Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PORADA ŘEDITELŮ POVĚŘENÝCH KNIHOVEN ÚSTECKÉHO KRAJE Ústí nad Labem, 29. dubna 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PORADA ŘEDITELŮ POVĚŘENÝCH KNIHOVEN ÚSTECKÉHO KRAJE Ústí nad Labem, 29. dubna 2014."— Transkript prezentace:

1 PORADA ŘEDITELŮ POVĚŘENÝCH KNIHOVEN ÚSTECKÉHO KRAJE Ústí nad Labem, 29. dubna 2014

2 Poděkování všem, všem, všem! Porada ředitelů pověřených knihoven Ústeckého kraje

3 Porada ředitelů pověřených knihoven Ústeckého kraje Úroveň financování RF 2013 vs.2005 : Pardubický kraj:49% Středočeský kraj52% Plzeňský kraj64% Královéhradecký kraj:68% Plzeňský kraj:64% Zlínský kraj:79% Praha83% Olomoucký kraj91% Vysočina92% Jihočeský kraj:93% Karlovarský kraj98% Jihomoravský kraj99% Liberecký kraj:104% Moravskoslezský kraj:112% Ústecký kraj: 76 % (V roce 2005: MK ČR: 10,2 mil. Kč, v roce 2013 kraj: 7,8 mil. Kč)

4 STRUKTURA KRAJSKÝCH DOTACÍ NA RF V ČR (v %): Mzdy: od 30% (Pardubice) do 68% (Praha), průměr ČR 44%, v Ústeckém kraji 50%. Nákup VF: od 10% (Praha) do 37% (Plzeň), průměr ČR 23%, v Ústeckém kraji 24,5%. Ostatní výdaje: od 22% (Plzeň) do 38% (Pardubice), průměr ČR 27%, v Ústeckém kraji 24,5 % Porada ředitelů pověřených knihoven Ústeckého kraje

5 0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí 1 Kraj Ústecký Rok Název knihovny (v krajském sumáři počet PK) DěčínChomutovLitoměřiceLounyŽatecMostTepliceÚstíCELKEM 3Počet pracovníků zajišťujích regionální funkce4,52,02,500,850,551,501,82,5016,20 4Počet obsluhovaných knihoven Poradenská a konzultační činnost 6 počet obsloužených knihoven počet poskytnutých konzultací počet metodických návštěv Statistika knihovnických činností Kult (MK) počet obsloužených knihoven počet zpracovaných statistických výkazů Vzdělávání knihovníků, semináře 13 počet obsloužených knihoven počet všech vzdělávacích akcí z toho: počet akcí v rámci RF počet všech účastníků z toho: počet účastníků akcí v rámci RF počet všech vyučovacích hodin z toho: počet vyučovacích hodin v rámci RF Porady 21 počet obsloužených knihoven počet akcí počet účastníků Pomoc při revizi a aktualizaci KF 25 počet obsloužených knihoven počet revidovaných knihovních jednotek počet revidovaných knihoven Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí) 29 počet obsloužených knihoven počet nakoupených knihovních jednotek Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí) 32 počet obsloužených knihoven počet zpracovaných knihovních jednotek Výměnný fond ( v knihovních jednotkách) 35 stav výměnného fondu k roční přírůstek VF zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce zakoupeno z finančních prostředků obce zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů519 40Cirkulace VF 41 počet obsloužených knihoven počet expedovaných souborů počet svazků v souborech Servis výpočetní techniky 45 počet obsloužených knihoven počet akcí Doprava v rámci výkonu RF 48 počet obsloužených knihoven počet ujetých km Porada ředitelů pověřených knihoven Ústeckého kraje Proč se v regionu Most, Děčín a Chomutov neorganizují vzdělávací aktivity pro neprofi knihovníky?

6 VF celkem Výměnný fond ( v knihovních jednotkách) 2012 stav výměnného fondu k roční přírůstek VF zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce zakoupeno z finančních prostředků obce1 078 zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů Průměrná cena 1 k.j., zakoupené z finanční dotace na VF: 2012: 183 Kč 2013: 203 Kč Porada ředitelů pověřených knihoven Ústeckého kraje

7 Na nákup VF z krajské dotace 2013: Kč (2012: Kč) Příspěvek obcí na nákup VF: Kč (= 6,6 %) - region Děčín ( ,- Kč - tam přispívá 42 obcí!) Porada ředitelů pověřených knihoven Ústeckého kraje

