Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konflikt zájmů??? • Předseda České vakcinologické společnosti • Autor či spoluautor řady odborných publikací v prestižních zahraničních časopisech • Vedoucí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konflikt zájmů??? • Předseda České vakcinologické společnosti • Autor či spoluautor řady odborných publikací v prestižních zahraničních časopisech • Vedoucí."— Transkript prezentace:

1

2 Konflikt zájmů??? • Předseda České vakcinologické společnosti • Autor či spoluautor řady odborných publikací v prestižních zahraničních časopisech • Vedoucí desítek klinických vakcinačních studií s podporou průmyslu • Nikdy jsem nebyl placen za prodeje vakcín ani jakékoliv marketingové aktivity. • Ředitel FN (prevence x terapie) • Bez nároku na honorář

3 Prokazatelné úspěchy očkování • Nejúčinnější veřejno-zdravotnické opatření po chlorování vody • Eradikace varioly (pravých neštovic) • Eliminace dětské obrny • Kontrola řady onemocnění (spalničky, zarděnky)

4 Pravé neštovice-Variola vera • Virus z čeledi PoxviridaePoxviridae • Jedná se o jedno z nejnebezpečnějších onemocnění: jen během 20. století neštovice zahubily 300–500 miliónů lidí • Ještě v roce 1967 onemocnělo 15 miliónů lidí a 2 milióny jich zemřely.1967 • roku 1979 prohlášeny Světovou zdravotnickou organizací za zcela vymýcené.1979Světovou zdravotnickou organizací

5 Patogen Imunitní odpověď Vyléčení Protekce Nemocný Toxiny Infekce Specifická paměť Vakcína Protekce Zdravý PŘIROZENÁ INFEKCE versus VAKCINACE Rozpoznat Zlikvidovat Zapamatovat Imunitní odpověď 5

6 “Kolektivní imunita” • Osoby, které jsou imunizovány, jsou chráněny před nemocí. Nemohou onemocnění získat, ani ho předat. NEVAKCINOVANI Pokud je dostatek dětí očkován proti onemocnění, pak se choroba nemůže šířit do populace (komunity). VAKCINOVANI

7 Nepřímý efekt – mechanismus ochrany Vnímaví

8 Nepřímý efekt – mechanismus ochrany Vnímaví Imunní

9 Dopady očkování - ČR Před očkováním Po očkování OnemocněníPočet nemocných Počet úmrtí Počet nemocných Počet úmrtí Diftérie9000300jednotky0 Spalničky5000050100 Pertuse3400080desítky0 Dětská obrna 6005000 Příušnice60000x8810 x Existence reakcí po očkování

10 Dětská obrna - ČR Rok Počet onemocnění Počet úmrtí Smrtnost (v %) 193918091468,1 19439069810,8 19455948013,5 1948 20631396,7 195318951115,9 1956388205,2 1957639274,2 1958231114,8 195913132,3 1. - 7.19603313 8.1960 – dosud000

11

12 Dětská obrna Světová zdravotnická organizace (SZO) na svém 41. zasedání v roce 1988 vyhlásila Program celosvětové eradikace poliomyelitidy. V tomto roce bylo na světě hlášeno více než 350 000 případů paralytické poliomyelitidy ze 125 zemí. Svět20082009 Celkově1651 případů v 18 zemích (1505 ve 4 endemických zemích) 741 v 19 zemích (540 ve 4 endemických zemích)

13 Ocelové plíce – dětská obrna

14

15

16 16 Spalničky – Evropa - 2005

17 17 Spalničky – Evropa - 2010

18 18 Spalničky – Evropa - 2011

19 19 Incidence spalniček podle pohlaví, Evropa, 1.1.-30.6.2012

20 O čkovací kalendář • Snaha optimalizovat schémata a odstupy mezi jednotlivými očkováními. • Kalendář není neměnitelným dogmatem (úpravy podle surveillance). • Vliv stáří očkovaných osob a počtu dávek na aktuální schopnost tvorby ochranných protilátek. • Schopnost imunitního systému tvořit protilátky • se v průběhu života mění. • Některá očkování lze aplikovat současně, mezi jinými nutný odstup. • Různé typy vakcín vyžadují různá schémata. • Snaha optimalizovat schémata a odstupy mezi jednotlivými očkováními. • Kalendář není neměnitelným dogmatem (úpravy podle surveillance). • Vliv stáří očkovaných osob a počtu dávek na aktuální schopnost tvorby ochranných protilátek. • Schopnost imunitního systému tvořit protilátky • se v průběhu života mění. • Některá očkování lze aplikovat současně, mezi jinými nutný odstup. • Různé typy vakcín vyžadují různá schémata.

