Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Ve dnech 15.3. – 24.3.2006 proběhla na krajského úřadu anketa v rámci projektu "Zelený úřad", který je zaměřen na prosazování ekologicky příznivého (šetrného)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Ve dnech 15.3. – 24.3.2006 proběhla na krajského úřadu anketa v rámci projektu "Zelený úřad", který je zaměřen na prosazování ekologicky příznivého (šetrného)"— Transkript prezentace:

1 1 Ve dnech 15.3. – 24.3.2006 proběhla na krajského úřadu anketa v rámci projektu "Zelený úřad", který je zaměřen na prosazování ekologicky příznivého (šetrného) provozu a odpovědného chování krajského úřadu vůči životnímu prostředí (projekt schválen usnesením ZK č. 7/353/2005 ze dne 22.9.2005). Cílem ankety bylo zjistit názory a postoje zaměstnanců k problematice životního prostředí a šetrného chování. 146 zaměstnanců 40 %. Dotazníky byly rozeslány všem zaměstnancům krajského úřadu a radním Královéhradeckého kraje. Ankety se překvapivě zúčastnilo celkem 146 zaměstnanců, návratnost dotazníků z celkového počtu zaměstnanců tedy činí přibližně 40 %. KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Anketa ke zjištění postojů a chování zaměstnanců vůči životnímu prostředí

2 2 Co si myslíme o životním prostředí a jeho ochraně… 13% Z průzkumu vyplývá, že 85 % respondentů rozhodně považuje ochranu životního prostředí za nutnost, což by se mělo promítnout do životního stylu každého z nás, snaha jednotlivce má význam pro 81% dotázaných. Každý desátý si myslí, že problematika ochrany životního prostředí se zbytečně zveličuje, ekonomický rozvoj je přednější nad ochranou životního prostředí pro 13% respondentů. KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Anketa ke zjištění postojů a chování zaměstnanců vůči životnímu prostředí

3 3 Jak třídíme odpad… (38%), (18%) Na pracovišti soustavně třídí odpad plných 48 % respondentů, největšími překážkami pro třídění odpadů je nedostatek označených košů na tříděný odpad na pracovišti (38%), zaměstnanci také postrádají návod, co třídit a kam (18%) KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Anketa ke zjištění postojů a chování zaměstnanců vůči životnímu prostředí

4 4 Jaké odpady třídit … Někteří respondenti poukazují na to, že uklízecí služba nebere v úvahu vytříděný odpad a sesypává jej do jednoho pytle, tento názor se opírá v některých případech o přímé pozorování. Mezi další faktory snižující motivaci třídit je vlastní přesvědčení o zanedbatelném přínosu vůči životnímu prostředí nebo pohled na to, jak jiní spolupracovníci odpady netřídí. 95% Zaměstnanci se v další otázce vyjádřili, jaké složky odpadů je vhodné na pracovišti vytřídit. Nejvíce zaujímají plasty - 95%, dále papír 93%, sklo 53% a nebezpečné složky 50%. Z ostatních složek odpadů zaměstnanci nejčastěji uvedli nápojové kartony, kovy a bioodpad KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Anketa ke zjištění postojů a chování zaměstnanců vůči životnímu prostředí

5 5 PET lahve a používání lisů 21% dotázaných vůbec nenakupuje na pracoviště PET lahve. Instalované lisy na PET lahve pak využívá 43% ze všech dotázaných, naopak lisy nevyužívá 23 % dotázaných. KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Anketa ke zjištění postojů a chování zaměstnanců vůči životnímu prostředí

6 6 Jak šetříme kancelářským papírem - oboustranný tisk a kopírování… Z výsledku ankety vyplývá, že 39 % dotázaných tiskne a 53% dotázaných kopíruje oboustranně vše, co je možné takto tisknout či kopírovat. Na druhou stranu více než polovina respondentů přiznává, že netiskne či nekopíruje vše, co by bylo možné, a třetina respondentů přiznala, že netiskne oboustranně vůbec. V níže uvedeném grafu je barevně odlišeno, zda se jedná o TISK nebo KOPÍROVÁNÍ. KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Anketa ke zjištění postojů a chování zaměstnanců vůči životnímu prostředí

