Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komunitní školy – cesta k celoživotnímu učení trochu jinak Jan Fiala Národní síť venkovských komunitních škol.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komunitní školy – cesta k celoživotnímu učení trochu jinak Jan Fiala Národní síť venkovských komunitních škol."— Transkript prezentace:

1 Komunitní školy – cesta k celoživotnímu učení trochu jinak Jan Fiala Národní síť venkovských komunitních škol

2 Trocha otravné terminologie
Co je škola ? Co je komunita ? Jaký je rozdíl mezi celoživotním vzděláváním a celoživotním učením? Co to je profesní vzdělávání ? Co je komunitní škola v nejobecnějším smyslu slova ?

3 Názory na vzdělání v Česku
Dědictví - „Nejdůležitější je kázeň“ - „Naše síla je v průměru“ - Bezvýhradná dominance učitele - Systémové potlačování žáků, kteří jsou„jiní“ Tradiční mýty • „Hlavně mít maturitu..“ • „Školu jsem vychodil, co bych tam ještě dělal“ • „Vzdělání mi k lepšímu místu nepomůže“ • Vzdělání není společností vnímáno jako hodnota – osobní statek ( pouze v proklamacích politiků)

4 Pozadí vzdělávání v ČR • Je prosazována koncentrace škol základních i středních ve městech i na venkově ( slučování a rušení škol) ) z ekonomických důvodů bez ohledu na dopady na žáky a studenty a ducha (atmosféru) školy • Školní vzdělávací programy z mnoha důvodů vnějších i vnitřních ve významné řadě škol pouze zakonzervovaly předchozí praxi ( aby se vlk nažral…)

5 Pozadí vzdělávání v ČR Máme téměř nejvyšší procento středoškoláků na
světě • Středoškolské vzdělání je zejména úzce odborně směrováno směrem ke konkrétní profesi, přináší málo obecných kompetencí pro udržitelný rozvoj - jejich výuka je však opomíjena i na školách všeobecných ( gymnáziích a lyceích 4- 8letých) • Máme velmi nízké procento vysokoškolsky vzdělaných( zejména absolventů bakalářských studií)

6 Atmosféra vzdělávání v ČR
• Ve školách se prolínají dva hlavní problémy • Věcný: Velice málo se učí obecně využitelné procesní kompetence …. T.zn JAK CO DĚLAT ? ( jak se učit, jak se rozhodovat, jak komunikovat, jak spolupracovat ve skupině, jak projektově ( holisticky)myslet, jak hledat a třídit informace……… • Procesní : Při výuce nejsou využívány nové a ověřené metody, přístupy a motivace žáků ( jako ve Finsku, Švédsku, Holandsku, Anglii…..) • Oba problémy souvisejí a závisejí na lidech !!

7 Celoživotní učení v ČR Zákon č.179/2006 o uznávání kvalifikací a skutečná praxe akreditační oborové komise nepracující chybějící • Národní soustava kvalifikací připravovaná v návaznosti na zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Národní soustava kvalifikací by měla formulovat požadavky na kompetence pro výkon kvalifikovaných činnosti (úplných a dílčích kvalifikací pro účely jejich uznávání a certifikace)

8 Celoživotní učení v ČR • Národní strategie CŽU v ČR ( MŠMT 2007)
poprvé definující v ČR celoživotní učení jako nekončící proces v Evropském kontextu • Slabými stránkami jsou nízká účast dospělých ve všech formách dalšího vzdělávání, ale také, malé stimuly pro účast dospělých na vzdělání. Příležitostmi jsou využití škol jako center vzdělanosti obce a rozvoj distančního vzdělávání dospělých • Ve strategické části je dán důraz na rozvoj klíčových zaměstnaneckých kompetencí(funkční gramotnosti) a regionálního poradenství.

9 Komunitní škola • Co to je ? • Škola otevřená … JAK ? otevřenost školy může být vnímána jako – rovnost přístupu k různým skupinám žáků – zapojení veřejnosti do chodu školy – transparentnost na základě přijatých standardů – vzdělávání pro komunitu

10 Komunitní škola • Co to je ? • Škola otevřená … KOMU ? – Minoritám a migrantům – Rodičům dětí – Komunitě pro její vzdělávání …ČEMU ? – Novým metodám a přístupům – Spolupráci s rodiči a přáteli školy – Spolupráci v komunitě

11 Komunitní škola • Definice dle semináře MŠMT 2008 Telč
Komunitní škola je vzdělávací instituce, která nabízí možnost celoživotního učení komunitě (dětem, rodičům, veřejnosti) a reaguje na její potřeby a zájmy. Pracuje na principu otevřenosti, aktivním zapojováním rodičů a občanů a budováním partnerství zlepšuje sociální klima školy i komunity. Efektivně využívá místních zdrojů a napomáhá místnímu rozvoji.

