Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úpravy regulace slev z jízdného ve veřejné osobní dopravě Michal Němec Ministerstvo dopravy ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úpravy regulace slev z jízdného ve veřejné osobní dopravě Michal Němec Ministerstvo dopravy ČR."— Transkript prezentace:

1 Úpravy regulace slev z jízdného ve veřejné osobní dopravě Michal Němec Ministerstvo dopravy ČR

2 Integrované dopravní systémy 20132 20.5.2013 Právní prostředí (1)  ceny jízdného ve veřejné osobní dopravě (mimo IDS a MHD) jsou státem regulovány  tarif nestanoven přímo, ale jako věcně usměrňovaná cena  zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, §10 Seznam zboží s regulovanými cenami:  Zboží, u něhož se uplatňuje regulace cen podle §§ 5 a 6, zařazují cenové orgány rozhodnutím do seznamu zboží s regulovanými cenami. Seznam a ceny v jeho rámci stanovené a zboží, u něhož se uplatňuje regulace cen podle § 8, uveřejňuje MF v Cenovém věstníku.“.  pozn.: §§ 5 a 6 obsahují definici úředně stanovených a věcně usměrňovaných cen.  zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen

3 Integrované dopravní systémy 20133 20.5.2013 Právní prostředí (2)  Výměr Ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami (dále jen Výměr MF) vychází každoročně v Cenovém věstníku.  část I. - úředně stanovené ceny  oddíl A - maximální ceny stanovené MF  oddíl B - ceny, které mohou stanovit kraje a obce  MHD a IDS  část II. - věcně usměrňované ceny

4 Integrované dopravní systémy 20134 20.5.2013 Výměr MF - doprava  Část I., oddíl B (kraje a obce):  MHD,  IDS,  odtahová služba,  taxislužba,  parkoviště  Část II. (MF):  železniční osobní doprava,  silniční linková doprava,  železniční dopravní cesta,  MHD a IDS – jen slevy

5 Integrované dopravní systémy 20135 20.5.2013 Výměr MF – doprava (2)  Přílohy  č.1 – cena za použití železniční dopravní cesty  č.3 – IDS  č.5 – železniční osobní  č.6 – linková  určené podmínky:  slevy  u autobusů též „vzorový tarif“ pro propočet jízdného.

6 Integrované dopravní systémy 20136 20.5.2013 Výměr MF – vývoj regulace IDS  do konce roku 2011  kraje měly možnost vyhlásit tarif IDS svým nařízením (dle Části I. oddílu B) – zavedeno 2005  pokud nevydaly nařízení, řídila se IDS dle pravidel pro železniční a linkovou dopravu + IDS a MHD (slevy)  u železniční a linkové dopravy v Části II. uvedeno, že se to nevztahuje na IDS dle Části I. oddílu B  problém se slevami a u linkové dopravy ve výpočtu věcně usměrňované ceny jízdného  od roku 2012  IDS samostatnou položkou v Části II. (tzn. už nevázáno na nařízení kraje)  upřesněno, že se jedná o integrované veřejné služby podle zákona č. 194/2010 Sb, o veřejných službách …  u železniční a linkové dopravy v Části II. ale pořád zůstal odkaz na IDS dle Části I. oddílu B  od května (Výměr 02/2012) v položce linková doprava doplněno, že věcně usměrňovaná cena se neaplikuje na linky v rámci IDS v tarifních pásmech do 30 km (iniciativa ČAOVD)

7 Integrované dopravní systémy 20137 20.5.2013 Druhy slev z jízdného  Nařízené státem  Výměr MF č. 01/2013  zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů  Objednané státem, krajem či obcí (objednavatelem veřejných služeb)  „Komerční“

8 Integrované dopravní systémy 20138 20.5.2013 Slevy z jízdného nařízené státem Kategorie cestujícíchželeznicesilniceMHDIDS Děti do 6 let100% od 6 do 1550% 50%*50% Žáci 6 – 15 let62,5% 50%* 62,5% 15 – 26 let25% 50%*25% Zdravotně postižení (ZTP, ZTP/P)75% 100%75% Průvodce držitele průkazu ZTP/P100% Návštěvy rodičů v ústavech75%50%- * Jen na časové jízdenky s platností nejméně 1 měsíc  Změny nařízených slev  1.9.2004 – zavedení žákovského jízdného (mimo MHD)  1.1.2006 – zrušení důchodců – bojovníků za svobodu  1.2.2011 – zrušení ústavních činitelů  1.1.2012 – zrušení důchodců (železniční doprava + IDS)

9 Integrované dopravní systémy 20139 20.5.2013 Slevy objednávané v rámci závazku  Nad rámec Výměru MF  Nejčastěji v MHD – velmi rozšířená sleva 50% pro seniory a bezplatná přeprava nad 70 let  V MHD též dárci krve, …  Některé kraje objednávají slevu pro odbojáře  Středočeský kraj – bezplatné žákovské jízdné  Specifická situace u ČD – stát sice slevy neobjednává, ale akceptuje ceník ČD (obdobně kraje)