8 Přírůstek VF v jednotlivých PK 2013 Výměnný fond ( v knihovních jednotkách) 2012 stav výměnného fondu k roční přírůstek VF zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce zakoupeno z finančních prostředků obce1 078 zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů Porada ředitelů pověřených knihoven Ústeckého kraje

9 „Průměrnou cenu knihy dnes prakticky nelze zjistit, neboť nemáme k dispozici ani přesný počet prodaných svazků ani přesnou znalost celkových tržeb realizovaných na českém knižním trhu. Při odhadu průměrné ceny knihy se proto musíme opřít pouze o číselné řady z let 1999–2012, poskytnuté laskavě několika knihkupeckými subjekty, jakkoliv jsme si vědomi toho, že nereprezentují všechny prodejní kanály (chybí mezi nimi kupříkladu internetový prodej či zlevněné knihy)… Průměrná cena české knihy v posledních třech, čtyřech letech stagnuje někde mezi 230 – 240 Kč“. (Zpráva o českém knižním trhu 2012/2013: SČKN říjen 2013, s.7) % populace v ČR nekupuje knihy, protože jsou drahé V ČR se ročně prodá 21 milionů výtisků knih

10 Počet pracovníků DěčínChomutov Litoměřic eLounyŽatecMostTepliceÚstí CELKEM 2013 CELKEM 2012 Počet pracovníků zajišťujících regionální funkce4,52,02,500,850,551,501,82,5016,2016,05 Počet obsluhovaných knihoven Cirkulace VF DěčínChomutovLitoměřiceLounyŽatecMostTepliceÚstíCELKEM 2013CELKEM 2012 Počet obsloužených knihoven Počet expedovaných souborů Počet svazků v souborech Porada ředitelů pověřených knihoven Ústeckého kraje V ČR celkem souborů (ÚK = 9,4%), v nich sv. (ÚK = 7,6 %)

11 PhDr. V. Richter, Mgr. M. Kratochvílová, prosinec 2013: … „výkon RF je povinnost uložená krajským knihovnám v knihovním zákonu, dotace na výkon RF by měla být mandatorním výdajem krajů. Kraje by neměly přesouvat svou odpovědnost za financování regionálních funkcí na obce.“ Dle Metodického pokynu MK ČR k vymezení standardu VKIS (čl.4, odst.3) se „při stanovení výdajů na nákup knihovního fondu doporučuje zajistit zvyšování částky v návaznosti na zjištěnou inflaci v uplynulém roce“. Pokud knihovny půjčují v rámci výměnných fondů zvukové dokumenty, je potřeba toto nahlásit a poslat seznam obsluhovaných knihoven s jejich evidenčními čísly. Ohlásit též je potřeba případy, pokud některá z knihoven přestala za půjčování zvukových záznamů poplatky vybírat. Kontaktní Porada ředitelů pověřených knihoven Ústeckého kraje

12 BIDI 2 - Projekt zaměřený na problematiku stárnutí zaměstnanců knihoven vzhledem k prodlužujícímu se věku odchodu do důchodu. Projekt bude v nejbližší době realizován formou seminářů (workshopů) v krajských knihovnách a následných řízených rozhovorů. Účastníky budou zaměstnanci knihoven různých věkových skupin, forma: debaty na téma, jakým způsobem se pravděpodobně bude vyvíjet profese knihovníka, vztahy na pracovišti, celoživotní vzdělávání,... Garantem je Mgr. Zlata Houšková. Předběžný termín: Ústí nad Labem 12. listopadu Porada ředitelů pověřených knihoven Ústeckého kraje Koncepce Dle informací z odboru kultury a památkové péče ÚK: koncepce není přístupna Jednání na Valné hromadě SOV Poštovné MVS : Sekce SDRUK pro služby Propagace „Knihy bez DPH“ Přijímání darů v knihovnách

13 Porada ředitelů pověřených knihoven Ústeckého kraje Publikace Neocenitelné služby knihovny a jak je ocenit

14 Porada ředitelů pověřených knihoven Ústeckého kraje V květnu 2014 bude distribuován materiál o RF, který srozumitelnou formou bude prezentovat problematiku regionálních funkcí zřizovatelům knihoven (navazuje na již vydanou příručku Standard pro dobrou knihovnu). Stáhnout lze na: sluzby_knihoven_knihovnam.pdf sluzby_knihoven_knihovnam.pdf

15 Děkuji za pozornost! © PhDr. Miroslav Bünter, duben Porada ředitelů pověřených knihoven Ústeckého kraje


Stáhnout ppt "PORADA ŘEDITELŮ POVĚŘENÝCH KNIHOVEN ÚSTECKÉHO KRAJE Ústí nad Labem, 29. dubna 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google