Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Školení na téma multisektorální intervence pro sexuálně napadené ženy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Školení na téma multisektorální intervence pro sexuálně napadené ženy"— Transkript prezentace:

1 Školení na téma multisektorální intervence pro sexuálně napadené ženy
This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme : Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395)

2   Modul I: Úvod

3 Účel Poskytnout účastníkům znalosti a nástroje, aby mohli sami školit multisektorové intervence pro sexuálně napadené ženy You are here to undertake training in issues relating to sexual violence and sharing good practice in supporting women who have been sexually assaulted. We will be talking about rape and sexual assault, trafficking, forced prostitution and other forms of sexual violence. We recognise that men and children also experience sexual violence; however, in this training we will be focussing specifically on women’s experiences of sexual violence, which is the focus of the COSAI project. In this training, we will be looking at what sexual violence is, why it happens, and what women’s experiences of it are. We will then go on to look at services – barriers to accessing services for women and good practice when responding to women who are experiencing, or who have experienced, sexual violence. This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme : Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395)

4 Úkoly školení Definovat sexuální násilí, jeho výskyt, příčiny a dopady
Vysvětlit mýty a stereotypy obklopující sexuální násilí Prozkoumat faktory, které brání ženám v ohlašování zločinu Rozhodnout, jak nejlépe by služby měly jednat s obětmi sexuálního násilí Identifikovat pravidla, která by měla platit, aby služby fungovaly co nejlépe Prozkoumat výhody a implementaci Referenčního a hodnotícího nástroje COSAI This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme : Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395)

5 Učební výstupy Porozumění sexuálnímu násilí, jeho výskytu, příčinám a dopadům Povědomí o mýtech a stereotypech, které podporují sexuální násilí Porozumění faktorům, které brání ženám v ohlašování zločinu, a co pomáhá ženám cítit, že mají podporu a jsou v bezpečí Závazek k nejlepším možným službám pro oběti sexuálního násilí Závazek k propagaci a implementaci Referenčního a hodnotícího nástroje COSAI Porozumění mezisektorové a společné práci za účelem podpory a umožnění nejlepších praktik This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme : Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395)

6 Kdo zde dnes je? Experience Expectations
Acknowledge: due to the nature of the issues covered in this training, some participants may feel distressed or upset by the exercises and may need to take a break from the session. Please feel free to do so. This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme : Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395)

7 Základní pravidla Nevyrušujte, když někdo jiný mluví
Každý by měl poslouchat ostatní i sám mluvit Zachovávejte důvěrnost osobních zkušeností ostatních Respektujte ostatní a jejich zážitky Nemluvte agresivně a vyhněte se osobním útokům Nepoužívejte názory a jazyk, který je rasistický, sexistický, homofobní nebo diskriminuje na základě postižení, věku nebo sociální příslušnosti Nesuďte ostatní účastníky Buďte otevřeni novým myšlenkám Acknowledge: due to the nature of the issues covered in this training, some participants may feel distressed or upset by the exercises and may need to take a break from the session. Please feel free to do so. Přestávka: Vzhlem k povaze otázek tohoto školení se mohou někteří účastnící při cvičeních cítit sklíčeně nebo rozrušeně a mohou potřebovat přestávku. Můžete na chvíli odejít.

8 Modul II: Definice sexuálního násilí
The main learning outcomes of this session are an understanding of the definition and different forms of sexual violence and how common sexual violence is.

9 WHO definice sexuálního násilí
“Jakýkoliv sexuální akt, pokus o takový akt, nežádoucí sexuální poznámky a návrhy, nebo obchod s lidskou sexualitou, za použití nátlaku, výhrůžek ublížení nebo hrubé síly, vykonaný jakoukoliv osobou bez ohledu na vztah k oběti, v jakémkoliv prostředí, včetně domova a zaměstnání”. (WHO 2002) The main reason for using this definition is that it covers not only non-consensual penetration (vaginal, oral, anal), but also includes other forms of sexual violence, for instance sexual violence within relationships that is a part of domestic violence. Sexual violence may also take place when someone is unable to give consent – for instance, while drunk, drugged, asleep or mentally unwell. This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme : Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395)

10 Identifikace forem sexuálního násilí na ženách
Cvičení – skupinová diskuse > The main reason for using this definition is that it covers not only non-consensual penetration (vaginal, oral, anal), but also includes other forms of sexual violence, for instance sexual violence within relationships that is a part of domestic violence. Sexual violence may also take place when someone is unable to give consent – for instance, while drunk, drugged, asleep or mentally unwell. This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme : Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395)

