Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Globální environmentální problémy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Globální environmentální problémy"— Transkript prezentace:

1 Globální environmentální problémy
Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/

2 Obsah chudoba přelidnění a urbanizace suburbanizace nemoci a podvýživa
industrializace vzdělání genderová nerovnost desertifikace deforestace ztráta biodiverzity znečištění půdy vzduchu vody

3 Chudoba zpět na obsah

4 Chudoba statistiky obyvatel žijících denně za menší částku než $1
Chudoba statistiky obyvatel žijících denně za menší částku než $1.08, v procentech Region 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2004 Východní Asie a Tichomoří 57.73 39.02 28.23 29.84 25.23 16.14 15.46 12.33 9.05 Z toho činí Čína 63.76 41.02 28.64 32.98 28.36 17.37 17.77 13.79 9.90 Střední východ a severní Afrika 5.08 3.82 3.09 2.33 1.87 1.69 2.08 1.47 Jižní Asie(SAS) 49.57 45.43 45.11 43.04 36.87 36.06 34.92 33.56 30.84 Z toho činí Indie 51.75 47.94 46.15 44.31 41.82 39.94 37.66 36.03 34.33 celkem 40.14 32.72 28.72 28.66 25.56 22.66 22.10 20.13 18.09 celkem kromě Číny 31.35 29.69 28.75 27.14 24.58 24.45 23.54 22.19 20.70 zpět na obsah

5 Chudoba počty obyvatel žijících denně za menší částku než $1
Chudoba počty obyvatel žijících denně za menší částku než $1.08, v miliónech Region 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2004 Východní Asie a Tichomoří 796.40 564.30 428.76 476.22 420.22 279.09 276.54 226.77 169.13 Čína 633.66 425.27 310.43 374.33 334.21 211.44 222.78 176.61 128.36 Středovýchodní Asie 3.00 2.27 1.61 2.16 16.94 20.87 17.90 6.01 4.42 Latinská Amerika a Karibik 39.35 50.90 50.00 44.60 38.83 42.96 49.03 48.13 47.02 Střední východ a severní Afrika 8.81 7.26 6.41 5.26 4.53 4.38 5.67 4.88 4.40 Indie 363.72 359.41 368.60 376.44 376.14 378.91 376.25 377.84 370.67 Jižní Asie 167.53 199.78 222.80 240.34 252.26 286.21 296.07 296.11 298.30 Celkem 1,470.28 1,269.56 1,180.73 1,247.68 1,170.17 1,087.81 1,108.61 1,051.46 969.48 Celkem kromě Číny 836.62 844.29 870.30 873.35 835.96 876.37 885.83 874.85 841.12 zpět na obsah

6 Počty chudých (v milionech) Podíl měst na populaci, %
Podíl měst na chudých, % Podíl měst na populaci, % Města Venkov Vše 1993 Východní Asie a Tichomoří 28.71 407.17 435.88 6.59 31.09 Čína 10.98 331.38 342.36 3.21 29.77 Středovýchodní Asie 6.12 6.37 12.49 48.98 63.06 Latinská Amerika a Karibik 26.07 28.55 54.62 47.73 72.33 Střední východ a sev. Afrika 0.77 4.29 5.07 15.29 52.82 Jižní Asie 107.48 383.30 490.78 21.90 25.70 Indie 94.28 324.55 418.83 22.51 26.17 Subsaharská Afrika 66.42 206.73 273.15 24.32 29.78 235.58 1,036.41 1,271.99 18.52 38.12 Vše kromě Číny 224.60 705.03 929.63 24.16 41.64 2002 16.27 223.23 239.50 6.79 38.79 4.00 175.01 179.01 2.24 37.68 2.48 4.94 7.42 33.40 63.45 38.33 26.60 64.93 59.03 76.24 1.21 4.88 6.09 19.87 55.75 125.40 394.34 519.74 24.13 27.83 106.64 316.42 423.06 25.21 28.09 98.84 228.77 327.61 30.17 35.24 282.52 882.77 24.24 42.34 278.52 707.76 986.28 28.24 43.40 zpět na obsah

