Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pár tipů k překládání titulků Silvie Šustrová aka draky Předneseno na Festivalu fantazie 2009 Na www.sosaci.net zveřejněno se svolením autorky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pár tipů k překládání titulků Silvie Šustrová aka draky Předneseno na Festivalu fantazie 2009 Na www.sosaci.net zveřejněno se svolením autorky."— Transkript prezentace:

1 Pár tipů k překládání titulků Silvie Šustrová aka draky Předneseno na Festivalu fantazie 2009 Na www.sosaci.net zveřejněno se svolením autorky

2 Kolik z vás překládá (titulky)?

3 Kdo má vystudovaný nebo studuje nějaký příslušný obor?

4 Titulky vs. dabing  zůstává zachován vjem z originálního znění  pozornost diváka se tříští  cca 30% obrazového a zvukového sdělení ztrácí čtením titulků  nutně musí docházet ke kompresi sdělení

5 Titulky vs. dabing  ztrácí se přímý kontakt s originálem  nutně dochází ke změně konkrétního znění sdělení  nemusí dojít ke kompresi sdělení  snaha, aby obraz + dabing působil racionálně i emocionálně na českého diváka stejně, jako působil originální obraz a zvuk na amer. diváka

6 Jiří Josek  „Skoro každá věta dramatu obsahuje hned několik funkcí: dialog vytváří obraz světa dané hry, osvětluje postavu, která mluví, osvětluje postavu, k níž se mluví, emocionálně, sociálně, generačně, vytváří, navazuje a udržuje kontakt mezi postavami i mezi jevištěm a hledištěm, rozvíjí zápletku, působí ironicky, protože třeba sděluje obecenstvu něco jiného, než co tuší postavy na scéně, tlumočí názory autora, má estetickou poetickou funkci, apod. Dramatický dialog je vždy účelový.“

7 Požadavky na překladatele  1) porozumět překládanému textu  2) ovládat cílový jazyk  3) věcná správnost  4) stvořit nové umělecké dílo  překladatel jako modem  vědomí rozdílů mezi soustavami

8 Čeho si musí být překladatel vědom  1a) obsažené sdělení (posun děje, popis situace, dějová fakta, fakta o postavách, vztahy mezi postavami apod.)  1b) výpověď, záměr (Den, kdy se Země zastavila)  1c) podtext (sdělení, která sice nejsou v textu explicitně vyjádřena, skrývají se však za ním)

9 Čeho si musí být překladatel vědom  2) Formální kvality:  styl vyjadřování (generační, sociální, emoční vliv – tykání, nespisovnost)  textové zvláštnosti (leitmotivy – Star Trek „no-win scenario“, zvukomalebnost, rýmy, citáty, narážky)

10 Interpretace  He was cool.  polární kruh (chladný)  parta děcek na zastávce (v pohodě)  detektivka (klidný, s chladnou hlavou)

11 Přímý překlad  The car is red.  To auto je červené.

12 Nepřímý (volný) překlad  náhrada významového prvku v originále prvkem s podobným významem v cílovém jazyce  tzv. funkční ekvivalent  She has this Go Green T-shirt.  Má tričko Mladého ochránce přírody.

13 Druhy volného překladu  substituce (náhrada)  adaptace (lokalizace)  explikace (vysvětlení)  zobecnění

14 Substituce  náhrada jednoho významového prvku ve výchozím systému neznámého pro vnímatele v cílovém systému za prvek s příbuzným významem ve výchozím systému, který je ovšem vnímateli v cílovém systému známý  nejčastěji u reálií – záměna jedné americké reálie za jinou americkou reálii  She always forgives him like Wilma always forgives Fred.  Vždycky mu odpustí, tak jako Marge vždycky odpustí Homerovi.

15 Adaptace  Go Green – Mladí ochránci přírody  Donut – kobliha  přenesení do nejpříbuznější domácí analogie  vyvarovat se přílišné lokalizace, působí rušivě (dip candy – šumák/vitacit, Oprah – Sama doma, Pawlovská a Paroubek ve Shrekovi)  pozor na anachronismy

16 Explikace  nahrazení původního prvku vysvětlením jeho určujících významů v daném kontextu  I bet he doped. They say he and Barry Bonds were best friends.  Barry Bonds je slavný americký baseballista, který vyrovnal letitý rekord v počtu homerunů a byl přitom za velké mediální pozornosti pozitivně testován na doping anabolickými steroidy  Vsadím se, že dopuje. Prý byl nejlepší kamarád s tím pálkařským esem na steroidech.

17 Zobecnění  I saw her on Oprah.  Viděl jsem ji v jedné talkshow.  Dávat pozor, aby se neztratilo něco důležitého. Např. Oprah se věnuje tématům o zdraví – nemá to v danou chvíli nějaký význam?  Viděl jsem ji v jedné talkshow o zdraví.

