Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Školení na téma multisektorální intervence pro sexuálně napadené ženy This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Školení na téma multisektorální intervence pro sexuálně napadené ženy This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE."— Transkript prezentace:

1 Školení na téma multisektorální intervence pro sexuálně napadené ženy This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme 2007-2013: Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395)

2 Modul I: Úvod

3 Účel Poskytnout účastníkům znalosti a nástroje, aby mohli sami školit multisektorové intervence pro sexuálně napadené ženy This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme 2007-2013: Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395)

4 Úkoly školení • Definovat sexuální násilí, jeho výskyt, příčiny a dopady • Vysvětlit mýty a stereotypy obklopující sexuální násilí • Prozkoumat faktory, které brání ženám v ohlašování zločinu • Rozhodnout, jak nejlépe by služby měly jednat s obětmi sexuálního násilí • Identifikovat pravidla, která by měla platit, aby služby fungovaly co nejlépe • Prozkoumat výhody a implementaci Referenčního a hodnotícího nástroje COSAI This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme 2007-2013: Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395)

5 Učební výstupy • Porozumění sexuálnímu násilí, jeho výskytu, příčinám a dopadům • Povědomí o mýtech a stereotypech, které podporují sexuální násilí • Porozumění faktorům, které brání ženám v ohlašování zločinu, a co pomáhá ženám cítit, že mají podporu a jsou v bezpečí • Závazek k nejlepším možným službám pro oběti sexuálního násilí • Závazek k propagaci a implementaci Referenčního a hodnotícího nástroje COSAI • Porozumění mezisektorové a společné práci za účelem podpory a umožnění nejlepších praktik This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme 2007-2013: Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395)

6 Kdo zde dnes je?

7 Základní pravidla • Nevyrušujte, když někdo jiný mluví • Každý by měl poslouchat ostatní i sám mluvit • Zachovávejte důvěrnost osobních zkušeností ostatních • Respektujte ostatní a jejich zážitky • Nemluvte agresivně a vyhněte se osobním útokům • Nepoužívejte názory a jazyk, který je rasistický, sexistický, homofobní nebo diskriminuje na základě postižení, věku nebo sociální příslušnosti • Nesuďte ostatní účastníky • Buďte otevřeni novým myšlenkám Přestávka: Vzhlem k povaze otázek tohoto školení se mohou někteří účastnící při cvičeních cítit sklíčeně nebo rozrušeně a mohou potřebovat přestávku. Můžete na chvíli odejít.

8 Modul II: Definice sexuálního násilí

9 WHO definice sexuálního násilí “ Jakýkoliv sexuální akt, pokus o takový akt, nežádoucí sexuální poznámky a návrhy, nebo obchod s lidskou sexualitou, za použití nátlaku, výhrůžek ublížení nebo hrubé síly, vykonaný jakoukoliv osobou bez ohledu na vztah k oběti, v jakémkoliv prostředí, včetně domova a zaměstnání”. (WHO 2002) This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme 2007-2013: Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395)

10 Identifikace forem sexuálního násilí na ženách This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme 2007-2013: Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395) Cvičení – skupinová diskuse >

11 Formy sexuálního násilí (WHO) • Penetrace vagíny, análního otvoru a úst penisem • Znásilnění v rámci manželství či partnerského vztahu • Znásilnění cizí osobou • Systematické znásilňování během vojenského konfliktu • Nevyžádané sexuální návrhy či sexuální obtěžování, včetně požadavků na sex výměnou za výhody • Sexuální zneužívání mentálně či fyzicky postižených • Sexuální zneužívání dětí • Nucený sňatek či sdílení domácnosti, včetně dětských sňatků • Odpírání práva na použití antikoncepce nebo jiných opatření k ochraně před pohlavními nemocemi • Nucený potrat • Násilné činy narušující sexuální integritu žen, včetně ženské obřízky a povinných kontrol panenství • Nucená prostituce či obchodování s lidmi Tento seznam není úplný

12 This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme 2007-2013: Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395) Cvičení - kvíz > Výskyt sexuálního násilí