7 Srovnání zemí dle výskytu chudoby, zde počtu obyvatel žijících s denními náklady pod 1 USD
Procenta jsou přepočtena na paritu kupní síly, což v praxi znamená, že 1,25 USD na den v Indii odpovídá nákladům 6,25 USD na den v USA zpět na obsah

8 Urbanizace Proces plošného růstu měst a zároveň přesunu obyvatel z venkova do měst.
zpět na obsah

9 Procentuelní růst městského obyvatelstva v letech 2000 - 2005
zpět na obsah

10 Vývoj podílu městské a venkovské populace ve světovém měřítku v letech 1950 - 2030
zpět na obsah

11 Přehled měst s více než 10 000 000 obyvateli v letech 1950, 1975, 2000, 2005 a 2015
zpět na obsah

12 Vývoj počtu městské a venkovské populace dle kontinentů
zpět na obsah

13 Vývoj počtu obyvatel dvaceti největších měst v letech 1975 - 2015
zpět na obsah

14 Porovnání odlivu obyvatel z venkova a stěhování do měst stát Iowa, USA
zpět na obsah

15 Míra urbanizace dle jednotlivých států
zpět na obsah

16 Suburbanizace zpět na obsah

17 nemoci způsobené chudobou
Nemoci a podvýživa I v roce 2010 téměř 1 miliarda lidí trpí akutním nedostatkem potravin. infekce nemoci způsobené chudobou odolnost podvýživa smrt zpět na obsah

18 Srovnání s obyvatelstvem trpícím podvýživou v %
zpět na obsah

19 Srovnání zemí dle očekávané průměrné délky života obyvatelstva
zpět na obsah

20 Srovnání kontinentů dle očekávané průměrné délky života obyvatelstva
zpět na obsah

21 Počty hladovějících lidí ve světě k roku 2010
zpět na obsah

22 Růst průmyslové výroby v letech 1500 - 1950
Industrializace V minulých dvou stoletích motor pokroku. Dnes také akcelerátor demografických, sociálních a ekologických změn s mnohdy drastickými dopady na životní úroveň obyvatelstva. Růst průmyslové výroby v letech zpět na obsah

23 Industrializace zpět na obsah
Mapa ukazuje přehled světové průmyslové výroby v roce 2005 Data jsou uvedena v procentech, kdy 100% tvoří USA, tehdy nejvýkonnější ekonomika zpět na obsah

24 Nově zprůmyslněné země
Země, které dosáhly významného podílu průmyslu na ekonomice v posledních 20 letech: Mexiko, Brazílie, Turecko, Saúdská Arábie, Indie, Čína, Thajsko, Indonésie zpět na obsah

25 Země dle sektorů s hlavním podílem na tvorbě HDP
zemědělství průmysl služby zpět na obsah

26 Země dle míry podílu dělnické práce na HDP
zemědělství průmysl služby zpět na obsah

27 Ukazatele míry vzdělání vzdělání - základní kámen úspěšných ekonomik západních zemí i rozvojového světa. zpět na obsah

28 Školní docházka v rozvíjejících se zemích
Očekávaný počet let základní školní docházky Srovnání procenta žáků, kteří dokončili školní docházku v letech 1990 a 2003 zpět na obsah

29 Index vzdělanosti Je sestaven na základě míry gramotnosti dospělých (s dvoutřetinovou váhou) a indikátorů úrovni vzdělání od mateřské školky až k postgraduálnímu vzdělávání (třetinová váha). Platí, že čím větší index, tím větší míra vzdělanosti. zpět na obsah

30 Absolutní počet vysokoškolsky vzdělaných osob v tisících
zpět na obsah

31 Další odkazy na míru vzdělání
Poměr dívek a chlapců v primárním vzdělávacím sektoru Míra veřejných výdajů na vzdělání - absolutně Míra veřejných výdajů na vzdělání - přepočet na HDP zpět na obsah

