Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Österreich: Wildschädenproblematik Řešení škod zvěří v Rakousku Dr. Peter Lebersorger Zentralstelle Österreichischer Landesjagdverbände 20. November 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Österreich: Wildschädenproblematik Řešení škod zvěří v Rakousku Dr. Peter Lebersorger Zentralstelle Österreichischer Landesjagdverbände 20. November 2012."— Transkript prezentace:

1 Österreich: Wildschädenproblematik Řešení škod zvěří v Rakousku Dr. Peter Lebersorger Zentralstelle Österreichischer Landesjagdverbände 20. November 2012 Prag

2 Österreichs Jagdsystem Rakouský lovecký systém Dr. Peter Lebersorger • Lov v Rakousku: je záležitostí spolkových zemí • Zákony o lovu jsou zemskými zákony 9 zemských zákonů o lovu v Rakousku • 9 zemských sněmů jsou zákonodárnými orgány (legislativa)

3 Rakouský lovecký systém Dr. Peter Lebersorger  Nižší správní orgán: I. instance Okresní úřady  Vyšší správní orgán: II. instance Zemské vlády  Nejvyšší soudy jako kontrolní instance: Ústavní soud Správní soudní dvůr

4 Österreichs Jagdsystem Dr. Peter Lebersorger  Škody způsobené zvěří a výkonem práva myslivosti jsou řešené zemskými zákony o lovu  Škody - způsobené zvěří na lesních a zemědělských porostech, na dosud nesvezených produktech a na půdě  Škody způsobené myslivci při výkonu práva myslivosti

5 Österreichs Jagdsystem  Teprve po ulovení se stává „pohyblivou“ (movitou) věcí Dr. Peter Lebersorger  Zvěř – v živém stavu patří k pozemku a je „nepohyblivá“ (nemovitá) věc  Pouze osoba oprávněná k výkonu myslivosti je zmocněná si zvěř právem přivlastňovat, pronásledovat a lovit

6 Österreichs Jagdsystem Dr. Peter Lebersorger  Tím, že osoba oprávněná k lovu (uživatel honitby) má výhradní právo k pronásledování a usmrcování zvěře… .... je tato osoba oprávněná k lovu (uživatel honitby) povinná nahrazovat škody působené zvěří…  Jedná se o „ručení nezávislém na zavinění“ - je to výjimka v systému náhrad škod v civilním právu

7 Österreichs Jagdsystem Dr. Peter Lebersorger  Škody zvěří jsou v Rakousku řešeny smírčími vypořádáními „předřazenými“ civilním soudům  Zákonodárce se snaží dosáhnout mimosoudní vyrovnání mezi poškozeným subjektem a osobou oprávněnou k lovu  Vyrovnání mezi 2 stranami by mělo napomáhat zajištění „sociálního míru“ a vést k rychlému řešení s nízkými náklady

8 Österreichs Jagdsystem Dr. Peter Lebersorger  Poškozený vlastník nebo hospodářský uživatel pozemků musí škody oznámit uživateli honitby…  Pakliže nedojde k vyrovnání přímo, musí poškozený nahlásit a vyčíslit škodu u příslušného orgánu státní správy  Nezávislý smírčí soudce se snaží v krátké době docílit vyrovnání mezi oběma stranami

9 Österreichs Jagdsystem Dr. Peter Lebersorger  Teprve, když toto smírčí jednání je neúspěšné („k žádnému vyrovnání nedojte“)… ... Rozhoduje příslušný orgán státní správy v této věci vydáním rozhodnutí !  Pokud je rozhodnutí jednou stranou napadnuto, nastupuje řádný soud: úřední rozhodnutí pozbývá platnost (tzv. sukcesivní příslušnost soudu)

10 Österreichs Jagdsystem Dr. Peter Lebersorger  Škody musí být uživateli honitby nahlášeny během 2 týdnů a během dalších dvou týdnů nahlášeny a vyčísleny u státní správy  Přednost: rychlost  Škody jsou promlčeny během 1 roku (normální úhrada škod během 3 let) a jsou nevymahatelné, když uvedené termíny nejsou dodrženy

11 Österreichs Jagdsystem Dr. Peter Lebersorger  Výhoda: nízké finanční náklady  Vyrovnání přímo mezi 2 stranami nepůsobí žádné finanční náklady – v podstatě nic nestojí, smírčí jednání způsobuje jen malé finanční náklady!  Teprve až soudní cesta je finančně velmi nákladná (náklady soudního jednání, právní zastupování atd.)

