Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název projektu: Vzděláváním zaměstnanců Farní charity Litoměřice k zajištění dostupnosti a kvality služeb Doba realizace: 1.1.2012 – 31.12.2013 Tento projekt.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název projektu: Vzděláváním zaměstnanců Farní charity Litoměřice k zajištění dostupnosti a kvality služeb Doba realizace: 1.1.2012 – 31.12.2013 Tento projekt."— Transkript prezentace:

1 Název projektu: Vzděláváním zaměstnanců Farní charity Litoměřice k zajištění dostupnosti a kvality služeb Doba realizace: 1.1.2012 – 31.12.2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky.

2 • Statutární zástupce: Růžena Kavková (Zdenka Broumská) • Manažer projektu: Ivona Hohenbergerová (Iva Ševcovicová, Pavla Soukupová) • Finanční manažer: Monika Kučerová (Taťána Nováková) • Manažer vzdělávání: Monika Kučerová (Ivona Hohenbergerová, Zdeňka Špringlová, Lenka Kuti) • Mzdová účetní: Monika Berková (Zdeňka Špringlová) • Účetní: Jaroslava Řeháková (Pavlína Bischofová, Miroslava Nerglová) Pracovní tým

3 Stručný obsah projektu • Plán – realizovat kombinaci aktivit A (Vzdělávání v oblasti sociálních služeb) a B (Podpora zavádění procesů rozvoje kvality poskytování soc. služeb ve FCH LTM) • Cílová skupina – vlastní zaměstnanci FCH LTM • Realizací projektu:  budou naplněny podmínky dané potřebou poskytovat kvalitní a kompetentní služby uživatelům a potřeba podporovat uživatele při jejich snaze o stabilizaci současného stavu či při snaze o opětovné začlenění se do společnosti  bude vytvořen ucelený systém vzdělávání, který bude i nadále využíván, metodika vzdělávání pracovníků a metodika zajištění kvality a hodnocení služeb ve FCH LTM

4 Shrnující popis realizace projektu • Realizace projektu probíhala až na drobné změny dle harmonogramu, a to formou plánování termínů vzdělávacích kurzů a plánováním rozpisu účasti pracovníků na jednotlivých vzdělávacích modulech, zajištěním realizace těchto kurzů a plánováním auditu kvality a následných podpůrných konzultací ve střediscích FCH LTM • Nezbytnou součástí realizace projektu byly společné porady týmu, zpracování podkladů ke sledování stanovených MI a sledování a evidence dílčích MI. • Každý člen týmu složený z manažerky projektu, finanční manažerky a manažerky vzdělávání plnil svou úlohu v projektu. • Realizace byla řízena formou projektového řízení.

5 Hlavní cíl projektu: • zabezpečit pro naše pracovníky podporu rozvoje odborných znalostí a dovedností formou vzdělávání a odborného poradenství, a tím zvyšovat jejich kompetence při poskytování sociálních služeb Dílčí cíle projektu: a)Zabezpečit odborné vzdělávání min. 58 pracovníkům v sociálních službách, 4 sociálním pracovníkům a 8 vedoucím pracovníkům v min. rozsahu 24 hodin na pracovníka/ci za rok b)Zabezpečit pro Farní charitu Litoměřice konzultační a poradenské služby zaměřené na zmapování procesů rozvoje kvality služeb

6 Dosažení cílů projektu Hlavní cíl - pro naše pracovníky byla po celou dobu realizace projektu zabezpečena podpora rozvoje odborných znalostí a dovedností formou vzdělávání a odborného poradenství, a tím zvýšena jejich kompetence při poskytování sociálních služeb Dílčí cíle projektu a)Odborné vzdělávání bylo zajištěno 85 pracovníkům v sociálních službách, 6 sociálním pracovníkům a 10 vedoucím pracovníkům v min. rozsahu 24 hodin na pracovníka/ci za rok. 5 našich pracovnic absolvovalo rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách b)Pracovníkům Farní charity Litoměřice byly také poskytovány konzultační a poradenské služby zaměřené na zmapování procesů rozvoje kvality služeb

7 Klíčové aktivity projektu • 01 – Realizace projektu • 02 – Zajištění vzdělávání • 03 – Realizace vzdělávání • 04 – Zajištění odborné konzultační a poradenské činnosti • 05 – Realizace konzultace kvality procesů poskytování sociálních služeb • 06 – Vytvoření metodik

