Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.circuse.eu Circular Flow Land Use Management (CircUse) IURS This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.circuse.eu Circular Flow Land Use Management (CircUse) IURS This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF."— Transkript prezentace:

1 www.circuse.eu Circular Flow Land Use Management (CircUse) IURS This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF CircUse strategický přístup k managementu udržitelného využívání území Jiřina Bergatt Jackson IURS – Institut pro udržitelný rozvoj sídel o.s www.circuse.eu, www.urbaninfo.czwww.circuse.eu, www.urbaninfo.cz, www.brownfields.cz, jjackson@iurs.czwww.brownfields.czjjackson@iurs.cz

2 Strategický přístup k managementu udržitelného využívání území www.circuse.eu © Susanne Stromberg IURS O IURS IURS Nezisková organizace IURS - Institut pro udržitelný rozvoj sídel o.s. – se Zabývá problematikou udržitelného využití území. Zaměřuje se zejména na otázky související s udržitelností rozvoje v urbanizovaném prostředí. Cílem IURS je:  poukázat na bariéry udržitelného urbánního rozvoje,  identifikovat a podporovat cesty vedoucí k dosažení integrovaného územního rozvoje,  iniciovat procesy vedoucí k vytvoření vhodných nástrojů udržitelného rozvoje území,  podporovat vytváření hlubšího oborového porozumění a expertízy,  poskytovat naše know-how těm, kdo je potřebují,  zvýšit společenskou informovanost o podstatě problematiky udržitelného rozvoje. IURS Vám nabízí své zkušenosti a služby

3 Strategický přístup k managementu udržitelného využívání území www.circuse.eu © Susanne Stromberg IURS Obsah prezentace  O projektu CircUse  Vnitřní rozvojový potenciál zastavěného území  Růst a zmenšování  „Land use“ ekonomie v ČR  „Governance“ a udržitelné využívání území  Apel za udržitelné využívání území page 2

4 Strategický přístup k managementu udržitelného využívání území www.circuse.eu © Susanne Stromberg IURS O projektu CircUse Mnoho regionů je konfrontováno s masivní sub-urbanizací. Také současná ekonomická krize a efekt demografických změn mají neblahý vliv na vývoj využití území, které pak není ani kompetitivní ani udržitelné. Nevhodné využití území vytváří vysoké požadavky na spotřebu půdy a energií a to vše má své dopady a vliv na klimatické změny. Circular management území je interaktivní politika a přístup k využívání území, který předpokládá změny ve filozofii využívání území. Takto modifikovaná filozofie může být vyjádřena sloganem: “omezuj– recykluj – kompenzuj“ I URS je jedním z 12 partnerů ze 6 zemí, kteří společně pracují na projektu CircUse a vytvářejí strategie které, umožní potřebné změny v přístupu týkajícímu se managementu a využívání území. Trvání projektu 3/2010 – 02/2013, Projekt č: 2CE174P4, www.circuse.euwww.circuse.eu

5 Strategický přístup k managementu udržitelného využívání území www.circuse.eu © Susanne Stromberg IURS Procesy a výstupy projektu CircUse a.Zastavitelné území (zelené louky) minimalizovat b.Vyřazení zastavěného území, které není vhodné pro nové využívání (naturalizace) c.Aktivace vnitřního rozvojového potenciálu zastavěného území page 4 Mix nástrojů Právní, plánovací a ekonomické nástroje, spolupráce, governance a integrované přístupy Plánování Využívání Opuštění Pozastavení využívání Opětovné využití Přechodné využití c. a. b.

