Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dějiny KULTURY Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dějiny KULTURY Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj"— Transkript prezentace:

1 Dějiny KULTURY Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj
Název školy Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Autor Mgr. Jiří Chrástecký Název šablony III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu VY_32_INOVACE_DEK_0119 Stupeň a typ vzdělávání Střední odborné vzdělání v konzervatoři Vzdělávací oblast Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor 82-44-P/01 Hudba, P/01 Zpěv Tematický okruh Rané křesťanství – architektura Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 16 – 19 let Anotace Výukový materiál určen k frontální prezentaci učitelem, případně jako materiál pro samostudium, nutno doplnit výkladem, náplň:. Rané křesťanství, architektura, bazilika, centrála, ravennská architektura. Vybavení, pomůcky Dataprojektor Klíčová slova Starověk, Řím, malířství, iluminace Datum Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj

2 RANÉ KŘESŤANSTVÍ - ARCHITEKTURA

3 ÚVOD Výukový materiál Rané křesťanství – Architektura obsahuje informace o nejvýznamnějších stavebních památkách na Apeninském poloostrově v 1. až 6. století. Cílem prezentace je seznámení studentů se specifiky raně křesťanské architektury a jejím vlivem na další architektonický vývoj. Materiál je primárně určen studentům 1. ročníku předmětu dějiny kultury Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž, využit však může být v kterémkoli ročníku střední školy v předmětech dějiny kultury, dějiny umění, dějepis, výtvarná výchova apod.

4 Křesťansko-antické umění
Také raně křesťanské či starokřesťanské umění Umění 1. – 6. stol. n. l. motivované křesťanstvím Obsah křesťanský, forma antická Křesťanské náboženství v kontrastu k římskému Monoteismus versus polyteismus Od 4. století prudký rozvoj křesťanského umění

5 Před rokem 313 – shromáždění v katakombách
Případně v domech a vilách bohatých křesťanů Po roce 313 – rozvoj monumentální architektury Bazilika - hlavní typ křesťanského kostela Původně tržnice a soudní síň Tři části baziliky Atrium – čtvercový dvůr se sloupovým ochozem Nartex – předsíň pro dosud nepokřtěné Vlastní bazilika – podélná stavba, lichý počet lodí

6 Bazilika Prostřední loď vyšší než ostatní (bazilikální okna)
Sedlová střecha Vedlejší lodi Transept Zaklenutá apsida Triumfální oblouk Dělil apsidu od lodi Oltář s baldachýnem Prostorná shromaždiště k bohoslužbám

7 Půdorys starokřesťanské baziliky
Transept Nartex Atrium Vedlejší lodě Oltář Hlavní loď Apsida

8 Římské starokřesťanské baziliky
Velké římské baziliky Bazilika sv. Petra (326) Bazilika sv. Jana v Lateránu (1. pol. 4. stol.) Bazilika sv. Pavla za hradbami (4. stol.) Bazilika S. Maria Maggiore (1. pol. 5. stol.) Menší římské baziliky Bazilika sv. Vavřince za hradbami Bazilika sv. Anežky Bazilika S. Clemente

9 Bazilika sv. Petra ve Vatikánu
Vysvěcena roku 326 Pětilodí Hlavní a největší křesťanský chrám v Římě Postaven nad hrobem apoštola Petra Roku 1506 stržen

10 Dnešní podoba baziliky sv. Petra ve Vatikánu

11 Bazilika sv. Jana v Lateránu
Vysvěcena asi za Konstantina ( ) Pětilodí Barokizace v 17. stol. Alessandro Gallilei Francesco Borromini

12 Bazilika sv. Pavla před hradbami
Vysvěcena 324, ve 2. pol. 4. stol. zvětšena (pětilodí) Apoštol Pavel sťat mimo město Řím (před hradbami) 1823 zničena požárem (do té doby jediná původní bazilika) Obnovena v letech (atrium i nartex)

13 Bazilika sv. Pavla před hradbami
po požáru (1823) Interiér baziliky sv. Pavla před hradbami

14 Bazilika S. Maria Maggiore
Po koncilu v Efezu (431) – Panna Marie prohlášena Bohorodičkou Do té doby pouze matkou Kristovou, od r. 431 rozvoj mariánského kultu Trojlodí, stavba obklopena barokními stavbami, věž z konce 14. st. Barokní fasáda (Ferdinando Fuga)

15 Centrální stavby Půdorys kruhu, oktogonu nebo řeckého kříže
Tradiční tvar martyria – kostel nad hrobem mučedníka Baptisterium – křticí kaple 1. Kruh 2. Řecký kříž 3. Oktogon

16 Santa Constanza 330, mauzoleum pro Konstancii a Helenu – dcery Konstantina I. Uctívání Konstancie jako svaté  baptisterium a kostel

17 Helenino mauzoleum Mezi 326-330, pro Helenu – matku Konstantina I.
Kruhová centrála se vstupní halou, průměr 20 m

18 Santo Stefano Rotondo , zasvěcen prvnímu křesťanskému mučedníku Štěpánovi Původně tři soustředné kruhy, vnější průměr 66 m Na přelomu 11. a 12. stol. skoro zničen V roce 1143 obnoven (ve výrazně menších rozměrech)