8 Zhodnocení realizace jednotlivých klíčových aktivit projektu • realizace jednotlivých klíčových aktivit probíhala dle harmonogramu projektu • podrobné metodické postupy realizací jednotlivých aktivit • dvě výběrová řízení na dodavatele odborných akreditovaných kurzů a dodavatele odborných konzultací a zahájena jejich realizace • plánování termínů vzdělávacích kurzů, k zajištění účasti pracovníků na těchto kurzech, k realizaci těchto kurzů převážně v naší školící místnosti, a též k plánování auditu kvality a konzultací ve střediscích FCH LTM • výstupy:  Analýza procesů rozvoje kvality sociálních služeb ve středisku Domov na Dómském pahorku  Analýza procesů rozvoje kvality sociálních služeb ve středisku Domovy s pečovatelskou službou  Analýza procesů rozvoje kvality sociálních služeb ve středisku Charitní domov sv. Zdislava  Plán rozvoje organizace  Metodika vzdělávání pracovníků Farní charity Litoměřice  Analýza vlivu poskytnuté podpory realizací projektu zaměstnancům organizace

9 Problémové oblasti • Při realizaci projektu se nevyskytly žádné větší problémy • Pouze drobné problémy ohledně změn termínů realizace kurzů a konzultací

10 Plnění monitorovacích indikátorů Indikátor Cílová hodnota Dosažená hodnota Počet podpořených osob – celkem 70105 Počet podpořených organizací – celkem 11 Počet úspěšných absolventů kurzů – celkem 418512 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů 66

11 Publicita • Zveřejnění článků na internetových stránkách www.fchltm.czwww.fchltm.cz • Veškerý materiál, dokumenty, prostory realizace aktivit projektu, technické vybavení pořízené z dotace opatřeno prvky „Povinného minima publicity OP LZZ“ • Školící místnost – informační leták + vlajky ČR a EU • Výroční zprávy, Zpráva o činnosti Domu P. Marie Pomocné – informace o projektu • Reklamní předměty – hrníčky, propisky, tašky, bloky, přívěšky na klíče; mapky, informační materiály o městě Litoměřice – předáváno lektorům, konzultantům, auditorům, dalším účastníkům projektu

12 Aktivita A - Vzdělávání v oblasti sociálních služeb Původně naplánováno: • 7 uzavřených kurzů a 2 otevřené kurzy v roce 2012 • 8 uzavřených kurzů v roce 2013 • kvalifikační kurz Vzdělávání rozšířeno o: • uzavřený kurz Bazální stimulace • otevřený kurz Biografie v práci manažera sociálních a zdravotnických služeb

13 Kurzy 2012 Číslo kurzu Název kurzu Lektor Počet účastníků Z toho muži Z toho muži Kurz č. 1 Vedení týmu, SQSS 6 a 9Mgr. Jaromír Licek132 Kurz č. 2 Ochrana práv uživatelů, SQSS 2Bc. Jana Černá150 Kurz č. 3 Podávání a řešení stížností, řešení konfliktů, SQSS 7 Bc. Kateřina Soukupová 444 Kurz č. 4 Komunikace a jednání se seniory, aktivizační a reminiscenční techniky Dagmar Rosecká90 Kurz č. 5 Komunikace a jednání se senioryDagmar Rosecká618 Kurz č. 6 Ochrana práv uživatelů, SQSS 2Hana Nedbalová685 Kurz č. 7 Podávání a řešení stížností, řešení konfliktů, SQSS 7 Bc. Kateřina Soukupová Dagmar Rosecká 325 Kurz č. 14 Motivační rozhovory v sociální práci51 Kurz č. 15 Komunikace a jednání s klientem a jeho rodinou Dagmar Rosecká51

