Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pár tipů k překládání titulků

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pár tipů k překládání titulků"— Transkript prezentace:

1 Pár tipů k překládání titulků
Silvie Šustrová aka draky Předneseno na Festivalu fantazie 2009 Na zveřejněno se svolením autorky

2 Kolik z vás překládá (titulky)?

3 Kdo má vystudovaný nebo studuje nějaký příslušný obor?

4 Titulky vs. dabing zůstává zachován vjem z originálního znění
pozornost diváka se tříští cca 30% obrazového a zvukového sdělení ztrácí čtením titulků nutně musí docházet ke kompresi sdělení

5 Titulky vs. dabing ztrácí se přímý kontakt s originálem
nutně dochází ke změně konkrétního znění sdělení nemusí dojít ke kompresi sdělení snaha, aby obraz + dabing působil racionálně i emocionálně na českého diváka stejně, jako působil originální obraz a zvuk na amer. diváka

6 Jiří Josek „Skoro každá věta dramatu obsahuje hned několik funkcí: dialog vytváří obraz světa dané hry, osvětluje postavu, která mluví, osvětluje postavu, k níž se mluví, emocionálně, sociálně, generačně, vytváří, navazuje a udržuje kontakt mezi postavami i mezi jevištěm a hledištěm, rozvíjí zápletku, působí ironicky, protože třeba sděluje obecenstvu něco jiného, než co tuší postavy na scéně, tlumočí názory autora, má estetickou poetickou funkci, apod. Dramatický dialog je vždy účelový.“

7 Požadavky na překladatele
1) porozumět překládanému textu 2) ovládat cílový jazyk 3) věcná správnost 4) stvořit nové umělecké dílo překladatel jako modem vědomí rozdílů mezi soustavami

8 Čeho si musí být překladatel vědom
1a) obsažené sdělení (posun děje, popis situace, dějová fakta, fakta o postavách, vztahy mezi postavami apod.) 1b) výpověď, záměr (Den, kdy se Země zastavila) 1c) podtext (sdělení, která sice nejsou v textu explicitně vyjádřena, skrývají se však za ním)

9 Čeho si musí být překladatel vědom
2) Formální kvality: styl vyjadřování (generační, sociální, emoční vliv – tykání, nespisovnost) textové zvláštnosti (leitmotivy – Star Trek „no-win scenario“, zvukomalebnost, rýmy, citáty, narážky)

10 Interpretace He was cool. polární kruh (chladný)
parta děcek na zastávce (v pohodě) detektivka (klidný, s chladnou hlavou)

11 Přímý překlad The car is red. To auto je červené.

12 Nepřímý (volný) překlad
náhrada významového prvku v originále prvkem s podobným významem v cílovém jazyce tzv. funkční ekvivalent She has this Go Green T-shirt. Má tričko Mladého ochránce přírody.

13 Druhy volného překladu
substituce (náhrada) adaptace (lokalizace) explikace (vysvětlení) zobecnění

14 Substituce náhrada jednoho významového prvku ve výchozím systému neznámého pro vnímatele v cílovém systému za prvek s příbuzným významem ve výchozím systému, který je ovšem vnímateli v cílovém systému známý nejčastěji u reálií – záměna jedné americké reálie za jinou americkou reálii She always forgives him like Wilma always forgives Fred. Vždycky mu odpustí, tak jako Marge vždycky odpustí Homerovi.

15 Adaptace Go Green – Mladí ochránci přírody Donut – kobliha
přenesení do nejpříbuznější domácí analogie vyvarovat se přílišné lokalizace, působí rušivě (dip candy – šumák/vitacit, Oprah – Sama doma, Pawlovská a Paroubek ve Shrekovi) pozor na anachronismy

16 Explikace nahrazení původního prvku vysvětlením jeho určujících významů v daném kontextu I bet he doped. They say he and Barry Bonds were best friends. Barry Bonds je slavný americký baseballista, který vyrovnal letitý rekord v počtu homerunů a byl přitom za velké mediální pozornosti pozitivně testován na doping anabolickými steroidy Vsadím se, že dopuje. Prý byl nejlepší kamarád s tím pálkařským esem na steroidech.

17 Zobecnění I saw her on Oprah. Viděl jsem ji v jedné talkshow.
Dávat pozor, aby se neztratilo něco důležitého. Např. Oprah se věnuje tématům o zdraví – nemá to v danou chvíli nějaký význam? Viděl jsem ji v jedné talkshow o zdraví.