6 Strategický přístup k managementu udržitelného využívání území www.circuse.eu © Susanne Stromberg IURS Cíle projektu CircUse  zavést integrované přístupy k managementu využívání území  zamezit rozšiřování zastavěného území  snížit zábory nezastavěného území  podporovat udržitelné formy využívání území  zvýšit soukromé investice do již urbanizovaného území  koordinovat veřejné investice a financování  koordinovat investice vedoucích ke zvyšování ekonomické efektivity a udržitelnosti urbanizovaného území page 5

7 Strategický přístup k managementu udržitelného využívání území www.circuse.eu © Susanne Stromberg IURS Nástroje projektu CircUse  strategie integrovaného přístupu k recyklování a managementu urbanizovaného území  vzdělávací modul vhodný pro region/ORP  akční plán podporující udržitelné využívání území  databáze pozemků vhodných pro rozvojové aktivity  mapy orientované na management udržitelného využívání území page 6

8 Strategický přístup k managementu udržitelného využívání území www.circuse.eu © Susanne Stromberg IURS Vnitřní rozvojový potenciál zastavěného území  Územní rezervy uvnitř zastavěného území  Nízce zastavěné a málo využité území (stavební dvory, infrastrukturní rezervy, rozvolněná zástavba atd.)  Brownfieldy  Prázdné budovy  Přestavbová území  Území, kde bude jejich současná funkce brzy opuštěna Aby bylo možné tento vnitřní potenciál aktivovat, je nutné:  Mít kvalitní data o skutečné dostupnosti tohoto potenciálu  Zainteresovat na řešení široké spektrum dotčených stran  Mít akční plán, jak zlepšit dostupnost vnitřního rozvojového potenciálu page 7

9 Strategický přístup k managementu udržitelného využívání území www.circuse.eu © Susanne Stromberg IURS Co můžeme ušetřit zlepšením využívání území 10-15% energetických nároků + ceny externalit + hodnotu environmentálních (krajinných) služeb + ……….. page 8

10 Strategický přístup k managementu udržitelného využívání území www.circuse.eu © Susanne Stromberg IURS Růst & „zmenšování“ Od půlky roku 1950s Evropská města plošně zvětšila o 78 %, a zatímco jejich populace vzrostly jen o 33 % = VÝSLEDEK: udržitelnost městských struktur a ekonomická efektivita využití území se snížily. Zdroj: www.plurer.net IURS

11 Strategický přístup k managementu udržitelného využívání území www.circuse.eu © Susanne Stromberg IURS Source: M.Říha článek Anarchie urbanismu v české krajině, 2001 IURS Land use ekonomie v ČR rokObyvatelstvo ČR Zastavěné plochy(ha) Zastavěné plochy/osobu (m 2) % poměr zastavěných ploch v velikosti ČR 1930 10 674 38874 68269,960,9470 1950 8 896 13385 85496,511,0887 1970 9 807 697112 564114,771,4274 199110 022 150126 636122,921,6058 199910 278 098130 102126,581,6498 Od roku1930 se populace ČR snížila o 400 000 obyvatel ale spotřeba zastavěných ploch se do roku1999 zdvojnásobila Je to způsobeno zlepšením prostorových standardů anebo plýtváním a neekonomickým využíváním území?

12 Strategický přístup k managementu udržitelného využívání území www.circuse.eu © Susanne Stromberg IURS Rozporuplná data a žádné cíle • Posuzovat snižování udržitelnosti využívání území nebylo a není snadné • V ČR existují z nedávné doby dva průzkumy jejichž data se podstatně rozcházejí (15 – 10ha/den) • V případě, že 15 je správně, tak dosahujeme za den ¾ záborů Německa • Doposud ale nemáme v PUR a ZURs žádné cíle ani opatření jak zlepšit udržitelnost využívání našeho území. • Jedině SRUR 2010 na využívání území reaguje (priorita 3.3) ale navržené indikátory o skutečné dynamice využívání území nic nevypovídají page 11

