Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Globální environmentální problémy Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/01.0057.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Globální environmentální problémy Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/01.0057."— Transkript prezentace:

1 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Globální environmentální problémy Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/

2 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Obsah • chudoba chudoba • přelidnění a urbanizace přelidnění a urbanizace • suburbanizace suburbanizace • nemoci a podvýživa nemoci a podvýživa • industrializace industrializace • vzdělání vzdělání • genderová nerovnost genderová nerovnost • desertifikace desertifikace • deforestace deforestace • ztráta biodiverzity ztráta biodiverzity • znečištění znečištění – půdy půdy – vzduchu vzduchu – vody vody

3 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Chudoba zpět na obsah

4 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Chudoba statistiky obyvatel žijících denně za menší částku než $1.08, v procentech Region Východní Asie a Tichomoří Z toho činí Čína Střední východ a severní Afrika Jižní Asie(SAS) Z toho činí Indie celkem celkem kromě Číny zpět na obsah

5 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Chudoba počty obyvatel žijících denně za menší částku než $1.08, v miliónech zpět na obsah Region Východní Asie a Tichomoří Čína Středovýchodní Asie Latinská Amerika a Karibik Střední východ a severní Afrika Indie Jižní Asie Celkem 1, , , , , , , , Celkem kromě Číny

6 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. zpět na obsah Počty chudých (v milionech) Podíl měst na chudých, % Podíl měst na populaci, % MěstaVenkovVše 1993 Východní Asie a Tichomoří Čína Středovýchodní Asie Latinská Amerika a Karibik Střední východ a sev. Afrika Jižní Asie Indie Subsaharská Afrika Vše , , Vše kromě Číny Východní Asie a Tichomoří Čína Středovýchodní Asie Latinská Amerika a Karibik Střední východ a sev. Afrika Jižní Asie Indie Subsaharská Afrika Vše Vše kromě Číny

7 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Srovnání zemí dle výskytu chudoby, zde počtu obyvatel žijících s denními náklady pod 1 USD Procenta jsou přepočtena na paritu kupní síly, což v praxi znamená, že 1,25 USD na den v Indii odpovídá nákladům 6,25 USD na den v USA zpět na obsah

8 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Urbanizace Proces plošného růstu měst a zároveň přesunu obyvatel z venkova do měst. zpět na obsah

9 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Procentuelní růst městského obyvatelstva v letech zpět na obsah

10 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Vývoj podílu městské a venkovské populace ve světovém měřítku v letech zpět na obsah

11 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Přehled měst s více než obyvateli v letech 1950, 1975, 2000, 2005 a 2015 zpět na obsah

12 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Vývoj počtu městské a venkovské populace dle kontinentů zpět na obsah

13 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Vývoj počtu obyvatel dvaceti největších měst v letech zpět na obsah

14 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Porovnání odlivu obyvatel z venkova a stěhování do měst stát Iowa, USA zpět na obsah

15 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Míra urbanizace dle jednotlivých států zpět na obsah

16 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Suburbanizace zpět na obsah

17 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Nemoci a podvýživa I v roce 2010 téměř 1 miliarda lidí trpí akutním nedostatkem potravin. infekce nemoci způsobené chudobou odolnost podvýživa smrt zpět na obsah

18 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Srovnání s obyvatelstvem trpícím podvýživou v % zpět na obsah

19 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Srovnání zemí dle očekávané průměrné délky života obyvatelstva zpět na obsah

20 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Srovnání kontinentů dle očekávané průměrné délky života obyvatelstva zpět na obsah

21 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Počty hladovějících lidí ve světě k roku 2010 zpět na obsah

22 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Industrializace V minulých dvou stoletích motor pokroku. Dnes také akcelerátor demografických, sociálních a ekologických změn s mnohdy drastickými dopady na životní úroveň obyvatelstva. Růst průmyslové výroby v letech zpět na obsah

23 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Industrializace • Mapa ukazuje přehled světové průmyslové výroby v roce 2005 • Data jsou uvedena v procentech, kdy 100% tvoří USA, tehdy nejvýkonnější ekonomika zpět na obsah

24 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Nově zprůmyslněné země Země, které dosáhly významného podílu průmyslu na ekonomice v posledních 20 letech: Mexiko, Brazílie, Turecko, Saúdská Arábie, Indie, Čína, Thajsko, Indonésie zpět na obsah

25 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Země dle sektorů s hlavním podílem na tvorbě HDP zemědělství průmysl služby zpět na obsah

26 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Země dle míry podílu dělnické práce na HDP zpět na obsah zemědělství průmysl služby

27 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Ukazatele míry vzdělání vzdělání - základní kámen úspěšných ekonomik západních zemí i rozvojového světa. zpět na obsah

28 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Školní docházka v rozvíjejících se zemích zpět na obsah Srovnání procenta žáků, kteří dokončili školní docházku v letech 1990 a 2003 Očekávaný počet let základní školní docházky