18 Reálie 2 možnosti řešení volný překlad
poznámka pod čarou (v horní části obrazovky) - anime

19 Slovní hříčky vyžadují největší kreativitu
často není možné jen přeložit, musí se vymyslet nová Profesor: They renamed planet Uranus to stop all those stupid jokes. Fry: So how do they call it now? Profesor: Urine. Profesor: Souhvězdí Panny kvůli všem těm hloupým vtipům přejmenovali. Fry: A jak mu říkají teď? Profesor: Stará děvka.

20 Básně musejí se rýmovat, byť neuměle důležitější je obsah

21 Písně v dabingu se musí rýmovat
v titulcích by měla mít přednost přesnost překladu, rýmování je na bonus dohledávat existující české texty zvážit vhodnost daného překladu pro konkrétní píseň

22 Nářečí/přízvuk Klást si otázku, zda je divák schopen i bez titulků rozpoznat, že daná postava mluví jinak a jak ji tato zvláštní mluva charakterizuje. Nese nářečí/přízvuk nějaký důležitý význam? texaský přízvuk = balík z venkova

23 Vada řeči Ráčkující Kripke v TBBT Jak řešit v titulcích?
Kwipke wád wadí, waději by měl dwžet hubu, wozhodně by udělal všem wadost.

24 Sepětí s obrazem usnadňuje interpretaci je nutno brát v potaz
Postava komentuje špínu v restauraci: Dostali takhle velké céčko od hygieniků. (palcem a ukazováčkem dělá céčko) zobecnění: Měli problémy při kontrole z hygieny. (nebere v potaz gesto) explikace: Dostali takhle velký štos připomínek od hygieniků.

25 Nejčastější chyby v překladech všeobecně
nepochopení smyslu originálu pramenící z nedostatečné jazykové vybavenosti či nedostatečné analýzy chybné interpretace, úmyslné individualizace, dovykládání nevyřčeného nesprávně volený překladatelský postup, přílišné lokalizace a aktualizace

26 Nejčastější chyby v překladech všeobecně
4. ochuzování slovníku kterýmkoliv ze tří způsobů, které uvádí Josek: užití obecného pojmu místo konkrétního přesného označení (na olši seděl strnad - na stromě seděl pták), užití stylisticky neutrálního slova místo citově zabarveného a naopak (nemá o tom šajn - nic o tom neví), malé využití synonym k obměňování výrazu (OK - dobře) 5. volba překladového řešení, které neodpovídá obrazu

27 Nejčastější vady netových titulků
neporozumění originálu hrubky nepřevedené reálie, ponechání neznámé zkratky špatná čeština, otrocké přejímání amerického slovosledu trpný rod (byl z toho vyvedený z míry / vyvedlo ho to z míry) vynechávání určovacích zájmen (pes neštěká) přemíra přivlastňovacích a osobních zájmen nepřeložené důležité nápisy v obraze (důsledek přepisování ang. titulků) nezvládnuté překládání ve skupině nedávají je na můj oblíbený server

28 Užitečné stránky

29 dictionary.cambridge.org

30

31

32

33 urbandictionary.com

34

35

36

37

38

39

40

41 thefreedictionary.com/

42

43

44 acronymfinder.com

45

46

47 slovnik-cizich-slov.abz.cz/

48

49

50

51

52 www.google.com www.seznam.cz

53

54

55

56

57

58

59

60

61 House humor

62 House: You really passed your psych rotation?

63 House: You really passed your psych rotation?
Opravdu jsi povolil tvé psychické střídání?

64 House: Right because I'm physically incapable of being polite.
Wilson: Being kind in a sustained meaningful way? No.

65 House: Right because I'm physically incapable of being polite.
Wilson: Being kind in a sustained meaningful way? No. House: Správně, páč já jsem fyzicky neschopný být zdvořilý. Wilson: Být typem neutuchajícím smysluplným způsobem? Ne.

66 House: I´m totally on it.

67 House: I´m totally on it.
Jsem totálně na tom.

68 House: Unless you could tie him to the patient.

69 House: Unless you could tie him to the patient.
House: Pokud ho nepřivážete k pacientce...

70 Cuddyová: I think you're confusing nice and evil again.

71 Cuddyová: I think you're confusing nice and evil again.
Myslím, že jsi zmatené dobro a znovu zlo.

72 Cuddyová: If it were three weeks ago, they could have missed it on a physical exam.

73 Cuddyová: If it were three weeks ago, they could have missed it on a physical exam.
Pokud to bylo před třemi týdny, mohli ji postrádat při hodině tělocviku.

74 – draky Jiří Levý – Umění překladu


Stáhnout ppt "Pár tipů k překládání titulků"

Podobné prezentace


Reklamy Google