13 Sexuální násilí v Anglii Odhaduje se, že minulý rok bylo více než 400,000 žen a 80,000 mužů v Anglii a Walesu oběťmi sexuálního útoku nebo pokusu o něj • Téměř 20% žen a 3% mužů bylo od svých 16 let obětí sexuálního napadení • Pouze jedna z deseti dospělých obětí sexuálního útoku nahlásí čin na policii • Mladé ženy ve věku 16-19 let jsou skupinou nejvíce ohroženou sexuálním napadením (7,9%) Pachatelé sexuálních útoků na ženy starší 16 let

14 Modul III: Příčiny sexuálního násilí

15 Příčiny sexuálního násilí This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme 2007-2013: Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395) Cvičení: Proč se na ženách páchá sexuální násilí ? >

16 Mužské výmluvy Závislost na alkoholu či drogách Stres/chudoba/utlačování Nemůže kontrolovat sám sebe Duševní choroby Testosteron Sexuální frustrace Nesprávně si vyložil signály Když přišla ke mně domu, tak přece musela chtít sex Když ženy říkají ‘ne’, tak tím myslí ‘ano’ Důvody, proč ženy mohou vinit samy sebe Navedla ho Způsobovala jeho žárlivost Byla opilá Nosila provokativní oblečení Neměla jít domů po tmě sama Moc a ovládání Myslel si, že mu to projde Dát ji lekci ‘Je moje přítelkyně / žena, můžu dělat, co chci ’ Rád ovládá ženy Utlačování žen prostřednictvím skupinového chování (od křičení na ženu na ulici po hromadné znásilnění a vraždu) Neefektivní využití práva Nedostatek sankcí / práva (v občanské společnosti i válečných situacích) Sociální formování Co se očekává od ‘pravého’ muže Společnost umožňuje mužům myslet si o ženách, že jsou sexuálně dostupné Nemá úctu k ženám / myslí si, že všechny ženy jsou běhny / coury (nesnášenlivost k ženám)) Společnost podporuje sexuální násilí v rámci pornografie, sexualizace žen Veškeré násilí páchané na ženách je nepřijatelné a trestné

17 Modul IV: Proč je pro ženy obtížné ohlásit sexuální násilí

18 This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme 2007-2013: Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395) Cvičení diskuse v malých skupinách > Proč mnoho žen neohlásí sexuální násilí Viz přílohu/pracovní list 4 >

19 Modul V: Dopad sexuálního násilí

20 Dopad sexuálního násilí This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme 2007-2013: Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395) Ženy Rodina a přátelé Širší komunita

21 Dopad sexuálního násilí na ženy, které ho zažily Fyzické zranění se nemusí vůbec vyskytovat: •Méně než polovina obětí sexuálního napadení má nějaké zranění •Méně než čtvrtina má anogenitální zranění (zranění, která se vztahují k řitnímu otvoru a genitáliím) Je vhodné rozdělit důsledky sexuálního napadení pro fyzické zdraví do tří skupin: akutní, středně a dlouhodobé

22 Fyzické znaky, které signalizují možné sexuální násilí: •Podlitiny - patrný úchop na paži a oblasti vnitřních stehen •Oděrky a škrábance •Tržné rány (natržení kůže způsobené úderem tupým předmětem) •Pořezání (rány způsobené ostrým předmětem nebo ostřím) •Kousance, popáleniny, zlomeniny •Vaginální krvácení, (buď z akutního zranění nebo menstruální) anální nebo akutní rána This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme 2007-2013: Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395)

23 Střednědobé následky zahrnují: •Nechtěné těhotenství – zvažte potrat, pokud je legální •Péče v těhotenství •Sexuálně přenosné choroby - HIV/AIDS, hepatitis B, chlamydia, kapavka, trichomonóza a syfilis. This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme 2007-2013: Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395)

24 Dlouhodobé následky zahrnují: •Problémy v těhotenství – opakující se samovolný potrat, předčasné prasknutí •Sexuální problémy - dyspareunie (bolestivý styk), vaginismus (křečovité stažení pochvy), poruchy libia, vzrušení a orgasmu, nechuť k sexu •HIV This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme 2007-2013: Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395) •Hluboký pánevní zánět •Chronická pánevní bolest •Neplodnost •Astma •Infarkt •Poruchy příjmu potravy •Sebepoškozování

