Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

V ÁLEČNÉ UDÁLOSTI LET 1940-1941 Made by : Adriška, Han č a, Bohy, Č epy, Luky-in.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "V ÁLEČNÉ UDÁLOSTI LET 1940-1941 Made by : Adriška, Han č a, Bohy, Č epy, Luky-in."— Transkript prezentace:

1

2 V ÁLEČNÉ UDÁLOSTI LET 1940-1941 Made by : Adriška, Han č a, Bohy, Č epy, Luky-in

3 V ÁLE Č NÉ UDÁLOSTI LET 1940-1941 Bleskové vítězství v Polsku posílilo režim v Německu. Protihitlerovská opozice jednající s Brity nebyla silná natolik, aby mohla přivodit pád nacistů. Úspěch na polské frontě zároveń podpořil i touhu představitelů říše po dalších výbojích.

4 H ITLEROVA,, NABÍDKA ´´ MÍRU Hitler sice začátkem října 1939 nabídl Velké Británii a Francii uzavření míru, ale kladl jim ponižující podmínky. Velká Británie a Francie odmítly uznat území získané Hitlerem ve střední Evropě. Hitler počítal s obsazením Nizozemí, Belgie, Francie, aby mohl námořnicky a letecky zaútočit na Velkou Británii

5 S OV Ě TSKO - FINSKÁ VÁLKA Mimo válečné dění zůstaly : Japonsko, USA a Sovětský svaz. Viz. Další prezentace Mimo válečné dění zůstaly : Japonsko, USA a Sovětský svaz. Viz. Další prezentace

6 N Ě MECKÝ ÚTOK NA SKANDINÁVII 1940: Skandinávská operace: Zisk rudy pro německé válečné hospodářství a ovládnutí norských přístavů, to bylo důležité pro válku v Atlantiku. Norové kladli odpor, ale 10.6. němci dobyli přístav Narivik.

7 Z ÁPADNÍ TAŽENÍ Německo se snažilo dobít Francii za každou cenu Podařilo se jim obejít Maginotovu linii, o niž si Francouzi mysleli, že je neprůchodná 22.7.1940 Francie kapitulovala, potom byla celá země okupována Německem Pouze na jihu vládli spojenci Hitlera Jednotky Svobodné Francie pokračovaly v boji v zahraničí pod vedením Charlese de Gaulla

8 V STUP I TÁLIE DO VÁLKY Během německo-francouzské války podpořila útočníka Itálie. Chtěla zabrat část Francie a některé britské a francouzské kolonie v Africe. Na podzim 1940 obsadily Britské Somálsko, část Keni a Súdánu. V květnu 1941 přišla o državy (Etiopie aj.), Kyrenaiku a část východní Libye.

9 P Ř IPOJENÍ POBALTSKÝCH REPUBLIK K SSSR SSSR ovládlo pobaltské republiky Rozmístil v nich rudoarmějce, poté si zde vynutil jmenování prosovětských vlád Nedemokratické volby ve všech státech vlády sovětů  1940 připojení pobaltských zemí k SSSR Basarabie severní Bukovina: 1940 součást těchto velmocí Represe proti politikům, důstojníkům a inteligenci přičleńovaných států a oblastí

10 L ETECKÁ BITVA O V ELKOU B RITÁNII VB nesla osamocenou tíhu bojů s německo- italskou koalicí(spojenectví států) Příprava na vylodění německých pozemních vojsk na britských ostrovech Srpen 1940 : pravidelné bombardování Ponorková válka proti britskému loďstvu Válečný kabinet ministerského předsedy Winstona Churchilla Příslušníci protiletecké obrany a letectva rozhodující úloha : Německu se nepodařilo VB bombardováním porazit a utvořit si podmínky pro zdolání Lamanšského průlivu Porážka německé armády a její válečné strategie

11 P AKT TŘÍ Koncem září 1940 uzavřely vlády Německa, Itálie a Japonska,,Pakt tří´´ (osa Berlín - Řím - Tokio) Ve smlouvě si rozdělili budoucí sféry politického vlivu a politické vývoje K těmto státům se později přidaly i - Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Finsko, Chorvatsko, Slovensko, Mandžusko a Thajsko. Jejich režimy byly pod vlivem Německa a Japonska.

12 D OBYTÍ B ALKÁNU V roce 1941 Němci zaútočili proti Sovětskému svazu Pojali ji v duchu starogermánského,,Drang nach Osten´´ (tlaku na východ) V roce 1941 obsadili za podpory italských, maďarských a chorvatských jednotek Jugoslávii, poté Řecko a Krétu.

13 POČÁTKY ODBOJE V POROBENÝCH ZEMÍCH Na jaře roku 1941 ovládly fašistické mocnosti celou Evropu s vyjímkou Velké Británie, neutrálních států a Sovětského svazu Okupanti všude rozpoutali teror a snažili se donutit utlačované národy do války Ovšem toto úsilí narušovala antifašistická a vlastenecká hnutí odporu

14 S HRNUTÍ Dlouholetým cílem Sovětského svazu bylo uskutečnění světové socialistické revoluce. Svržení stávajících režimů v jednotlivých státech se mělo uskutečnit prostřednictvím komunistických stran těchto zemí, sdružení v Komunistické internacionále (KI, mezinárodní organizace se sídlem v Moskvě). SSSR si proto přál vstoupit do probíhající války až poslední, aby mohl rozhodujícím způsobem ovlivnit poválečný vývoj. V období 1939 -1940 těžil z účelového podbízení s Německem. Naplňoval své imperiální zájmy, získával zpět území, o něž přišlo sovětské Rusko, i ta,která nikdy nebyla jeho součástí. Jeho mezinárodní prestiž (vnější pověst) velmi utrpěla spojenectvím s říší. Přispělo tomu i to, že KI stavěla od září 1939 do jara 1941 na roveň agresory i ostatní válčící země.

15 D ŮLEŽITÁ DATA Hitlerova nabídka "míru" - 1939 Sovětsko - finská válka 30.11.1939 až 13.3.1940 Německý útok na Skandinávii - 9. dubna 1940 Západní tažení - 10.května 1940 až 22. června 1940 Vstup Itálie do války Připojení pobaltských republik k SSSR - červen 1940 Letecká bitva o Velkou Británii - srpen 1940 až květen 1841 Pakt tří - konec září 1940 (Německo, Itálie, Japonsko) Dobytí Balkánu - jaro 1941 Počátky odboje podrobených zemí - jaro 1941 Hitlerova nabídka "míru" - 1939 Sovětsko - finská válka 30.11.1939 až 13.3.1940 Německý útok na Skandinávii - 9. dubna 1940 Západní tažení - 10.května 1940 až 22. června 1940 Vstup Itálie do války Připojení pobaltských republik k SSSR - červen 1940 Letecká bitva o Velkou Británii - srpen 1940 až květen 1841 Pakt tří - konec září 1940 (Německo, Itálie, Japonsko) Dobytí Balkánu - jaro 1941 Počátky odboje podrobených zemí - jaro 1941

16 THE END Thanks for wathing


Stáhnout ppt "V ÁLEČNÉ UDÁLOSTI LET 1940-1941 Made by : Adriška, Han č a, Bohy, Č epy, Luky-in."

Podobné prezentace


Reklamy Google