11 Formy sexuálního násilí (WHO)
Penetrace vagíny, análního otvoru a úst penisem Nucený sňatek či sdílení domácnosti, včetně dětských sňatků Odpírání práva na použití antikoncepce nebo jiných opatření k ochraně před pohlavními nemocemi Znásilnění v rámci manželství či partnerského vztahu Znásilnění cizí osobou Nucený potrat Systematické znásilňování během vojenského konfliktu Násilné činy narušující sexuální integritu žen, včetně ženské obřízky a povinných kontrol panenství Nevyžádané sexuální návrhy či sexuální obtěžování, včetně požadavků na sex výměnou za výhody Nucená prostituce či obchodování s lidmi Sexuální zneužívání mentálně či fyzicky postižených Sexuální zneužívání dětí Note to the trainer: You can tell the group that it can be hard for professionals to hear and say some of these words. Remind them how difficult, or impossible it is for many women to voice what has happened to them. If the group is hesitant, the trainer can start the list as in the following example. At the end of this exercise, ask the group which forms of sexual violence are women more likely to report or seek help for, and which types are often unacknowledged and/or are not considered as sexual assault by the victim and / or perpetrator. Female genital mutilation (FGM) Tento seznam není úplný

12 Výskyt sexuálního násilí
Cvičení - kvíz > The main reason for using this definition is that it covers not only non-consensual penetration (vaginal, oral, anal), but also includes other forms of sexual violence, for instance sexual violence within relationships that is a part of domestic violence. Sexual violence may also take place when someone is unable to give consent – for instance, while drunk, drugged, asleep or mentally unwell. This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme : Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395)

13 Sexuální násilí v Anglii
Odhaduje se, že minulý rok bylo více než 400,000 žen a 80,000 mužů v Anglii a Walesu oběťmi sexuálního útoku nebo pokusu o něj Pachatelé sexuálních útoků na ženy starší 16 let Téměř 20% žen a 3% mužů bylo od svých 16 let obětí sexuálního napadení Pouze jedna z deseti dospělých obětí sexuálního útoku nahlásí čin na policii Mladé ženy ve věku let jsou skupinou nejvíce ohroženou sexuálním napadením (7,9%) Office for National Statistics. Crime in England and Wales, quarterly first release to March London: Office for National Statistics, 2012.

14 Modul III: Příčiny sexuálního násilí
The learning outcomes of this session are to understand the nature of sexual violence in a social context of inequality. It also explores the myths and public perceptions around sexual assault.

15 Příčiny sexuálního násilí
Cvičení: Proč se na ženách páchá sexuální násilí ? > This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme : Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395)

16 Veškeré násilí páchané na ženách je nepřijatelné a trestné
Moc a ovládání Myslel si, že mu to projde Dát ji lekci ‘Je moje přítelkyně / žena, můžu dělat, co chci ’ Rád ovládá ženy Utlačování žen prostřednictvím skupinového chování (od křičení na ženu na ulici po hromadné znásilnění a vraždu) Neefektivní využití práva Nedostatek sankcí / práva (v občanské společnosti i válečných situacích) Sociální formování Co se očekává od ‘pravého’ muže Společnost umožňuje mužům myslet si o ženách, že jsou sexuálně dostupné Nemá úctu k ženám / myslí si, že všechny ženy jsou běhny / coury (nesnášenlivost k ženám)) Společnost podporuje sexuální násilí v rámci pornografie, sexualizace žen  Mužské výmluvy Závislost na alkoholu či drogách Stres/chudoba/utlačování Nemůže kontrolovat sám sebe Duševní choroby Testosteron Sexuální frustrace Nesprávně si vyložil signály Když přišla ke mně domu, tak přece musela chtít sex Když ženy říkají ‘ne’, tak tím myslí ‘ano’ Důvody, proč ženy mohou vinit samy sebe Navedla ho Způsobovala jeho žárlivost Byla opilá Nosila provokativní oblečení Neměla jít domů po tmě sama Veškeré násilí páchané na ženách je nepřijatelné a trestné

17 Modul IV: Proč je pro ženy obtížné ohlásit sexuální násilí
The learning outcome of this session is for participants to have a greater understanding of the barriers that prevent women from reporting sexual violence.

18 Proč mnoho žen neohlásí sexuální násilí
Cvičení diskuse v malých skupinách > Viz přílohu/pracovní list 4 > Handout Appendix 4 This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme : Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395)

19 Modul V: Dopad sexuálního násilí
The learning outcome of this session is to gain a greater understanding of the different impacts that sexual violence has on an individual, their family and the community. Such knowledge is important as it helps plan necessary health resources for appropriate help and support. This knowledge can help practitioners recognise a possible victim of sexual violence and to provide appropriate and timely help. It can also assist policy makers and commissioners to plan necessary support services. HANDOUT APPENDICES 5 & 6

20 Dopad sexuálního násilí
Širší komunita Rodina a přátelé Ženy The learning outcome of this session is to gain a greater understanding of the different impacts that sexual violence has on an individual, their family and the community. Such knowledge is important as it helps plan necessary health resources for appropriate help and support. This knowledge can help practitioners recognise a possible victim of sexual violence and to provide appropriate and timely help. It can also assist policy makers and commissioners to plan necessary support services. HANDOUT APPENDICES 5 & 6 This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme : Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395)