25 Důsledky pro duševní zdraví •Akutní traumatické reakce • Několik hodin až několik dní •May be delayed for days or even weeks • Mohou se také zpozdit o dny až týdny Mezi příznaky patří: •Úzkost, panika, zmatení •Otupělost •Šok •Výpadky paměti •Zhoršená schopnost myšlení •Zkreslené vnímání času •Deprese, pocity méněcennosti •Vina, stud •Distancování se •Ztráta paměti

26 Dlouhodobé následky pro duševní zdraví zahrnují: Následky jsou často závažné a trvalé, mající významný dopad na člověka a jeho každodenní život včetně rozpadu vztahu, problémy související s prací a s užíváním návykových látek. •Úzkost – panika, dezorientace •Deprese •Izolovanost •Posttraumatická stresová porucha •Noční můry a vzpomínky •Problémy se spánkem •Sebepoškozování •Sebevražedné sklony

27 Dopad sexuálního násilí : případová studie Případová studie- Sarah Viz přílohy/pracovní listy 5 and 6 > V malých skupinách diskutujte : 1.Jaké mohou být bezprostřední problémy Sarah? 2.Jaká může mít zranění? 3.Jaké forenzní vzorky by se měly odebrat? 4.Jaké problémy by se měly řešit v krátkodobém a střednědobém horizontu? 5.Jaké jsou pro Sarah možné dlouhodobé následky?

28 Širší dopady sexuálního násilí na This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme 2007-2013: Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395) Cvičení Jaké jsou širší dopady sexuálního násilí na rodinu a přátele, komunitu a společnost? Viz přílohy/pracovní listy 5 and 6 >

29 Modul VI: Modely intervencí po sexuálním napadení

30 Služby pro oběti sexuálního napadení Forenzní služby – Sběr DNA důkazů a dokumentace zranění Zdravotnické služby – Léčba zranění, poskytnutí nouzové antikoncepce, profylaxe a následné testování na sexuálně přenosné infekce Psychosociální služby – Krizové centrum znásilnění: poradenství, podpora a pomoc; doporučení dalších organizací/sociálních služeb Policie a právní služby – Vynucení zákona (např. identifikace pachatelů); ochrana práv obětí a zajištění jejich bezpečnosti a doporučení vhodných služeb This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme 2007-2013: Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395)

31 Koordinace služeb • V USA v 70. letech 20. století směřování ke koordinované péči • Odborníci z různých oborů poskytují koordinované služby na jednom místě • Vytvořit společné pojetí péče s ohledem multidimenzní kontext v němž probíhá This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme 2007-2013: Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395)

32 Centra pomoci pro sexuálně napadené(SARC) ve Spojeném království KlientelaOběti sexuálního násilí (k němuž došlo nedávno nebo v minulosti) SpolupracovníciZdravotní služby, policie a dobrovolný sektor PracovištěV nemocnici nebo v prostorách zařízení NHS (národní zdravotní služby) či policie (ve městech s vysokou hustotou zalidnění) Personál/ Odborníci Krizoví pracovníci; soudní zdravotní pracovníci; nezávislí poradci pro sexuální násilí; speciálně vyškolení policisté a prokurátoři FinancováníPolicií a zdravotní službou (místní úroveň), částečná dodatečná podpora britského ministerstva vnitra VedeníMístní řídící skupiny (regionální úroveň), jejichž podněty jsou zohledňovány v celostátní řídící skupině

