Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Očkování – ano či ne?„ Prymula R. Fakultní nemocnice Hradec Králové

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Očkování – ano či ne?„ Prymula R. Fakultní nemocnice Hradec Králové"— Transkript prezentace:

1 „Očkování – ano či ne?„ Prymula R. Fakultní nemocnice Hradec Králové

2 Konflikt zájmů??? Předseda České vakcinologické společnosti
Autor či spoluautor řady odborných publikací v prestižních zahraničních časopisech Vedoucí desítek klinických vakcinačních studií s podporou průmyslu Nikdy jsem nebyl placen za prodeje vakcín ani jakékoliv marketingové aktivity. Ředitel FN (prevence x terapie) Bez nároku na honorář

3 Prokazatelné úspěchy očkování
Nejúčinnější veřejno-zdravotnické opatření po chlorování vody Eradikace varioly (pravých neštovic) Eliminace dětské obrny Kontrola řady onemocnění (spalničky, zarděnky)

4 Pravé neštovice-Variola vera
Virus z čeledi Poxviridae Jedná se o jedno z nejnebezpečnějších onemocnění: jen během 20. století neštovice zahubily 300–500 miliónů lidí Ještě v roce 1967 onemocnělo 15 miliónů lidí a 2 milióny jich zemřely. roku 1979 prohlášeny Světovou zdravotnickou organizací za zcela vymýcené.

5 PŘIROZENÁ INFEKCE versus VAKCINACE
Rozpoznat Zlikvidovat Zapamatovat Infekce Nemocný Vyléčení Protekce Patogen Imunitní odpověď Toxiny Specifická paměť Natural infection versus vaccination Vaccination builds on the natural defence mechanisms of the body against specific pathogens. To understand vaccination, one needs to understand the pathophysiology of infectious diseases. As a pathogen crosses the first line of defence and infects the human body, it will lead, either through release of toxins or through other pathogenic processes, to disease. At the same time, the pathogen will trigger an immune response that is targeted at the infecting pathogen itself. This may take a few days, but once up to speed the immune response will fight and clear the pathogen, ultimately curing the individual. The immune response also builds a specific memory of the infecting pathogen, so that a repeat infection with the same pathogen is immediately cleared with no possibility of causing disease. Vaccination aims to mimic this process with substances that have identical antigen-specific immunogenic capabilities as the infecting pathogen, but without actually causing the disease. By administration of the vaccine, an immune response is induced in the absence of disease, generating specific immunological memory for long-term protection.[4] Additional information for speaker: There are four main ways to develop vaccines: 1.Live-attenuated vaccines are generally the most potent of all 4 types. They consist of pathogens that are treated so they loose their replication and disease inducing capabilities. 2.Killed or inactivated vaccines contain killed pathogens that can still initiate a protective immune response. 3.Toxoid vaccines contain ”detoxified” toxins, as produced by for example Tetanos and Diphteria. 4.Subunit vaccines contain parts or particles of a pathogen with antigenic properties that can be used to induce a protective immunity against that pathogen. [4] Adapted from Janeway, Travers, Walport and Shlomchik. Immunobiology, the immune system in health and disease, 6th edition. New York: Garland Science Publishing 2005. Zdravý Vakcína Imunitní odpověď Protekce

6 “Kolektivní imunita” Osoby, které jsou imunizovány, jsou chráněny před nemocí. Nemohou onemocnění získat, ani ho předat. NEVAKCINOVANI VAKCINOVANI Pokud je dostatek dětí očkován proti onemocnění, pak se choroba nemůže šířit do populace (komunity).

7 Nepřímý efekt – mechanismus ochrany
Vnímaví

8 Nepřímý efekt – mechanismus ochrany
Vnímaví Imunní

9 x Existence reakcí po očkování
Dopady očkování - ČR Před očkováním Po očkování Onemocnění Počet nemocných Počet úmrtí Počet úmrtí Diftérie 9000 300 jednotky Spalničky 50000 50 10 Pertuse 34000 80 desítky Dětská obrna 600 Příušnice 60000 x 881 x Existence reakcí po očkování

10 Dětská obrna - ČR Rok Počet onemocnění Počet úmrtí Smrtnost (v %) 1939
1809 146 8,1 1943 906 98 10,8 1945 594 80 13,5 1948  2063 139 6,7 1953 1895 111 5,9 1956 388 20 5,2 1957 639 27 4,2 1958 231 11 4,8 1959 131 3 2,3 33 1 – dosud

11

12 Dětská obrna Světová zdravotnická organizace (SZO) na svém 41. zasedání v roce 1988 vyhlásila Program celosvětové eradikace poliomyelitidy.  V tomto roce bylo na světě hlášeno více než případů paralytické poliomyelitidy ze 125 zemí.  Svět 2008 2009 Celkově 1651 případů v 18 zemích (1505 ve 4 endemických zemích)  741 v 19 zemích  (540 ve 4 endemických zemích) 