21 Dopad sexuálního násilí na ženy, které ho zažily
Fyzické zranění se nemusí vůbec vyskytovat: Méně než polovina obětí sexuálního napadení má nějaké zranění Méně než čtvrtina má anogenitální zranění (zranění, která se vztahují k řitnímu otvoru a genitáliím) Je vhodné rozdělit důsledky sexuálního napadení pro fyzické zdraví do tří skupin: akutní, středně a dlouhodobé

22 Fyzické znaky, které signalizují možné sexuální násilí:
Podlitiny - patrný úchop na paži a oblasti vnitřních stehen Oděrky a škrábance Tržné rány (natržení kůže způsobené úderem tupým předmětem) Pořezání (rány způsobené ostrým předmětem nebo ostřím) Kousance, popáleniny, zlomeniny Vaginální krvácení, (buď z akutního zranění nebo menstruální) anální nebo akutní rána This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme : Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395)

23 Střednědobé následky zahrnují:
Nechtěné těhotenství – zvažte potrat, pokud je legální Péče v těhotenství Sexuálně přenosné choroby - HIV/AIDS, hepatitis B, chlamydia, kapavka, trichomonóza a syfilis. This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme : Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395)

24 Dlouhodobé následky zahrnují:
Problémy v těhotenství – opakující se samovolný potrat, předčasné prasknutí Sexuální problémy - dyspareunie (bolestivý styk), vaginismus (křečovité stažení pochvy), poruchy libia, vzrušení a orgasmu, nechuť k sexu HIV Hluboký pánevní zánět Chronická pánevní bolest Neplodnost Astma Infarkt Poruchy příjmu potravy Sebepoškozování This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme : Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395)

25 Důsledky pro duševní zdraví
Akutní traumatické reakce Několik hodin až několik dní May be delayed for days or even weeks Mohou se také zpozdit o dny až týdny Mezi příznaky patří: Úzkost, panika, zmatení Otupělost Šok Výpadky paměti Zhoršená schopnost myšlení Zkreslené vnímání času Deprese, pocity méněcennosti Vina, stud Distancování se Ztráta paměti

26 Dlouhodobé následky pro duševní zdraví zahrnují:
Úzkost – panika, dezorientace Deprese Izolovanost Posttraumatická stresová porucha Noční můry a vzpomínky Problémy se spánkem Sebepoškozování Sebevražedné sklony Následky jsou často závažné a trvalé, mající významný dopad na člověka a jeho každodenní život včetně rozpadu vztahu, problémy související s prací a s užíváním návykových látek.

27 Dopad sexuálního násilí : případová studie
Případová studie- Sarah V malých skupinách diskutujte : Jaké mohou být bezprostřední problémy Sarah? Jaká může mít zranění? Jaké forenzní vzorky by se měly odebrat? Jaké problémy by se měly řešit v krátkodobém a střednědobém horizontu? Jaké jsou pro Sarah možné dlouhodobé následky? The learning outcome of this session is to gain a greater understanding of the different impacts that sexual violence has on an individual, their family and the community. Such knowledge is important as it helps plan necessary health resources for appropriate help and support. This knowledge can help practitioners recognise a possible victim of sexual violence and to provide appropriate and timely help. It can also assist policy makers and commissioners to plan necessary support services. HANDOUT APPENDICES 5 & 6 Viz přílohy/pracovní listy 5 and 6 >

28 Širší dopady sexuálního násilí na
Cvičení Jaké jsou širší dopady sexuálního násilí na rodinu a přátele, komunitu a společnost? Viz přílohy/pracovní listy 5 and 6 > The learning outcome of this session is to gain a greater understanding of the different impacts that sexual violence has on an individual, their family and the community. Such knowledge is important as it helps plan necessary health resources for appropriate help and support. This knowledge can help practitioners recognise a possible victim of sexual violence and to provide appropriate and timely help. It can also assist policy makers and commissioners to plan necessary support services. HANDOUT APPENDICES 5 & 6 This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme : Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395)

29 Modul VI: Modely intervencí po sexuálním napadení
The purpose of this module is to introduce participants to coordinated approaches of sexual assault service provision, how they work and what the client’s journey is like under such a model. Through the exercise will raise awareness of the range of sectors and agencies involved in supporting victims of sexual violence, what they can offer, and what are the possible gaps/obstacles in sectoral and national approaches to ensuring comprehensive care to victims.