14 Kurzy 2013 Číslo kurzu Název kurzu Lektor Počet účastníků Z toho muži Z toho muži Kurz č. 8 Nouzové a havarijní situace, krizové řízení, SQSS 14 Mgr. Dagmar Francová 92 Kurz č. 9 Rozvoj organizace, tvorba strategie a plánu rozvoje, SQSS 9 a 10 Mgr. Helena Čálková 81 Kurz č. 10 Nouzové a havarijní situace, SQSS 14Dagmar Rosecká676 Kurz č. 11 Syndrom vyhoření a etika v sociálních službách Mgr. Hana Nedbalová 605 Kurz č. 12 Osobní rozvoj, týmová spolupráce, plán vlastního profesního rozvoje, SQSS 6 a 10 Mgr. Jaromír Licek Jana Horáková 305 Kurz č. 13 Kvalifikační kurz50 Kurz č. 16 Biografický model péče PhDr. Eva Procházková 190 Kurz č. 17 Metody práce se seniory a jejich využití v praxi Mgr. Miroslav Snášel 11 1 Kurz č. 18 Individuální plánování a model AEDLMgr. Miroslav Snášel 10 2 Kurz č. 19 Bazální stimulaceIng. Jitka Richterová 370 Kurz č. 20 Biografie v práci manažera sociálních a zdravotnických služeb PhDr. Eva Procházková 4 0

15 Závěr z kurzů • Celkem 20 kurzů • Dohromady se kurzů zúčastnilo 512 osob Výhody pro zaměstnance: • Vzdělávání hrazeno z projektu • Do pracovní doby jsou započítány dny účasti na školení • Kurzy realizovány především v naší školící místnosti • U otevřených kurzů – hrazena též doprava, strava, ubytování

16 Aktivita B - Podpora zavádění procesů rozvoje kvality poskytování soc. služeb ve FCH LTM StřediskoPočet konzultací 2012 Celkový počet zúčastněných osob Počet konzultací 2013 Celkový počet zúčastněných osob Domov na Dómském pahorku 8441037 Domy s pečovatelskou službou 832815 Charitní domov sv. Zdislav 6256 18

17 Zhodnocení projektu jeho účastníky Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba Domov na Dómském pahorku– Aktivizace Domy s pečovatelskou službou Domov na Dómském pahorku Domov P. Marie Pomocné Charitní domov sv. Zdislava Počet odevzdaných dotazníků 2510 00 Absolvované kurzy8,10,11,12,17 8, 10 (2x), 11 (2x), 16 (4x), 17 (2x), 18, 19 (4x), 20 7, 8 (5x), 9, 10 (4x), 11 (8x), 12 (5x), 16, 18 (3x), 19, 8 (2x), 9 (2x), 10 (5x), 11 (9x), 16, 19 (7x) 00 Nejzajímavější kurzy 016 (4x), 19 (2x), 20 9, 10 (3x), 11 (4x), 12 (3x), 16, 17, 18 (2x), 19 11 (3x), 16, 19 (6x) 00 Nejslabší kurzy17810 (3x) 00 Žádaná témata v následujících letech Témata, která využijí při práci s klienty Témata zaměřená na aktivitu, trénování paměti, techniky aktivizace seniorů, práce s biografií, terapie, rozumová činnost Rozvíjení znalostí a dovedností, pouze témata pro pečovatelky, bazální stimulace, metody práce se seniory a jejich využití v praxi, efektivní úklid, první pomoc, prohlubování týmové spolupráce Zvládání stresu a stresová zátěže, bazální stimulace – navazující kurz, první pomoc, úmrtí, doprovázení při umírání, Alzheimerova choroba, demence, změny chování seniorů

18 Udržitelnost projektu Aktivita A  Byla vytvořena Metodika vzdělávání pracovníků Farní charity Litoměřice uplatnitelná i v dalších obdobích.  V případě odborných kurzů a profesního vzdělávání budou výsledky projektových aktivit promítnuty do každodenní činnosti organizace. Aktivita B  Metodika a nastavené procesy nám napomohou v budoucnu vyhodnocovat procesy kvality a rozvíjet sociální služby poskytované v organizaci.

19 Plány na příští rok • Plán zúčastnit se projektu - Vzdělávejte se pro růst v Ústeckém kraji II • Vzdělání především zaměřeno na kurz Bazální stimulace (základní, navazující a prohlubující kurz) a Psychobiografický model profesora Böhma • Zaměřit se na aktuální potřeby našich pracovníků, realizaci co nejatraktivnějších kurzů, především v první polovině roku

20 • vedoucí středisek • řadoví zaměstnanci • lektoři, auditoři, konzultanti • realizační tým Poděkování

21 Prostor pro dotazy

22 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Název projektu: Vzděláváním zaměstnanců Farní charity Litoměřice k zajištění dostupnosti a kvality služeb Doba realizace: 1.1.2012 – 31.12.2013 Tento projekt."

Podobné prezentace


Reklamy Google