Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trendy v lékových formách Klimkovice 2007. Požadavek nejvyšší hygieny ve farmaceutických, ale i potravinářských výrobách.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trendy v lékových formách Klimkovice 2007. Požadavek nejvyšší hygieny ve farmaceutických, ale i potravinářských výrobách."— Transkript prezentace:

1 Trendy v lékových formách Klimkovice 2007

2 Požadavek nejvyšší hygieny ve farmaceutických, ale i potravinářských výrobách

3 Systém mezioperačních a procesních kontrol, řízení jakosti (GMP, Validace, PAT) Kontrola v laboratoři a smluvn í kontrola

4 Populace rychle stárne – www.census.gov

5 ChronoFarmakokinetika  Správné množství  Na správném místě  Ve správnou dobu

6 Receptorová teorie – zámek a klíč

7 Prostorové enanciomery  Ofloxacin (Floxin) a Levofloxacin (Levaquin)  Methylphenidat (Ritalin) a Dexmethylphenidat (Focalin) Methylphenidat  Cetirizin (Zyrtec) a Levocetirizin (Xyzal)  Albuterol (Ventolin) a Levalbuterol (Xopenex)  Omeprazol (Prilosec) a Esomeprazol (Nexium)  Citalopram (Celexa / Cipramil) a Escitalopram(Lexapro / Cipralex) Citalopram  Modafinil (Provigil) a Armodafinil (Nuvigil) Modafinil

8 Katastrofy v terapii - Thalidomid ThalidomidThalidomid je příklad racemického léčiva, ve kterém R izomer vyvolá žádoucí antiemetický efekt, zatímco S izomer je teratogenní (nyní použ. jako IM při HIV)

9 Prostorové izomery – Enantiomery, jediné přírodní směsi na trhu  Syntetick á l é čiva, ale i vitam í ny jsou tvz. Racem á ty – obsahuj í dvě prostorov é formy. Každ á z nich m á jiný ú činek.  Př í rodn í vitam í ny obsahuj í JEN jednu formu – levotočivou nebo pravotočivou  Př í rodn í vitam í ny obsahuj í mnoho doprovodných l á tek, kter é maj í podstatně komplexněj ší ú činek (např. tocoferoly a tocotrienoly)

10 Riboflavin jako modelová látka pro postupné uvolňování www.drugdeliverytech.com

11 Velmi lehká strava / 1- 2 h

12 Lehká strava / 2 - 3 h

13 Středně těžká strava / 3 - 4 h

14 Velmi těžká strava / 4 - 5 h

15 Zlepšení biologické dostupnosti – metodou zmenšování rozměru částic = zvětšením povrchu částic

16 Zvětšování povrchu – mikronizace/sféronizace Průměr lidského vlasu Aktivní látka od dodavateleAktivní látka po mikronizaci

17 Impaktní technologie – princip mikronizace

18 Nanočástice – budoucnost medicíny  Nízké dávky  Nízká toxicita  Zasažení a ovlivnění jen vybrané části těla (orgánu)

19 Výskyt NÚL (nežádoucích účinků léků)  10 - 20 % hospitalizovaných pacientů  příčina 2-6 % všech hospitalizací  Na žebříčku úmrtí hospitalizovaných pacientů figuruje na 4 – 6 místě Zdroj - Pirmohamed BMJ 1998;316:1295-98 V ČR se odhaduje skutečný počet úmrtí díky NÚL na 3 – 4.000 Skutečně hlášených je mezi 300 – 400 ročně (asi 10%)

20 Farmakokinetika – L ADME D  Absorpce – léčiv z GIT se významně snižuje při městnání krve v portálním řečišti nebo při malabsorpci v tenkém střevě  Distribuce léčiv – zvyšuje se při výpotcích a edémech  Metabolismus – proléčiva  Eliminace – snížení při zhoršené funkci eliminačních orgánů – jater a ledvin

21 Faktory ovlivňující účinky léčiv - Rozdílná mezidruhová citlivost - Geneticky podmíněná individuální citlivost - Věk - Pohlaví - Tělesná hmotnost a objem - Zdravotní stav - Způsob života - Teplota a vlhkost vzduchu - Barometrický tlak vzduchu - Výživa - Biorytmy

22 Biologická dostupnost vitamínu C se podle individuální, geneticky podmíněné citlivosti liší až trojnásobně. Na tom se podílí celá řada faktorů, ovlivňujících resorpci v gastrointestinálním traktu. Geneticky podmíněná citlivost Interakce na úrovni Cytochromu P 450

23 Geneticky podmíněná citlivost – populace v ČR

24 Terapie deprese  Light therapy – světlo o vysoké intenzitě  Evidentní souvislost s cirkadiálním rytmem

25

26 Růstový hormon – opomíjené téma  Noční výživa (u pacientů) nebo nutkání jíst v noci u obézních POTLAČUJE noční sekreci růst.hormonu  Jeho nedostatek vede k hromadění tuku, především v abdominální oblasti  Nedostatek způsobuje úbytek kostní hmoty

27 Chronofarmakokinetika  Astma- resistence k průchodu vzduchu se u astmatiků progresivně zvyšuje v noci

28 Chronofarmakokinetika - asthma  Nejvyšší prevalence asthmatických záchvatů se pozoruje okolo 4 hodiny ranní.V této době je největší spotřeba úlevových antiasthmatik  Data z 1631 atak u 3129 nemocných

29 Chronofarmakokinetika – RA, OA  Revmatoidní artritida, OA - pacienti s osteoartritidou mají menší bolesti ráno a větší v noci, zatímco ti s revmatoidní artritidou pociťují největší bolesti ráno, bolest se přes den zmenšuje