13 Ocelové plíce – dětská obrna

14 Ocelové plíce – dětská obrna

15 Ocelové plíce – dětská obrna

16 Spalničky – Evropa 16 51 16 34

17 Spalničky – Evropa 17 51 17 34

18 Spalničky – Evropa 18 51 18 34

19 Incidence spalniček podle pohlaví, Evropa, 1.1.-30.6.2012
19 51 19 34

20 Očkovací kalendář Snaha optimalizovat schémata a odstupy mezi jednotlivými očkováními. Kalendář není neměnitelným dogmatem (úpravy podle surveillance). Vliv stáří očkovaných osob a počtu dávek na aktuální schopnost tvorby ochranných protilátek. Schopnost imunitního systému tvořit protilátky se v průběhu života mění. Některá očkování lze aplikovat současně, mezi jinými nutný odstup. Různé typy vakcín vyžadují různá schémata.

21 Počet vakcín v dětském očkovacím kalendáři
1985 1995 2012 Spalničky Zarděnky Příušnice Záškrt Tetanus Pertuse Polio Spalničky Zarděnky Příušnice Záškrt Tetanus Pertuse Polio Hib HepB Varicella Spalničky Zarděnky Příušnice Záškrt Tetanus Pertuse Polio Hib HepB PCV HPV* Varicella Influenza Men ACWY HepA Rotavirus Klíšťová ME Men B?? Povinné plošné Dobrovolné hrazené 7 10 Doporučené Počet vakcín v dětském očkovacím kalendáři 18

22 Očkovací kalendář ČR platný k 1.4.2012
4. den - 6. týden Očkování proti tuberkulóze (BCG SSI) pouze u dětí, které jsou v riziku onemocněním tuberkulózy. Plošně se děti již neočkují. Od 9. týdne Očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, dětské obrně, Haemophilus influenzae typu b, virové hepatitidě typu B. (hexavakcína, 1. dávka – Infanrix Hexa), očkování pneumokokovou konjugovanou vakcínou 1. dávka Od 13. týdne (měsíc po 1. dávce) Očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, dětské obrně, Haemophilus influenzae typu b, virové hepatitidě typu B. (hexavakcína, 2. dávka - Infanrix Hexa), očkování pneumokokovou konjugovanou vakcínou 2. Dávka Od 17. týdne (měsíc po 2. dávce) Očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, dětské obrně, Haemophilus influenzae typu b, virové hepatitidě typu B. (hexavakcína, 3. dávka - Infanrix Hexa), očkování pneumokokovou konjugovanou vakcínou 3. Dávka 11. měsíc – 15. měsíc Očkování pneumokokovou konjugovanou vakcínou 4. Dávka 11. měsíc – 18. měsíc Očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, dětské obrně, Haemophilus influenzae typu b, virové hepatitidě typu B. (hexavakcína, 4. dávka - Infanrix Hexa) Od 15. měsíce Očkování proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám (Priorix (Trivivac ), 1. dávka) Od 21. měsíce Očkování proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám (Priorix (Trivivac ), 2. dávka) 5. rok – 6. rok Přeočkování proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli (DTaP) 10. rok – 11. rok Přeočkování proti proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, dětské obrně (dtap-IPV – Boostrix-IPV) 13. rok – 14. rok 3 dávky vakcíny proti HPV (s odstupem 2. dávky 1-2 měsíce po první a 3. dávky 4-5 měsíců po druhé dávce) 25. rok – 26. rok Tetanus Každých 10 – 15 let Přeočkování proti tetanu Očkování konjugovanou pneumokokovou vakcínou a HPV vakcínou je v nepovinném, ale hrazeném režimu. Plně je hrazena ekonomicky méně náročná vakcína, dražší vyžaduje spoluplatbu.

23 Vybrané aspekty zavádění nových vakcín – rozhodovací proces
Specifická epidemiologická situace Zavádění národně verifikovaných schémat Stanovení cílů u infekčních onemocnění Farmako-ekonomická analýza (založená na lokálních ekonomických datech) Snaha sblížit národní kalendáře v rámci EU

24 Dávivý kašel, Evropská Unie, 2010, Euvac.net

25

26 Odpírači očkování Reaktivace mezinárodních i tuzemských skupin – Viera Scheibner Očkování je zcela škodlivé Infekční nemocnost v důsledku oslabení imunity očkováním Existuje řada zbytečných očkování Očkování musí být nepovinné Očkování by mělo být zakázáno úplně

27 Povinné x nepovinné očkování

28 Jaká je motivace odpůrců
Snaha změnit špatný svět? Záře reflektorů? Osobní prospěch přímý (přednášky, publikace – honoráře)? Nadhánění pacientů do svých ordinací poskytujících „alternativu“ stávající špatné medicíně?