12 Komunitní školy – česká historie
1996 Obecně prospěšná společnost Nová škola ( se sídlem v Praze) je nevládní, nezisková organizace, která podporuje vzdělávání menšin, především Romů, dospělých i dětí po celé republice. (Výroční zprávy na webu 2004,7,8) • 2002,3 Programy Fondu Vysočiny „Škola a knihovna základ vzdělanosti „ pro podporu zakládání komunitních škol na venkově Vysočiny • 2005 Duha pro venkov – hnutí, které definovalo právo venkova na vzdělání • 2005 Založení Národní sítě venkovských komunitních škol se sídlem v Borech ( v ČR funguje dle tehdejších informací zhruba 5 venkovských KŠ) Výroční zpráva NSVKŠ • 2006 Evropský týden venkovského vzdělávání • 2007 Mobilizace venkovských obcí-mezinárodní seminář v Borech • 2007 Smlouva o spolupráci mezi Novou školou a NSVKŠ, Ustavena komise MŠMT pro koncept KŠ

13 Komunitní školy – současnost
• 2008 březen Přijata definice venkovské KŠ valnou hromadou NSVKŠ • 2008 duben Celostátní seminář MŠMT Telč ( zhruba 10 fungujících KŠ ve městech, cca 10 na vsích) Ukazují se společné rysy např potřeba koordinátora, ale i rozdílné akcenty ve vnímání role KŠ ve městech a na venkově • 2008 květen – dokončen a akreditován kurz Obecní koordinátoři CŽV jako celostátní rekvalifikační kurz ( pilotní kurz – 10 absolventů) • 2008 říjen - 3. mezinárodní seminář o VKŠ v Borech • 2008 listopad představen záměr projektu MŠMT pro podporu KŠ • 2009 červen - rozběh dvou mezinárodních projektů ( NSVŠ a Bory) pro podporu venkovských komunitních škol a rozvoje venkovských obcí • 2009 listopad – 4. mezinárodní seminář o VKŠ v Borech cca 15 venkovských KŠ s výhledem VKŠ do 3 let 10 koordinátorů VKŠ s výhledem koordinátorů do 3 let

14 Městské komunitní školy
Podmínky v nichž působí • Města nad 5000 obyvatel • Městská sídliště často ve specifických čtvrtích • Anonymní okolní komunita • Často ani učitelé se mezi sebou neznají • Specifika velkých škol (šikana, drogy) • Dospělá komunita nemá příliš zájem o vzdělávání ve škole( má jiné možnosti) Problémy a zaměření • Zapojit rodiče do spolupráce, naučit je chodit do školy, motivovat k zahájení spolupráce, budovat důvěru, spolupodílet se na výchově, zajímat se o školu a podporovat ji • Zvláštní programy pro integraci minorit • Snaha o standardizaci školy ( jaké standardy musí splňovat, aby byla komunitní)

15 Městské komunitní školy
Nabízená spolupráce školy komunitě, motivace • „Rodiče, zajímejte se o školu, kam chodí vaše děti“ • Setkání děti s rodiči ve škole, společné zájmové akce • Prostory, zejména tělocvična k využití pro vlastní aktivity skupin Nabízené cílové skupiny a typy vzdělávání • Rozšíření volnočasových aktivit pro děti • Zájmové vzdělávání dospělých( např. ruční práce) pro rodiče a sem tam někoho dalšího • Přednášky například ke zdravému životnímu stylu nebo o výchově zase zejména pro rodiče.

16 Informace k městským školám a hnutí na www. novaskola
Informace k městským školám a hnutí na Informace k venkovským komunitním školám a hnutí na Děkuji za pozornost Jan Fiala, NSVKŠ


Stáhnout ppt "Komunitní školy – cesta k celoživotnímu učení trochu jinak Jan Fiala Národní síť venkovských komunitních škol."

Podobné prezentace


Reklamy Google