Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vypracováno v rámci projektu „Zavádění ŠVP na gymnázium – projekt GOTIKA“ CZ.1.07/1.1.10/03.0007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vypracováno v rámci projektu „Zavádění ŠVP na gymnázium – projekt GOTIKA“ CZ.1.07/1.1.10/03.0007."— Transkript prezentace:

1 Vypracováno v rámci projektu „Zavádění ŠVP na gymnázium – projekt GOTIKA“ CZ.1.07/1.1.10/03.0007

2 Zdroj : Bohumír Mráz – Dějiny výtvarné kultury 1 Odborná spolupráce Marie Černá

3 Druhy: 1) Sakrální (kostel, klášter) 2) Světské (hrad, tvrz, dům) Urbanismus – plánované budování měst podle stanovených zásad (Potřeba zajistit obranu proti nové válečné technice) Fortifikace staveb - opevňování

4 1)Lomený oblouk 2)Žebrové klenby křížové 3)Vnější opěrný systém

5 http\\www.google.cz\imgresq=lomen%C3%BD+oblouk&hl=en&gbv=2&biw=1280&bih=666&tbm=isch&tbnid=SNjlJBdJraQWEM&imgrefurl=httph istorieumeni.blog.cz0806goticka

6 Zdroj: http\\www.google.cz\imgresq=%C5%BEebrov%C3%A9+klenby+k%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A9&hl=en&gbv=2&biw=1280&bih=666&tbm =isch&tbnid=toBPv6GUXfAEWM&imgrefurl=h

7 Zdroj: http\\cs.wikipedia.org\wiki\SouborGotic3d2.jpg

8 1)Dynamismus 2)Vertikalismus 3)Odhmotnění 4)Sjednocení prostoru 5)Snaha vytvořit sugestivní imaginární prostor

9 GeometriePříroda (Kružby oken, fiála) (rostlinná ornamentika) Zdroj: http\\www.google.cz\imgresq=rostlinn%C3%A1+ornamentika+gotika&hl=cs&biw=128 0&bih=707&gbv=2&tbm=isch&tbnid=W- 3qmJ7XQr9sHM&imgrefurl=httpsakela.mendelu.cz~xhaluzajevickoarchit.htm&docid= bZLLHzuZikAWVM&imgurl=httpsakela.mendelu.cz~xhaluzajevickostylyXa.jpg&w=567 &h=317&ei=65chT8uGKobm4QSertDaCA&zoom=1&iact=hc&vpx=175&vpy=29&dur=5 25&hovh=168&hovw=300&tx=139&ty=101&sig=102945065358429210241&page=1& tbnh=117&tbnw=209&start=0&ndsp=16&ved=1t429,r0,s0 Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kutn%C3%A1_Hora_19 19.jpg

10 Saint - Denis Využít lomený oblouk, Žebrové křížové klenby, Opěrný systém a některé další románské rysy Zdroj: http\\en.wikipedia.org\wiki\FileSaint-Denis_-_Basilique_-_Ext%C3%A9rieur_fa%C3%A7ade_ouest.JPG

11 Zdroj (katedrála v laonu): httpwww.google.czimgresq=katedr%C3%A1la+v+laonu&hl=cs&gbv =2&biw=1280&bih=707&tbm=isch&tbnid=YoHFoXu3EznOrM&imgr efurl=httphelenep.blog.czgaleriefrance-aktualizace-15-5- 11champagne-15-5-11obrazek76101976&docid=PaioonWMZ-- GaM&imgurl=httpnd04.jxs.cz044086fdaf1b3800_76101976_o2.jpg &w=514&h=768&ei=YpohT6TqEZTE4gSnqvjZCA&zoom=1&iact=hc &vpx=1055&vpy=319&dur=1838&hovh=275&hovw=184&tx=128& ty=257&sig=102945065358429210241&page=1&tbnh=155&tbnw= 118&start=0&ndsp=20&ved=1t429,r19,s0 Katedrála v Laonu Zdroj: httpwww.google.czimgresq=notre+dame&um=1&hl=cs&client=firef ox- a&sa=X&rls=org.mozillacsofficial&channel=np&biw=1280&bih=707& tbm=isch&tbnid=Mqxq9YELpod-1M&imgrefurl=httpaffordable- travels.blogspot.com201104notre-dame-de-paris-experience- notre.html&docid=8vI4eKD8IZ9K6M&imgurl=http2.bp.blogspot.co m- TKS52tlXTZMTbMZzbTkFoIAAAAAAAAAH8P8LBwmqC74ks1600not re-dame.jpg&w=1024&h=768&ei=MpshT- 64NMSM4gTe9qTYCA&zoom=1&iact=hc&vpx=334&vpy=352&dur=2 4&hovh=194&hovw=259&tx=159&ty=88&sig=1029450653584292102 41&page=1&tbnh=151&tbnw=147&start=0&ndsp=17&ved=1t429,r6,s 0 Katedrála Notre – Dame