12 Österreichs Jagdsystem Dr. Peter Lebersorger  Černá zvěř – také v Rakousku je v centru pozornosti jak v zemědělství, tak i v lovu  Diskuze o metodách lovu a povolených prostředcích (odchytová zařízení, používání pomůcek pro noční vidění, množsví používaných krmiv při vnadění, zákaz krmení...)  Černá zvěř – působí především škody na travnatých porostech a kukuřici

13 Österreichs Jagdsystem  Statistika odlovu černé zvěře RakouskoDolní Rakousko  2008 31.320 19.507  2009 30.212 19.490  2010 37.115 23.144  2011 26.380 16.235 Dr. Peter Lebersorger  1980 3.634 2.054  1990 13.205 7.960  1995 11.451 7.443  2000 24.822 16.693

14 Österreichs Jagdsystem Dr. Peter Lebersorger  Černá zvěř už není lovena, ale „je s ní sváděný boj“  Běžné způsoby lovu, jako je např. lov na čekané, již zdaleka nestačí, aby se jimi odčerpával pouhý roční přírůstek  Náhrady škod mnohdy přesahují výše nájmů za honitbu

15 Österreichs Jagdsystem Dr. Peter Lebersorger  Realita v Rakousku: Téměř všechny škody (99 %) jsou SROVNÁNY PŔÍMO mezi stranami !  Pouze málo škod je řešeno na nižší úrovni státní správy a jen nepatrná (promilová) část se dostává před soud !  Tím, že se toho málo projednává (téměř všechny škody se vyrovnávají přímo mezi stranami) a chybí tak statistické vyhodnocení, nelze situaci podceňovat!

16 Österreichs Jagdsystem Dr. Peter Lebersorger  Situační odhad a výhled: Po celá desetiletí byl lov prováděn chybně!  Černá nemůže být lovena stejně jako srnčí nebo jelení zvěř – odlov musí být na tento druh patřičně přizpůsoben!  Úspěch může nastat jen tehdy, když lesní a polní honitby budou úzce spolupracovat (hranice les / pole)

17 Österreichs Jagdsystem Dr. Peter Lebersorger  Situační odhad a výhled: podzim/zima 2012/13 bude zatěžkávající zkouškou pro rakouské lovce!  Když se nepodaří odčerpat přírůstek černé zvěře hrozí legislativní opatření.. .. jako např. zavedení pomůcek pro noční vidění, úředně nařízené natláčky nebo úředně organizované intervenčí lovy!

18 Österreichs Jagdsystem Dr. Peter Lebersorger  Situační odhad a výhled: vysoké ceny zemědělských komodit povedou k dalšímu zostření problému !  Nedostatek dobrého sena ještě zostří problém!  Jenom férové náhrady skutečných škod mohou náš lovecký systém zachovat !

19 Fakta / Data - Rakousko  Rakousko – 120.000 lovců/lovkyň na 8.400.000 obyvatel dává poměr 1 : 70  Plocha: 83.870 km² to znamená 71 hektarů na lovce Dr. Peter Lebersorger  Městské obyvatelstvo: 67 % Obyvatelé venkova: 33 %

20 Dr. Peter Lebersorger Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Österreich: Wildschädenproblematik Řešení škod zvěří v Rakousku Dr. Peter Lebersorger Zentralstelle Österreichischer Landesjagdverbände 20. November 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google