18 Reálie  2 možnosti řešení  volný překlad  poznámka pod čarou (v horní části obrazovky) - anime

19 Slovní hříčky  vyžadují největší kreativitu  často není možné jen přeložit, musí se vymyslet nová  Profesor: They renamed planet Uranus to stop all those stupid jokes.  Fry: So how do they call it now?  Profesor: Urine.  Profesor: Souhvězdí Panny kvůli všem těm hloupým vtipům přejmenovali.  Fry: A jak mu říkají teď?  Profesor: Stará děvka.

20 Básně  musejí se rýmovat, byť neuměle  důležitější je obsah

21 Písně  v dabingu se musí rýmovat  v titulcích by měla mít přednost přesnost překladu, rýmování je na bonus  dohledávat existující české texty  zvážit vhodnost daného překladu pro konkrétní píseň

22 Nářečí/přízvuk  Klást si otázku, zda je divák schopen i bez titulků rozpoznat, že daná postava mluví jinak a jak ji tato zvláštní mluva charakterizuje.  Nese nářečí/přízvuk nějaký důležitý význam?  texaský přízvuk = balík z venkova

23 Vada řeči  Ráčkující Kripke v TBBT  Jak řešit v titulcích?  Kwipke wád wadí, waději by měl dwžet hubu, wozhodně by udělal všem wadost.

24 Sepětí s obrazem  usnadňuje interpretaci  je nutno brát v potaz  Postava komentuje špínu v restauraci: Dostali takhle velké céčko od hygieniků. (palcem a ukazováčkem dělá céčko)  zobecnění: Měli problémy při kontrole z hygieny. (nebere v potaz gesto)  explikace: Dostali takhle velký štos připomínek od hygieniků.

25 Nejčastější chyby v překladech všeobecně 1.nepochopení smyslu originálu pramenící z nedostatečné jazykové vybavenosti či nedostatečné analýzy 2.chybné interpretace, úmyslné individualizace, dovykládání nevyřčeného 3.nesprávně volený překladatelský postup, přílišné lokalizace a aktualizace

26 Nejčastější chyby v překladech všeobecně 4.ochuzování slovníku kterýmkoliv ze tří způsobů, které uvádí Josek:  užití obecného pojmu místo konkrétního přesného označení (na olši seděl strnad - na stromě seděl pták),  užití stylisticky neutrálního slova místo citově zabarveného a naopak (nemá o tom šajn - nic o tom neví),  malé využití synonym k obměňování výrazu (OK - dobře) 5.volba překladového řešení, které neodpovídá obrazu

27 Nejčastější vady netových titulků  neporozumění originálu  hrubky  nepřevedené reálie, ponechání neznámé zkratky  špatná čeština, otrocké přejímání amerického slovosledu  trpný rod (byl z toho vyvedený z míry / vyvedlo ho to z míry)  vynechávání určovacích zájmen (pes neštěká)  přemíra přivlastňovacích a osobních zájmen  nepřeložené důležité nápisy v obraze (důsledek přepisování ang. titulků)  nezvládnuté překládání ve skupině  nedávají je na můj oblíbený server

28 Užitečné stránky

29 dictionary.cambridge.org

30

31

32

33 urbandictionary.com

34

35

36 www.dictor.net

37 www.phrases.org.uk/

38

39

40

41 thefreedictionary.com/

42

43

44 acronymfinder.com

45

46

47 slovnik-cizich-slov.abz.cz/

48

49

50

51

52 www.google.com www.seznam.cz www.google.com www.seznam.cz

53 www.okoun.cz/boards/dabing

54

55 www.ujc.cas.cz

56

57

58

59

60

61 House humor

62  House: You really passed your psych rotation?

63  Opravdu jsi povolil tvé psychické střídání?

64  House: Right because I'm physically incapable of being polite.  Wilson: Being kind in a sustained meaningful way? No.

65  House: Right because I'm physically incapable of being polite.  Wilson: Being kind in a sustained meaningful way? No.  House: Správně, páč já jsem fyzicky neschopný být zdvořilý.  Wilson: Být typem neutuchajícím smysluplným způsobem? Ne.

66  House: I´m totally on it.

67  Jsem totálně na tom.

68  House: Unless you could tie him to the patient.

69  House: Pokud ho nepřivážete k pacientce...

70  Cuddyová: I think you're confusing nice and evil again.

71  Myslím, že jsi zmatené dobro a znovu zlo.

72  Cuddyová: If it were three weeks ago, they could have missed it on a physical exam.

73  Pokud to bylo před třemi týdny, mohli ji postrádat při hodině tělocviku.

74  silvie.sustrova@iprima.cz silvie.sustrova@iprima.cz  www.dabingforum.cz – draky www.dabingforum.cz  Jiří Levý – Umění překladu


Stáhnout ppt "Pár tipů k překládání titulků Silvie Šustrová aka draky Předneseno na Festivalu fantazie 2009 Na www.sosaci.net zveřejněno se svolením autorky."

Podobné prezentace


Reklamy Google