Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace kvalifikačních prací a jak na ně

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentace kvalifikačních prací a jak na ně"— Transkript prezentace:

1 Prezentace kvalifikačních prací a jak na ně
Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Prof. Ing. Radim Farana, CSc.

2 Cíl prezentace Prezentace je určena jako vzor a metodický podklad pro studenty Katedry informatiky a počítačů Ostravské univerzity v Ostravě pro obhajoby jejich kvalifikačních prací. Prezentace obsahuje ukázky typických chyb při tvorbě prezentací, označené: A samozřejmě ukázky správného přístupu, označené: Začínáme úvodní stranou:

3 Originální šablony mají vhodné barevné schéma, neměníme ho!
Pozor na překlepy! Necháme si text nezávisle zkontrolovat! Typická chybná automatická oprava! Ctíme svoji univerzitu!!!

4 Systém automatické kontroly leteckého provozu
Bc. Jan Koutný vedoucí práce: prof. Ing. Petr Parléř, CSc. Ctíme svoji univerzitu!!! Můžeme doplnit konzultanta.

5 Obsah prezentace Obsah prezentace, ne obsah kvalifikační práce!
Efekty používáme citlivě a obezřetně!

6 Obsah prezentace Cíl práce. Rozbor výchozího stavu.
Použité vývojové prostředí. Dosažené výsledky. Ukázka vytvořeného systému. Zhodnocení dosažených výsledků. Krátce, stručně, přehledně. A stejně to nečteme celé!

7 Cíl práce Cíl práce není slohové cvičení! Ani cizinec není oprávněn takto nakládat s naším jazykem! Toš sem si vytkl za cíl jakési systém stvořit, co by pomoh s realizací podnikovejch systémů a jejich využitým pro podporu malejch firem a třebas i podnikatelů, dyby chtělí. No ale pak se ukázalo, že to nebude tak snadný, tak sem si to rozmyslel a radší sem udělal systém pro inventurizaci majetku, i dyš to nebylo v zadání. Alé třebas to nevadí. Bo to robi. Zhodnocení bude až na konci! Zadání musí být splněno!

8 Cíl práce Cílem práce bylo vytvořit informační systém pro podporu strategického rozhodování podniků s využitím fuzzy množin, to znamená: analyzovat dostupná data ve firemním informačním systému a vybrat vhodné údaje, navrhnout vhodnou fuzzyfikaci dat, sestavit množinu pravidel, ověřit vytvořený systém na několika příkladech, zhodnotit dosažené výsledky.

9 Rozbor současného stavu
Ve zvolené firmě jsem zjistil, že jsou k dispozici: data o nákupech materiálu, data ze skladového hospodářství, data z výrobních linek, data z údržby systémů, data z plánovacího oddělení, levá data, pravá data, strategické cíle firmy. S barvami velmi opatrně, méně je více! Pozor na kontrast, dataprojektor není monitor. Používáme raději stále stejný způsob animace. Nikdy náhodné efekty!

10 Rozbor současného stavu
Ve zvolené firmě jsem zjistil, že jsou k dispozici: data o nákupech materiálu, data ze skladového hospodářství, data z výrobních linek, data z údržby systémů, data z plánovacího oddělení, levá data, pravá data, strategické cíle firmy. Ke zdůraznění použijeme raději vhodný rámeček a nesnažíme se ho vytvořit laserovým ukazovátkem! Vhodný obrázek oživí „suchý“ text, ale nepřebíjí ho!

11 Použití RPG v DHL a ISP pro UPC na HTC nebo HTML
Nekopírujeme dlouhé texty z práce a rozhodně ne s chybami! Zkratkám se vyhýbáme, hlavně v nadpisech! Nezmenšujeme nastavené velikosti písma Patkové písmo je vhodné pro tisk. Do prezentací je lepší bezpatkové.

12 Vymezení pojmu Informace
Informatika (Turing 1948): „Informatika je věda o zpracování informace, zejména za pomoci automatizovaných prostředků.“ Informace (Shannon 1965): „Informací nazýváme abstraktní veličinu, která může být přechovávána v určitých objektech, předávána určitými objekty, zpracovávána v určitých objektech a použita k řízení určitých objektů. Jako objekt přitom chápeme živé organismy, technická zařízení nebo soustavy těchto prvků.“ Zdroje si ověříme!