29 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Index vzdělanosti Je sestaven na základě míry gramotnosti dospělých (s dvoutřetinovou váhou) a indikátorů úrovni vzdělání od mateřské školky až k postgraduálnímu vzdělávání (třetinová váha). Platí, že čím větší index, tím větší míra vzdělanosti. zpět na obsah

30 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Absolutní počet vysokoškolsky vzdělaných osob v tisících zpět na obsah

31 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Další odkazy na míru vzdělání • Poměr dívek a chlapců v primárním vzdělávacím sektoru Poměr dívek a chlapců v primárním vzdělávacím sektoru • Míra veřejných výdajů na vzdělání - absolutně Míra veřejných výdajů na vzdělání - absolutně • Míra veřejných výdajů na vzdělání - přepočet na HDP Míra veřejných výdajů na vzdělání - přepočet na HDP zpět na obsah

32 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Společenská rovnoprávnost mužů a žen Kontroverzní a stále přehodnocovaná problematika i ve vyspělých zemích. Srovnání zemí podle indexu genderové nerovnosti v roce 2008 zpět na obsah

33 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Desertifikace Půdní eroze způsobená odlesněním a větrem, špatně provedené zúrodňování půdy, odvodnění způsobené zavlažováním půdy v jiných oblastech... zpět na obsah

34 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Desertifikace ohrožené oblasti ostatní regiony nízcesuché středněchladné vícevlhké vysocezaledněné zpět na obsah

35 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Snahy o omezení desertifikace zpět na obsah

36 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Vývoj výnosů půdy v letech zpět na obsah snížená méně snížená malá změna lehce zvýšená zvýšená

37 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Deforestace Odlesnění způsobené válkami (Korea), těžbou dřeva, výstavbou měst a dálnic (Amazónie, Sibiř), získáváním nové zemědělské půdy (Amazónie) zpět na obsah

38 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Průběh deforestace od mladší doby kamenné do současnosti zpět na obsah Zalesnění současná míra zalesnění odlesněné území od 7. tisíciletí př. n. l.

39 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Srovnání současných přírůstků a úbytku zalesnění zpět na obsah Degradace půdy v suchých oblastech Odlesněné území Současné zalesnění Území s novým zalesněním

40 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Biodiverzita příčina a důsledek rovnováhy ekosystému na Zemi, motor evoluce. Dnes díky globalizačním procesům a možná i genovému inženýrství v ohrožení. zpět na obsah

41 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Míra ztráty biodiverzity v roce 2006 zpět na obsah

42 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Předpokládaná míra ztráty biodiverzity v roce 2050 v závislosti na politice státu zpět na obsah

43 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Znečištění Většinou způsobené člověkem, v menší míře přírodními katastrofami (požáry,výbuchy sopek...) zpět na obsah Koloběh znečištění v přírodě

44 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Doprava pohonných hmot do USA a jejich spotřeba zpět na obsah

45 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Znečištění vzduchu v Evropě v pol. 90. let 20. století satelitní infrasnímek pořízený heidelberskou univerzitou zpět na obsah

46 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Znečištění vzduchu zpět na obsah Státy s největším podílem emisí CO 2 Země Celkové množství emisí CO 2 za rok 2006 (v 10 6 tun) Procentuální podíl na globálních emisích Čína6, % USA5, % Rusko1,5645.5% Indie1,5105.3% Japonsko % Německo8052.8% Velká Británie5682.0% Kanada5441.9% Jižní Korea4751.7% Itálie4741.7% Nejvíce znečištěná města na světě Množství částic v μg/m³ (rok 2004) město 169Káhira, Egypt 150Dillí, Indie 128Kolkata, Indie 125Tientsin, Čína 123Čchung-čching, Čína 109Kánpur, Indie 109Lakhnaú, Indie 104Džakarta, Indonésie 101Mukden, Čína

47 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Znečištění vody zpět na obsah

48 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Znečištění řek a moří v 60 – 90. letech 20. století zpět na obsah

49 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Znečištění půdy zpět na obsah

50 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Indikátor znečištění půdy rozšíření výskytu parazitických hlístic zpět na obsah

51 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Odkazy internet • Satelitní snímky Země Satelitní snímky Země • CIA factbook CIA factbook • Databáze a statistiky Světové banky Databáze a statistiky Světové banky • Člověk v tísni Člověk v tísni • Portál Environment na anglické Wikipedii Portál Environment na anglické Wikipedii tabulky • Přírodní katastrofy – dokument Světové banky Přírodní katastrofy – dokument Světové banky • Statistiky městské populace – všechny země Statistiky městské populace – všechny země • Předpokládaný vývoj obyvatel měst 1950 – 2015 Předpokládaný vývoj obyvatel měst 1950 – 2015 • Populace hlavních měst Populace hlavních měst zpět na obsah


Stáhnout ppt "© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Globální environmentální problémy Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/01.0057."

Podobné prezentace


Reklamy Google