33 Případová studie: SafePlace Merseyside Wirral Sefton Knowsley St Helens Liverpool SafePlace Merseyside

34 Případová studie: SafePlace Merseyside • Středisko SARC v centru města, poskytující služby přibližně 1,3 milionům jeho obyvatel a také studentům, turistům atd. (95 % klientely tvoří ženy) • Koordinovaný model poskytování službe pro sexuálně napadené. Poskytuje forenzní a lékařské služby; okamžitou pomoc a přístup k psychosociálním službám, právní zastoupení a pomoc Nezávislého centra pro sexuální násilí (ISVAs) • Dostupné 24 hodin denně 7 dní v týdnu po celý rok • Všechny služby zdarma • Všichni poskytovatelé péče využívají koordinovaných protokolů, postupů a procesů výkaznictví, na nichž se dohodly všechny zúčastněné subjekty, např. sdílení důvěrných informací, tok klientů a jejich odkazování k dalším službám, etické a bezpečnostní standardy

35 Klient/ka se stane obětí sexuálního napadení Přímo naváže kontakt s centrem SARC (z vlastního podnětu) Ohlásí incident policii Kontakt zprostředkován jiným subjektem (např. sociální služby, pohotovost) Policisté se případem zabývají zaznamenají první stručnou výpověď Styčný důstojník policie pro sexuální delikty doprovodí klienta/ku do centra SARC Kontaktní centrum pro sexuální násilí (SARC) Cesta klienta/klientky a navázání kontaktu

36 Klient/ka se setkává s krizovým pracovníka, který poskytuje specializovanou pomoc a funguje jako jeho/její zastánce Klient/ka vstupuje do čekárny ošetřovny forenzní medicíny. Pověřený oborník se jí představí a vysvětlí forenzní proces Krizový pracovník klade zdravotní dotazy a získá od klienta/ky souhlas se zadravotním resp. forenzním vyšetřením Klient/ka vstupuje na forenzní ošetřovnu, buď sám/sama či podle potřeby v doprovodu. Probíhá vyšetření Styčný důstojník policie rozebírá první výpověď s pověřeným odborníkem na forenzní medicínu Klient/ka opouští forenzní ošetřovnu, přičemž má možnost se vysprchovat. Následuje další nasměrování klienta/klientky, přičemž jsou s krizovým pracovníkem probírány možnosti post- profylaxe proti HIV, nouzové antikoncepce a očkování proti hepatitidě Cesta klienta/klientky – centrum SARC

37 Klienta/klientku kontaktuje nezávislý poradce pro sexuální násilí a nabídne následnou péči a podporu jež zahrnuje i pomoc s trestněprávním procesem Klient/ka je vybídnuta k návštěvě genitourinární kliniky za účelem vyšetření se zaměřením na sexuální zdraví Cesta klienta/klientky – mimo centrum SARC This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme 2007-2013: Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395)

38 Případová studie: SafePlace Merseyside Čekárna na vyšetření Vstupní hala

39 Case study: SafePlace Merseyside Ošetřovna

40 Případová studie: SafePlace Merseyside Místnost po vyšetření

41 Nezávislé centrum pro sexuální násilí (ISVAs) • Zastánci oběti sexuálního napadení, kteří se soustředí na její potřeby • Provádějí pro klienta/ku posouzení rizik, a to včetně sebepoškozování, posttraumatické stresové poruchy, deprese, úzkosti, nedostatečné sebedůvěry, potřeby bezpečného či azylového bydlení, péče o děti, socialních služeb • Informace se použijí k vytvoření specializovaného plánu péče pro daného klienta / danou klientku • ISVAs také poskytuje: – informace o systému trestního práva – podporu a zastání v průběhu celého trestněprávního procesu – pomoc při zdravotních problémech, emocionální oporu a podporu při návštěvách relevantních míst – kontakt na další služby či subjekty • Vztah klientů s nezávislými poradci pro sexuální násilí může po útoku trvat týdny či měsíce (často trvá až 18 měsíců)

42 Služby pro sexuálně napadené (SAS) – Austrálie Klientela Oběti sexuálního napadení, navíc trvalá podpora pro blízké přátele a rodinu Spolupracovníci Krizoví pracovníci v partnerství s místními nemocnicemi PracovištěPracoviště v jednotlivých komunitách/obcích FinancováníFinancováno státem This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme 2007-2013: Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395)

