Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trendy v lékových formách

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trendy v lékových formách"— Transkript prezentace:

1 Trendy v lékových formách
Klimkovice 2007

2 Požadavek nejvyšší hygieny ve farmaceutických, ale i potravinářských výrobách

3 Systém mezioperačních a procesních kontrol, řízení jakosti (GMP, Validace, PAT)
Kontrola v laboratoři a smluvní kontrola

4 Populace rychle stárne – www.census.gov

5 ChronoFarmakokinetika
Správné množství Na správném místě Ve správnou dobu

6 Receptorová teorie – zámek a klíč

7 Prostorové enanciomery
Ofloxacin (Floxin) a Levofloxacin (Levaquin) Methylphenidat (Ritalin) a Dexmethylphenidat (Focalin) Cetirizin (Zyrtec) a Levocetirizin (Xyzal) Albuterol (Ventolin) a Levalbuterol (Xopenex) Omeprazol (Prilosec) a Esomeprazol (Nexium) Citalopram (Celexa / Cipramil) a Escitalopram(Lexapro / Cipralex) Modafinil (Provigil) a Armodafinil (Nuvigil)

8 Katastrofy v terapii - Thalidomid
Thalidomid je příklad racemického léčiva, ve kterém R izomer vyvolá žádoucí antiemetický efekt, zatímco S izomer je teratogenní (nyní použ. jako IM při HIV) Katastrofy v terapii - Thalidomid

9 Prostorové izomery – Enantiomery, jediné přírodní směsi na trhu
Syntetická léčiva, ale i vitamíny jsou tvz. Racemáty – obsahují dvě prostorové formy. Každá z nich má jiný účinek. Přírodní vitamíny obsahují JEN jednu formu – levotočivou nebo pravotočivou Přírodní vitamíny obsahují mnoho doprovodných látek, které mají podstatně komplexnější účinek (např. tocoferoly a tocotrienoly)

10 Riboflavin jako modelová látka pro postupné uvolňování

11 Velmi lehká strava / 1- 2 h

12 Lehká strava / h

13 Středně těžká strava / 3 - 4 h

14 Velmi těžká strava / h

15 Zlepšení biologické dostupnosti – metodou zmenšování rozměru částic = zvětšením povrchu částic

16 Zvětšování povrchu – mikronizace/sféronizace
Průměr lidského vlasu Aktivní látka od dodavatele Aktivní látka po mikronizaci

17 Impaktní technologie – princip mikronizace

18 Nanočástice – budoucnost medicíny
Nízké dávky Nízká toxicita Zasažení a ovlivnění jen vybrané části těla (orgánu)

19 Výskyt NÚL (nežádoucích účinků léků)
% hospitalizovaných pacientů příčina 2-6 % všech hospitalizací Na žebříčku úmrtí hospitalizovaných pacientů figuruje na 4 – 6 místě Zdroj - Pirmohamed BMJ 1998;316: V ČR se odhaduje skutečný počet úmrtí díky NÚL na 3 – 4.000 Skutečně hlášených je mezi 300 – 400 ročně (asi 10%)

20 Farmakokinetika – L ADME D
Absorpce – léčiv z GIT se významně snižuje při městnání krve v portálním řečišti nebo při malabsorpci v tenkém střevě Distribuce léčiv – zvyšuje se při výpotcích a edémech Metabolismus – proléčiva Eliminace – snížení při zhoršené funkci eliminačních orgánů – jater a ledvin

21 Faktory ovlivňující účinky léčiv
Rozdílná mezidruhová citlivost Geneticky podmíněná individuální citlivost Věk Pohlaví Tělesná hmotnost a objem Zdravotní stav Způsob života Teplota a vlhkost vzduchu Barometrický tlak vzduchu Výživa Biorytmy

22 Geneticky podmíněná citlivost
Interakce na úrovni Cytochromu P 450 Biologická dostupnost vitamínu C se podle individuální, geneticky podmíněné citlivosti liší až trojnásobně. Na tom se podílí celá řada faktorů, ovlivňujících resorpci v gastrointestinálním traktu.

23 Geneticky podmíněná citlivost – populace v ČR

24 Terapie deprese Light therapy – světlo o vysoké intenzitě
Evidentní souvislost s cirkadiálním rytmem

25

26 Růstový hormon – opomíjené téma
Noční výživa (u pacientů) nebo nutkání jíst v noci u obézních POTLAČUJE noční sekreci růst.hormonu Jeho nedostatek vede k hromadění tuku, především v abdominální oblasti Nedostatek způsobuje úbytek kostní hmoty

27 Chronofarmakokinetika
Astma- resistence k průchodu vzduchu se u astmatiků progresivně zvyšuje v noci

28 Chronofarmakokinetika - asthma
Nejvyšší prevalence asthmatických záchvatů se pozoruje okolo 4 hodiny ranní.V této době je největší spotřeba úlevových antiasthmatik Data z 1631 atak u 3129 nemocných

29 Chronofarmakokinetika – RA, OA
Revmatoidní artritida, OA - pacienti s osteoartritidou mají menší bolesti ráno a větší v noci, zatímco ti s revmatoidní artritidou pociťují největší bolesti ráno, bolest se přes den zmenšuje