30 Služby pro oběti sexuálního napadení
Forenzní služby – Sběr DNA důkazů a dokumentace zranění Zdravotnické služby – Léčba zranění, poskytnutí nouzové antikoncepce, profylaxe a následné testování na sexuálně přenosné infekce Psychosociální služby – Krizové centrum znásilnění: poradenství, podpora a pomoc; doporučení dalších organizací/sociálních služeb Policie a právní služby – Vynucení zákona (např. identifikace pachatelů); ochrana práv obětí a zajištění jejich bezpečnosti a doporučení vhodných služeb This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme : Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395)

31 Koordinace služeb V USA v 70. letech 20. století směřování ke koordinované péči Odborníci z různých oborů poskytují koordinované služby na jednom místě Vytvořit společné pojetí péče s ohledem multidimenzní kontext v němž probíhá This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme : Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395)

32 Centra pomoci pro sexuálně napadené(SARC) ve Spojeném království
Klientela Oběti sexuálního násilí (k němuž došlo nedávno nebo v minulosti) Spolupracovníci Zdravotní služby, policie a dobrovolný sektor Pracoviště V nemocnici nebo v prostorách zařízení NHS (národní zdravotní služby) či policie (ve městech s vysokou hustotou zalidnění) Personál/ Odborníci Krizoví pracovníci; soudní zdravotní pracovníci; nezávislí poradci pro sexuální násilí; speciálně vyškolení policisté a prokurátoři Financování Policií a zdravotní službou (místní úroveň), částečná dodatečná podpora britského ministerstva vnitra Vedení Místní řídící skupiny (regionální úroveň), jejichž podněty jsou zohledňovány v celostátní řídící skupině

33 Případová studie: SafePlace Merseyside
Sefton St Helens Liverpool Knowsley Wirral SafePlace Merseyside

34 Případová studie: SafePlace Merseyside
Středisko SARC v centru města, poskytující služby přibližně 1,3 milionům jeho obyvatel a také studentům, turistům atd. (95 % klientely tvoří ženy) Koordinovaný model poskytování službe pro sexuálně napadené. Poskytuje forenzní a lékařské služby; okamžitou pomoc a přístup k psychosociálním službám, právní zastoupení a pomoc Nezávislého centra pro sexuální násilí (ISVAs) Dostupné 24 hodin denně 7 dní v týdnu po celý rok Všechny služby zdarma Všichni poskytovatelé péče využívají koordinovaných protokolů, postupů a procesů výkaznictví, na nichž se dohodly všechny zúčastněné subjekty, např. sdílení důvěrných informací, tok klientů a jejich odkazování k dalším službám, etické a bezpečnostní standardy

35 Cesta klienta/klientky a navázání kontaktu
Klient/ka se stane obětí sexuálního napadení Ohlásí incident policii Přímo naváže kontakt s centrem SARC (z vlastního podnětu) Kontakt zprostředkován jiným subjektem (např. sociální služby, pohotovost) Policisté se případem zabývají zaznamenají první stručnou výpověď Styčný důstojník policie pro sexuální delikty doprovodí klienta/ku do centra SARC Kontaktní centrum pro sexuální násilí (SARC)

36 Cesta klienta/klientky – centrum SARC
Styčný důstojník policie rozebírá první výpověď s pověřeným odborníkem na forenzní medicínu Klient/ka se setkává s krizovým pracovníka, který poskytuje specializovanou pomoc a funguje jako jeho/její zastánce Klient/ka vstupuje do čekárny ošetřovny forenzní medicíny. Pověřený oborník se jí představí a vysvětlí forenzní proces Krizový pracovník klade zdravotní dotazy a získá od klienta/ky souhlas se zadravotním resp. forenzním vyšetřením Klient/ka vstupuje na forenzní ošetřovnu, buď sám/sama či podle potřeby v doprovodu. Probíhá vyšetření Klient/ka opouští forenzní ošetřovnu, přičemž má možnost se vysprchovat. Následuje další nasměrování klienta/klientky, přičemž jsou s krizovým pracovníkem probírány možnosti post-profylaxe proti HIV, nouzové antikoncepce a očkování proti hepatitidě

37 Cesta klienta/klientky – mimo centrum SARC
Klienta/klientku kontaktuje nezávislý poradce pro sexuální násilí a nabídne následnou péči a podporu jež zahrnuje i pomoc s trestněprávním procesem Klient/ka je vybídnuta k návštěvě genitourinární kliniky za účelem vyšetření se zaměřením na sexuální zdraví This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme : Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395)

38 Případová studie: SafePlace Merseyside
Čekárna na vyšetření Vstupní hala

39 Case study: SafePlace Merseyside
Ošetřovna

40 Případová studie: SafePlace Merseyside
Místnost po vyšetření

41 Nezávislé centrum pro sexuální násilí(ISVAs)
Zastánci oběti sexuálního napadení, kteří se soustředí na její potřeby Provádějí pro klienta/ku posouzení rizik, a to včetně sebepoškozování, posttraumatické stresové poruchy, deprese, úzkosti, nedostatečné sebedůvěry, potřeby bezpečného či azylového bydlení, péče o děti, socialních služeb Informace se použijí k vytvoření specializovaného plánu péče pro daného klienta / danou klientku ISVAs také poskytuje: informace o systému trestního práva podporu a zastání v průběhu celého trestněprávního procesu pomoc při zdravotních problémech, emocionální oporu a podporu při návštěvách relevantních míst kontakt na další služby či subjekty Vztah klientů s nezávislými poradci pro sexuální násilí může po útoku trvat týdny či měsíce (často trvá až 18 měsíců)