43 SAS – Austrálie (pokr.) • Nepřetržitá krizová intervence (24/7) poskytuje obětem podporu a informuje je o tom, jaké mají možnosti • Služby SAS pomáhají klientovi/klientce s realizací jeho/jejích rozhodnutí a koordinují je, přičemž úzce spolupracují s policií a prokuraturou • Krizová intervence a forenzní vyšetření probíhají v partnerské nemocnici • Důraz na dlouhodobější kontinuitu péče a podpory This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme 2007-2013: Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395)

44 Centra excelence (CoE) – Skandinávie KlientelaOběti sexuálních napadení a další jednotlivci, kteří mohou být napadením druhotně traumatizováni SpolupracovníciZdravotní služby (včetně psychologů/poradců) a výzkumní pracovníci PracovištěV nemocnicích (ve velkých městech) FinancováníFinancováno státem; ministerstvem vnitra This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme 2007-2013: Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395)

45 CoE – Skandinávie (pokr.) • Specializace na urgentní reakci, pohotovostní lékařské postupy, forenzní vyšetření a krizové poradenství • Vyškolené sestry podporují oběti během policejních výslechů, přičemž dbají na to, aby byly dodrženy postupy, jež stanoví právo • Personál má rozsáhlé znalosti, a centra navíc plní výzkumnou funkci • Cílem je lépe porozumět následkům znásilnění a sexuálního napadení a také posílit preventivní opatření This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme 2007-2013: Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395)

46 Instituce zapojené do pomoci ženám, které zažily sexuální násilí This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme 2007-2013: Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395) Případová studie> Viz přílohu/pracovní list 7>

47 Případová studie: Příběh Mary Jednoho odpoledne byla Mary doma a chystala se, že vyzvedne děti ze školy, když její manžel David přišel nečekaně domů. Vešel do kuchyně, usmál se na svou ženu a řekl jí, že by s ní chtěl mít sex. Mary ho odmítla, protože už musela jít, ale David ji povalil na zem a znásilnil ji. Poté se Mary cítila traumatizovaná a zrazená a přemýšlela, jestli měla vytušit, že se tohle jednou stane. Na začátku jejich vztahu, se zdál David, kterého poznala na vysoké škole, tak okouzlující. Po několika měsících se Mary do něho zamilovala Pouze jednou, ještě předtím, než se zasnoubili, ji David vyhrožoval, že ji uhodí. Když začala plakat, začal ji uklidňovat a omlouvat se a řekl jí, že ji miluje a nechce ji ztratit. Zanedlouho poté se vzali, přestože si matka Mary myslela, že se z její společenské dcery stala tichá a uzavřená osoba. Po svatbě postupně začali mizet její přátelé.

48 Případová studie: otázky k diskusi • Které agentury mohly poskytnout pomoc, kterou Mary potřebovala? • Jak by vypadala její cesta k vyhledání pomoci na Vašem místě/ Vaší zemi? • Můžete identifikovat nějaké mezery nebo překážky pro Mary k získání podpory? • Co může být vylepšeno k dosažení toho, aby Mary získala pomoc, kterou potřebuje? Případová studie převzatá z publikace New Philanthropy Capital: A Hard Knock on Life

49 Modul VII: Referenční & hodnotící nástroj COSAI

50 Principy a použití referenčních technik a nástrojů This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme 2007-2013: Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395) Diskuse >

51 Definice benchmarkingu (referenčního nástroje) This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme 2007-2013: Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395) ‘Benchmarking je používání strukturovaných srovnání pro určení a implementaci nejlepších procesů’ Účel benchmarkingu ‘Benchmarkingové procesy jsou používány už mnoho let a jsou způsobem, jak zlepšit kvalitu a organizační procesy obecně ‘

52 This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme 2007-2013: Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395) 1. Kontext výzkumu a důkazy • Současná situace neposkytuje obecně akceptované indikátory na měření efektivity a přístupu ke službám. • Referenční & hodnotící nástroj (dále jen „nástroj“) byl založen na výsledcích první fáze projektu COSAI • Byla identifikována řada dobrých praktik, které by měly být zahrnuty do vývoje a poskytování služeb.