10 Integrované dopravní systémy 201310 20.5.2013 Slevy „komerční“  Slouží k motivování cestujících k výběru dopravce  K opakovanému využívání jeho služeb  určité formy předplatného (pořízení „věrnostní karty“, která umožňuje zakoupit jízdenku se slevou)  vložení částky na „svůj účet“ vedený u dopravce (kreditové jízdenky, čipové karty)  Slevy poskytované při zakoupení jízdenky přes internet  Poskytování slevy za to, že si cestující koupí jízdenku (letenku) s předstihem, a nebo využije méně atraktivní (vytíženou) denní dobu či den v týdnu  Slevy pro konkrétní skupiny cestujících  před zavedením žákovského jízdného slevy na kartu ISIC  žákovské jízdné v létě  senioři v železniční dopravě

11 Integrované dopravní systémy 201311 20.5.2013 Kompenzace slev  do roku 2004 slevy kompenzovány jen dopravcům v rámci závazku  ostatní neměli nárok – podmínky podnikání  2004 zavedeno žákovské jízdné, jelikož to byla nová sleva, kompenzováno všem  od 3.12.2009 nutno kompenzovat všechny slevy všem - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70.

12 Integrované dopravní systémy 201312 20.5.2013 Kompenzace slev v komerční dopravě 201020112012 železničnílinkováželezničnílinkováželezničnílinková Počet smluv186288387 Kompenzace (tis. Kč)16 794100 13260 517153 53095 103141 390 Celkem žel. + link. 116 926214 047236 493  komentář:  meziroční nárůst 2010/11  železniční doprava (2010 jen Pendolina, 2011 už většina vlaků Praha – Ostrava)  kompenzace „ostatních slev“ (nad rámec žákovského jízdného) – v roce 2010 jen výjimečně  meziroční nárůst 2011/12  pouze žel. doprava (především noví dopravci)  předpoklad 2013 cca 260 mil. Kč

13 Integrované dopravní systémy 201313 20.5.2013 Kompenzace slev v roce 2012 Druh slevySlevaKompenzace [Kč]podíl [%] Žák (do 15 let)62,5%7 560 9553,2 Student (15-26 let)25%108 513 49146,0 Děti od 6-15 mimo MHD50%44 926 02418,8 ZTP, ZTP/P75%40 032 99417,0 ZTP, ZTP/P - MHD100%1 500 4530,6 Průvodce ZTP/P100%3 874 8691,6 Děti do 6 let100%30 081 39312,8 Návštěvy rodičů v ústavech50%2 3900,0 Celkem236 492 570100

14 Integrované dopravní systémy 201314 20.5.2013 Materiál pro jednání Vlády  na rok 2013 předpoklad výše kompenzací cca 260 mil. Kč  v rozpočtu MD na této položce 187 mil. Kč (v roce 2012 bylo 191 mil. Kč)  záměr od 1.7.2013 slevy nenařizovat  výjimka zdravotně postižení vč. průvodců – garantováno zákonem  úspora  cca 100 mil. Kč v roce 2013 (II. pololetí)  cca 210 mil. Kč v roce 2014 (při „cenách roku 2013“)

15 Integrované dopravní systémy 201315 20.5.2013 Materiál pro jednání Vlády - připomínky  Zdražení přepravy pro sociálně citlivé skupiny  v rámci veřejných služeb ke zrušení slev není důvod; objednatelé často objednávají slevy nad rámec státem nařízených.  na komerčních spojích také nelze předpokládat plošné rušení slev - jejich poskytování je pro dopravce výhodnější (konkurence jiných dopravců a IAD). I zde již dnes slevy nad rámec Výměru MF.  Riziko narušení systému veřejné dopravy (snížení počtu cestujících, z toho plynoucí ztrátovost spojů, …)  nepředpokládá se znatelný dopad. V objednávkové dopravě prakticky žádný, v komerční dopravě bude chybět cca 210 mil. Kč. Kompenzace dle statistik Dop (MD) 2-04 komerčních výkonech jen cca 7 % příjmů dopravců  Riziko porušení hospodářské soutěže (při kompenzaci slev v závazkových spojích)  nelze směšovat služby v rámci objednávky (veřejný subjekt objednává parametry služby, jako podoba vozového parku /stáří, nízkopodlažnost, kapacita/, jízdní řád či dokonce tarif /IDS/) a komerční služby

16 Integrované dopravní systémy 201316 20.5.2013 Hypotetický příklad  na lince jízdné mezi místy A a B 100 Kč  studenti - sleva 25%, tedy 25 Kč  spojem pojede 10 studentů  tržby budou 750 Kč  ztráta dopravce 250 Kč.  pokud sleva poskytnuta (nařízena) nebude, mohou se třeba 4 z těchto studentů dohodnout, že pojedou spolu autem  tržby jen 6*100 Kč, tj. 600 Kč  tzn. o 150 Kč méně, než když slevy poskytovány byly  nikoliv ztráta 250 Kč, ale naopak zisk 150 Kč.

17 Děkuji za pozornost Michal Němec Ministerstvo dopravy ČR odbor financí a ekonomiky e-mail: michal.nemec@mdcr.czmichal.nemec@mdcr.cz tel. 225 131 098


Stáhnout ppt "Úpravy regulace slev z jízdného ve veřejné osobní dopravě Michal Němec Ministerstvo dopravy ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google