42 Služby pro sexuálně napadené (SAS) – Austrálie
Klientela Oběti sexuálního napadení, navíc trvalá podpora pro blízké přátele a rodinu Spolupracovníci Krizoví pracovníci v partnerství s místními nemocnicemi Pracoviště Pracoviště v jednotlivých komunitách/obcích Financování Financováno státem This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme : Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395)

43 SAS – Austrálie (pokr.) Nepřetržitá krizová intervence (24/7) poskytuje obětem podporu a informuje je o tom, jaké mají možnosti Služby SAS pomáhají klientovi/klientce s realizací jeho/jejích rozhodnutí a koordinují je, přičemž úzce spolupracují s policií a prokuraturou Krizová intervence a forenzní vyšetření probíhají v partnerské nemocnici Důraz na dlouhodobější kontinuitu péče a podpory This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme : Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395)

44 Centra excelence (CoE) – Skandinávie
Klientela Oběti sexuálních napadení a další jednotlivci, kteří mohou být napadením druhotně traumatizováni Spolupracovníci Zdravotní služby (včetně psychologů/poradců) a výzkumní pracovníci Pracoviště V nemocnicích (ve velkých městech) Financování Financováno státem; ministerstvem vnitra This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme : Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395)

45 CoE – Skandinávie (pokr.)
Specializace na urgentní reakci, pohotovostní lékařské postupy, forenzní vyšetření a krizové poradenství Vyškolené sestry podporují oběti během policejních výslechů, přičemž dbají na to, aby byly dodrženy postupy, jež stanoví právo Personál má rozsáhlé znalosti, a centra navíc plní výzkumnou funkci Cílem je lépe porozumět následkům znásilnění a sexuálního napadení a také posílit preventivní opatření This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme : Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395)

46 Instituce zapojené do pomoci ženám, které zažily sexuální násilí
Případová studie> Viz přílohu/pracovní list 7> Step 1: Ask the participants to form into groups of 5 or 6, give out and ask each group to read a case study and to consider the questions at the end [Appendix 7]. Allow about 10 minutes for this. Step 2: Ask each group to feedback to the main group. The group discussion should address the sectors that could be involved, what the client pathway could look like in terms of the services available in the local area or country, gaps and obstacles to service provision, and what can change to improve services and outcomes for victims. This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme : Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395)

47 Případová studie: Příběh Mary
Jednoho odpoledne byla Mary doma a chystala se, že vyzvedne děti ze školy, když její manžel David přišel nečekaně domů. Vešel do kuchyně, usmál se na svou ženu a řekl jí, že by s ní chtěl mít sex. Mary ho odmítla, protože už musela jít, ale David ji povalil na zem a znásilnil ji. Poté se Mary cítila traumatizovaná a zrazená a přemýšlela, jestli měla vytušit, že se tohle jednou stane. Na začátku jejich vztahu, se zdál David, kterého poznala na vysoké škole, tak okouzlující. Po několika měsících se Mary do něho zamilovala Pouze jednou, ještě předtím, než se zasnoubili, ji David vyhrožoval, že ji uhodí. Když začala plakat, začal ji uklidňovat a omlouvat se a řekl jí, že ji miluje a nechce ji ztratit. Zanedlouho poté se vzali, přestože si matka Mary myslela, že se z její společenské dcery stala tichá a uzavřená osoba. Po svatbě postupně začali mizet její přátelé.

48 Případová studie: otázky k diskusi
Které agentury mohly poskytnout pomoc, kterou Mary potřebovala? Jak by vypadala její cesta k vyhledání pomoci na Vašem místě/ Vaší zemi? Můžete identifikovat nějaké mezery nebo překážky pro Mary k získání podpory? Co může být vylepšeno k dosažení toho, aby Mary získala pomoc, kterou potřebuje? Případová studie převzatá z publikace New Philanthropy Capital: A Hard Knock on Life

49 Modul VII: Referenční & hodnotící nástroj COSAI
The purpose of this module is to prepare trainers by providing them with the information and content material on the Benchmark & Evaluation Tool Ensure that they are confident in their ability to implement and/or promote use of the Tool.