53 This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme 2007-2013: Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395) 1. Kontext výzkumu a důkazy pokr. • Sexuální napadení vyžaduje multisektorovou reakci: Forenzní, lékařská, psychosociální & praktická pomoc a trestněprávní • Zásadním principem projektu COSAI je podpora poskytování služeb a intervence, pro které jsou ženy a jejich práva to nejdůležitější:  Poskytnutí specializovaných služeb pro sexuálně napadené ve formě odborných služeb nebo specialisty  Zajistit spolupráci mezi sektory a službami pro poskytnutí multisektorového přístupu k péči o oběti

54 2. Účel nástroje • Porovnat současné praktiky poskytování služeb pro sexuálně napadené na místní i celostání úrovni • Určit ty mechanismy, které by měly ve službě fungovat, v místním kontextu, aby se mohl řešit problém sexuálního násilí na ženách • Pomoci poskytovatelům a zřizovatelům služeb ohodnotit způsob práce a naplánovat změny podle doporučených standardů

55 3. Struktura a obsah nástroje • Nástroj je rozdělen do tabulek, ve kterých jsou uvedeny povinnosti a aktivity každého ze sektorů, který se podílí na poskytování služeb pro sexuálně napadené • V rámci každého sektoru jsou povinnosti rozděleny do kategorií podle toho, jestli se jedná o administrativní službu nebo konkrétní akci. • Je zde také část s otázkami, kde personál služeb popisuje, jak jsou služby poskytovány a co by se mělo zlepšit. • Plán rozvoje a jaké zdroje mohou být v různých sekcích rozvinuty

56 4. Instrukce na použití nástroje • Kdo by ho měl používat: Všichni ti, kteří poskytují služby pro sexuálně napadené nebo ti, kteří zřizují takové služby. • Kdy ho používat: o Vždy, když služba chce zhodnotit svoje fungování a také to, jestli splňuje standardy dobré praxe. o Benchmarkingové cvičení může být provedeno alespoňjednou ročně na zhodnocení vývoje, zlepšení nebo problémů.

57 This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme 2007-2013: Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395) Jak ho používat: o V psané formě, nebo formou ústního pohovoru s poskytovateli služeb. o Všechny služby musí vyplnit Oddíl 1, který se vztahuje ke koordinačním snahám, a také všechny další oddíly, která je poskytována. o Je tam také možnost částečně, která se vztahuje k situaci, kdy nějaký aspekt služby je nabízen, ale má určitá omezení (např. existují protokoly, ale nepoužívají se v praxi) nebo jsou ve fázi implementace. Continued/..

58 This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme 2007-2013: Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395) Jak ho používat : o Oddíl pro poznámky je pro poskytnutí podrobnějších informací ohledně určitých aspektů poskytování služby, včetně silných a slabých stránek. o Výsledky by měly být analyzovány podle toho, jestli služba odpovídá standardům dobré praxe, které jsou navržené, aby řešily sexuální útok. o Podle výsledků by mělo být vyhodnoceno, jestli služba odpovídá standardům dobré praxe navržených na boj se sexuálním napadením. Continued/..

59 This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme 2007-2013: Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395) Jak určit mezery: o Co je základní a co ne ve Vašem nastavení? o Jaké jsou priority a co by se mělo udělat jako první a co by mělo následovat? o Co je možné dosáhnout v krátkodobém horizontu a čeho je možné dosáhnout až po delší době? o Co je možné a co ne vzhledem ke kapacitám a dostupným zdrojům?

60 Vyzkoušení nástroje This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme 2007-2013: Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395) Cvičení: získání zkušeností s jeho strukturou a obsahem >

61 Rozšíření použití nástroje This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme 2007-2013: Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395) Cvičení: >

62 Moduly pro specifické sektory

63 Modul určený odborníkům I: Pokládání vhodných dotazů

64 Možné znaky sexuálního násilí • Časté návštěvy s nejasnými potížemi • Opakované návštěvy na pohotovosti nebo v jiném zdravotnickém zařízení s nespecifickými symptomy nebo s bolestmi v oblasti břišní/pánevní • Zmeškané schůzky • Zranění • Opakované samovolné potraty, interrupce nebo mnohočetná těhotenství • Žena působí vyděšeně, úzkostlivě, sklíčeně nebo nešťastně • Má strach z partnera nebo nemluví v jeho přítomnosti • Partner působí agresivně, ovládá ženu a mluví za ni • Žádný nebo omezený přístup k penězům • Zneužívání alkoholu nebo jiných látek