7 7 Důvody, které nám brání v oboustranném tisku a kopírování… Největší překážkou k zajištění oboustranného tisku (42 %) je podle respondentů zvýšená pracnost a čas spojený s opakovaným ručním vkládáním papíru do tiskárny, která neumožňuje automaticky oboustranný tisk. V případě kopírování podobnou překážku uvádí 23% dotazovaných. Téměř 30% dotázaných uvedlo, že připravují dokumenty, které nemohou být ze své podstaty oboustranné. K nejčastěji uváděným patří stanoviska nadřízeného orgánu, sdělení, usnesení, rozhodnutí a ostatní úřední dopisy, smlouvy, materiály předkládané orgánům kraje, výborům, dopisy hejtmana, atd. Oboustranný tisk a kopírování podle některých názorů vyvolává další problémy, jako např.mačkání a zasekávání papíru, nespolehlivost, chyby tisku, poruchovost, nutnost častějšího servisu kancelářské techniky. KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Anketa ke zjištění postojů a chování zaměstnanců vůči životnímu prostředí

8 8 Náměty na úsporu kancelářského papíru… Archivace na elektronických nosičích (dle zákona), veškeré metodiky, souborné a rozsáhlé materiály na CD, méně kopírovat, více skenovat Např. úprava formulářů interního sdělení, hlavičkové papíry, nastavení okrajů, písma, zavedení původního cestovního příkazu Operativní věci a záležitosti metodického řízení, interní sdělení, pokyny nemusí být komunikovány pomocí dopisů a formulářů, využití elektronického podpisu, netisknout maily k přečtení, netisknout listy docházky,atd.,zřízení centrální databáze k nahlížení Jednostranně potištěný papír využít ke zkušebnímu tisku nebo jako „šmírák“, používat recyklovaný papír, menší gramáž papíru,.. KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Anketa ke zjištění postojů a chování zaměstnanců vůči životnímu prostředí

9 9 Jak šetříme energií… Následující grafy znázorňují trendy v chování k dosažení úspor elektrické a tepelné energie. Části grafů vyznačené červeně značí optimální stav v dané problematice, naopak barva šedá poukazuje na nepříznivý stav. KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Anketa ke zjištění postojů a chování zaměstnanců vůči životnímu prostředí

10 10 Jak šetříme energií… KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Anketa ke zjištění postojů a chování zaměstnanců vůči životnímu prostředí

11 11 Povědomí a zájem o biopotraviny Cílem ankety bylo také prověřit povědomí zaměstnanců o biopotravinách a případný zájem o dodávku biopotravin buď formou občerstvení v kantýně nebo též formou 1 hlavního jídla u oběda: KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Anketa ke zjištění postojů a chování zaměstnanců vůči životnímu prostředí

12 12 Zájem o biopotraviny KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Anketa ke zjištění postojů a chování zaměstnanců vůči životnímu prostředí

13 13 Zájem o informace v oblasti životního prostředí Postřehy a náměty k novému administrativnímu centru  větší okna u kobek pro úředníky, ať se nesvítí celý den  kanceláře bez koberců, bez škodlivých materiálů (lepidla, formaldehydy, apod.)  lisy na PET zbytečností, každý si může sešlapat, kanceláře bez koberců  neutrácet za ekologizaci, je to hloupost  zajistit trvalou prezentaci ekologicky šetrného provozu  použití recyklovaného papíru  tiskárny a kopírky pro oboustranný tisk, služební vozidla na zemní plyn či jiný ekologický pohon  ekologické poradenství považuji za důležité, ale myslím, že ho mohou zajišťovat např. pracovníci KÚ z příslušného odboru, nebo třeba může fungovat formou internetové poradny, ale tvorbu nového samostatného pracoviště považuji za zbytečnou  solární panely na budově včetně kvalitní izolace  více denního světla, racionální komunikační cesty mezi kancelářemi, které pravidelně spolupracují  snížení využívání výtahů a více denního světla na chodbách, je-li to možné  separace odpadů, moderní úsporné vybavení sociálních zařízení  senzorové zhášení osvětlení ve společných prostorách, tiskárny s možností oboustranného tisku  ne plastová okna a ostatní zařízení i s nepatrným množstvím chemických látek a alergenů  a co bude dál? KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Anketa ke zjištění postojů a chování zaměstnanců vůči životnímu prostředí


Stáhnout ppt "1 Ve dnech 15.3. – 24.3.2006 proběhla na krajského úřadu anketa v rámci projektu "Zelený úřad", který je zaměřen na prosazování ekologicky příznivého (šetrného)"

Podobné prezentace


Reklamy Google