30

31 Chronofarmakokinetika
Vředová choroba - sekrece žaludeční kyseliny je nejvyšší v noci

32 Terapie vředu – H2 blokátory
Podání ranitidinu HCl 2x150 mg na noc Prokázána přednost oproti 2x denně 150 mg Srovnání Antacid, H2 blokátorů a PPI v indikaci pálení žáhy Antacida Antacida/H2 H2blokátory PPI Subjektivní úleva <5 minut 30–45 min 2–3 hodiny Trvání úlevy Lehké, občasné pálení žáhy Časté pálení žáhy Vhodná suplementace 20–30 min Indikováno Nedoporučeno Ca, P, Vit. D 6–10 hodin Vit. B12 12–24 hodin

33 Superferrin - železo Dávkování nalačno na noc dává vyšší hladiny hemoglobinu než při dávkování ráno Feo pomalu reaguje s HCl. Vzniklý FeCl3 ihned reaguje s proteiny - transferiny

34 Chronofarmakokinetika - CVD
Kardiovaskulární onemocnění - kapilární rezistence a vaskulární reaktivita je vyšší ráno a snižuje se během dne. Agregabilita destiček se zvyšuje a fibrinolytická aktivita snižuje ráno, což vede ke stavu relativní hyperkoagulability krve.

35 ISMN / ISDN Německo – 1212 pacientů
Srovnání mg 50 mg 1x 2-3x denně Snížení frekvence ataků 22,2% ,1% Compliance pacientů 23,8% ,8% V roce bylo na německém trhu 70% ISMN - SR již v roce 1985

36 ISMN (IQOLAN) – Německo, Portugalsko, Česká Republika (dokončilo 1010 pacientů)
Srovnání mg mg 1x 2-4 x denně Pref. několika dávek Pref. 1 dávky 3,6 % ,4 % Compliance pacientů 42,2 % ,6 %

37 Chronofarmakokinetika – ASA doporučujte pacientům před spaním !!!
U 78 pacientů bylo podáváno 100 mg ASA/denně TK (S/D) 7:00 TK (S/D 23:00) ↓ 1,2 / 1,4 ↓ 7,6 / 6,1 Srdeční frekvence u obou skupin beze změny

38 Chronofarmakokinetika
Cytostatická léčba - využívá buněčných cyklů buněk tumoru a zároveň je méně toxická pro normální tkáň

39 Chronofarmakokinetika - cytostatika
Přežití dětí s akutní lymfoblastickou leukémií (5 a více let): 80% přežilo po aplikaci 6 –merkaptopurinu a methotrexatu VEČER 40% dětí přežilo s identickou terapií při podání RÁNO

40 Chronofarmakokinetika
Cytostatická léčba - soubor 186 pacientů: 53% vyléčených při uvedeném podání 32% vyléčených při kontinuální infuzi

41 Černý trojúhelník – www.sukl.cz

42 Adjuvantní léčba – ELAGIKA - Laktoferin
laktoferin- zlepšení stavů při agranulocytóze, dokonce účinný i při sepsi

43 Laktoferin – bakteriostatický i baktericidní

44 Brusinkový extrakt – test in vivo
Snížení hladiny produktů pokročilé oxidace proteinů (AOPP) – parametr hodnocení následků oxidačního stresu Doba podávání 56 dní, celkem 65 dobrovolnic let

45 Alkohol u dobrovolníků - studentů
4 muži a 8 žen 18 – 56 let 37, 5% Smirnoff Vodka James Cook University Australia

46 www.biology-online.org Chronotherapy to be incorporated into clinical practice
Doporučené ranní podávání methyprednisolonu Večerní jednorázové podání theofyllinu při terapii atmatu Podání „před usnutím“ verapamilu 24 pacientům s ischemickou chorobou/zákl. hypertenzí Večerní podání HMG-CoA reductase antagonistů v terapii hyperlipidemie Večerní podání celodenní dávky H2 antagonistů u peptického vředu Programovaná „in time“ infuze protinádorové terapie podle biologických rytmů k potlačení toxicity

47 Ideální podání respektující chronofarmakoterapii by mělo splňovat tato kriteria
Minimum toxických projevů Mít časově odpovídající a specifický spouštěcí biomarker pro danou nemoc Možnost zpětnovazebné kontroly a samonastavení Být biokompatibilní a biodegradabilní Snadno vyrobitelný za ekonomickou cenu Snadné dávkování a jednoduchost pro pacienta

48 Technická řešení terapeutických systémů pro chronofarmakokinetiku
OROS Matrix a eroze CONTIN Chemické modifikace CODASR CEFORMR Chronomodulační infúzní pumpy TimeRxR Eudracol Ovlivnění pomocnými látkami

49 OROS – Nifedipin Bayer a Pfizer

50 Mechanismus účinku MATRIX a Postupná eroze Favea – Ginkgo a Riboflavin

51 DIFFUCAPS – postupná difuze z hydrofilní matrice - PROPRANOLOL (Innopram XL)

52 Chronomodulační pumpy
Melodie R SynchroMed R Panomat R RhytmicR Terapie diabetu Cytostatická léčba Většinou intraperitoneální aplikace

53 Candivac – chrono(imuno)farmakokinetika respektující menstruační cyklus kapslí – 10 dnů 20 dnů prodleva Délka terapie 3 měsíce


Stáhnout ppt "Trendy v lékových formách"

Podobné prezentace


Reklamy Google