12 Zdroj: http://www.google.cz/imgres?q= katedr%C3%A1la+v+reme%C5%A 1i&num=10&hl=cs&gbv=2&biw= 1280&bih=707&tbm=isch&tbnid =5T9ot7BPvliCnM:&imgrefurl=htt p://history- if.blog.cz/1012/goticka- kultura&docid=SL56GIiF0v9p3M &imgurl=http://nd04.jxs.cz/029/ 622/ea8b1675a4_71511839_o2.j pg&w=555&h=544&ei=15whT8zZ KM2k4ATTpuSdCA&zoom=1&iact =hc&vpx=573&vpy=181&dur=59 84&hovh=222&hovw=227&tx=14 8&ty=169&sig=10294506535842 9210241&sqi=2&page=1&tbnh=1 53&tbnw=159&start=0&ndsp=21 &ved=1t:429,r:3,s:0 Katedrála v Rameši

13 Zdroj: http\\www.google.cz\imgresq=burgundsk%C3%A1+%C5%A1kola&um=1&hl=cs&client=firefox- a&rls=org.mozillacsofficial&channel=np&biw=1280&bih=707&tbm=isch&tbnid=naV3E Bungundská škola

14 Zdroj: http\\www.google.cz\imgresq=gotick%C3%A9+hrady+sch%C3%A9ma&hl=en&gbv=2&prmdo=1&biw=1280&bih=666&tbm=isch&tbn id=jZurFeEN-E8-zM&imgrefurl=httpwww.geocach Gotické hrady - snaha o pohodlné bydlení a zvyšování nároků na opevnění

15 -Církevní architektura -Zdůraznění výšky a hloubky -Krajní odhmotnění

16 Protiklad klasické gotiky Znaky: lomený oblouk → stlačený oblouk kýlový žebrová klenba křížová → klenby síťové, vějířové opěrný systém → dekorace

17 Projevuje se na vnitřku (oltáře, kazatelny) vnějšku (plaménkové motivy v kružbách oken) Sloupá důraz na pohodlí a přepych

18 „Plamínkový styl“ Podle charakteristického motivu v okenních kružbách Saint – Riquier (1475 – 1516) Zdroj: http\\www.google.czi\mgresq=saint- riquier&hl=en&gbv=2&prmdo=1&biw=1280& bih=666&tbm=isch&tbnid=xLur1cWFmlYxvM &imgrefurl=httpwww.france- horizons.comPicardie80-Som

19 Těsně spjata s Francií 1.Gotické chrámy stavěli francouzští architekti, poté se uplatnili angličtí stavitelé → vtiskli gotice místní ráz (převýšené lomené oblouky, horizontalita) Vyvrcholení anglické gotiky – katedrála v Exeteru (1280-1394) Zdroj: httpwww.google.czimgresq=katedr%C3%A1la+v+exeteru&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=707&tbm=isch&tbnid=Uqklea- YuWpgIM&imgrefurl=httpanglie.svetadily.czclankyExeter&docid=63v88vElqvpNVM&imgurl=httpanglie.svetadily.czuserfilesimageclankyanglieexeter- 1.jpg&w=450&h=359&ei=faUhT9uPFIva4QSKxtjTCA&zoom=1&iact=rc&dur=352&sig=102945065358429210241&page=1&tbnh=155&tbnw=194&start=0&ndsp=15& ved=1t429,r5,s0&tx=96&ty=110 Katedrála v Exeteru

20 Radnice v Bruselu

21 14. Století – rozvoj síňového prostoru Chrámová architektura v Norimberku ve Vídeň severní Německo – cihlové kostely Zdroj: http\\www.google.cz\imgresq =radnice+v+tangermunde&um =1&hl=cs&client=firefox- a&sa=X&rls=org.mozillacsoffici al&channel=np&biw=1280&bi h=707&tbm=isch&tb Radnice v Tangermünde

22 Domácí umělci nedovolili gotickému slohu se prosadit Dávali přednost: - horizontálnost -plné zdi před odhmotňování - opěrný systém nepřijali vůbec Zdroj: http\\www.google.cz\imgresq=d%C3%B3m+v+mil%C3%A1n%C4%9B&um=1&hl=cs&client=firefox- a&sa=X&rls=org.mozillacsofficial&channel=np&biw=1280&bih=707&tbm=isch&tbnid=zur Dóm v Miláně

23  Mráz Dějiny výtvarné kultury  http://cs.wikipedia.org/wiki/Gotick%C3%A1_architektur a http://cs.wikipedia.org/wiki/Gotick%C3%A1_architektur a  http://cs.wikipedia.org/wiki/Exetersk%C3%A1_katedr%C 3%A1la http://cs.wikipedia.org/wiki/Exetersk%C3%A1_katedr%C 3%A1la  http://cs.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%A1nsk%C3%BD_d% C3%B3m http://cs.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%A1nsk%C3%BD_d% C3%B3m Zdroje:


Stáhnout ppt "Vypracováno v rámci projektu „Zavádění ŠVP na gymnázium – projekt GOTIKA“ CZ.1.07/1.1.10/03.0007."

Podobné prezentace


Reklamy Google