32 Společenská rovnoprávnost mužů a žen Kontroverzní a stále přehodnocovaná problematika i ve vyspělých zemích. Srovnání zemí podle indexu genderové nerovnosti v roce 2008 zpět na obsah

33 Desertifikace Půdní eroze způsobená odlesněním a větrem, špatně provedené zúrodňování půdy, odvodnění způsobené zavlažováním půdy v jiných oblastech... zpět na obsah

34 Desertifikace zpět na obsah ohrožené oblasti ostatní regiony nízce
suché středně chladné více vlhké vysoce zaledněné zpět na obsah

35 Snahy o omezení desertifikace
zpět na obsah

36 Vývoj výnosů půdy v letech 1981 - 2003
snížená méně snížená malá změna lehce zvýšená zvýšená zpět na obsah

37 Deforestace Odlesnění způsobené válkami (Korea), těžbou dřeva, výstavbou měst a dálnic (Amazónie, Sibiř), získáváním nové zemědělské půdy (Amazónie) zpět na obsah

38 Průběh deforestace od mladší doby kamenné do současnosti
Zalesnění současná míra zalesnění odlesněné území od 7. tisíciletí př. n. l. zpět na obsah

39 Srovnání současných přírůstků a úbytku zalesnění
Degradace půdy v suchých oblastech Odlesněné území Současné zalesnění Území s novým zalesněním zpět na obsah

40 Biodiverzita příčina a důsledek rovnováhy ekosystému na Zemi, motor evoluce. Dnes díky globalizačním procesům a možná i genovému inženýrství v ohrožení. zpět na obsah

41 Míra ztráty biodiverzity v roce 2006
zpět na obsah

42 Předpokládaná míra ztráty biodiverzity v roce 2050 v závislosti na politice státu
zpět na obsah

43 Znečištění Většinou způsobené člověkem, v menší míře přírodními katastrofami (požáry,výbuchy sopek...) Koloběh znečištění v přírodě zpět na obsah

44 Doprava pohonných hmot do USA a jejich spotřeba
zpět na obsah

45 Znečištění vzduchu v Evropě v pol. 90. let 20
Znečištění vzduchu v Evropě v pol. 90. let 20. století satelitní infrasnímek pořízený heidelberskou univerzitou zpět na obsah

46 Znečištění vzduchu zpět na obsah Státy s největším podílem emisí CO2
Země Celkové množství emisí CO2 za rok 2006 (v 106 tun) Procentuální podíl na globálních emisích  Čína 6,103 21.5%  USA 5,752 20.2%  Rusko 1,564 5.5%  Indie 1,510 5.3%  Japonsko 1293 4.6%  Německo 805 2.8%  Velká Británie 568 2.0%  Kanada 544 1.9%  Jižní Korea 475 1.7%  Itálie 474 Nejvíce znečištěná města na světě Množství částic v μg/m³ (rok 2004) město 169 Káhira, Egypt 150 Dillí, Indie 128 Kolkata, Indie 125 Tientsin, Čína 123 Čchung-čching, Čína 109 Kánpur, Indie Lakhnaú, Indie 104 Džakarta, Indonésie 101 Mukden, Čína zpět na obsah

47 Znečištění vody zpět na obsah

48 Znečištění řek a moří v 60 – 90. letech 20. století
zpět na obsah

49 Znečištění půdy zpět na obsah

50 Indikátor znečištění půdy rozšíření výskytu parazitických hlístic
zpět na obsah

51 Odkazy internet Satelitní snímky Země CIA factbook
Databáze a statistiky Světové banky Člověk v tísni Portál Environment na anglické Wikipedii tabulky Přírodní katastrofy – dokument Světové banky Statistiky městské populace – všechny země Předpokládaný vývoj obyvatel měst 1950 – 2015 Populace hlavních měst zpět na obsah


Stáhnout ppt "Globální environmentální problémy"

Podobné prezentace


Reklamy Google