65 Zásady při dotazování na sexuální násilí • Chovejte se profesionálně a zachovávejte klid • Naslouchejte • Nepokládejte otázky, které by kladly vinu oběti (např. „Proč jste to udělala?“), nenuťte ji, aby s vámi souhlasila. • Pokládejte pouze obecné otázky (např. „Můžete mi o tom říct trochu víc?“). This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme 2007-2013: Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395) Continued/..

66 • Netlačte na ni, aby pokračovala, ani se neptejte na více podrobností, než je připravená poskytnout. • Nedotazujte se oběti způsobem, který by ji ještě více rozrušil, ani nechtějte, aby souhlasila s vašimi slovy, názory nebo pojetím. • Sdělte ženě co nejdříve, jaké má možnosti a jaký je další postup tak, aby si mohla zvolit, jak postupovat dále. This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme 2007-2013: Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395)

67 Úvodní otázky • “Jak se cítíte?” • “Chtěla byste dnes mluvit ještě o něčem jiném?” This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme 2007-2013: Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395) Ne všechny ženy sdělí, co se děje. Možná je špatné načasování nebo jsou překážky příliš velké. Nemusí tedy být vhodné na ženy tlačit, ale je důležité nechat jim otevřenou cestu, aby se k Vám mohly vrátit..

68 Otázky, když jsou viditelné znaky, že žena zažila sexuální násilí např. • “ Všiml(a) jsem si, že máte řadu modřin/škrábanců, jak se to stalo?” • “ Udělal Vám to někdo?” This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme 2007-2013: Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395)

69 • “Bojíte se svého partnera, bývalého partnera nebo jiné blízké osoby?“ • “Mnoho žen, které se na nás obrací, bylo zneužito, nebo jim bylo jinak ublíženo. Stalo se Vám něco podobného?“ • “Vyvíjel na Vás někdo nátlak, nebo Vás někdo nutil k sexuální aktivitě? Například Váš partner, bývalý partner nebo někdo jiný?” Možné doplňující otázky, pokud se vysvětlení jeví vágní nebo nepravděpodobné Pokud dotazování pokračuje, mělo by se tak dít vhodně a citlivě

70 Otázky v případech, kde se vyskytuje zneužívání návykových látek např. • ”Mnoho žen, které užívají drogy nebo pijí alkohol, tak činí proto, aby se vyrovnaly s tím, co se jim stalo. O spoustě těchto věcí je obtížné s někým hovořit, například o sexuálním útoku nebo domácím násilí. Stalo se Vám něco takového?“ This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme 2007-2013: Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395)

71 Otázky související se zdravím včetně psychického zdraví např. • “Zdraví člověka ovlivňuje mnoho věcí. Jednou z věcí, která má obrovský dopad na život žen, je zkušenost se zneužíváním nebo násilím. Ptáme se všech žen, které vyhledají naši službu, zda se jim něco takového stalo. Můžete mi říct o svých zkušenostech?” This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme 2007-2013: Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395)

72 Hraní rolí: pokládání vhodných otázek Viz přílohu/pracovní list 8 >

73 This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme 2007-2013: Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395) Zpětná vazba k hraní rolí – otázky k diskusi Účastníci v roli oběti sexuálního útoku: • Co jste očekávali od poskytovatele služby? • Byla Vaše očekávání splněna? • Mohli jste poskytovateli služby věřit? Proč nebo proč ne? • Narazili jste na nějaké překážky v mluvení/ nedostatky/ důvody k obavám?

74 This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme 2007-2013: Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395) Zpětná vazba k hraní rolí – otázky k diskusi Účastníci v roli specialistů a pozorovatelů: • Proč jste pojali podezření, že se žena stala obětí sexuálního násilí? • Jak jste přistupovali ke kladení otázek na toto téma? • Jaké potíže jste měli při rozhovoru s ní? • Myslíte si, že by ke zlepšení efektivity poskytování služeb bylo vhodné podstoupit další školení nebo rozvoj dovedností?