50 Principy a použití referenčních technik a nástrojů
Diskuse > This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme : Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395)

51 Definice benchmarkingu (referenčního nástroje)
‘Benchmarking je používání strukturovaných srovnání pro určení a implementaci nejlepších procesů’ Účel benchmarkingu ‘Benchmarkingové procesy jsou používány už mnoho let a jsou způsobem, jak zlepšit kvalitu a organizační procesy obecně ‘ A useful definition of benchmarking is the one adopted by the NHS (England) Benchmarking programme: ‘ Benchmarking is the use of structured comparisons to help define and implement best practice’ ( This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme : Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395)

52 Kontext výzkumu a důkazy
Současná situace neposkytuje obecně akceptované indikátory na měření efektivity a přístupu ke službám. Referenční & hodnotící nástroj (dále jen „nástroj“) byl založen na výsledcích první fáze projektu COSAI Byla identifikována řada dobrých praktik, které by měly být zahrnuty do vývoje a poskytování služeb. COSAI - literature review, telephone interviews and mapping survey on current policy and practice in European countries and internationally This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme : Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395)

53 1. Kontext výzkumu a důkazy pokr.
Sexuální napadení vyžaduje multisektorovou reakci: Forenzní, lékařská, psychosociální & praktická pomoc a trestněprávní Zásadním principem projektu COSAI je podpora poskytování služeb a intervence, pro které jsou ženy a jejich práva to nejdůležitější: Poskytnutí specializovaných služeb pro sexuálně napadené ve formě odborných služeb nebo specialisty Zajistit spolupráci mezi sektory a službami pro poskytnutí multisektorového přístupu k péči o oběti This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme : Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395)

54 2. Účel nástroje Porovnat současné praktiky poskytování služeb pro sexuálně napadené na místní i celostání úrovni Určit ty mechanismy, které by měly ve službě fungovat, v místním kontextu, aby se mohl řešit problém sexuálního násilí na ženách Pomoci poskytovatelům a zřizovatelům služeb ohodnotit způsob práce a naplánovat změny podle doporučených standardů

55 3. Struktura a obsah nástroje
Nástroj je rozdělen do tabulek, ve kterých jsou uvedeny povinnosti a aktivity každého ze sektorů, který se podílí na poskytování služeb pro sexuálně napadené V rámci každého sektoru jsou povinnosti rozděleny do kategorií podle toho, jestli se jedná o administrativní službu nebo konkrétní akci. Je zde také část s otázkami, kde personál služeb popisuje, jak jsou služby poskytovány a co by se mělo zlepšit. Plán rozvoje a jaké zdroje mohou být v různých sekcích rozvinuty

56 4. Instrukce na použití nástroje
Kdo by ho měl používat: Všichni ti, kteří poskytují služby pro sexuálně napadené nebo ti, kteří zřizují takové služby. Kdy ho používat: Vždy, když služba chce zhodnotit svoje fungování a také to, jestli splňuje standardy dobré praxe. Benchmarkingové cvičení může být provedeno alespoňjednou ročně na zhodnocení vývoje, zlepšení nebo problémů.

57 V psané formě, nebo formou ústního pohovoru s poskytovateli služeb.
Jak ho používat: V psané formě, nebo formou ústního pohovoru s poskytovateli služeb. Všechny služby musí vyplnit Oddíl 1, který se vztahuje ke koordinačním snahám, a také všechny další oddíly, která je poskytována. Je tam také možnost částečně, která se vztahuje k situaci, kdy nějaký aspekt služby je nabízen, ale má určitá omezení (např. existují protokoly, ale nepoužívají se v praxi) nebo jsou ve fázi implementace. Continued/.. This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme : Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395)

58 Jak ho používat : Oddíl pro poznámky je pro poskytnutí podrobnějších informací ohledně určitých aspektů poskytování služby, včetně silných a slabých stránek. Výsledky by měly být analyzovány podle toho, jestli služba odpovídá standardům dobré praxe, které jsou navržené, aby řešily sexuální útok. Podle výsledků by mělo být vyhodnoceno, jestli služba odpovídá standardům dobré praxe navržených na boj se sexuálním napadením. Continued/.. This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme : Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395)

59 Co je základní a co ne ve Vašem nastavení?
Jak určit mezery: Co je základní a co ne ve Vašem nastavení? Jaké jsou priority a co by se mělo udělat jako první a co by mělo následovat? Co je možné dosáhnout v krátkodobém horizontu a čeho je možné dosáhnout až po delší době? Co je možné a co ne vzhledem ke kapacitám a dostupným zdrojům? The standards proposed in the Tool are not exhaustive. Within the context of the setting using the tool, the appraisal and recommendations should analyse any gaps or distinctive service delivery features in terms of some of the following questions: This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme : Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395)

60 Vyzkoušení nástroje Cvičení: získání zkušeností s jeho strukturou a obsahem > Split the whole group up into a number of sub-groups of about 2 – 4 people each. It is important to emphasise that the session is not about completing the Tool but about gaining some experience of its structure and content.   Distribute copies of the Tool to each group. It is recommended that they look briefly at Introductory sections A, B, C at the beginning as applicable. Thereafter, groups should quickly go through Section 1 and/or a specific service section, depending on the make-up of the course. Groups should be encouraged reach the section on identifying development plans focusing primarily on the first 2 columns. Bring the group back together. Request feedback from the groups. This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme : Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395)