13 Mapa partnerů projektu
Ano, je to mapa, ale dá se na ní něco poznat?! Loga z webů univerzit nejsou nejvhodnější. Znají je všichni?

14 Mapa partnerů projektu
Jedná se o výzkum železniční sítě? UPCE OU UPOL Zkratky jsou možná všem známé, ale nejdou přečíst! MUNI

15 Mapa partnerů projektu
Univerzita Pardubice Ostravská univerzita Univerzita Palackého Masarykova univerzita

16 Činnost systému řízení
Činnost systému řízení je následující: do obvodu vstupuje žádaná veličina, rozdílový člen od ní odečte výstupní veličinu, vzniklá regulační odchylka vstupuje do regulátoru, z regulátoru vystupuje akční veličina a vstupuje do regulované soustavy, na regulovanou soustavu působí poruchy, z regulované soustavy vystupuje výstupní veličina. Textový popis se těžko chápe, obrázek je názornější! Pokus o vtip? Nebo student neví co znamená přeškrtnuté kolečko ve schématu?

17 Činnost systému řízení
Schéma regulačního obvodu: w – žádaná veličina Obrázek je názornější! e – regulační odchylka Promyšlená a připravená prezentace minimalizuje používání laserového ukazovátka. u – akční veličina y – výstupní veličina

18 Ukázka vytvořeného informačního systému
Následuje ukázka vytvořeného systému Ajajajajaj, vypadla počítačová síť, ukázka nebude! Prezentující zkolaboval a byl odvezen k lékařskému ošetření!

19 Ukázka vytvořeného informačního systému
Následuje ukázka vytvořeného systému Pokud se ukázka podaří, tlačítko přeskočí připravené náhradní řešení. Pokud ne, jdeme na další snímek

20 Ukázka vytvořeného informačního systému
První obrázek

21 Ukázka vytvořeného informačního systému
Druhý obrázek

22 Ukázka vytvořeného informačního systému
Poslední připravený ukázkový obrázek 00 01 11 10 1 a 3 2

23 Vystupování u prezentace
Mluvíme hlasitě, neopíráme se o stůl. Prezentujeme ve stoje (ukázka s obsluhou počítače může být v sedě). Prezentujeme s patra. Nečteme texty.

24 Vystupování u prezentace
Očekává se přiměřený, spíše společenský oděv. Přiměřeně gestikulujeme a pracujeme s hlasem. Nedáváme si ruce do kapes ani nezakládáme na prsou. Kdo neví co s rukama může si vzít do ruky např. laserové ukazovátko. Nesvítíme laserem do publika, nesnažíme se laserem podtrhávat nebo rámovat texty. Zdvořilost, první ctnost.

25 Čas, čas a zase čas Empirická zkušenost:
Nezkušený řečník si myslí, že bude mluvit t času, ve skutečnosti pak mluví 2t. Zkušený taky. Hodně zkušený taky, ale ten si to uvědomuje a tak s tím počítá, takže nepřetáhne a stihne všechno, co chtěl. První odhad – 1 obrazovka = 1 minuta

26 První půlminuta Když získáte sympatie komise v první půlminutě, budou vás poslouchat se sympatiemi. Všechno, co pak řeknete, budou nahlížet přes růžové brýle. Když si v první půlminutě komisi naštvete, budou vás poslouchat naštvaní. Když v první půlminutě komisi nezaujmete, budou vás poslouchat nezaujatí. Když v první půlminutě komisi zaujmete, budou vás poslouchat zaujatí. Když v první půlminutě v komisi podnítíte zvědavost, budou vás poslouchat zvědavě. Když v první půlminutě v komisi podnítíte pochybnost, budou vás poslouchat s pochybnostmi.

27 Několik závěrečných doporučení
Prezentaci si předem vyzkoušíme i s hlasitým komentářem, tím si ověříme správnou délku prezentace. Časování přechodů vychází jinak doma a jinak před státnicovou komisí, klíčové přechody raději dělejte ručně. Naučte se přecházet na jiné snímky přes jejich seznam, dotazy často přeskakují do jiných částí prezentace. A samozřejmě používejte názvy u všech snímků.

28 Máme vlastní nápady! Nevykrádáme cizí!
Zlomte vaz u obhajoby! Ale, ale, no tak! Máme vlastní nápady! Nevykrádáme cizí! A to je vše, přátelé!


Stáhnout ppt "Prezentace kvalifikačních prací a jak na ně"

Podobné prezentace


Reklamy Google