Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Českoněmecké vztahy za Rakouska-Uherska Pavel BláhaPavel ŠvecVojtěch Čermák.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Českoněmecké vztahy za Rakouska-Uherska Pavel BláhaPavel ŠvecVojtěch Čermák."— Transkript prezentace:

1

2 Českoněmecké vztahy za Rakouska-Uherska Pavel BláhaPavel ŠvecVojtěch Čermák

3 Obsah •Bachův absolutismus •Českoněmecké vyrovnání •Vznik politických stran a fungování sněmu •Česká a německá představa o vzájemném soužití •Vyspělost Čech a Rakouska •Obrozenectví •Češi v období první světové války •Odtržení Čech a Slovenska od Rakouska-Uherska

4 Bachův absolutismus •1848-1859 –Redukce výuky češtiny –Potlačení českého veřejného života –České národní hnutí potlačeno a nuceno omezovat se pouze na kulturní věci –K.H.Borovský ve vyhnanství v Brixenu •Alexandr Bach: –Ministr vnitra –Vídeňský advokát, revolucí vynesen do vlády – Násilně potlačoval revoluci

5 Českoněmecké vyrovnání •Fundamentálky –Fundamentálkami česká politika uznala rakousko - uherské vyrovnání a společnou správu zahraničních věcí, financí a armády. Požadované vyrovnání se však mělo týkat jen Českého království; Morava usilovala o stejné, ale nezávislé postavení, Slezsko se od celé akce distancovalo. Správu země měla převzít zemská vláda. Vztah mezi oběma národy měl upravovat národnostní zákon. Celkovému uklidnění by sloužilo i rozdělení okresů podle národnostních kritérií. Zdálo se, že poté co byly porady mezi českou opozicí a vládou úspěšně skončeny a co opětovným slibem korunovace naznačil vlídný postoj k těmto otázkám i panovník, proběhne české vyrovnání bez překážek. Zmar českého vyrovnání –Proti němu se však postavil jeden z tvůrců rakousko - uherského vyrovnání, baron Beust, který ve svém memorandu tlumočil základní nesouhlas rakouských Němců a upozorňoval i na záporný ohlas Berlína, s nímž se Rakousko - Uhersko právě začalo sbližovat. Beustovy argumenty podpořil i Andrássy, který si nepřál ani náznakem rušit dosavadní uspořádání a ohrozit privilegované národy a vrstvy. Pod tímto tlakem přestal císař Hohenwarta a jeho politiku podporovat, Hohenwarth podal demisi a projekt vyrovnání padl. Nečekaný zvrat situace zmařil naděje, které česká společnost spojovala s alespoň částečnou restitucí svého státu. Vyrovnání nabízelo skutečně velké možnosti. Zklamání, které zavládlo, bylo obecné a posílila je ještě značná represivní opatření - čistky v státním aparátu a pronásledování tisku. Porážku české politiky potvrdily i volby do zemského sněmu v roce 1872.

6 Vznik politických stran •Staročeši: –F. Palacký, F.L. Rieger –Liberálně - konzervativní –Pasivní politika (zpočátku) •Mladočeši: –Vznik 1874 –K. Sladkovský, bratři Gregerovi, –Radikálně – demokratičtí

7 •Českoslovanská sociální demokracie –J.B. Pecka, L. Zápotocký, N. Zoula –Program : •Všeobecné hlasovací právo •Národně sociální strana –V. Klofáč –Program : •Nacionalismus •Antimilitarismus •Agrární strana –A. Švehla –Program: •Rozvoj venkova •Družstva… •Křesťansko sociální demokracie –J. Šrámek –Program: •Prosazení křesťanských ideálů ve veřejném životě

8 Fungování sněmu •Pasivní politika staročechů: –Protože staročeši získali málo hlasů v chabrusových volbách, odmítli se účastnit jednání sněmu, a dali přednost pasivní politice. To bylo ovšem velice nevýhodné tak i staročeši byli nuceni přejít na aktivní politiku. •Aktivní politika: –Princip pasivní politiky porušili roku 1873 jako první moravští politici vstupem do moravského zemského sněmu a roku 1874 vstoupili na říšský sněm. Téhož roku vznikla strana Mladočechů, která po moravských politicích také vstoupila na říšský sněm. Nakonec roku 1878 vstoupili po zhodnocení svých „úspěchů“ na sněm i Staročeši. •Taaffeho drobečková politika…. „rozdávání“ malých ústupků, aby nikoho nerozhněval, uklidnil politickou situaci a získal podporu některých zákonů. Některé ústupky: –Stremayerov jazyková nařízení …. Úřady odpovídají v jazyce v jakém byl dokument podán –Rozdělení Pražské university na českou a německou část

9 České a německé představy o vzájemném soužití •České představy: –Trialismus –Rovnoprávnost češtiny s němčinou –Uznání Čechů jako národa •Rakouské představy: –Centralizovaný stát s ústřední mocí ve Vídni –Němčina jako oficiální, jediný jazyk

10 Vyspělost Čech a Rakouska •České země byly průmyslově nejrozvinutější částí Rakouska-Uherska. –Jejich průmyslová produkce představovala asi dvě třetiny celkové produkce Rakouska-Uherska. – V přepočtu na jednoho obyvatele byly na úrovni Francie –Silný textilní, strojírenský a potravinářský průmysl. –Velmi vyspělé zemědělství (vyspělejší než v typicky agrárním Uhersku)

11 Obrozenectví •Epocha poslední třetiny 18. století trvá do první poloviny 19. století, kdy se formuje český národ. Velkou úlohu sehrála hrdost na bohatou historii českého národa a myšlenka slovanské vzájemnosti. -Cíl: Obnovit a částečně dotvořit český jazyk, aby jím bylo možno psát umělecká a odborná díla. Josef Dobrovský napsal německy českou mluvnici. •Vznik českého dějepisectví První generací buditelů se stali Gelasius Dobner a František Martin Pelcl. Do druhé generace buditelů patřil Josef Jungman, který vytvořil slovní zásobu (tj. 5- dílný česko - německý slovník)

12 Češi v době první světové války •Nesouhlas s válkou: čeští vojáci odjížděli na frontu i přes zákaz ozdobeni národními barvami, které jim byly německými vojáky násilím odejmuty. Češi přebíhali na stranu Trojdohody. Čeští politici se v podstatě odmlčeli. T.G. Masaryk, E. Beneš a M.R. Štefánik se snažili (v zahraničí) o propagaci československé samostatnosti. S průběhem války přibývalo vojenských vzpour. Největší českou se stala vzpoura pěšího pluku v Rumburku roku 1918. Vojáci odmítli jet na frontu, protože byly přesvědčeni, že už je válka rozhodnuta. Velitelství je nařídilo popravit.

13 Odtržení Čech a Slovenska od Rakouska-Uherska •Americký prezident Wilson zaslal Rakousko- Uherskému ministru zahrančí (J. Anrassy) podmínky kapitulace. Ten 27. října 1918 zaslal USA nótu o přijetí mírových podmínek. To pochopili český národní výbor, jako rozpad Rakouska-Uherska a již 28. října 1918 vyhlásil samostatnou ČSR-30.října se slovenská národní rada ve Sv. Martině přihlásila jménem slovenského národa k myšlence společného československého státu.

14 KONEC


Stáhnout ppt "Českoněmecké vztahy za Rakouska-Uherska Pavel BláhaPavel ŠvecVojtěch Čermák."

Podobné prezentace


Reklamy Google