Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úpravy regulace slev z jízdného ve veřejné osobní dopravě

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úpravy regulace slev z jízdného ve veřejné osobní dopravě"— Transkript prezentace:

1 Úpravy regulace slev z jízdného ve veřejné osobní dopravě
Michal Němec Ministerstvo dopravy ČR

2 Integrované dopravní systémy 2013
Právní prostředí (1) ceny jízdného ve veřejné osobní dopravě (mimo IDS a MHD) jsou státem regulovány tarif nestanoven přímo, ale jako věcně usměrňovaná cena zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, §10 Seznam zboží s regulovanými cenami: Zboží, u něhož se uplatňuje regulace cen podle §§ 5 a 6, zařazují cenové orgány rozhodnutím do seznamu zboží s regulovanými cenami. Seznam a ceny v jeho rámci stanovené a zboží, u něhož se uplatňuje regulace cen podle § 8, uveřejňuje MF v Cenovém věstníku.“. pozn.: §§ 5 a 6 obsahují definici úředně stanovených a věcně usměrňovaných cen. zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen Integrované dopravní systémy 2013

3 Integrované dopravní systémy 2013
Právní prostředí (2) Výměr Ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami (dále jen Výměr MF) vychází každoročně v Cenovém věstníku. část I. - úředně stanovené ceny oddíl A - maximální ceny stanovené MF oddíl B - ceny, které mohou stanovit kraje a obce MHD a IDS část II. - věcně usměrňované ceny Integrované dopravní systémy 2013

4 Integrované dopravní systémy 2013
Výměr MF - doprava Část I., oddíl B (kraje a obce): MHD, IDS, odtahová služba, taxislužba, parkoviště Část II. (MF): železniční osobní doprava, silniční linková doprava, železniční dopravní cesta, MHD a IDS – jen slevy Integrované dopravní systémy 2013

5 Integrované dopravní systémy 2013
Výměr MF – doprava (2) Přílohy č.1 – cena za použití železniční dopravní cesty č.3 – IDS č.5 – železniční osobní č.6 – linková určené podmínky: slevy u autobusů též „vzorový tarif“ pro propočet jízdného. Integrované dopravní systémy 2013

6 Výměr MF – vývoj regulace IDS
do konce roku 2011 kraje měly možnost vyhlásit tarif IDS svým nařízením (dle Části I. oddílu B) – zavedeno 2005 pokud nevydaly nařízení, řídila se IDS dle pravidel pro železniční a linkovou dopravu + IDS a MHD (slevy) u železniční a linkové dopravy v Části II. uvedeno, že se to nevztahuje na IDS dle Části I. oddílu B problém se slevami a u linkové dopravy ve výpočtu věcně usměrňované ceny jízdného od roku 2012 IDS samostatnou položkou v Části II. (tzn. už nevázáno na nařízení kraje) upřesněno, že se jedná o integrované veřejné služby podle zákona č. 194/2010 Sb, o veřejných službách … u železniční a linkové dopravy v Části II. ale pořád zůstal odkaz na IDS dle Části I. oddílu B od května (Výměr 02/2012) v položce linková doprava doplněno, že věcně usměrňovaná cena se neaplikuje na linky v rámci IDS v tarifních pásmech do 30 km (iniciativa ČAOVD) Integrované dopravní systémy 2013

7 Integrované dopravní systémy 2013
Druhy slev z jízdného Nařízené státem Výměr MF č. 01/2013 zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů Objednané státem, krajem či obcí (objednavatelem veřejných služeb) „Komerční“ Integrované dopravní systémy 2013

8 Slevy z jízdného nařízené státem
Kategorie cestujících železnice silnice MHD IDS Děti do 6 let 100% od 6 do 15 50% 50%* Žáci 6 – 15 let 62,5%  62,5% 15 – 26 let 25% Zdravotně postižení (ZTP, ZTP/P) 75%  100% Průvodce držitele průkazu ZTP/P Návštěvy rodičů v ústavech - * Jen na časové jízdenky s platností nejméně 1 měsíc Změny nařízených slev – zavedení žákovského jízdného (mimo MHD) – zrušení důchodců – bojovníků za svobodu – zrušení ústavních činitelů – zrušení důchodců (železniční doprava + IDS) Integrované dopravní systémy 2013

9 Slevy objednávané v rámci závazku
Nad rámec Výměru MF Nejčastěji v MHD – velmi rozšířená sleva 50% pro seniory a bezplatná přeprava nad 70 let V MHD též dárci krve, … Některé kraje objednávají slevu pro odbojáře Středočeský kraj – bezplatné žákovské jízdné Specifická situace u ČD – stát sice slevy neobjednává, ale akceptuje ceník ČD (obdobně kraje) Integrované dopravní systémy 2013

