Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aplikační programy, programovací jazyky, formáty datových souborů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aplikační programy, programovací jazyky, formáty datových souborů"— Transkript prezentace:

1 Aplikační programy, programovací jazyky, formáty datových souborů
Maturitní téma č. 8

2 Osnova tématu č. 8 Druhy aplikačního software (webové prohlížeče a komunikační programy, kancelářské balíky, podnikové aplikace, vývojová prostředí a překladače programovacích jazyků, grafické a CAD programy, počítačové hry, výukové programy, pomocné programy [utility] a speciální programy pro různé profese) Funkce a význam programovacích jazyků Pojem formát datového souboru Vazba typů dokumentu na určitý program a její změna Význam standardizace dokumentů Přehled nejpoužívanějších současných typů dokumentů (HTML, TXT, DOC, XLS, ODT, ODS, PDF, PPT, WAV, JPG, MP3, WMA, MPEG,AVI atd.) Ten přehled nejpoužívanějších typů dokumentů bych zde asi již nerozepisoval,to bych uvedl až se jím budeš zaobírat podrobněji. Zrovna tak bych ani u toho aplikačního SW nevyjmenovával vše, ale jen pár věcí a doplnil to třemi tečkami a vše bych pak vypsal až u osnovy samotného bodu, přeci jen je to obsáhlé téma.

3 A) DRUHY APLIKAČNÍHO SOFTWARE
webové prohlížeče komunikační programy kancelářské balíky podnikové aplikace vývojová prostředí překladače programovacích jazyků grafické programy CAD programy počítačové hry výukové programy pomocné programy [utility] speciální programy pro různé profese DRUHU by mělo být asi DRUHY, ne?

4 1.) Webové prohlížeče (Browsers)
= Počítačový program, který slouží k prohlížení internetových stránek, neboli World Wide Webu (WWW) umožňuje komunikaci s HTTP serverem a zpracování přijatého kódu (HTML, XHTML, XML apod.), který podle daných standardů zformátuje a zobrazí webovou stránku Textové prohlížeče zobrazují stránky jako text, obvykle velmi jednoduše formátovaný. Grafické prohlížeče umožňují složitější formátování stránky včetně zobrazení obrázků. Pro zobrazení některých zvláštních součástí stránky, jako jsou Flash animace nebo Java applety, je třeba prohlížeč doplnit o specializované zásuvné moduly. Když píšeš webové prohlížeče, asi by bylo dobré mít to i tak v angličtině, tedy browsers (pokud to tam máš jako počeštěné slovo, pak browsery).

5 Typy webových prohlížečů
Běžné web. prohlížeče Web.prohlížeče pro děti GRAFICKÉ: Windows Internet Explorer Opera Google Chrome Mozilla Firefox Safari TEXTOVÉ: Links Lynx Kidzui KidSplorer My Kids Browser Kid Rocket Kids Playground Web Browser Kids Web Menu Yahoo! Kids Jen poznámka k organizaci graf. web. prohl. … Safari bych zařadil asi na konec, jedná se, pokud vím, čistě o UNIXový browser, mezi ten a windowsové bych pak napsal Mozillu, ta je přizpůsobena oboum, ostatní jsou snad zase pouze windowsové.

6

7

8 2.) Komunikační programy
Programy sloužící k internetové komunikaci po celé síti, tj. po celém světě Bezplatné (freeware) ICQ Skype MSN Messenger AIM Yahoo! Messenger Gadu-Gadu Google Talk Gaim Jabber QIP Trillian Miranda Internetové komunikaci PO celé síti …

9 „I seek You“ (Hledám Tě)
= Protokol pro instant messaging a zároveň komunikační software, vyrobený izraelskou firmou Mirabilis a poprvé uvedený v roce 1996 Nynější vlastník je firma AOL, která v roce koupila firmu Mirabilis za 287 milionů dolarů Síť ICQ umožňuje zasílat textové zprávy, URL, celé soubory, navštívenky, umožňuje chat, a další Komunikace není šifrována, problém reklam Současná verze ICQ 7.7