19 Ravennská architektura
293 – vznik tetrarchie  vedle Říma další centra spoluvládců 391 – Theodosius I. zakazuje všechny pohanské kulty 395 – po smrti Theodosia I. říše rozdělena na západní a východní Vláda Theodosiových synů Arcadia a Honoria 404 – Honorius opouští Řím a stěhuje se do Ravenny 476 – pád Západořímské říše  vznik ostrogótského království Ravenna se stává hlavním městem Ostrogótů 540 –Justinián I. dobývá říši Ostrogótů Ravenna ještě za Justiniána I. významným kulturním centrem Napojení města na východořímskou kulturu a politiku Později úpadek významu města  zachování architektury

20 Ravennská architektura – završení vývoje římské architektury
Arkádový systém, klenba, odhmotněnost Byzantské vlivy – techniky klenby, mozaiky Vliv na románskou architekturu Obloučkový vlys Slepé arkády Lizény

21 Mauzoleum Gally Placidie
, centrála ve tvaru řeckého kříže Podle tradice mauzoleum dcery Theodosia I. Císařovna ale zemřela roku 450 v Římě

22 Mauzoleum Gally Placidie - interiér

23 San Vitale 547 zasvěcen sv. Vitalisovi, oktogonální centrála
Jedna z nejvýznamnějších staveb křesťanské antiky Ovlivnila další architektonický vývoj (Konstantinopol, Cáchy)

24 San Vitale - interiér

25 San Apollinare Nuovo Přelom 5. a 6. stol. (zal. Theoderich), původně ariánský kostel Trojlodní bazilika, cenná mozaiková výzdoba Sloupové řady s korintskými hlavicemi Označení Nuovo (odlišení od starší baziliky stejného jména)

26 S. Apollinare Nuovo - interiér

27 San Apollinaire in Classe
Vysvěcen 549, trojlodní bazilika, cenná mozaiková výzdoba Název in Classe – podle přístavu Classis Kostel nad hrobem ostatků sv. Apolináře (ty nyní v S. A. Nuovo)

28 San Apolinare in Classe - interiér

29 Baptisterium ariánů Konec 5. stol. (zal. Theoderich), ariánství oficiálním náboženstvím Oktogonální centrála, dříve součást většího komplexu, mozaiky

30 Baptisterium ortodoxních
Přelom 4. a 5. stol., nejstarší stavba v Ravenně Oktogonální centrála, cenná mozaiková výzdoba

31 OTÁZKY A ÚKOLY Která událost vedla k rozvoji monumentální křesťanské architektury? Popište baziliku jako architektonický typ. Jmenujte tzv. baziliky maior. Jaké půdorysy mívaly starokřesťanské centrály? Jmenujte příklady starokřesťanských centrál. Jmenujte nejvýznamnější stavby v Ravenně. Které prvky převzala románská architektura?

32 POUŽITÉ ZDROJE 1. Schéma baziliky: [cit ] 2. Půdorys starokřesťanské baziliky – sv. Petr: [cit ] 3. Rytina staré svatopetrské baziliky: [cit ] 4. Freska staré svatopetrské baziliky: g?uselang=cs [cit ] 5. Svatopetrská bazilika dnes: [cit ] 6. Svatopetrská bazilika dnes – půdorys: [cit ] 7. Interiér lateránské baziliky: [cit ] 8. Fasáda lateránské baziliky: [cit ] 9. Bazilika sv. Pavla před hradbami - fasáda: [cit ] 10. Bazilika sv. Pavla před hradbami – interiér: [cit ] 11. Bazilika sv. Pavla před hradbami po požáru: [cit ] 12. Bazilika S. Maria Maggiore: [cit ] 13. Bazilika S. Maria Maggiore – interiér: [cit ]    14. Schémata centrál: [cit ] 15. Santa Constanza: [cit ] 16. Santa Constanza – interiér: [cit ] 17. Helenino mauzoleum: [cit ]

33 18. S. Stefano Rotondo – interiér: http://upload. wikimedia
18. S. Stefano Rotondo – interiér: [cit ] 19. Mapa: [cit ] 20. Mauzoleum Gally Placidie: [cit ] 21. Interiér mauzolea Gally Placidie 1: [cit ] 22. Interiér mauzolea Gally Placidie 2: [cit ] 23. San Vitale: [cit ] 24. San Vitale – půdorys: [cit ] 25. San Vitale – interiér 1: [cit ] 26. San Vitale – interiér 2: [cit ] 27. S. Apollinare Nuovo: [cit ] 28. S. Apollinare Nuovo – interiér: [cit ] 29. S. Apollinare in Classe: [cit ] 30. S. Apollinare in Classe – interiér: [cit ] 31. Baptisterium ariánů: [cit ] 32. Baptisterium ariánů – interiér: [cit ] 33. Baptisterium ortodoxních: [cit ] 34. Baptisterium ortodoxních – interiér: [cit ] 35. Theoderichovo mauzoleum: [cit ]


Stáhnout ppt "Dějiny KULTURY Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj"

Podobné prezentace


Reklamy Google