10 Integrované dopravní systémy 2013
Slevy „komerční“ Slouží k motivování cestujících k výběru dopravce K opakovanému využívání jeho služeb určité formy předplatného (pořízení „věrnostní karty“, která umožňuje zakoupit jízdenku se slevou) vložení částky na „svůj účet“ vedený u dopravce (kreditové jízdenky, čipové karty) Slevy poskytované při zakoupení jízdenky přes internet Poskytování slevy za to, že si cestující koupí jízdenku (letenku) s předstihem, a nebo využije méně atraktivní (vytíženou) denní dobu či den v týdnu Slevy pro konkrétní skupiny cestujících před zavedením žákovského jízdného slevy na kartu ISIC žákovské jízdné v létě senioři v železniční dopravě Integrované dopravní systémy 2013

11 Integrované dopravní systémy 2013
Kompenzace slev do roku 2004 slevy kompenzovány jen dopravcům v rámci závazku ostatní neměli nárok – podmínky podnikání 2004 zavedeno žákovské jízdné, jelikož to byla nová sleva, kompenzováno všem od nutno kompenzovat všechny slevy všem - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70. Integrované dopravní systémy 2013

12 Kompenzace slev v komerční dopravě
2010 2011 2012 železniční linková Počet smluv 1 86 2 88 3 87 Kompenzace (tis. Kč) 16 794 60 517 95 103 Celkem žel. + link. komentář: meziroční nárůst 2010/11 železniční doprava (2010 jen Pendolina, 2011 už většina vlaků Praha – Ostrava) kompenzace „ostatních slev“ (nad rámec žákovského jízdného) – v roce 2010 jen výjimečně meziroční nárůst 2011/12 pouze žel. doprava (především noví dopravci) předpoklad 2013 cca 260 mil. Kč Integrované dopravní systémy 2013

13 Integrované dopravní systémy 2013
Kompenzace slev v roce 2012 Druh slevy Sleva Kompenzace [Kč] podíl [%] Žák (do 15 let) 62,5% 3,2 Student (15-26 let) 25% 46,0 Děti od 6-15 mimo MHD 50% 18,8 ZTP, ZTP/P 75% 17,0 ZTP, ZTP/P - MHD 100% 0,6 Průvodce ZTP/P 1,6 Děti do 6 let 12,8 Návštěvy rodičů v ústavech 2 390 0,0 Celkem 100 Integrované dopravní systémy 2013

14 Materiál pro jednání Vlády
na rok 2013 předpoklad výše kompenzací cca 260 mil. Kč v rozpočtu MD na této položce 187 mil. Kč (v roce 2012 bylo 191 mil. Kč) záměr od slevy nenařizovat výjimka zdravotně postižení vč. průvodců – garantováno zákonem úspora cca 100 mil. Kč v roce 2013 (II. pololetí) cca 210 mil. Kč v roce 2014 (při „cenách roku 2013“) Integrované dopravní systémy 2013

15 Materiál pro jednání Vlády - připomínky
Zdražení přepravy pro sociálně citlivé skupiny v rámci veřejných služeb ke zrušení slev není důvod; objednatelé často objednávají slevy nad rámec státem nařízených. na komerčních spojích také nelze předpokládat plošné rušení slev - jejich poskytování je pro dopravce výhodnější (konkurence jiných dopravců a IAD). I zde již dnes slevy nad rámec Výměru MF. Riziko narušení systému veřejné dopravy (snížení počtu cestujících, z toho plynoucí ztrátovost spojů, …) nepředpokládá se znatelný dopad. V objednávkové dopravě prakticky žádný, v komerční dopravě bude chybět cca 210 mil. Kč. Kompenzace dle statistik Dop (MD) 2-04 komerčních výkonech jen cca 7 % příjmů dopravců Riziko porušení hospodářské soutěže (při kompenzaci slev v závazkových spojích) nelze směšovat služby v rámci objednávky (veřejný subjekt objednává parametry služby, jako podoba vozového parku /stáří, nízkopodlažnost, kapacita/, jízdní řád či dokonce tarif /IDS/) a komerční služby Integrované dopravní systémy 2013

16 Integrované dopravní systémy 2013
Hypotetický příklad na lince jízdné mezi místy A a B 100 Kč studenti - sleva 25%, tedy 25 Kč spojem pojede 10 studentů tržby budou 750 Kč ztráta dopravce 250 Kč. pokud sleva poskytnuta (nařízena) nebude, mohou se třeba 4 z těchto studentů dohodnout, že pojedou spolu autem tržby jen 6*100 Kč, tj. 600 Kč tzn. o 150 Kč méně, než když slevy poskytovány byly nikoliv ztráta 250 Kč, ale naopak zisk 150 Kč. Integrované dopravní systémy 2013

17 Děkuji za pozornost Michal Němec Ministerstvo dopravy ČR
odbor financí a ekonomiky tel


Stáhnout ppt "Úpravy regulace slev z jízdného ve veřejné osobní dopravě"

Podobné prezentace


Reklamy Google