10 = Software sloužící k telefonování, posílání zpráv a souborů
Autory jsou Niklas Zennström a Janus Friis (tvůrci softwaru Kazaa) Telefonování mezi uživateli Skype (oba volající mají nainstalován Skype) je zdarma, šifrováno a to kdekoliv na světě a neomezeně na délce hovoru. Za poplatek lze telefonovat do tradičních telefonních sítí (služba SkypeOut) a případně získat telefonní číslo a přijímat telefonáty z pevných a mobilních sítí se službou SkypeIn. Mezi další funkce patří Voic – poskytuje funkčnost hlasové schránky (placená služba) a Skype Video Calling – videokoference mezi uživateli sítě Skype, dostupné od verze 2.0 zdarma Skype je kompletně lokalizován do češtiny, je zdarma a bez reklam!  Pro telefonování na běžné telefony a mobily je nezbytné zakoupit SkypeOut kredit. U závorek se nedělají mezery (ani z jedné strany)!

11 3.) Kancelářské balíky = Skupina kancelářského software prodávaného jako celek, který nabízí určitý stupeň propojení jednotlivých aplikací v balíku. Jeho součástí obvykle bývá textový procesor, tabulkový procesor, nástroj na tvorbu prezentací či databázový systém. Někdy se v balíku též objevují groupwarové nástroje či grafické editory. V současné době je nejrozšířenější balík Microsoft Office, který se stal často standardem. Proto se stala schopnost číst soubory Microsoft Office nutnou podmínkou pro kterýkoli kancelářský balík, jež mu chce konkurovat. V poslední době získávají oblibu kancelářské balíky OpenOffice.org a LibreOffice, které jsou na rozdíl od MS Office dostupné zdarma a pro řadu platforem. Často jsou jim však vytýkány vyšší hardwarové nároky.

12

13 Z čeho se skládá kancelářský balík?
Textový procesor (Word, Writter) Tabulkový procesor (Excel, Calc) Nástroj pro prezentace (Powerpoint, Impress) Databázový systém (Access, Base) Další nástroje: Vektorový grafický editor (OO Draw, konkurence Correl) Nástroj pro mat. rovnice (Equation, Math) Tvorba letáků, plakátů, tiskovin (MS Publisher) ová komunikace (MS Outlook) A další: MS Groove, MS OneNote, MS Picture Manager, MS InfoPath…

14

15 4.) Podnikové programy = užitečné speciální programy určené firmám pro řízení a správu podniku Funkce spec. programů: Tvorba faktur (Fakturace, Fakturka, 2HCS Fakturace) Daně a daňová přiznání (TAX 2011, TaxEdit S3…) Kniha jízd (AUTOPLAN, Kniha jizd 2011, SPZ ) Další fce: Personalistika (mzdy, rozpis směn) Řízení výroby Účetnictví… atd. atd. atd.

16 5.) Vývojové prostředí zkratka IDE, anglicky Integrated Development Environment = Software usnadňující práci programátorů, většinou jeden konkrétní programovací jazyk Obsahuje editor zdrojového kódu, kompilátor, případně interpret a většinou také debugger Některé obsahují systém pro rychlý vývoj aplikací (zvaný RAD), který slouží pro vizuální návrh grafického uživatelského rozhraní Pokud se jedná o nástroj pro objektově orientované programování, může obsahovat také object browser Př. Microsoft Visual Studio, Delphi… Většinou je možná pravdivé, to nevím, ale nejčastěji používaná vývojová prostředí jako jsou MS Visual Studio, NetBeans apod. podporují více jazyků.

17 6.) Překladače programovacích jazyků
Též nazývány kompilátory. Nástroje využívané programátory pro vývoj SW. Slouží pro překlad algoritmů zapsaných ve vyšším programovací jazyku do strojového kódu. Prvním programem, který by bylo možno označit jako překladač, byl A-0 Systém z roku 1952. Nejznámější překladače: GCC (GNU Compiler Collection) Intel C++ Compiler (ICC) Microsoft Visual Studio (přesněji v něm obsažené překladače C++, C#, Visual Basic atd.) Glasgow Haskell Compiler (GHC) Turbo Pascal, následně Delphi Borland C++, následně C++ Builder Free Pascal Nevím, co je pro Tebe důležité, ale zde máš o překladačích nějaké povídání:

18 7.) Grafické programy Grafické programy 2 typů
Programy pro vektorovou grafiku (OpenOffice Draw, Correll Draw, Callisto) Programy pro rastrovou grafiku (Adobe Photoshop, GIMP, Zoner Photo Studio, PhotoFiltre, …)