29 Okolní prostředí Dlouhodobý život v „míru“ (nedostatek reálných hrozeb) Dobrá kontrola přenosných onemocnění Chování populace - panika Negativní informace se šíří rychleji (média, zvláště komerční preferují negativní zprávy) Spolehlivost zdrojů

30 Co bychom si měli uvědomovat?
„Vyrovnaná “ role médií Každá negativní informace = dobrá informace Příliš mnoho demokracie Kdo má chránit naše děti? Žádná právní odpovědnost „osvícených věrozvěstů!“ Pokud se neobjeví závažná epidemie vnímání rizik infekčních onemocnění bude dále silně klesat

31 Mýty v očkování Infekce jsou vzácné, léčitelné ATB, riziko nemoci malé – je zbytečné očkovat Vakcíny nejsou bezpečné Očkování zvyšuje vnímavost k jiným nemocem Kontraindikace očkování

32 Základní fakta Žádná vakcína není ve 100 % účinná
Žádná vakcína nemusí být ve 100 % bezpečná Existují pacienti se zdravotní indikací bránící očkování Jsou závislí na očkovaných v okolí – kolektivní imunita Narůstá aktivita antivakcinistů – více dotazů od pacienta 80 % české populace souhlasí s povinným očkováním (40 % rodičů v USA odmítá či odkládá očkování)

33 Mýtus: Infekce jsou vzácné, léčitelné ATB, riziko nemoci malé
– je zbytečné očkovat Proč se očkuje proti nemocem, které jsou již dávno vymýceny, jako např. obrna, tetanus apod.? Když se skončí s očkováním tak se vrací Polio- přechod z OPV na IPV (eliminace v Evropě) Clostridium tetani nelze eradikovat (spóry v půdě, zvířecí zdroj) Tetanus – do 5 případů ročně u neočkovaných Lidé trpí a umírají, protože se někteří bojí více vakcín než nemocí proti kterým chrání!

34 Mýtus: Vakcíny nejsou bezpečné
Vakcína Antigen Specificita (proteiny, polysacharidy, toxoid) Ostatní složky inaktivace mikroorganismů (fenol, formalin) konzervans (thiomersal – 49,6 % Hg, phenoxetanol) stabilizátory (lidský albumin, polyželatina, sacharosa, laktóza, manitol, sorbitol) ATB ( kanamycin, streptomycin) ředící složky (fyziologický roztok) příměsi z výrobního procesu Adjuvans Posila (hliník)

35 ADJUVANCIA 1. generace: klasické (80 % současných vakcín) 2. generace
Aluminium hydroxid Aluminium fosfát Emulze (o/v) 2. generace MF59 (emulze oleje ve vodě) FLUAD MPL (MonoPhosphoryl Lipid A) FENDRIX Liposomy HEPAXAL, INFLEXAL 3. generace -adjuvantní systémy AS04 (Adjuvant System 04) CERVARIX AS03 PANDEMRIX

36 Změna vnímání bezpečnosti vakcíny
Registrace vakcíny Incidence nemoci Nežádoucí účinky Vakcína je dobrá Vakcína je špatná

37 Hlášení závažných nežádoucích účinků
Databáze US: VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) ČR: SÚKL – EUDRAVIGILANCE - WHO Hlásit může kdokoli (on-line, fax, mail) Neřeší kauzalitu, pouze skríningový systém (chybí kontrola - křeče u očkovaných vs neočkovaných) Obtížná interpretace (vztah vs koincidence) 80 % hlášení autismu od právníků s výskytem v rodině

38 Farmakovigilance = dozor nad NÚ
Název vakcíny Počet hláše-ných NÚ 2011 BCG 391 DTP a polio 151 Tetavax 50 Infanrix 38 Infanrix hexa 32 Priorix 29 Chřipkové vakcíny Pneumo vakcíny 25 HPV vakcíny 13 VHA/VHB 8 Hlášení podezření na NÚ cestou SÚKL cestou farmaceutické společnosti 2 387 farmakologických hlášení v roce 2011 65 % (1 542) zdravotničtí pracovníci 35 % (845) farmaceutické firmy 34 % (817) hlášení k vakcínám 391 hlášení k BCG vakcíně Stále hlásí málo lékařů (cca 1 %)