75 Modul určený odborníkům II: Reakce na sdělení

76 This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme 2007-2013: Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395) Faktory, které mohou vystupňovat krizi

77 This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme 2007-2013: Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395) Faktory, spojené s poskytnutím komplexní podpory

78 Reakce na sdělení Už tím, že se ptáte, dáváte svolení mluvit, když je žena připravena • Zajištění bezpečí ženy a jejich dětí • Reagovat empaticky • Oceňte její odvahu se přiznat • Ujistěte oběť, že to, co se stalo, nebylo v pořádku, že ji věříte a že to není její vina • Nezpochybňujte či nekritizujte informace, které vám dává v době přiznávání • Dejte ženě informace, aby je mohla zvážit • Respektujte důvěrnost a soukromí a rozpoznejte skutečné nebezpečí, které může vzniknout, pokud toto není dodrženo • Použití profesionálních tlumočníků je nutností – nikdy nežádejte partnera, příbuzné nebo přátelé, aby tlumočili

79 Otázky kladené po sdělení: “Jste schopna mi říct něco více o tom, co se stalo?” “Byl někdo další poblíž?” “Cítíte se v bezpečí?” “Máte bezpečné místo, kam jít?” “Chcete ohlásit na policii, co se stalo?“ “Chcete, abych Vám pomohl se dostat ke specializovaným službám pro podporu žen, které zažily sexuální násilí? “

80 This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme 2007-2013: Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395) Hraní rolí: Reakce na sdělení Viz přílohu/pracovní list 11 >

81 This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme 2007-2013: Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395) Zpětná vazba k hraní rolí – otázky k diskusi Účastníci v roli oběti sexuálního útoku : • Co jste očekávali od poskytovatele služby? • Byla Vaše očekávání splněna? • Mohli jste poskytovateli služby věřit? Proč nebo proč ne? • Narazili jste na nějaké překážky v mluvení/ nedostatky/ důvody k obavám?

82 This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme 2007-2013: Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395) Zpětná vazba k hraní rolí – otázky k diskusi Účastníci v roli specialistů a pozorovatelů • Proč jste pojali podezření, že se žena stala obětí sexuálního násilí? • Jak jste přistupovali ke kladení otázek na toto téma? • Co jste udělal / řekl, když Vám sdělila zkušenost se sexuálním násilím ? • Myslíte si, že by ke zlepšení efektivity poskytování služeb bylo vhodné podstoupit další školení nebo rozvoj dovedností?

83 Modul pro tvůrce strategie: Zásady spolupráce

84 Charakteristiky a stavební kameny efektivní spolupráce Společné cíle a strategické plány Mechanizmy řízení pro společné plánování a kontrolu Jasná odpovědnost Efektivní vedení a závazkyKomunikační ujednání Sdílení informací Vzájemný respektVysoký stupeň důvěryZávazky všech zúčastněných Vytvoření kultury společného vzdělávání Spolupráce Continued/..

85 Fáze/úroveň spolupráce 1234 Integrace pro zisk ze spolupráce: plánováno s ohledem na přínos pro klienta i organizaci. Občasná společná práce: oportunistická, nesystematická Výměna informací mezi odděleními a organizacemi ‘Pouze v rámci „oddělení“: oddělená práce „na svém písečku“.

86 Shrnutí a hodnocení

87 This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme 2007-2013: Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395) • Existuje nějaký problém, který by byl nejasný, nebo něco, o čem jsme nehovořili, a vy se domníváte, že zde mělo zaznít? • Myslíte si, že to, co jste se naučili, bude užitečné pro Vaši praxi? • Může mi každý z vás uvést jeden příklad toho, jak byste aplikovali v praxi to, co jste se zde naučili?

88 Děkuji Vám This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme 2007-2013: Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395)


Stáhnout ppt "Školení na téma multisektorální intervence pro sexuálně napadené ženy This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE."

Podobné prezentace


Reklamy Google