19 8.) CAD programy computer-aided design, česky počítačem podporované
širokou činnost navrhování a technického kreslení používá pokročilé grafické programy pro projektování, místo rýsovacího prkna vždy obsahují grafické, geometrické, matematické a inženýrské nástroje pro kreslení plošných výkresů a modelování objektů a dějů reálného světa Pokročilejší řeší výpočty, analýzy a řízení systémů (výroby, zařízení) Blízkým příbuzným je také oblast počítačových vizualizací, protože virtuální 3D návrhy jsou často klientům prezentovány ve formě fotorealistických vizualizací Využití v architektuře, strojírenství, designérství, projektování, stavařině…

20

21

22 9.) Počítačové hry Jedná se o druh softwaru vydávaného na nějakém nosiči (DVD, CD, disketa,…), který se vkládá do PC přes mechaniku k tomu určenou (CD – CD-ROM mechanika). Nebo je distribuována přes internet. Počítačová hra slouží k zábavě, uvolnění a relaxaci.  Moderní počítačové hry mívají vysoké hardwarové požadavky. Vyžadují pro komfortní provoz zejména ovládací zařízení, zvukovou kartu, grafický akcelerátor a jiné hardwarové komponenty. Vývoj počítačové hry bývá velmi zdlouhavý a nezřídka se stává, že trvá i několik let. Hry většinou svými moderními technologiemi a herním enginem předvádí možnosti současného hardwarového pokroku. Při hraní se doporučuje dodržovat zásady ergonomie, správné držení těla a dělání pauz mezi hraním. 

23 Jejda, co to tu máš za obrázky
Jejda, co to tu máš za obrázky??? :-D Mluvíš o moderních hrách a tady tohle :-D

24 10.) Výukové programy = konkrétní software, který je určen k výukovým účelům a je schopen plnit alespoň jednu z didaktických funkcí: motivace expozice učiva (obrazové materiály) upevnění osvojených vědomostí a dovedností kontrola získané úrovně vědomostí a dovedností Interaktivní učebnice, testové programy…

25

26 11.) Utility (pomocné programy)
Slouží k zjednodušení činností, které lze jinak realizovat s vynaložením většího úsilí (například použitím několika různých aplikací…), popřípadě vyžadují jisté znalosti (například příkazů, parametrů aj.). Příkladem může být správa operačního systému (jeho oprávněných uživatelů a jejich práv, nastavení vlastností apod.), nastavování skrytých vlastností aplikací a podobně.

27 12.) Speciální programy pro profese
Mapovací programy Statistické programy CAD – architektura, projektování Programy pro řízení výroby v závodech Navigace (letadel, osobní a nákladní dopravy) GIS – Geoinformační systémy IS – Informační systémy (např. SkautIS…) ……………………

28

29 B) PROGRAMOVACÍ JAZYKY
= Prostředek pro zápis algoritmů, jež mohou být provedeny na počítači. Zápis algoritmu ve zvoleném programovacím jazyce se nazývá program. = Komunikační nástroj mezi programátorem, který v programovacím jazyce formuluje postup řešení daného problému, a počítačem, který program interpretuje technickými prostředky. = Soubor pravidel pro zápis algoritmu, odborně řečeno se jedná o formální jazyk. existují v řadě verzí a implementací, mluvíme někdy o dialektech programovacího jazyka. Existují také standardy pro programovací jazyky, pro jednotlivé implementace se často uvádí, kterému standardu vyhovuje.

30 Např.? LOGO Java Basic Visual Basic Pascal Python C C++ ….a další!
To logo na začátku je trochu směšné, uváděl bych spíše nejprve ty nejvíce používané, ale budiž ;-) Mezi další, tzv. neprocedurální pak třeba patří Lisp či Heskell

31

32 Funkce a využití programovacích jazyků
Jednoduché i složitější programy Počítačové hry Webové stránky … … …

33 C) FORMÁT DATOVÉHO SOUBORU
čistě obrázkové formáty (JPG, JPEG, TIFF, GIF, BMP, PNG, …) podporované běžnými prohlížeči formáty videa a hudby (AVI, WMV, MP3, MP4, …) formáty dokumentů, které lze upravovat a/nebo číst pouze specializovaným programovým vybavením (jako CDR, PDF…) Formáty z kancelářských balíčků (doc/docx, xls/xlsx, ppt/pptx, …) JPEG a JPG je prakticky totéž, zmínil bych ale třeba i BMP a PNG. WMV, MPG, … dnes už i MP4