21 Počet vakcín v dětském očkovacím kalendáři 1985 1995 2012 Spalničky Zarděnky Příušnice Záškrt Tetanus Pertuse Polio Hib HepB PCV HPV* Varicella Influenza Men ACWY HepA Rotavirus Klíšťová ME Men B?? Spalničky Zarděnky Příušnice Záškrt Tetanus Pertuse Polio Hib HepB Varicella Spalničky Zarděnky Příušnice Záškrt Tetanus Pertuse Polio 7 10 1818 Povinné plošné Dobrovolné hrazené Doporučené 21

22 Očkovací kalendář ČR platný k 1.4.2012 4. den - 6. týden Očkování proti tuberkulóze (BCG SSI) pouze u dětí, které jsou v riziku onemocněním tuberkulózy. Plošně se děti již neočkují. Od 9. týdne Očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, dětské obrně, Haemophilus influenzae typu b, virové hepatitidě typu B. (hexavakcína, 1. dávka – Infanrix Hexa), očkování pneumokokovou konjugovanou vakcínou 1. dávka Od 13. týdne (měsíc po 1. dávce) Očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, dětské obrně, Haemophilus influenzae typu b, virové hepatitidě typu B. (hexavakcína, 2. dávka - Infanrix Hexa), očkování pneumokokovou konjugovanou vakcínou 2. Dávka Od 17. týdne (měsíc po 2. dávce) Očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, dětské obrně, Haemophilus influenzae typu b, virové hepatitidě typu B. (hexavakcína, 3. dávka - Infanrix Hexa), očkování pneumokokovou konjugovanou vakcínou 3. Dávka 11. měsíc – 15. měsíc Očkování pneumokokovou konjugovanou vakcínou 4. Dávka 11. měsíc – 18. měsíc Očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, dětské obrně, Haemophilus influenzae typu b, virové hepatitidě typu B. (hexavakcína, 4. dávka - Infanrix Hexa) Od 15. měsíce Očkování proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám (Priorix (Trivivac ), 1. dávka) Od 21. měsíce Očkování proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám (Priorix (Trivivac ), 2. dávka) 5. rok – 6. rok Přeočkování proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli (DTaP) 10. rok – 11. rok Přeočkování proti proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, dětské obrně (dtap-IPV – Boostrix-IPV) 13. rok – 14. rok 3 dávky vakcíny proti HPV (s odstupem 2. dávky 1-2 měsíce po první a 3. dávky 4-5 měsíců po druhé dávce) 25. rok – 26. rok Tetanus Každých 10 – 15 let Přeočkování proti tetanu Očkov á n í konjugovanou pneumokokovou vakc í nou a HPV vakc í nou je v nepovinn é m, ale hrazen é m režimu. Plně je hrazena ekonomicky m é ně n á ročn á vakc í na, draž ší vyžaduje spoluplatbu. 22

23 Vybrané aspekty zavádění nových vakcín – rozhodovací proces  Specifická epidemiologická situace  Zavádění národně verifikovaných schémat  Stanovení cílů u infekčních onemocnění  Farmako-ekonomická analýza (založená na lokálních ekonomických datech)  Snaha sblížit národní kalendáře v rámci EU  Specifická epidemiologická situace  Zavádění národně verifikovaných schémat  Stanovení cílů u infekčních onemocnění  Farmako-ekonomická analýza (založená na lokálních ekonomických datech)  Snaha sblížit národní kalendáře v rámci EU

24 Dávivý kašel, Evropská Unie, 2010, Euvac.net 24

25 25

26 Odpírači očkování • Reaktivace mezinárodních i tuzemských skupin – Viera Scheibner • Očkování je zcela škodlivé • Infekční nemocnost v důsledku oslabení imunity očkováním • Existuje řada zbytečných očkování • Očkování musí být nepovinné • Očkování by mělo být zakázáno úplně

27 Povinné x nepovinné očkování 27

28 Jaká je motivace odpůrců • Snaha změnit špatný svět? • Záře reflektorů? • Osobní prospěch přímý (přednášky, publikace – honoráře)? • Nadhánění pacientů do svých ordinací poskytujících „alternativu“ stávající špatné medicíně?

