězárna byla založena v roce 1894. Ve společnosti v současné době pracuje cca 330 zaměstnanců, převážně ve dvou a třísměnném provoze. Sněhové řetězy na nákladní a osobní automobily, záběrové řetězy na lesní kolové traktory, řetězy do nejrůznějších dopravníků, důlní řetězy, rybářské řetězy a celá řada dalších výrobků. Kvalitu deklaruje mj. výrobkový certifikát oborové zkušebny (BG) SRN v Hannoveru pro řetězy kladkostrojové, závěsné a závěsné komponenty jakosti 80, který vlastní pouze několik několik firem na světě. www.retezarna.cz Hlavní výrobní program společnosti je výroba svařovaných článkových řetězů od Ø 2 mm do Ø 60 mm. Dále produkce řetězového kovaného příslušenství. Jsou to různé háky, třmeny, spojky, třetím nosným pilířem výroby je tažený drát.

16 Výrobní firma KVS-Ekodivize a.s. KVS-Ekodivize a.s. se stala Významným partnerem i-RU.CZ v roce 2005

17 •KVS EKODIVIZE a.s. - založena 19. července 1995 jako čistě soukromá česká firma. • Technologie průmyslových odpadů, hydrometalurgie. •Recyklace průmyslových odpadů produkovaných výrobními podniky zejména v oboru metalurgie železa a barevné metalurgie. • Přísady pro barevnou metalurgii, odlévání zinkových odlitků, nanášení vypalovaných práškových plastů, •Výrobce sporáků, kamen a kotlů na pevná paliva. • Obrábění dílů, hutní materiál. www.kvs-ekodivize.cz

18 PSP Pohony a.s., Přerov PSP Pohony a.s., se stala Významným partnerem Systému i-RU.CZ v roce 2005

19 Společnost PSP Pohony a.s., Přerov je tradičním výrobcem a dodavatelem průmyslových převodovek, spojek, brzd a dalších komponentů v České republice. Historie vzniku závodu Spojky a Převodovky se datuje od roku 1951, avšak samotná výroba v Přerově má již více než stoletou tradici. Výrobky PSP Pohony a.s. se používají nejen ve strojírenství, ale také ve stavebnictví, dopravě, textilním strojírenství, zemědělství, papírenském a dřevozpracujícím průmyslu. www.pohony.cz

20 Pod záštitou krajs.organizací HK ČR „O postupech na ruskojazyčných trzích. Možnosti ruskojazyčného internetu“ INTERNETOVÝ PORTÁL i-RU.CZ, člen HK ČR, KSNS, ARSVŠ s partnery zve k účasti na seriálu Work Shopů: Setkání firem a hostů s představiteli klíčových institucí pro podnikání na východě. Předvedení české a ruské části portálu i-RU.CZ jako nástroje firemní marketingové praxe v rozvoji česko-východní hospodářské spolupráce.

21 Přednáška na téma: "Ruská duše v historicko-filozofickém kontextu. 21. století. Konec či začátek ruské cesty?" •Kdy: 8. listopadu 2006 •Místo: UPCE, Pardubice •Čas: 10.00 – 11.30h Přednášející: Mgr.Rostislav Vlček, zakladatel a provozovatel portálu tvoří Systém i-RU.CZ, nejnavštěvovanější aplikaci česko-východní hospodářské spolupráce i-RU.CZ, systém nestátní podpory podnikání v rusky mluvící Střední a Východní Evropě, Euroasii. Partneři: Komora SNS, EGAP, ČEB, významné firmy, instituce v ČR i v zahraničí. Založeno 2001. servery www.i-ru.cz, www.i-ru.com Univerzita Pardubice, Fakulta humanitních studií, Ústav cizích jazyků Pro českou spolupráci, obchod a podnikání v rusky mluvících zemích

22 i-RU.CZ je nyní na 3. pozici v Google při výpisu slova ´AZBUKA´

23 i-RU.CZ je nyní 1. pozici v Google při výpisu termínu ´export Rusko´

24 V čem vidíme unikátnost i-RU.CZ? i-RU.CZ? • Byli jsme první, kdo se cíleně zabývá veřejným monitoringem na poli Č-V podpory obchodu a hospodářské spolupráce… • Stali jsme se významným studijním, servisně-informačním a osvětovým zdrojem… • Aspirujeme na širokou mezinárodní spolupráci (Moskva, Ukrajina…) • Pracujeme na založení Asociace uživatelů ruskojazyčného internetu (AURI) … •Až do pol. Roku 2006 jsme zpracovávali monitory ZDARMA • Dnešní placené PROFI služby jsou garantovány odborností a ověřováním KONTAKTŮ…

25 O co se ucházíme… O co se ucházíme… • Stojíme o odborné a zodpovědné partnery, ochotné morálně, příp. finančně podpořit naši činnost a rozvoj… • Hledáme nové způsoby, jak stabilně financovat aktivity podporující export, vzdělávání ale i rozvoj obecného multikulturního povědomí o fenoménech hospod. spolupráce s východní Evropou • Nabízíme mediálně doprovodné služby firemních, odborných akcí, výstav, prezentací apod., monitoring v českém i v ruskojazyčném prostředí…

26 Děkujeme za spolupráci. Pěkný Nový rok 2007 ať jste kdekoliv, v Rusku, na Ukrajině, v Bělorusku, v Kazachstáně, v Čechách na Moravě nebo na Slovensku… Mgr. Rostislav Vlček hlavní editor i-RU.CZ jednatel společnosti RONA International v.o.s. GSM +420 603 505 173; sales@i-ru.czsales@i-ru.cz

27


Stáhnout ppt "Systém i-RU.CZ má za sebou 5 let ! i-ru.cz = v ČEŠTINĚ Servery představují marketingově uzavřený systém služeb pro domácí i zahraniční ekonomické subjekty."

Podobné prezentace


Reklamy Google