30

31 Chronofarmakokinetika Vředová choroba - sekrece žaludeční kyseliny je nejvyšší v noci

32 Terapie vředu – H 2 blokátory  Podání ranitidinu HCl 2x150 mg na noc  Prokázána přednost oproti 2x denně 150 mg Srovnání Antacid, H 2 blokátorů a PPI v indikaci pálení žáhy AntacidaAntacida/H 2 H 2 blokátoryPPI Subjektivní úleva<5 minut 30–45 min2–3 hodiny Trvání úlevy Lehké, občasné pálení žáhy Časté pálení žáhy Vhodná suplementace 20–30 min Indikováno Nedoporučeno Ca, P, Vit. D 6–10 hodin Indikováno Nedoporučeno Ca, P, Vit. D 6–10 hodin Indikováno Nedoporučeno Vit. B12 12–24 hodin Nedoporučeno Indikováno Vit. B12

33 Superferrin - železo  Dávkování nalačno na noc dává vyšší hladiny hemoglobinu než při dávkování ráno  Fe o pomalu reaguje s HCl. Vzniklý FeCl 3 ihned reaguje s proteiny - transferiny

34 Chronofarmakokinetika - CVD  Kardiovaskulární onemocnění - kapilární rezistence a vaskulární reaktivita je vyšší ráno a snižuje se během dne.  Agregabilita destiček se zvyšuje a fibrinolytická aktivita snižuje ráno, což vede ke stavu relativní hyperkoagulability krve.

35 ISMN / ISDN Německo – 1212 pacientů  Srovnání 10-20 mg50 mg 1x  2-3x denně  Snížení frekvence ataků  22,2%36,1%  Compliance pacientů  23,8%25,8% V roce bylo na německém trhu 70% ISMN - SR již v roce 1985

36 ISMN (IQOLAN) – Německo, Portugalsko, Česká Republika (dokončilo 1010 pacientů)  Srovnání 10-20 mg50-120 mg 1x  2-4 x denně  Pref. několika dávek Pref. 1 dávky  3,6 %77,4 %  Compliance pacientů  42,2 %59,6 %

37 Chronofarmakokinetika – ASA doporučujte pacientům před spaním !!!  U 78 pacientů bylo podáváno 100 mg ASA/denně  TK (S/D) 7:00TK (S/D 23:00)  ↓ 1,2 / 1,4 ↓ 7,6 / 6,1  Srdeční frekvence u obou skupin beze změny

38 Chronofarmakokinetika Cytostatická léčba - využívá buněčných cyklů buněk tumoru a zároveň je méně toxická pro normální tkáň

39 Chronofarmakokinetika - cytostatika Přežití dětí s akutní lymfoblastickou leukémií (5 a více let): 80% přežilo po aplikaci 6 –merkaptopurinu a methotrexatu VEČER 40% dětí přežilo s identickou terapií při podání RÁNO

40 Chronofarmakokinetika Cytostatická léčba - soubor 186 pacientů: - 53% vyléčených při uvedeném podání - 32% vyléčených při kontinuální infuzi

41 Černý trojúhelník – www.sukl.cz

42 Adjuvantní léčba – ELAGIKA - Laktoferin laktoferin- zlepšení stavů při agranulocytóze, dokonce účinný i při sepsi

43 Laktoferin – bakteriostatický i baktericidní

44 Brusinkový extrakt – test in vivo Snížení hladiny produktů pokročilé oxidace proteinů (AOPP) – parametr hodnocení následků oxidačního stresu Doba podávání 56 dní, celkem 65 dobrovolnic 18-28 let

45 Alkohol u dobrovolníků - studentů 4 muži a 8 žen 18 – 56 let 37, 5% Smirnoff Vodka James Cook University Australia

46 www.biology-online.org www.biology-online.org Chronotherapy to be incorporated into clinical practice www.biology-online.org  Doporučené ranní podávání methyprednisolonu  Večerní jednorázové podání theofyllinu při terapii atmatu  Podání „před usnutím“ verapamilu 24 pacientům s ischemickou chorobou/zákl. hypertenzí  Večerní podání HMG-CoA reductase antagonistů v terapii hyperlipidemie  Večerní podání celodenní dávky H2 antagonistů u peptického vředu  Programovaná „in time“ infuze protinádorové terapie podle biologických rytmů k potlačení toxicity

47 Ideální podání respektující chronofarmakoterapii by mělo splňovat tato kriteria  Minimum toxických projevů  Mít časově odpovídající a specifický spouštěcí biomarker pro danou nemoc  Možnost zpětnovazebné kontroly a samonastavení  Být biokompatibilní a biodegradabilní  Snadno vyrobitelný za ekonomickou cenu  Snadné dávkování a jednoduchost pro pacienta

48 Technická řešení terapeutických systémů pro chronofarmakokinetiku  OROS  Matrix a eroze  CONTIN  Chemické modifikace  CODASR  CEFORMR  Chronomodulační infúzní pumpy  TimeRxR  Eudracol  Ovlivnění pomocnými látkami

49 OROS – Nifedipin Bayer a Pfizer

50 Mechanismus účinku MATRIX a Postupná eroze Favea – Ginkgo a Riboflavin

51 DIFFUCAPS – postupná difuze z hydrofilní matrice - PROPRANOLOL (Innopram XL)

52 Chronomodulační pumpy  Melodie R  SynchroMed R  Panomat R  RhytmicR  Terapie diabetu  Cytostatická léčba  Většinou intraperitoneální aplikace

53 Candivac – chrono(imuno)farmakokinetika respektující menstruační cyklus 10 kapslí – 10 dnů 20 dnů prodleva Délka terapie 3 měsíce


Stáhnout ppt "Trendy v lékových formách Klimkovice 2007. Požadavek nejvyšší hygieny ve farmaceutických, ale i potravinářských výrobách."

Podobné prezentace


Reklamy Google