13 Strategický přístup k managementu udržitelného využívání území www.circuse.eu © Susanne Stromberg IURS Jak měříme a vyhodnocujeme využívání území page 12 Přehled zvětš. ploch kategorie „ostatní“ - doprav. Infrastr. atd.- data katastru nemovitostí (zdroj: http://www.eea.europa.eu/soer/countries/cz/soertopic_view?topic=land) http://www.eea.europa.eu/soer/countries/cz/soertopic_view?topic=land Přehled trendů zvětš./zmenš. různých kategorií využití území data katastru nemovitostí (zdroj: http://www.eea.europa.eu/soer/countries/cz/soertopic_view?topic=landhttp://www.eea.europa.eu/soer/countries/cz/soertopic_view?topic=land)

14 Strategický přístup k managementu udržitelného využívání území www.circuse.eu © Susanne Stromberg IURS Výsledky monitorování projektu Corine Land Cover 2006 – soil sealing This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF http://www.eea.europa.eu/highlights /land-cover-country-analyses http://www.eea.europa.eu/data-and- maps/figures/degree-of-soil-sealing-as

15 Strategický přístup k managementu udržitelného využívání území www.circuse.eu © Susanne Stromberg IURS Kolik? Zdroj: http://www.eea.europa.eu/highlights/land-cover-country-analyses, data, interpr.str.1.1,3.8, 3.9http://www.eea.europa.eu/highlights/land-cover-country-analyses page 14 ha 2006

16 Strategický přístup k managementu udržitelného využívání území www.circuse.eu © Susanne Stromberg IURS RURU  RURU - dobrý nápad, který v praxi naprosto selhává  RURU je v ideální pozici sledovat udržitelné využívání území  RURU zatím nemá zájem monitorovat žádné skutečné trendy udržitelného využívání území  RURU je založeno na subjektivním posouzení  RURU indikátory, které byly nedávno přidány jsou v praxi nepoužitelné Page 15

17 Strategický přístup k managementu udržitelného využívání území www.circuse.eu © Susanne Stromberg IURS page 16 Governance a udržitelné využívání území  Zábory půdy jsou synonymem pro místní růst  Rozhodování o využití území je v rukou místních politik  Nikdo neposuzuje a nevyhodnocuje vnitřní rozvojový potenciál již zastavěného území našich měst  Regionální vliv je limitován ZUR, popřípadě programovou stimulací (tu však povětšině převzaly SF)  Politická podpora pro udržitelné využívání území na regionální úrovni není vysoká  Podpora většiny sektorových politik pro udržitelné využívání území je naprosto zanedbatelná  Politická podpora pro udržitelné využ. území na N.Ú. je nízká This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF

18 Strategický přístup k managementu udržitelného využívání území www.circuse.eu © Susanne Stromberg IURS  Nasměrování odvodů za zábory půdy http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-334-1992-sb-zakon-o-ochrane-zemedelskeho- pudniho-fondu/sazebnik-odvodu-za-odneti-pudy-ze-zemedelskeho-pudniho-fondu /  Nasměrování a úpravy daní vstávajících z rozvoje půdy a staveb http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2009/MF-Inf12_1.pdf http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2009/MF-Inf12_1.pdf  Zvýšení správních poplatků za územní rozhodnutí v ještě neurbanizovaném území  Kompenzační opatření za rozvoj na předešle neurbanizovaném území  Poplatky pro podvyužívání urbanizovaného území a staveb page 17 Financování udržitelnějšího využívání území

19 Strategický přístup k managementu udržitelného využívání území www.circuse.eu © Susanne Stromberg IURS Apel za udržitelné využívání území  Společenská cena!  Ekonomická cena!  Environmentální cena! Udržitelnější využívání území sníží naše energetické nároky a zvýší naší národní konkurenceschopnost  Jasné cíle v PUR 2012  Integrované přístupy k managementu využívání území  Ochrana veřejného zájmu na regionální úrovni  Změna osobních přístupů k udržitelnosti jako takové page 18

20 www.circuse.eu Circular Flow Land Use Management (CircUse) IURS This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF Děkuji Vám za pozornost jjackson@iurs.cz 602 370 176


Stáhnout ppt "Www.circuse.eu Circular Flow Land Use Management (CircUse) IURS This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF."

Podobné prezentace


Reklamy Google