61 Rozšíření použití nástroje
Cvičení: > In the whole group, using brainstorming, compile a list on the flipchart of good reasons for using the Tool, and their relevance to promoting the Tool’s use with different sectors and policy makers or practitioners. What would convince colleagues of the benefits of using the Tool? This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme : Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395)

62 Moduly pro specifické sektory
Note to the trainer: The next modules are targeted specifically for practitioners and policy makers, commissioners and service leads. If the audience in the training has both, participants should be divided into two groups according to their professional roles. There are two modules for practitioners who in the course of their work are likely to be supporting or treating women who have been subjected to sexual violence (e.g. gynaecologists, social workers, health care professionals, representatives of NGOs). These modules aim to develop skills to appropriately address victims and their needs. The module for policy makers, commissioners and service leads is for those responsible to design and commission sexual assault services. The module will present the characteristics of effective collaborative (inter-sectoral) working and tools which can be used to review collaborative arrangements and plan for their development.

63 Modul určený odborníkům I: Pokládání vhodných dotazů

64 Možné znaky sexuálního násilí
Časté návštěvy s nejasnými potížemi Opakované návštěvy na pohotovosti nebo v jiném zdravotnickém zařízení s nespecifickými symptomy nebo s bolestmi v oblasti břišní/pánevní Zmeškané schůzky Zranění Opakované samovolné potraty, interrupce nebo mnohočetná těhotenství Žena působí vyděšeně, úzkostlivě, sklíčeně nebo nešťastně Má strach z partnera nebo nemluví v jeho přítomnosti Partner působí agresivně, ovládá ženu a mluví za ni Žádný nebo omezený přístup k penězům Zneužívání alkoholu nebo jiných látek

65 Zásady při dotazování na sexuální násilí
Chovejte se profesionálně a zachovávejte klid Naslouchejte Nepokládejte otázky, které by kladly vinu oběti (např. „Proč jste to udělala?“), nenuťte ji, aby s vámi souhlasila. Pokládejte pouze obecné otázky (např. „Můžete mi o tom říct trochu víc?“). Continued/.. This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme : Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395)

66 Netlačte na ni, aby pokračovala, ani se neptejte na více podrobností, než je připravená poskytnout.
Nedotazujte se oběti způsobem, který by ji ještě více rozrušil, ani nechtějte, aby souhlasila s vašimi slovy, názory nebo pojetím. Sdělte ženě co nejdříve, jaké má možnosti a jaký je další postup tak, aby si mohla zvolit, jak postupovat dále. This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme : Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395)

67 Úvodní otázky “Jak se cítíte?”
“Chtěla byste dnes mluvit ještě o něčem jiném?” Ne všechny ženy sdělí, co se děje. Možná je špatné načasování nebo jsou překážky příliš velké. Nemusí tedy být vhodné na ženy tlačit, ale je důležité nechat jim otevřenou cestu, aby se k Vám mohly vrátit. . This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme : Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395)

68 Otázky, když jsou viditelné znaky, že žena zažila sexuální násilí např.
“Všiml(a) jsem si, že máte řadu modřin/škrábanců, jak se to stalo?” “Udělal Vám to někdo?” This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme : Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395)

69 Možné doplňující otázky, pokud se vysvětlení jeví vágní nebo nepravděpodobné
“Bojíte se svého partnera, bývalého partnera nebo jiné blízké osoby?“ “Mnoho žen, které se na nás obrací, bylo zneužito, nebo jim bylo jinak ublíženo. Stalo se Vám něco podobného?“ “Vyvíjel na Vás někdo nátlak, nebo Vás někdo nutil k sexuální aktivitě? Například Váš partner, bývalý partner nebo někdo jiný?” Pokud dotazování pokračuje, mělo by se tak dít vhodně a citlivě

70 Otázky v případech, kde se vyskytuje zneužívání návykových látek např.
”Mnoho žen, které užívají drogy nebo pijí alkohol, tak činí proto, aby se vyrovnaly s tím, co se jim stalo. O spoustě těchto věcí je obtížné s někým hovořit, například o sexuálním útoku nebo domácím násilí. Stalo se Vám něco takového?“ This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme : Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395)

71 Otázky související se zdravím včetně psychického zdraví např.
“Zdraví člověka ovlivňuje mnoho věcí. Jednou z věcí, která má obrovský dopad na život žen, je zkušenost se zneužíváním nebo násilím. Ptáme se všech žen, které vyhledají naši službu, zda se jim něco takového stalo. Můžete mi říct o svých zkušenostech?” This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme : Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395)