29 Okolní prostředí  Dlouhodobý život v „míru“ (nedostatek reálných hrozeb)  Dobrá kontrola přenosných onemocnění  Chování populace - panika  Negativní informace se šíří rychleji (média, zvláště komerční preferují negativní zprávy)  Spolehlivost zdrojů

30 Co bychom si měli uvědomovat?  „Vyrovnaná “ role médií  Každá negativní informace = dobrá informace  Příliš mnoho demokracie  Kdo má chránit naše děti?  Žádná právní odpovědnost „osvícených věrozvěstů!“  Pokud se neobjeví závažná epidemie vnímání rizik infekčních onemocnění bude dále silně klesat

31 Mýty v očkování •Infekce jsou vzácné, léčitelné ATB, riziko nemoci malé – je zbytečné očkovat •Vakcíny nejsou bezpečné •Očkování zvyšuje vnímavost k jiným nemocem •Kontraindikace očkování

32 Základní fakta  Žádná vakcína není ve 100 % účinná  Žádná vakcína nemusí být ve 100 % bezpečná  Existují pacienti se zdravotní indikací bránící očkování  Jsou závislí na očkovaných v okolí – kolektivní imunita  Narůstá aktivita antivakcinistů – více dotazů od pacienta  80 % české populace souhlasí s povinným očkováním (40 % rodičů v USA odmítá či odkládá očkování)

33 Proč se očkuje proti nemocem, které jsou již dávno vymýceny, jako např. obrna, tetanus apod.? Když se skončí s očkováním tak se vrací • Polio- přechod z OPV na IPV (eliminace v Evropě) • Clostridium tetani nelze eradikovat (spóry v půdě, zvířecí zdroj) • Tetanus – do 5 případů ročně u neočkovaných Lidé trpí a umírají, protože se někteří bojí více vakcín než nemocí proti kterým chrání! Mýtus: Infekce jsou vzácné, léčitelné ATB, riziko nemoci malé – je zbytečné očkovat

34 Vakcína Ostatní složky inaktivace mikroorganismů (fenol, formalin) konzervans (thiomersal – 49,6 % Hg, phenoxetanol) stabilizátory (lidský albumin, polyželatina, sacharosa, laktóza, manitol, sorbitol) ATB ( kanamycin, streptomycin) ředící složky (fyziologický roztok) příměsi z výrobního procesu Antigen Specificita (proteiny, polysacharidy, toxoid) Adjuvans Posila(hliník) Mýtus: Vakcíny nejsou bezpečné

35 ADJUVANCIA  1. generace: k lasické ( 80 % současných vakcín )  Aluminium hydroxid  Aluminium fosfát  Emulze (o/v)  2. generace  MF59 (emulze oleje ve vodě) FLUAD  MPL (MonoPhosphoryl Lipid A)FENDRIX  Liposomy HEPAXAL, INFLEXAL  3. generace -a djuvantní systémy  AS04 (Adjuvant System 04) CERVARIX  AS03PANDEMRIX

36 Změna vnímání bezpečnosti vakcíny Incidence nemoci Nežádoucí účinky Registrace vakcíny Vakcína je dobráVakcína je špatná

37 Hlášení závažných nežádoucích účinků  Databáze  US: VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System)  ČR: SÚKL – EUDRAVIGILANCE - WHO  Hlásit může kdokoli (on-line, fax, mail)  Neřeší kauzalitu, pouze skríningový systém (chybí kontrola - křeče u očkovaných vs neočkovaných)  Obtížná interpretace (vztah vs koincidence)  80 % hlášení autismu od právníků s výskytem v rodině

38 Farmakovigilance = dozor nad NÚ  Hlášení podezření na NÚ  cestou SÚKL  cestou farmaceutické společnosti  2 387 farmakologických hlášení v roce 2011  65 % (1 542) zdravotničtí pracovníci  35 % (845) farmaceutické firmy  34 % (817) hlášení k vakcínám  391 hlášení k BCG vakcíně  Stále hlásí málo lékařů (cca 1 %) Název vakcíny Počet hláše- ných NÚ 2011 BCG391 DTP a polio151 Tetavax50 Infanrix38 Infanrix hexa32 Priorix29 Chřipkové vakcíny 29 Pneumo vakcíny25 HPV vakcíny13 VHA/VHB8