34 Seznam formátů datových souborů
CDR: grafický soubor programu CorelDRAW CSS: soubor kaskádových stylů EPS: formát vhodný pro tisk dokumentů, který obaluje tiskové příkazy PostScriptu FLV: Flash Video, formát videa přehrávatelný pomocí aplikací Adobe Flash GIF: obrázkový formát s bezeztrátovou kompresí HTML: webová stránka popsaná jazykem HTML JPEG: obrázkový formát se ztrátovou kompresí vhodný pro fotografie PDF: otevřený formát pro zobrazování dokumentů PNG: obrázkový formát s bezeztrátovou kompresí vhodný pro grafiky na webu PHP: serverový skript v jazyce PHP SWF: soubor s aplikací Adobe Flash TIFF: obrázkový formát vhodný pro ukládání fotografií, především o velkém objemu a rozlišení dat XML: dokument ve formátu XML

35 D) VAZBA TYPŮ DOKUMENTU NA URČITÝ PROGRAM A JEJÍ ZMĚNA
Každý dokument je dle typu své přípony vázán k příslušnému programu. Přidružení k programu je uloženo v systémovém prostředí. Změna asociace přípony na SW lze u Windows dvěma způsoby: V Ovládacích panelech pod „Výchozí programy“ a dále „Přidružit typ souboru nebo protokol k programu“, kde se nachází seznam všech známých přípon. Klikneš na soubor pravým tlačítkem myši a výběrem možnosti „Otevřít v programu“ -> „Zvolit výchozí program …“ a následně zaškrtnutím volby „K otevření souborů tohoto typu vždy použít vybraný program“ No, zde taky nevím, co bych pořádně psal. Každý dokument má nějakou příponu, dle které je pak vázán k příslušnému SW, který takový dokument dokáže číst. Přidružení přípony k programu je uloženo někde v systému, nevím ale kde, zda někde v paměti či v nějakém souboru, registru, … Změnit lze asociace přípony v Ovládacích panelech pod „Výchozí programy“ a dále „Přidružit typ souboru nebo protokol k programu“. A pak samozřejmě tak, že klikneš na soubor pravým myšítkem a dá š otevřít v programu -> Zvolit výchozí program, tam nějaký vybereš a dole zaškrtneš volbu „K otevření souborů tohoto typu …“ oboje viz

36 E) STANDARTIZACE DOKUMENTŮ
Cíle standartizace: Kvalita Bezpečnost Kompatibilita = slučitelnost určité složky systému X se shodnou složkou systému Y, tj. možnost použít tuto složku ze systému X bez úprav v systému Y Interoperabilita = schopnost zařízení či softwaru, pocházejícího od různých výrobců či založených na různých platformách, spolu komunikovat (spolupracovat) Portabilita Znovupoužitelnost (reuse)

37 F) Základní přípony dokumentů
TXT – jednoduchý text. dokument Poznámkový blok DOC – text. soubor MS Word ODT – text.soubor OO Writer XLS – tabulkový soubor MS Excel ODS – tabulkový soubor OO Calc PPT – prezentace MS PowerPoint ODP – prezentace OO Impress PDF – otevřený formát pro zobrazování dokumentů HTML – webová stránka popsaná jazykem HTML GIF – obrázkový formát s bezeztrátovou kompresí JPEG – obrázkový formát se ztrátovou kompresí vhodný pro fotografie WAV – zvukový soubor WMA - zvukový soubor MP3 – audio nahrávka, hudební soubor AVI – audiovizuální nahrávka, video MPEG – audiovizuální data POZN.: Kancelářské balíky Windows 2007 a vyšší verze k obvyklým příponám souborů z předchozích verzí kanc. balíků přidávají ještě koncovku –x (tj.: docx, xlsx, pptx…)

38 Děkuji Vám za pozornost…


Stáhnout ppt "Aplikační programy, programovací jazyky, formáty datových souborů"

Podobné prezentace


Reklamy Google