Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PORADA ŘEDITELŮ POVĚŘENÝCH KNIHOVEN ÚSTECKÉHO KRAJE Ústí nad Labem, 29. dubna 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PORADA ŘEDITELŮ POVĚŘENÝCH KNIHOVEN ÚSTECKÉHO KRAJE Ústí nad Labem, 29. dubna 2014."— Transkript prezentace:

1 PORADA ŘEDITELŮ POVĚŘENÝCH KNIHOVEN ÚSTECKÉHO KRAJE Ústí nad Labem, 29. dubna 2014

2 Poděkování všem, všem, všem! 28.6.2014Porada ředitelů pověřených knihoven Ústeckého kraje

3 28.6.2014Porada ředitelů pověřených knihoven Ústeckého kraje Úroveň financování RF 2013 vs.2005 : Pardubický kraj:49% Středočeský kraj52% Plzeňský kraj64% Královéhradecký kraj:68% Plzeňský kraj:64% Zlínský kraj:79% Praha83% Olomoucký kraj91% Vysočina92% Jihočeský kraj:93% Karlovarský kraj98% Jihomoravský kraj99% Liberecký kraj:104% Moravskoslezský kraj:112% Ústecký kraj: 76 % (V roce 2005: MK ČR: 10,2 mil. Kč, v roce 2013 kraj: 7,8 mil. Kč)

4 STRUKTURA KRAJSKÝCH DOTACÍ NA RF V ČR (v %): Mzdy: od 30% (Pardubice) do 68% (Praha), průměr ČR 44%, v Ústeckém kraji 50%. Nákup VF: od 10% (Praha) do 37% (Plzeň), průměr ČR 23%, v Ústeckém kraji 24,5%. Ostatní výdaje: od 22% (Plzeň) do 38% (Pardubice), průměr ČR 27%, v Ústeckém kraji 24,5 %. 28.6.2014Porada ředitelů pověřených knihoven Ústeckého kraje

5 0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí 1 Kraj Ústecký Rok 2013 2 Název knihovny (v krajském sumáři počet PK) DěčínChomutovLitoměřiceLounyŽatecMostTepliceÚstíCELKEM 3Počet pracovníků zajišťujích regionální funkce4,52,02,500,850,551,501,82,5016,20 4Počet obsluhovaných knihoven4640843713273222301 5Poradenská a konzultační činnost 6 počet obsloužených knihoven4635833612263168337 7 počet poskytnutých konzultací326961957761242118926 8 počet metodických návštěv85817614435334758559 9Statistika knihovnických činností Kult (MK) 12 - 01 10 počet obsloužených knihoven4640843713263221299 11 počet zpracovaných statistických výkazů46408329123031 302 12Vzdělávání knihovníků, semináře 13 počet obsloužených knihoven 50185 2596194 14 počet všech vzdělávacích akcí 254 22033 15 z toho: počet akcí v rámci RF 254 11123 16 počet všech účastníků 106259 428593 17 z toho: počet účastníků akcí v rámci RF 106259 16355511 18 počet všech vyučovacích hodin 2488 15150205 19 z toho: počet vyučovacích hodin v rámci RF 2488 54085 20Porady 21 počet obsloužených knihoven243571812 528141 22 počet akcí2123211416 23 počet účastníků243572712 542164 24Pomoc při revizi a aktualizaci KF 25 počet obsloužených knihoven131371213646 26 počet revidovaných knihovních jednotek14 6068 93018 591149 053 14 43215 931221 543 27 počet revidovaných knihoven13137 3229 28Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí) 29 počet obsloužených knihoven43 3 1956 30 počet nakoupených knihovních jednotek5 819 1 652 1409788 589 31Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí) 32 počet obsloužených knihoven431327 62214125 33 počet zpracovaných knihovních jednotek6 0251 1462 358 2411 7351 94413 449 34Výměnný fond ( v knihovních jednotkách) 35 stav výměnného fondu k 31.12. 201333 50240 52916 56122 58013 71722 72829 24218 057196 916 36 roční přírůstek VF1 7991 9193 1601 8746971 2101 81865113 128 37 zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce1331 9191 6281 8744561 2101 7796519 650 38 zakoupeno z finančních prostředků obce1 108 241 1 349 39 zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů519 40Cirkulace VF 41 počet obsloužených knihoven4435733512182620263 42 počet expedovaných souborů849138511144631421711472 165 43 počet svazků v souborech22 37814 70632 6068 2794 5306 3437 5193 848100 209 44Servis výpočetní techniky 45 počet obsloužených knihoven 27 1 836 46 počet akcí 43 1 1256 47Doprava v rámci výkonu RF 48 počet obsloužených knihoven4635763512262931290 49 počet ujetých km11 2241 7854 7987224751 0751 7982 24824 125 28.6.2014Porada ředitelů pověřených knihoven Ústeckého kraje Proč se v regionu Most, Děčín a Chomutov neorganizují vzdělávací aktivity pro neprofi knihovníky? http://www.svkul.cz/wp-content/uploads/2013/02/rf-2013-stat.v%C3%BDkonu.pdf

6 VF 2013 - celkem Výměnný fond ( v knihovních jednotkách) 2012 stav výměnného fondu k 31.12. 2012185 805 roční přírůstek VF12 149 zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce10 422 zakoupeno z finančních prostředků obce1 078 zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů Průměrná cena 1 k.j., zakoupené z finanční dotace na VF: 2012: 183 Kč 2013: 203 Kč 28.6.2014Porada ředitelů pověřených knihoven Ústeckého kraje