39 Zvyšuje vakcinace riziko jiných infekcí? Vakcíny neoslabují imunitní systém 1  Kapacita imunitního systému je ≥ 10 000 vakcín 2  vakcinace proti 11 nemocem – stimulace 0,1% imunitního systému  Vakcinace nezvyšuje riziko jiných infekcí po vakcinaci  Infekce predisponuje závažnější (invazivní) reakci na jiné patogeny: koinfekce pn. pneumonie a chřipky nebo varicely a ß-hemolyt. strept.  Seroroprotekce po aplikaci více vakcín stejná jako na jednu vakcínu 1. Siegrist Vaccine 2001;19:3331–46 2. Offit et al. Pediatrics 2002;109:124-9 3. Black et al. Am J Dis Child 1991;145:746–9 4. Otto et al. J Infect 2000;41:172–5

40 Současné problémy • Parotitida a účinnost očkování • Pertuse a účinnost očkování

41 Buď virem, uvidíš svět Vážení, chystáme se do Paříže! Vážení, chystáme se do Paříže! Ty jsi z Francie? Jé. Ty máš tak hezké oči.

42 Proč se NEočkovat proti chřipce 17.10.2012 01:44 MUDr. Ludmila Eleková „Předem upozorňuji, že na vše, co tvrdím, mám na rozdíl od zastánců očkování vědecké důkazy“. Zdroje: [1][1] Osterholm MT et al, Efficacy and effectiviness of influenza vaccines: a systemic review and meta-analysis. Lancet infect dis, 2012, 12(1), 36-44 [2][2] Ahmady AS, Samadi AR, The adverse effects of antipyretics in measles, Indian Pediatr, 1981, 18:49-52 [3][3] Witsenburg BC, Measles mortality and therapy, Journal of Antroposophical Medicine, 1987, 4(1):26-27 Zverejnenie tohto článku zabralo šéfredaktorovi www.slobodaVockovani.sk približne 1 hodinu čistého času.www.slobodaVockovani.sk

43 Wales se bojí epidemie spalniček. Rodiče urychleně dohánějí očkování 7. dubna 2013 v 09:40 Český rozhlas SpalničkyFoto: Dave Haygarth Dlouhé fronty se i o víkendu tvoří před zdravotnickými zařízeními ve Walesu. Může za to vysoký počet případů spalniček. Nervózní rodiče nechávají své ratolesti urychleně očkovat. „Je to opravdu znepokojivé. Mám ještě devítitýdenního syna a mám strach, aby ho moje tříletá dcera nenakazila,“ řekla BBC jedna z maminek ve frontě před nemocnicí ve městě Swansea, kde už úřady mluví o epidemii. Ve Walesu celkem evidují 588 potvrzených případů. Rodiče ve Velké Británii očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám, známé pod zkratkou MMR, často odmítají. Vakcinace ostrovní populace je tak ve srovnání například s Českem velmi nízká. Teď se rodiče snaží všechno dohnat a na vakcínu pro svého potomka čekají i několik hodin. Na několika místech musely zdravotní úřady požádat o nouzové dodávky očkovací látky. Podle úřadů je jen otázkou času, kdy dojde k prvnímu úmrtí nebo trvalému poškození zdraví.

44 Několik otázek • Opravdu si myslíte, že všechny země světa očkují jen díky farmaceutickému průmyslu, zkorumpovaným politikům a pseudovědcům?

45 Několik otázek k zamyšlení • Myslíte si, že chceme v nemocnicích léčit populaci poškozenou vakcinací, když nemáme dostatek prostředků ani na léčbu ostatních pacientů ?

46 Několik otázek • Myslíte si, že své vlastní děti očkujeme za nějaký mrzký peníz a vystavujeme je všem smrtícím rizikům, které odpírači očkování popisují?


Stáhnout ppt "Konflikt zájmů??? • Předseda České vakcinologické společnosti • Autor či spoluautor řady odborných publikací v prestižních zahraničních časopisech • Vedoucí."

Podobné prezentace


Reklamy Google