72 Hraní rolí: pokládání vhodných otázek
Viz přílohu/pracovní list 8 > This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme : Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395)

73 Zpětná vazba k hraní rolí – otázky k diskusi
Účastníci v roli oběti sexuálního útoku: Co jste očekávali od poskytovatele služby? Byla Vaše očekávání splněna? Mohli jste poskytovateli služby věřit? Proč nebo proč ne? Narazili jste na nějaké překážky v mluvení/ nedostatky/ důvody k obavám? This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme : Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395)

74 Zpětná vazba k hraní rolí – otázky k diskusi
Účastníci v roli specialistů a pozorovatelů: Proč jste pojali podezření, že se žena stala obětí sexuálního násilí? Jak jste přistupovali ke kladení otázek na toto téma? Jaké potíže jste měli při rozhovoru s ní? Myslíte si, že by ke zlepšení efektivity poskytování služeb bylo vhodné podstoupit další školení nebo rozvoj dovedností? This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme : Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395)

75 Modul určený odborníkům II: Reakce na sdělení

76 Faktory, které mohou vystupňovat krizi
This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme : Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395)

77 Faktory, spojené s poskytnutím komplexní podpory
This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme : Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395)

78 Reakce na sdělení Zajištění bezpečí ženy a jejich dětí
Reagovat empaticky Oceňte její odvahu se přiznat Ujistěte oběť, že to, co se stalo, nebylo v pořádku, že ji věříte a že to není její vina Nezpochybňujte či nekritizujte informace, které vám dává v době přiznávání Dejte ženě informace, aby je mohla zvážit Respektujte důvěrnost a soukromí a rozpoznejte skutečné nebezpečí, které může vzniknout, pokud toto není dodrženo Použití profesionálních tlumočníků je nutností – nikdy nežádejte partnera, příbuzné nebo přátelé, aby tlumočili Už tím, že se ptáte, dáváte svolení mluvit, když je žena připravena

79 Otázky kladené po sdělení:
 “Jste schopna mi říct něco více o tom, co se stalo?” “Byl někdo další poblíž?” “Cítíte se v bezpečí?” “Máte bezpečné místo, kam jít?” “Chcete ohlásit na policii, co se stalo?“ “Chcete, abych Vám pomohl se dostat ke specializovaným službám pro podporu žen, které zažily sexuální násilí? “

80 Hraní rolí: Reakce na sdělení
Viz přílohu/pracovní list 11 > This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme : Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395)

81 Zpětná vazba k hraní rolí – otázky k diskusi
Účastníci v roli oběti sexuálního útoku : Co jste očekávali od poskytovatele služby? Byla Vaše očekávání splněna? Mohli jste poskytovateli služby věřit? Proč nebo proč ne? Narazili jste na nějaké překážky v mluvení/ nedostatky/ důvody k obavám? This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme : Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395)

82 Zpětná vazba k hraní rolí – otázky k diskusi
Účastníci v roli specialistů a pozorovatelů Proč jste pojali podezření, že se žena stala obětí sexuálního násilí? Jak jste přistupovali ke kladení otázek na toto téma? Co jste udělal / řekl, když Vám sdělila zkušenost se sexuálním násilím? Myslíte si, že by ke zlepšení efektivity poskytování služeb bylo vhodné podstoupit další školení nebo rozvoj dovedností? This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme : Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395)

83 Modul pro tvůrce strategie: Zásady spolupráce

84 Spolupráce Charakteristiky a stavební kameny efektivní spolupráce
Společné cíle a strategické plány Mechanizmy řízení pro společné plánování a kontrolu Jasná odpovědnost Efektivní vedení a závazky Komunikační ujednání Sdílení informací Vzájemný respekt Vysoký stupeň důvěry Závazky všech zúčastněných Vytvoření kultury společného vzdělávání Continued/..

85 Fáze/úroveň spolupráce
1 2 3 4 Integrace pro zisk ze spolupráce: plánováno s ohledem na přínos pro klienta i organizaci. Občasná společná práce: oportunistická, nesystematická Výměna informací mezi odděleními a organizacemi  ‘Pouze v rámci „oddělení“: oddělená práce „na svém písečku“.

86   Shrnutí a hodnocení

87 Shrnutí a hodnocení Existuje nějaký problém, který by byl nejasný, nebo něco, o čem jsme nehovořili, a vy se domníváte, že zde mělo zaznít? Myslíte si, že to, co jste se naučili, bude užitečné pro Vaši praxi? Může mi každý z vás uvést jeden příklad toho, jak byste aplikovali v praxi to, co jste se zde naučili? This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme : Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395)

88 Děkuji Vám This project is supported by the European Union Directorate-General Justice DAPHNE III Programme : Combating violence towards children, adolescents and women (Just/2010/DAP3/AG/1395)


Stáhnout ppt "Školení na téma multisektorální intervence pro sexuálně napadené ženy"

Podobné prezentace


Reklamy Google