39 Zvyšuje vakcinace riziko jiných infekcí
Zvyšuje vakcinace riziko jiných infekcí? Vakcíny neoslabují imunitní systém1 Kapacita imunitního systému je ≥ vakcín2 vakcinace proti 11 nemocem – stimulace 0,1% imunitního systému Vakcinace nezvyšuje riziko jiných infekcí po vakcinaci Infekce predisponuje závažnější (invazivní) reakci na jiné patogeny: koinfekce pn. pneumonie a chřipky nebo varicely a ß-hemolyt. strept. Seroroprotekce po aplikaci více vakcín stejná jako na jednu vakcínu Slide 78 Although functional differences exist between the adult and infant immune systems, infants are able to develop protective immune responses to vaccines within days of birth.1 Infants have the capacity to respond to an enormous number of antigens. Current estimates suggest that the immune system simultaneously respond to vaccines(assumption for 100 antigens/vaccine and 10 epitopes/antigens).2 As children will be exposed to fewer than 200 antigens at any one time, combination vaccines clearly do not burden the immune system.2 Vaccinated children are not at greater risk of subsequent infections with other pathogens, compared with unvaccinated children.3 A recent German study demonstrated that children immunised against DTP, Hib and polio, within the first 3 months of life, had fewer subsequent infections than unvaccinated children.4 References 1. Siegrist CA. Neonatal and early life vaccinology. Vaccine 2001;19:3331–46 2. Offit PA, Quarles J, Gerber MA et al. Addressing parents' concerns: do multiple vaccines overwhelm or weaken the infant's immune system? Pediatrics 2002;109:124–9 3. Black SB, et al. Apparent decreased risk of invasive bacterial disease after heterologous childhood immunization. Am J Dis Child 1991;145:746–9 4.Otto S, Mahner B, Kadow I, Beck JF, Wiersbitzky SK, Bruns R. General non-specific morbidity is reduced after vaccination within the third month of life – the Greifswald study. J Infect 2000;41:172–5 1. Siegrist Vaccine 2001;19:3331–46 2. Offit et al. Pediatrics 2002;109: Black et al. Am J Dis Child 1991;145:746–9 4. Otto et al. J Infect 2000;41:172–5

40 Současné problémy Parotitida a účinnost očkování
Pertuse a účinnost očkování

41 Ty jsi z Francie? Jé. Ty máš tak hezké oči.
Vážení, chystáme Vážení, chystáme se do Paříže! se do Paříže! Buď virem, uvidíš svět

42 Proč se NEočkovat proti chřipce
:44 MUDr. Ludmila Eleková „Předem upozorňuji, že na vše, co tvrdím, mám na rozdíl od zastánců očkování vědecké důkazy“. Zdroje: [1]  Osterholm MT et al, Efficacy and effectiviness of influenza vaccines: a systemic review and meta-analysis. Lancet infect dis, 2012, 12(1), 36-44 [2]  Ahmady AS, Samadi AR, The adverse effects of antipyretics in measles, Indian Pediatr, 1981, 18:49-52 [3]  Witsenburg BC, Measles mortality and therapy, Journal of Antroposophical Medicine, 1987, 4(1):26-27 Zverejnenie tohto článku zabralo šéfredaktorovi  1 hodinu čistého času.

43 Wales se bojí epidemie spalniček. Rodiče
urychleně dohánějí očkování 7. dubna  2013 v 09:40  Český rozhlas                                                                                   SpalničkyFoto: Dave Haygarth Dlouhé fronty se i o víkendu tvoří před zdravotnickými zařízeními ve Walesu. Může za to vysoký počet případů spalniček. Nervózní rodiče nechávají své ratolesti urychleně očkovat. „Je to opravdu znepokojivé. Mám ještě devítitýdenního syna a mám strach, aby ho moje tříletá dcera nenakazila,“ řekla BBC jedna z maminek ve frontě před nemocnicí ve městě Swansea, kde už úřady mluví o epidemii.  Ve Walesu celkem evidují 588 potvrzených případů. Rodiče ve Velké Británii očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám, známé pod zkratkou MMR, často odmítají. Vakcinace ostrovní populace je tak ve srovnání například s Českem velmi nízká.  Teď se rodiče snaží všechno dohnat a na vakcínu pro svého potomka čekají i několik hodin.  Na několika místech musely zdravotní úřady požádat o nouzové dodávky očkovací látky. Podle úřadů je jen otázkou času, kdy dojde k prvnímu úmrtí nebo trvalému poškození zdraví. 

44 Několik otázek Opravdu si myslíte, že všechny země světa očkují jen díky farmaceutickému průmyslu, zkorumpovaným politikům a pseudovědcům?

45 Několik otázek k zamyšlení
Myslíte si, že chceme v nemocnicích léčit populaci poškozenou vakcinací, když nemáme dostatek prostředků ani na léčbu ostatních pacientů ?

46 Několik otázek Myslíte si, že své vlastní děti očkujeme za nějaký mrzký peníz a vystavujeme je všem smrtícím rizikům, které odpírači očkování popisují?


Stáhnout ppt "„Očkování – ano či ne?„ Prymula R. Fakultní nemocnice Hradec Králové"

Podobné prezentace


Reklamy Google