7 Na nákup VF z krajské dotace 2013: 1 910 259 Kč (2012: 1 954 171 Kč) Příspěvek obcí na nákup VF: 288 784 Kč (= 6,6 %) - region Děčín (992 416,- Kč - tam přispívá 42 obcí!) - 28.6.2014Porada ředitelů pověřených knihoven Ústeckého kraje

8 Přírůstek VF v jednotlivých PK 2013 Výměnný fond ( v knihovních jednotkách) 2012 stav výměnného fondu k 31.12. 2012185 805 roční přírůstek VF12 149 zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce10 422 zakoupeno z finančních prostředků obce1 078 zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů 28.6.2014Porada ředitelů pověřených knihoven Ústeckého kraje

9 „Průměrnou cenu knihy dnes prakticky nelze zjistit, neboť nemáme k dispozici ani přesný počet prodaných svazků ani přesnou znalost celkových tržeb realizovaných na českém knižním trhu. Při odhadu průměrné ceny knihy se proto musíme opřít pouze o číselné řady z let 1999–2012, poskytnuté laskavě několika knihkupeckými subjekty, jakkoliv jsme si vědomi toho, že nereprezentují všechny prodejní kanály (chybí mezi nimi kupříkladu internetový prodej či zlevněné knihy)… Průměrná cena české knihy v posledních třech, čtyřech letech stagnuje někde mezi 230 – 240 Kč“. (Zpráva o českém knižním trhu 2012/2013: SČKN říjen 2013, s.7) 28.6.2014 71% populace v ČR nekupuje knihy, protože jsou drahé V ČR se ročně prodá 21 milionů výtisků knih

10 Počet pracovníků DěčínChomutov Litoměřic eLounyŽatecMostTepliceÚstí CELKEM 2013 CELKEM 2012 Počet pracovníků zajišťujících regionální funkce4,52,02,500,850,551,501,82,5016,2016,05 Počet obsluhovaných knihoven4640843713273222301302 Cirkulace VF DěčínChomutovLitoměřiceLounyŽatecMostTepliceÚstíCELKEM 2013CELKEM 2012 Počet obsloužených knihoven4435733512182620263270 Počet expedovaných souborů849138511144631421711472 1652073 Počet svazků v souborech22 37814 70632 6068 2794 5306 3437 5193 848100 209101 166 28.6.2014Porada ředitelů pověřených knihoven Ústeckého kraje V ČR celkem 22 806 souborů (ÚK = 9,4%), v nich 1 305 930 sv. (ÚK = 7,6 %)

11 PhDr. V. Richter, Mgr. M. Kratochvílová, prosinec 2013: … „výkon RF je povinnost uložená krajským knihovnám v knihovním zákonu, dotace na výkon RF by měla být mandatorním výdajem krajů. Kraje by neměly přesouvat svou odpovědnost za financování regionálních funkcí na obce.“ Dle Metodického pokynu MK ČR k vymezení standardu VKIS (čl.4, odst.3) se „při stanovení výdajů na nákup knihovního fondu doporučuje zajistit zvyšování částky v návaznosti na zjištěnou inflaci v uplynulém roce“. Pokud knihovny půjčují v rámci výměnných fondů zvukové dokumenty, je potřeba toto nahlásit a poslat seznam obsluhovaných knihoven s jejich evidenčními čísly. Ohlásit též je potřeba případy, pokud některá z knihoven přestala za půjčování zvukových záznamů poplatky vybírat. Kontaktní e-mail: Dana.Smetanova@nkp.czDana.Smetanova@nkp.cz 28.6.2014Porada ředitelů pověřených knihoven Ústeckého kraje

12 BIDI 2 - Projekt zaměřený na problematiku stárnutí zaměstnanců knihoven vzhledem k prodlužujícímu se věku odchodu do důchodu. Projekt bude v nejbližší době realizován formou seminářů (workshopů) v krajských knihovnách a následných řízených rozhovorů. Účastníky budou zaměstnanci knihoven různých věkových skupin, forma: debaty na téma, jakým způsobem se pravděpodobně bude vyvíjet profese knihovníka, vztahy na pracovišti, celoživotní vzdělávání,... Garantem je Mgr. Zlata Houšková. Předběžný termín: Ústí nad Labem 12. listopadu 2014. 28.6.2014Porada ředitelů pověřených knihoven Ústeckého kraje Koncepce http://ukr.knihovna.cz/koncepce-rozvoje-knihoven-cr-na-leta-2011-2015-/ Dle informací z odboru kultury a památkové péče ÚK: koncepce není přístupna Jednání na Valné hromadě SOV 17.4.2014 Poštovné MVS : Sekce SDRUK pro služby Propagace „Knihy bez DPH“ Přijímání darů v knihovnách

13 28.6.2014Porada ředitelů pověřených knihoven Ústeckého kraje Publikace Neocenitelné služby knihovny a jak je ocenit

14 28.6.2014Porada ředitelů pověřených knihoven Ústeckého kraje V květnu 2014 bude distribuován materiál o RF, který srozumitelnou formou bude prezentovat problematiku regionálních funkcí zřizovatelům knihoven (navazuje na již vydanou příručku Standard pro dobrou knihovnu). Stáhnout lze na: http://knihovnam.nkp.cz/docs/RF/ sluzby_knihoven_knihovnam.pdf http://knihovnam.nkp.cz/docs/RF/ sluzby_knihoven_knihovnam.pdf

15 Děkuji za pozornost! © PhDr. Miroslav Bünter, duben 2014 28.6.2014Porada ředitelů pověřených knihoven Ústeckého kraje


Stáhnout ppt "PORADA ŘEDITELŮ POVĚŘENÝCH KNIHOVEN ÚSTECKÉHO KRAJE Ústí nad Labem, 29. dubna 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google